skip to Main Content

Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata

Datum plaćanja računaBroj računaDobavljačUgovor/NarudžbenicaIsporučena roba / Obavljena uslugaIznos računa
24.11.20231098-001-1BMOVE d.o.o.E PARKING 10/23219,89 €
23.11.2023274-1-1IGP zajednièki obrtGUMENA TRAKA168,75 €
23.11.2023Ponuda 301/FIN/2LJOLJINICA d.o.o.Postavljanje ploèica DVD Podst3.125,54 €
23.11.2023999-001-1BMOVE d.o.o.Nadogradnja programa za naplat41,48 €
23.11.2023960-1-1RI-ING NET d.o.o.KORIŠTENJE SUSTAVA PAZIGRAD435,25 €
23.11.2023188-1-1TAYRA j.d.o.o.UREDSKI MATERIJAL256,10 €
23.11.202340M1-1-2023Odvjetnik Mate GlibotaODVJETNIÈKE USLUGE 10/231.325,00 €
23.11.2023Ponuda 22320594ALATI MILIÆ D.O.O.Baterija li-on Makita218,00 €
23.11.202332504/2023Studentski centar Split - Student servisSTUDENTSKI UGOVOR448,40 €
23.11.202323/0000042GRAD SPLITNak.za sanaciju odlag. 7-9/239.931,95 €
23.11.2023EN-0054/23GRAD SPLITNak.za utjecaj na okol. 7-9/2320.851,12 €
23.11.202311084-11006-2Hrvatska pošta d.d.POŠTANSKE USLUGE 10/231.256,28 €
23.11.20232710-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPRINTANA ZASTAVA712,50 €
22.11.20234202-PJ1-1Bila ružaVIJENAC80,00 €
22.11.20234203-PJ1-1Bila ružaVIJENAC80,00 €
22.11.20234201-PJ1-1Bila ružaVIJENAC80,00 €
22.11.20232640-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPRINTANA ZASTAVA3.000,00 €
22.11.202340/01/01Simetrala d.o.o.STRUÈNI NADZOR936,35 €
22.11.20230010056859-231020-4HEP OPSKRBA D.O.O.OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE9.232,54 €
22.11.20230010056859-231021-2HEP OPSKRBA D.O.O.ELEKTRIÈNA ENERGIJA 10/23977,97 €
22.11.20234980-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaš.od požara143,75 €
22.11.20234541-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Održavanje javne tribine300,00 €
22.11.2023145/1/1DOM COMMERCE2. PRIVREMENA SITUACIJA 10/2346.817,46 €
22.11.20235449-30013-2Hrvatska pošta d.d.UPLATE KOMITENTIMA10/2361,48 €
22.11.20233428-001/0123-1ŠKARE-TRADERADNA ODJEÆA153,04 €
22.11.20232311086578Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
22.11.20232311087463Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE361,76 €
22.11.20232311114135Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE18,37 €
22.11.20232311129631Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE4,93 €
22.11.20232311086514Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE31,83 €
22.11.20232311120054Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE34,23 €
22.11.20232311114136Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE6,84 €
22.11.20232311086629Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
22.11.20232311086689Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE7,33 €
22.11.20232311086690Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
22.11.20232311086347Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
22.11.20232311086348Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
22.11.20232311086513Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE33,74 €
22.11.20232311086346Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE77,95 €
22.11.20232311086208Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE20,30 €
22.11.20232311087651Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE63,52 €
22.11.20232311087464Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE12,00 €
22.11.20232311086997Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE140,75 €
22.11.20232311087462Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE350,85 €
22.11.20232311129349Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE14,54 €
22.11.20232311129345Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE29,29 €
22.11.20232311086579Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE7,33 €
22.11.20232311086580Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
22.11.20232311083979Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE7,33 €
22.11.20232311084920Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE8,40 €
22.11.202339-01-23Praska j.d.o.o.MEDIJSKO PRAÆENJE 10 I 11/23663,61 €
22.11.20232017-1-113INTEGRA GROUPKASPERSKY LICENCA438,75 €
22.11.20232029-1-113INTEGRA GROUPRAÈUNALO607,50 €
22.11.20231883-1-113INTEGRA GROUPRAÈUNALA3.180,00 €
22.11.202314-1-1-23LEONARDO JELICÈIŠÆENJE I UREÐENJE PLAŽE2.000,00 €
22.11.2023PONUDA BR. 200239TEFLON D.O.O.MATERIJAL I OPREMA ZA WC I TUŠ404,19 €
22.11.2023PONUDA BR. 551701/01TEFLON D.O.O.SANITARIJE ZA JVP88,20 €
22.11.202308-1023-0667827FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE PAKET8,30 €
22.11.202335-1023-0658976FINANCIJSKA AGENCIJA FINAUSLUGE FINA-E1,37 €
22.11.2023187-1-1TAYRA j.d.o.o.UREDSKI MATERIJAL49,88 €
22.11.20230000147767112023A1 HRVATSKA d.o.o.TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE10/23849,55 €
22.11.2023000014776912023A1 HRVATSKA d.o.o.TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE10/23242,98 €
22.11.202340439570-202311-4HRVATSKA RADIOTELEVIZIJARTV pretplata 11/2384,96 €
22.11.2023620/001/1SJEVERNI POL d.o.o.INFORMATIVNO PRAÆENJE331,81 €
22.11.20232300064906-231020-6HEP ELEKTRA d.o.o.ELEKRTIÈNA ENERGIJA 10/23233,86 €
22.11.20232301035654-231020-7HEP ELEKTRA d.o.o.ELEKRTIÈNA ENERGIJA 10/2380,05 €
