skip to Main Content

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Podstrana za 2022. godinu

Temeljem članka 8. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/21) i Odluke o javnim priznanjima Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 05/10, 12/16) Komisija za dodjelu javnih priznanja objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Podstrana za 2022. godinu

Molimo Vas da nam dostavite svoje prijedloge za:

 1. Nagradu za životno djelo,
 2. Osobnu nagradu,
 3. Skupnu nagradu,
 4. Zahvalnicu
najkasnije do 05. svibnja 2022. godine.

Nagrada za životno djelo – je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Općine Podstrana.

Osobna nagrada – je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine Podstrana.

Skupna nagrada – je javno priznanje koje se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine Podstrana.

Zahvalnica – dodjeljuje se kao javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi Općine Podstrana, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:

 • podatke o podnositelju prijedloga,
 • podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi,odnosno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja,
 • vrstu javnog priznanja za koje se predlaže.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Podstrana mogu dati:

 • najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća,
 • radna tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana osim Komisije za dodjelu priznanja Općine Podstrana,
 • općinski načelnik,
 • ovlaštena tijela Udruga, ustanova, trgovačkih društava I drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Podstrana,
 • vjerske zajednice,
 • najmanje 10 građana sa prebivalištem na području Općine Podstrana.

Predlagatelj ne može predlagati sebe, svoga suradnika ili djelatnika u istoj radnoj sredini ili udruženju kojega je član, niti organizacija za svoju radnu jedinicu odnosno za svoga djelatnika ili djelatnik za svoju organizaciju ili jedinicu, ali svi navedeni mogu biti pokretači inicijative.

Molimo da prijedloge dostavite na adresu:
Općina Podstrana
Komisija za dodjelu javnih priznanja,
Trg dr. Franje Tuđmana 3,
21312 Podstrana

Javna priznanja Općine Podstrana dodjeljuju se u povodu Dana Općine Podstrana, a o vremenu i mjestu uručenja nagrada javnost će biti obaviještena pravovremeno.

Predsjednica:
Ružica Đonlić, dipl. catech.

Back To Top Skip to content