skip to Main Content

Pisana provjera znanja za radno mjesto Pročelnik/-ica Upravnog odjela za proračun i financije

Na temelju članka 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpuno i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se pisana provjera znanja za radno mjesto Pročelnik/-ica Upravnog odjela za proračun i financije (natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 3/2022 od 07. siječnja 2022. godine) održati

dana 09. veljače 2022. godine u vijećnici Općine Podstrana u 08:00 sati.

Formalne uvjete javnog natječaja ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidati:

  1. Angela Petričević
  2. Ivana Prka

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i ne nalaze se na popisu za  testiranje biti će pismeno obaviješteni  u skladu sa člankom 21. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19).

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Općine Podstrana.

Svi kandidati koji pristupe testiranju se moraju pridržavati važećih epidemioloških mjera vezanih za pandemiju COVID-19.

Kandidati koji zadovolje na pisanom testu bit će pozvani na intervju.

Termin intervjua s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testu, odredit će se nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Podstrana i oglasnoj ploči.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Back To Top Skip to content