22.11.20232500100118-231020-0HEP ELEKTRA d.o.o.ELEKRTIÈNA ENERGIJA 10/2330,00 €
22.11.20232301007799-231020-1HEP ELEKTRA d.o.o.ELEKTRIÈNA ENERGIJA 10/2311,45 €
22.11.2023612/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSUFINANCIRANJE INTERVENTNIH265,44 €
22.11.20231355/1/1MARIO-COMMERCE d.o.o.ODRŽAVANJE 10/2023199,09 €
22.11.2023315/M01/0MRKONJIÆ d.o.o.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA479,80 €
22.11.2023200-1-1TAYRA j.d.o.o.UREDSKI MATERIJAL200,89 €
22.11.202399-23-01PINUS POINT d.o.o.USLUGE ODRŽAVANJA PETRIÆEVO3.125,00 €
22.11.2023260/0001/214PROMET SINJ d.o.o.SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA65,60 €
22.11.2023167/VP/1TADE d.o.o.Nabava i montaža ograde2.937,50 €
22.11.202322-01-10IZLJEV d.o.o.Rek.JR Bleiburška29.816,03 €
22.11.2023PONUDA BR. 21862FRIGO-KOR D.O.O.SREDSTVO ZA ODRŽAVANJE KLIMA138,06 €
22.11.202372-01-99RANDOM D.O.O.STRUÈNI NADZOR-REKONSTRUKCIJA298,15 €
21.11.202319893-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabina88,80 €
21.11.202319894-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabina82,95 €
21.11.20231258/V02/0KAMEN-MG d.o.o.Tampon 0-63mm89,10 €
21.11.202323-1-1GRADNJA SABLJIÆIzgradnja dj.igrališta22.243,80 €
21.11.2023122387/IK/1INA D.D.Gorivo 10/232.204,16 €
21.11.202312794/V01/1Kova prometMaterijal za tekuæe održavanje670,74 €
21.11.202312875/V01/1Kova prometMaterijal za tekuæe održavanje19,23 €
15.11.2023208053026514Narodne novine d.d.Dodatni obrazovni materijali486,79 €
15.11.2023208053026530Narodne novine d.d.Dodatni obrazovni materijali466,46 €
15.11.20230510065-1023-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada 10/2333,61 €
15.11.202339/01/1Simetrala d.o.o.Gl. projekt sanacije potp.zida1.100,00 €
15.11.202328/01/1Simetrala d.o.o.Gl. projekt sanacije potp.zida1.280,00 €
15.11.202300131INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prog.opreme 10/23250,00 €
15.11.2023629-1-3113INTEGRA GROUPOdržavanje IT sustava 10/23125,00 €
15.11.2023361-PP1-1TV JADRANMedijsko praæenje 10/23364,98 €
15.11.202331109/2023Studentski centar Split - Student servisOdržavanje javnih površina627,96 €
15.11.202325-1023-0609875FINANCIJSKA AGENCIJA FINAe-Raèun 10/231,66 €
15.11.2023105-1-1Graðevno Zec d.o.o.Iskopi za grobnice525,00 €
15.11.2023143/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Prijevoz G. Podstrana 10/232.311,46 €
15.11.2023559/01/231Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 10/23414,76 €
15.11.20239530-TTTS1-91Bosut d.o.o.Auto gume195,30 €
15.11.20237/01/01MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uOdržavanje web stranica 10/23266,67 €
15.11.20233825/2/67AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.Tekuæe održavanje vozila502,64 €
15.11.2023Ponuda 301/FIN/2LJOLJINICA d.o.o.Postavljanje keram.ploèica DVD625,11 €
15.11.2023101RAÈ-04-23/0012881LIBUSOFT CICOM d.o.o.Osnovna obuka Program plaæe125,00 €
15.11.2023294/1/1007 Miletiæ d.o.o.Zaštitarske usluge 10/231.284,80 €
15.11.20232520/1/1AXIOM d.o.o.Održavanje programa345,56 €
10.11.20232311042276Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode31,83 €
10.11.20232311042128Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode239,38 €
10.11.20232311041879Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode118,31 €
10.11.20232311041878Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode68,33 €
10.11.20232311041877Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode39,51 €
10.11.20232311041876Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode110,60 €
10.11.202337/01/1Simetrala d.o.o.Struèni nadzor neraz.ceste2.347,34 €
10.11.20232311041624Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.11.20232311041875Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode195,19 €
10.11.20232311041832Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode60,65 €
10.11.2023231104446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode193,26 €
10.11.20232311044307Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode15,98 €
10.11.20232311043753Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.11.20232311058154Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode19,20 €
10.11.20232311058328Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
10.11.2023142/01/1OBRT ZOVAKVarenje rasvjetnog stupa2.193,75 €
10.11.2023140/01/1OBRT ZOVAKVarenje temeljnih vijaka1.562,50 €
10.11.2023131/1/1DOM COMMERCEOdržavanje neraz. cesta 09-23117.367,01 €
10.11.20232301035654-230922-5HEP ELEKTRA d.o.o.Elek. energija 09/2321,15 €
10.11.202340/01/231POLYLINE d.o.o.Idejni projekt-Mosorska ulica11.250,00 €
10.11.20232330/FIN/1OŠTRIÆ O.K. d.o.o.Servis vatrogasne opreme62,13 €
09.11.20232487/1/1AXIOM d.o.o.Snimanje groblja iz zraka1.312,50 €
09.11.202392/1/1Palisander d.o.o.Jednokrilna vrata1.250,00 €
09.11.202318893-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabina165,75 €
09.11.202310-2023OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESuf.prehrane uèenika 10/23180,00 €
09.11.20234125/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc kabina199,09 €
09.11.2023178/VP/1TIHANA MAJIÆ, javni bilježnikOvjere jav.bilježnika130,92 €
09.11.2023177/VP/1TIHANA MAJIÆ, javni bilježnikOvjere jav.bilježnika73,22 €
