skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Dani otvorenih vrata EU projekata Urbane aglomeracije Split

Dana 30. studenog 2021. g. Općina Podstrana je, kao članica Urbane aglomeracije Split, sudjelovala na Danima otvorenih vrata EU fondova u organizaciji grada Splita uz podršku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Tom prigodom su, na splitskoj Rivi, predstavljeni projekti Urbane aglomeracije Split koju, osim Podstrane, čine i gradovi Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin i Trogir te općine Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć.

Zainteresirani građani su imali priliku informirati se o projektima Općine Podstrana koji su sufinancirani bespovratnim sredstvima EU fondova preko Urbane aglomeracije Split poput projekta Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“ i „Korak po korak“- deinstitucionalizacija socijalnih usluga; ali i o ostalim EU projektima koje provodi Općina Podstrana kao što su: „Zaželimo zajedno“ – program zapošljavanja žena – faza II; projekt INTERREG ECOMAP – ekološki održivo upravljanje marinama i turističkim lukama gdje je Općina Podstrana lead partner te Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun.

Ova manifestacija dio je šire kampanje Europske komisije pod nazivom „EU in My Region“ koja ima svrhu potaknuti građane Europske unije da se informiraju o brojnim projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz raznih EU fondova koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini, a koji podižu kvalitetu života i doprinose daljnjem razvoju njihove lokalne zajednice.

Back To Top Skip to content