skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Radove na Rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Katarine Zrinske u Podstrani (ponovljeni postupak).

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Radove na Rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Katarine Zrinske u Podstrani, Evidencijski broj nabave: II/5-2022.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat, Uputama ponuditeljima Adobe Acrobat i Troškovnikom Adobe Acrobat koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 25. ožujka 2022. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Back To Top Skip to content