09.11.20231/1/1ADAPTACIJE GRANIÆ J.D.O.O.Postavljanje ploèica1.836,00 €
09.11.20234985-108-99SALVUS d.o.o.Klinion rukavice50,00 €
09.11.202319722-H090-16133CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled teretnog automob.59,25 €
09.11.202311014/001/1Restoran AmigosReprezentacija171,19 €
09.11.202311003/001/1Restoran AmigosReprezentacija327,30 €
09.11.20238351-0102-103Hanza Media d.o.o.Oglas65,70 €
09.11.2023020-1-1Tangens d.o.o.Održavanje kom.vozila550,00 €
09.11.202313-1-1/2023LEONARDO JELICRad sa bagerom3.000,00 €
09.11.20230157006-30154122Narodne novine d.d.Objava oglasa JN248,85 €
09.11.20231705/001/4Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje701,45 €
09.11.20238/2023Osnovna Škola StrožanacNajam dvorane 10/2023424,72 €
08.11.2023Ponda 702891Eurocom d.o.o.Reprezentacija3.307,90 €
03.11.20231826-1-113INTEGRA GROUPKonfiguracija firewall sustava1.360,00 €
03.11.2023Ponuda 1296-2023GEOSOFT d.o.o.Program za tehnièko crtanje1.923,00 €
03.11.20232234/1/1AXIOM d.o.o.Geoinform.sustav Axiom Memento3.187,50 €
30.10.20232710/02/231BOOSTER d.o.o.Kurirska dostava4,78 €
30.10.202322424/P040/1TOKIÆ d.o.o.Štop lampa9,58 €
30.10.20239-2023OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSuf.prehrane uèenika 09/2360,00 €
30.10.202310-2023OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSuf.prehrane uèenika 10/202360,00 €
30.10.202312/pp2/1Obrt za usluge ŽeljkoUsluga izmjene guma30,00 €
30.10.2023323/FIN/1MASSILIA d.o.o.Oslikavanje kom.vozila550,00 €
30.10.202325-0723-0435681FINANCIJSKA AGENCIJA FINAe-Raèun 07/231,66 €
30.10.2023019-1-1Tangens d.o.o.Zaštitna tipska ograda-Petriæe14.712,06 €
30.10.2023Ponuda 001-1341/23ŠKARE-TRADERadna odjeæa128,28 €
26.10.2023Ponuda 090-00239CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST7109D243,22 €
26.10.202322/2023O.Š. MANUŠSuf.prehrane uèenika 10/2360,00 €
26.10.202321/2023O.Š. MANUŠSuf.prehrane uèenika 09/2360,00 €
26.10.20235670-V03-91Inel d.o.o.Stup rasvjetni Omega2.450,00 €
26.10.20231378-01-91ELEKTRONIC SECURITY d.o.o.Dogradnja sustava videonadzora1.743,75 €
26.10.20238/2023O.Š. KMAN KOCUNARSuf.prehrane uèenika 10/2360,00 €
25.10.202310-001-2023MARKO DUJIÆ, sudski vještakFinancijsko vještaèenje357,00 €
25.10.202316/001/1MOJA ŠTACIJA D.O.O.Reprezentacija61,00 €
25.10.2023Ponuda 0148020-3007491Narodne novine d.d.Objava oglasa na natjeèaj540,59 €
25.10.2023ponuda 0148020-3007490Narodne novine d.d.Objava oglasa na natjeèaj540,59 €
24.10.2023312-01-10Animalis centrum d.o.o.Kastracija maèaka187,50 €
24.10.20232800/1003/1Benussi d.o.o.Tekuæe održavanje167,25 €
24.10.2023236/V01/0Arbol d.o.o.Kom. vreæice za smeæe401,56 €
24.10.2023653-1-100Gradeko d.o.o.Schreder Zela 16 Led2.635,00 €
24.10.2023652-1-100Gradeko d.o.o.Schreder Zela 16 Led2.572,50 €
24.10.202336/01/1Simetrala d.o.o.Struèni nadzor2.122,30 €
24.10.202391-2-1SezonacNamirnice+hig.potrepštine141,71 €
24.10.202390-2-1SezonacNamirnice+hig.potrepštine30,50 €
24.10.202389-2-1SezonacNamirnice+hig.potrepštine96,06 €
24.10.20234893-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitenata 09/2319,08 €
24.10.202310223/001/1Restoran AmigosReprezentacija84,41 €
24.10.2023102228/001/1Restoran AmigosReprezentacija425,00 €
24.10.202310221/001/1Restoran AmigosReprezentacija259,91 €
24.10.202305 10065-0923-01Èistoæa d.o.o.Odvoz kom.otpada 09/2333,61 €
24.10.20232311015462Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
24.10.20232311014617Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode37,59 €
24.10.20232311015796Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode33,26 €
24.10.20232311015464Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
24.10.20232311015463Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode111,08 €
24.10.20232311008474Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode303,94 €
24.10.20232311016604Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
24.10.20232311016342Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
24.10.20232311000274Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode57,30 €
24.10.20232311007044Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode20,66 €
24.10.20232311007050Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode141,37 €
24.10.20232311007328Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode4,93 €
24.10.20232311008393Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode116,13 €
24.10.20231139/1/1HYDROCAR d.o.o.Tekuæe održavanje694,60 €
24.10.20232310994288Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode41,44 €
24.10.20232310994289Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode27,98 €
24.10.20230010056859-230920-6HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 09/238.073,37 €
24.10.20230010056859-230921-4HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 09/231.221,77 €
24.10.20234351-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite od pož143,75 €
24.10.2023109162/IK/1INA D.D.Gorivo 09/231.971,15 €
24.10.2023563-1-3113INTEGRA GROUPOdržavanje IT sustava 09/23125,00 €
24.10.20233063-ERAD-1CIAN d.o.o.Dezinsekcija muha500,00 €
24.10.20233062-ERAD-1CIAN d.o.o.Dezinsekcija larvicidna312,50 €
24.10.202311-1-1-23LEONARDO JELICTekuæe održavanje1.800,00 €
