skip to Main Content

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Održavanje nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina na području Općine Podstrana

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) Javni naručitelj, Općina Podstrana, je u namjeri objave postupka javne nabave male vrijednosti, i to Radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina na području Općine Podstrana, dana 03. svibnja 2022. godine objavila poziv na: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje koja uključuje:

  • Poziv na prethodno savjetovanje,
  • Nacrt Dokumentacije o nabavi,
  • Prijedlog Troškovnika.

Prethodno savjetovanje je otvoreno do ponedjeljka, 09. svibnja 2022. godine, a kompletna objavljena dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6253471

Back To Top Skip to content