skip to Main Content

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Sanaciji dijela obalnog pojasa u Mutograsu

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) Javni naručitelj, Općina Podstrana, je u namjeri objave postupka javne nabave male vrijednosti, i to Radova na Sanaciji dijela obalnog pojasa u Mutograsu, dana 06. travnja 2022. godine objavila poziv na: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje koja uključuje:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi,
  • Prijedlog Troškovnika,
  • Izvadak iz projektne dokumentacije.

Prethodno savjetovanje je otvoreno do srijede, 13. travnja 2022. godine, a kompletna objavljena dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6158458.

Back To Top Skip to content