24.10.202325-0923-0561860FINANCIJSKA AGENCIJA FINAeRaèun 09/231,91 €
24.10.202308-0923-0587595FINANCIJSKA AGENCIJA FINAePaket 09/238,30 €
24.10.202335-0923-0584938FINANCIJSKA AGENCIJA FINAIzvještaji 09/231,83 €
24.10.20231692/V01/1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeæa571,80 €
24.10.202397-1-1Graðevno Zec d.o.o.Okonè.situacija neraz.ceste106.115,19 €
24.10.2023126-UV6-23Uèuilište VirtusStruèno osposobljavanje190,00 €
24.10.2023Ponuda 211015094099WIENER OSIGURANJEPolica osiguranja216,63 €
24.10.2023018-1-1Tangens d.o.o.Usluge održavanja opreme587,50 €
24.10.2023015-1-1Tangens d.o.o.Tekuæe održavanje875,00 €
24.10.20234021/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam WC kabina1.020,00 €
24.10.20232740-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica Minolta211,25 €
24.10.20232721-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Canon IRC75,00 €
24.10.20231215MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje prog.paketa 09/23199,09 €
24.10.202366/VIBER/0TAKUIN PAYMENT d.o.o.Provizija 09/23,86 €
24.10.2023254/M01/0MRKONJIÆ d.o.o.Materijal549,32 €
24.10.2023857-1-1RI-ING NET d.o.o.Mjeseèno korišt.sustava 09/23435,25 €
24.10.2023858-1-1RI-ING NET d.o.o.Mjeseèno korišt.sustava 09/23298,63 €
24.10.2023856-1-1RI-ING NET d.o.o.Mjeseèno korišt.sustava 09/23630,44 €
24.10.2023103/SPLIT/65PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o.Usluga servisa301,81 €
24.10.20230000148100102023A1 HRVATSKA d.o.o.Telek.usluge 09/23859,51 €
24.10.20230000148102102023A1 HRVATSKA d.o.o.Telek.usluge 09/23244,19 €
24.10.20231174/V02/0KAMEN-MG d.o.o.Jalovina-tampon150,00 €
24.10.202321666/P040/1TOKIÆ d.o.o.Materijal za održavanje44,29 €
24.10.202317411-0-23SEMMLER D.O.O.Sem eko standard82,95 €
24.10.202316917-0-23SEMMLER D.O.O.WC Kabine165,75 €
24.10.20231214-PJ01-1Vukušiæ-Lokas d.o.o.Utovarne rampe1.002,50 €
24.10.2023229/0001/214PROMET SINJ d.o.o.Uèenièki pokazi65,60 €
20.10.202336-M1-1-20223Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 08/231.325,00 €
20.10.202337-M11-20223Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 09/231.325,00 €
20.10.20233034-02-99/2023Privatna srednja škola WallnerOdržavanje javnih površina28,88 €
20.10.202391-1-1Graðevno Zec d.o.o.Rekonst.spremnika lož ulja31.552,69 €
20.10.202341/01/231Konaèni element d.o.o.Struèni nadzor rek.spremnika867,70 €
20.10.20232301007799-230920-3HEP ELEKTRA d.o.o.Elekrièna energija 09/239,96 €
20.10.20232300064906-230920-8HEP ELEKTRA d.o.o.Elekrièna energija 09/23251,00 €
20.10.20232500100118-230920-2HEP ELEKTRA d.o.o.Elekrièna energija 09/2326,66 €
20.10.20232301035654-230920-9HEP ELEKTRA d.o.o.Elekrièna energija 09/2351,41 €
20.10.2023242/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava 09/23199,09 €
20.10.20230000543/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSuf.interventnih troškova265,44 €
20.10.2023500/01/231Dalmacija danas d.o.o.Informat.praæenje 09/23414,76 €
20.10.20234043969570-202310-6HRVATSKA RADIOTELEVIZIJAHRT pretplata 10/2384,96 €
20.10.2023512/001/1SJEVERNI POL d.o.o.Informat.praæenje 09/23331,81 €
20.10.2023260/1-1007 Miletiæ d.o.o.Zaštit.usluge 09/23876,00 €
20.10.2023111574/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata 10-12/2363,68 €
20.10.2023302-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje lisice75,00 €
20.10.2023296-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje maèke150,00 €
20.10.202335-01-1Simetrala d.o.o.Izrada gl.projekta rek.JR750,00 €
20.10.20239982-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina 09/231.828,98 €
20.10.20235732-V03-91Inel d.o.o.Materijal za tekuæe održavanje1.082,33 €
20.10.2023208053022632Narodne novine d.d.Dodatni obrazovni materijali74.262,24 €
20.10.20230157006-30147754Narodne novine d.d.Postupak javne nabave248,85 €
20.10.20230157006-30144585Narodne novine d.d.Postupak javne nabave248,85 €
20.10.20232310977970Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode195,19 €
20.10.20232310938504Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode143,28 €
20.10.20232310938503Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode308,57 €
20.10.20232310938471Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode52,96 €
20.10.20232310938317Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode756,35 €
20.10.20232310940338Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode312,41 €
20.10.20232310979138Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode494,37 €
20.10.20232310979137Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode322,01 €
20.10.20232310940228Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,17 €
20.10.20232310939923Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.10.20232310938507Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode154,81 €
20.10.20232310938688Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode262,46 €
20.10.20232310938800Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode99,08 €
20.10.20232310948829Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode200,94 €
20.10.20232310978177Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.10.20232310978634Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode48,39 €
20.10.20232310979139Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
20.10.20232310977700Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,20 €
20.10.20232310976487Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,40 €
20.10.20232310962118Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode17,77 €
20.10.20232310977971Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode70,26 €
20.10.20232310978039Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.10.20232310978038Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,33 €
20.10.20232310978037Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.10.20232310978103Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.10.20232310978176Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode9,49 €
20.10.20232310938506Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode95,23 €
20.10.20232310938505Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode35,67 €
20.10.20232310977825Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode89,48 €
20.10.20232310977827Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.10.20237402/VP/1ÈULIÆ ELEKTROCENTARSitni inventar301,60 €
20.10.202300124INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prog.opreme 09/23250,00 €
20.10.2023333-PP1-1TV JADRANInformat.praæenje 09/23364,98 €
20.10.20231-2023OSNOVNA ŠKOLA SPINUTSufin.prehr.uèenicima 09-10/23240,00 €
20.10.202327921/2023Studentski centar Split - Student servisOdržavanje javnih površina858,46 €
20.10.202328109/2023Studentski centar Split - Student servisOdržavanje javnih površina858,46 €
20.10.202329089/2023Studentski centar Split - Student servisNaplata parkinga560,51 €
19.10.2023Predraèun 200-3885/23GRAÐA D.D.PVC VRATA193,20 €
17.10.2023Predraèun 200-3176/23GRAÐA D.D.PVC ULAZNA VRATA386,40 €
10.10.20236/01/01MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uODRŽAVANJE WEB STRANICE 10/23266,67 €
10.10.2023132/PP4/1BAT TAXI d.o.o.SUBVENCIJA PRIJEVOZA 09/232.311,46 €
05.10.2023Ponuda 2864BAUHAUSVrata190,96 €
05.10.2023Ponuda 23-01A1-027900Brodomerkur-d.d.Vrata sobna-groblje Ban328,88 €
05.10.2023Ponuda 001-1214/23ŠKARE-TRADERadna odjeæa i obuæa398,18 €
05.10.202326686/2023Studentski centar Split - Student servisUsluge student servisa62,30 €
05.10.202307-2023O.Š. KMAN KOCUNARSuf.prehrane uèenika 09/2360,00 €
03.10.2023292-01-10Animalis centrum j.d.o.o.Zbrinjavanje maèaka450,00 €
03.10.2023268-1-1Agencija MijanoviæProcjena vrijednosti nekretnin500,00 €
03.10.202323/1/1GMT Obrt za uslugeUsluga èišæenja1.640,00 €
03.10.202320088/P040/1TOKIÆ d.o.o.Autodjelovi76,54 €
03.10.202358/1/1Vodoinstalacije Baleta j.d.o.o.Tekluæe održavanje425,00 €
03.10.202357/1/1Vodoinstalacije Baleta j.d.o.o.Tekuæe održavanje562,50 €
03.10.20231537/001/4Ferroplast d.o.o.Materijal za tekuæe održavanje275,53 €
02.10.2023Ponuda 090-00227CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETehn.pregled ST3489J170,23 €
02.10.20232893-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAÈišæenje javnih površina773,85 €
02.10.202325987/2023Studentski centar Split - Student servisÈišæenje javnih površina62,02 €
02.10.2023Ponuda 21105734476WIENER OSIGURANJEPolica 21105734476 ST3489J216,81 €
27.09.202334/01/1Simetrala d.o.o.Glavni projekt-rekonstrukcija1.250,00 €
27.09.2023612-1-100Gradeko d.o.o.Rek.javne rasvjete575,00 €
27.09.2023613-1-100Gradeko d.o.o.Rek.javne rasvjete612,50 €
27.09.20232608/1003/1Benussi d.o.o.Usluga popravka405,16 €
26.09.2023Ponuda 372/2023UÈILIŠTE EU PROJEKTIStruèno usavršavanje70,00 €
22.09.202328-01-23Praska j.d.o.o.Medijsko praæenje 08-09/23663,61 €
22.09.2023524-1-3113INTEGRA GROUPOdržavanje IT opreme102,26 €
22.09.202325255/2023Studentski centar Split - Student servisOdržavanje javnih površina778,80 €
22.09.2023Predraèun br.669/V01/0LJOLJINICA d.o.o.Potrošni materijal za zgrade1.307,15 €
22.09.202325257/2023Studentski centar Split - Student servisOdržavanje javnih površina991,20 €
22.09.20232310922815Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
22.09.20232310922817Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,33 €
22.09.20232310924698Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
22.09.20232310928336Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
22.09.20232310916190Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode270,13 €
22.09.20232310917131Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode800,51 €
22.09.20232310925890Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode165,50 €
22.09.20232310923447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode217,03 €
22.09.20232310922816Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode121,89 €
21.09.2023792-001-1BMOVE d.o.o.mParking 08/23365,46 €
19.09.2023283-01-10Animalis centrum d.o.o.Kastracija/sterilizacija 08/23750,00 €
19.09.202333/01/1Simetrala d.o.o.Izrada glavnog projekta1.200,00 €
19.09.20235235-V03-91Inel d.o.o.Materijal za održavanje3.277,51 €
19.09.20230157006-30136477Narodne novine d.d.Postupak javne nabave-oglas248,85 €
19.09.20232310880701Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode76,02 €
19.09.20232310880702Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode204,79 €
19.09.20232310885482Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode187,97 €
19.09.20232310905757Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode27,14 €
19.09.20232310906274Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,77 €
19.09.20232310907737Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode108,40 €
19.09.20230010056859-230820-0HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 08/237.723,21 €
19.09.20230010056859-230821-8HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 08/231.392,03 €
19.09.20232697-1CIAN d.o.o.DDD usluge 08/23312,50 €
19.09.20232698-1CIAN d.o.o.DDD usluge 08/23500,00 €
19.09.20232696-1CIAN d.o.o.DDD usluge 08/231.250,00 €
19.09.202310-1-1/23LEONARDO JELICRad sa bagerom po narudžbenici2.625,00 €
19.09.2023254/001/1SIALUXMaterijal za bojanje296,97 €
19.09.202325259/2023Studentski centar Split - Student servisOdržavanje javnih površina755,20 €
19.09.202308-0823-0527980FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-paket 08/238,30 €
19.09.2023Ponuda 21105681570WIENER OSIGURANJEPremija 2110568157051,63 €
19.09.20233629/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc opreme1.020,00 €
19.09.20232301035654-230821-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 08/2313,74 €
19.09.202355/VIBER/0TAKUIN PAYMENT d.o.o.Provizija za usluge7,25 €
19.09.20232899-228-204Školska knjiga d.d.Radne bilježnice za osn.školu1.151,64 €
19.09.2023797-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaOdržavanje javnih površina334,95 €
19.09.2023849-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaOdržavanje javnih površina161,70 €
19.09.2023163-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal296,88 €
19.09.2023157-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal483,75 €
19.09.2023168-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal158,75 €
19.09.2023176-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal612,38 €
19.09.2023180-1-1TAYRA j.d.o.o.Tabla sa naljepnicom80,00 €
19.09.2023177-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal223,50 €
19.09.2023167-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal65,60 €
19.09.202314591-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc opreme165,75 €
19.09.20231563-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc opreme82,95 €
19.09.2023168-F02-10FIERTE d.o.o.Izrada godišnjeg izvještaja312,50 €
15.09.202327/1/1TIM CULJAKODRŽAVANJE TEL.INSTALACIJA830,00 €
15.09.2023Ponuda 090-00215CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled Yamah ST337SZ53,83 €
15.09.20233789-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Edukacija-gospodarenje otpadom168,75 €
15.09.202335-0823-0541354FINANCIJSKA AGENCIJA FINAIzvještaji 08/231,89 €
15.09.20231076MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje prog.opreme 08/23199,09 €
15.09.2023206-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EPregled radnika48,08 €
13.09.20232301035654-230820-2HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 08/2353,44 €
13.09.20232300064906-230820-1HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 08/23324,67 €
13.09.20232500100118-230820-6HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 08/2324,44 €
13.09.20231583-2023Pomorska škola SplitOdržavanje javnih površina796,95 €
13.09.20231720-2023Pomorska škola SplitOdržavanje javnih površina427,35 €
13.09.202326/01/231POLYLINE d.o.o.Struèni nad.-sanacija obale1.544,31 €
13.09.20237454-TTTS1-91Bosut d.o.o.Guma Uniroyal300,00 €
13.09.20231246/1/2Vulkanizer Sretna KordaAuto gume +pranje kamiona1.851,25 €
13.09.202366-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obale u Sv.Martinu77.215,29 €
13.09.202319-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obale SV.Martin52.572,90 €
13.09.202322049/2023Studentski centar Split - Student servisOdržavanje javnih površina740,46 €
13.09.20233859-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite143,75 €
13.09.202324674-LP1-2Lipapromet d.o.o.Sv.Leds Stupiæ sivi3.270,00 €
13.09.20233790-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Ispitivanje dizalice Iveco150,00 €
13.09.202396101/IK/1INA D.D.Gorivo 08/231.582,08 €
13.09.20232310863681Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
13.09.20232310855204Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode57,66 €
13.09.20232310855437Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode288,74 €
13.09.20232310864696Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE8,40 €
13.09.20232310866284Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
13.09.20232310866285Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
13.09.20232310866423Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE387,37 €
13.09.20232310866283Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE120,23 €
13.09.20232310866136Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE52,96 €
13.09.20232310867792Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE28,94 €
13.09.20232310867632Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE894,12 €
13.09.20232310867631Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE373,89 €
13.09.20232310867130Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE167,30 €
13.09.20232310866656Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE15,98 €
13.09.20232310866424Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE258,60 €
13.09.20232310866509Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE7,33 €
13.09.20232310866510Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE11,65 €
13.09.20232310866511Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
13.09.20232310866577Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
13.09.20232310866657Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE2,99 €
13.09.20232310867633Vodovod i kanalizacijaPOTROŠAK VODE12,00 €
12.09.20232955-0010114-1Intermont 2 d.o.o.Knauf327,20 €
11.09.202368-2-1SezonacSREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI63,83 €
11.09.202367-2-1SezonacSREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI107,13 €
11.09.202365-2-1SezonacSREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI41,86 €
11.09.202364-2-1SezonacSREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI70,03 €
11.09.202369-2-1SezonacSREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI67,05 €
11.09.202370-2-1SezonacSREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI83,42 €
11.09.202366-2-1SezonacMJESNI ODBORI-IZBORI289,08 €
11.09.20234506-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komit. po ugovoru 08/2336,04 €
11.09.20238924-11006-2Hrvatska pošta d.d.Usluge pošte 08/231.147,72 €
11.09.202305 10065-0823-01Èistoæa d.o.o.ODVOZ SMEÆA 08/2333,61 €
11.09.20231024/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak elek.instal.košare500,00 €
11.09.202310218/V01/1Kova prometPotrošni materijal za zgradu58,21 €
11.09.202324278/2023Studentski centar Split - Student servisPrometna jedinica mladeži702,11 €
11.09.202324277/2023Studentski centar Split - Student servisNaplata parkinga1.126,91 €
11.09.202325-0823-0485956FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-Paket 08/231,91 €
11.09.2023Predraèun 200-2762/23GRAÐA D.D.Sitni inventar451,20 €
11.09.20232623-02-99/2023Privatna srednja škola WallnerPrometna jedinica mladeži1.744,05 €
11.09.20232299/2023Turistièko ugostiteljska škola SplitPrometna jedinica mladeži617,93 €
11.09.20230000474/000001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSuf.interv.troškova 08/23265,44 €
11.09.20234043969570-202309-2HRVATSKA RADIOTELEVIZIJAPretplata 09/2384,96 €
11.09.2023746-1-1RI-ING NET d.o.o.MJESEÈNO KORIŠTENJE SUSTAVA298,63 €
11.09.2023745-1-1RI-ING NET d.o.o.MJESEÈNO KORIŠTENJE SUSTAVA435,25 €
11.09.2023744-1-1RI-ING NET d.o.o.MJESEÈNO KORIŠTENJE SUSTAVA630,44 €
11.09.20230000139849092023A1 HRVATSKA d.o.o.Tel.usluge 08/23244,93 €
11.09.20230000139832092023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet 08/23836,45 €
11.09.2023776-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaPrometna jedinica mladeži1.224,31 €
11.09.2023022-0409/23F001Braniteljska zadruga DUGAODRŽAVANJE ZGRADA888,88 €
07.09.202377/1/1GEOMENSURA d.o.o.- Vještak za geodezijuProcjena sud.vještaka200,00 €
07.09.202311069-1-1BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštituUsluge zaštite1.284,80 €
07.09.2023533-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaJEDINICA PROMETNE MLADEŽI548,63 €
07.09.202322-PJ-23SUDSKI VJEŠTAK LOVRE BUÆANProcjena sud.vještaka450,00 €
07.09.202363-1-1Graðevno Zec d.o.o.SANACIJA OBALNIH PERA26.104,81 €
07.09.202364-1-1Graðevno Zec d.o.o.ODRŽAVANJE -PRIHRANA PLAŽE25.984,38 €
07.09.20232727-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOpæi posao-CZK106,18 €
07.09.2023131/PP4/1BAT TAXI d.o.o.PRIJEVOZ G.PODSTRANA 08/232.311,46 €
07.09.202328/01/231POLYLINE d.o.o.Struèni nad.- san.ošteæ,pera391,58 €
07.09.202327/01/231POLYLINE d.o.o.Struèni nad.-prihrana plaže389,76 €
07.09.2023439/01/231Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 08/2023414,76 €
07.09.20235/01/01MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uODRŽAVANJE WEB STRANICE 09/23266,67 €
07.09.2023Ponuda 0148020-3006082Narodne novine d.d.Objava oglasa-financije513,10 €
07.09.2023Ponuda 0148020-3006081Narodne novine d.d.Objava oglasa-prost.ureð.513,10 €
07.09.202331/01/1Simetrala d.o.o.Nazor uklanjanja zgrade Vinkov571,79 €
07.09.2023293-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 08/2023364,98 €
07.09.2023110/1/1DOM COMMERCEUklanjanje zgrade ex Vinkovaèk30.414,38 €
07.09.202300111INFOTEHNA D.O.O.Održavanje program.opreme250,00 €
04.09.202381-1-1Graðevno Zec d.o.o.Iskop samoukopa675,00 €
04.09.2023145/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Vtratnice s mrežom1.600,00 €
04.09.202332/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije protupožar.put379,68 €
04.09.202300-0006/23ARGOLA AG D.O.O.Sanacija protupož.puta9.887,50 €
04.09.202375-23-01PINUS POINT d.o.o.Hhortikulturno ureðenje javne28.546,25 €
04.09.2023Predraèun 618/V01/0LJOLJINICA d.o.o.Keramiæarski materijal1.607,69 €
30.08.2023449/001/1SJEVERNI POL d.o.o.Usluga promidžbe za 08/2023331,81 €
30.08.20237/01/1URBI & ARCHI d.o.o.Nacrt konaènih prijedloga3.583,51 €
30.08.202317389/P040/1TOKIÆ d.o.o.Yacco hidraol19,80 €
30.08.202386-1-1Crystal consult d.o.o.Provedba Korak po korak1.625,00 €
30.08.20231758-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Mamiæ Filip438,90 €
30.08.20238-1-1/23LEONARDO JELICPrihrana plaže nakon nevremena2.019,38 €
30.08.20237-1-1/23LEONARDO JELICOdvoz oneèišæenog žala sa plaž2.350,00 €
30.08.20239-1-1/23LEONARDO JELICÈišèenje i ravnanje plaže3.450,00 €
30.08.20230157006-30128229Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave248,85 €
28.08.20232310826010Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode158,66 €
28.08.20232310826012Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode195,19 €
28.08.20232310825740Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode210,54 €
28.08.20232310825956Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode170,19 €
28.08.20232310826008Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode287,43 €
28.08.20232310828856Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
28.08.20232310829085Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode435,41 €
28.08.20232310826009Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode195,19 €
28.08.20232310826011Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode214,40 €
28.08.20232310826012Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode158,66 €
28.08.20232310826357Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode518,04 €
28.08.20232310826500Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode199,02 €
28.08.20232310828161Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
28.08.202330/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor obor.kanalizacija226,74 €
28.08.2023181/001/1ZELENI SERVIS D.O.O.Elaborat utj. na okoliš-obala4.977,10 €
28.08.2023333-PJ1-1PRVI TREPTAC D.O.O.Prometni znakovi575,50 €
28.08.202371-1-1Graðevno Zec d.o.o.Rekonst.spremnika za lož ulje29.877,35 €
28.08.2023Ponuda 211015072672WIENER OSIGURANJEPolica AO za vozilo ST 361US216,30 €
28.08.202334/01/231Konaèni element d.o.o.Nadzor rekonstr.spremnina za u821,63 €
28.08.2023105-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila159,24 €
28.08.202313/01/231GUDELJ 2021 d.o.o.Oborinski kolektor Mosorska,Pi15.320,14 €
28.08.202344/ 01/231GEO MOTION D.O.O.Elaborat iskolèenja- Jurasova150,00 €
28.08.202324/01/231GEO MOTION D.O.O.Elaborat iskolèenja250,00 €
28.08.202325/01/231GEO MOTION D.O.O.Geodetsko iskolèenje150,00 €
28.08.202319/01/231GEO MOTION D.O.O.Geodet.podloga dio D-8 1:200750,00 €
28.08.2023057-001-1RAZMJER d.o.o.Elaborat spajanja k.æ.978/21.000,00 €
25.08.20231380/001/4Ferroplast d.o.o.Naterijal301,18 €
25.08.202317/1/1GMT Obrt za uslugeUsluga èišèenja1.640,00 €
25.08.202327 M1-1-20223Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 07/231.325,00 €
25.08.20231521-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Dobriæ Roko560,18 €
25.08.2023977/V02/0KAMEN-MG d.o.o.Pijesak 0-16 mm167,58 €
25.08.20232642-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæJVP-ovjera potpisa88,26 €
25.08.202313523-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine82,95 €
25.08.202313086-0-2SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine165,75 €
24.08.20233151/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam WC kabina1.020,00 €
24.08.20231621-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Careviæ Antea664,13 €
24.08.202384-PJ1-2PRVI TREPTAC D.O.O.Rek.JR Domagojeva ulica38.970,40 €
24.08.202328/01/1Simetrala d.o.o.Struèni nadzor rek.JR576,78 €
24.08.202367-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obale Sv.Martin II fa22.472,48 €
24.08.202329/01/231POLYLINE d.o.o.Struèni nad.-sanacija obale404,50 €
24.08.202365-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obale u Mutograsu37.253,41 €
24.08.20232310813575Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode333,55 €
24.08.20232310815138Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
24.08.20232310815139Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode149,99 €
24.08.20232310815140Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
24.08.20232310815711Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode305,64 €
24.08.20232310816439Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
24.08.20232310817009Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
24.08.20233020-PJ1-1Bila ružaVijenac80,00 €
24.08.2023R2-16-PJ-23SUDSKI VJEŠTAK LOVRE BUÆANProcjena sudskog vještaka225,00 €
24.08.20230010056859-230721-1HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija za 07/20231.420,86 €
24.08.20230010056859-230720-3HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija za 07/20237.054,18 €
24.08.20231772/FIN/1OŠTRIÆ O.K. d.o.o.Servis vatrogasnih aparata155,30 €
24.08.2023781-1-1AUTO LINE DOMIÆMagnetski kljuæ za autopraonu40,00 €
22.08.2023316-PJ1-1PRVI TREPTAC D.O.O.Horizon.signalizacija-Petriæev633,13 €
22.08.2023519-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaUsluga Nikola Lušiæ479,33 €
22.08.202318-1-1GRADNJA SABLJIÆIzgradnja dj.igrališta Gradac17.205,18 €
22.08.20232310801972Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode33,62 €
22.08.20232310801978Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode124,08 €
22.08.20232310802542Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode6,84 €
22.08.20232310804479Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode108,40 €
22.08.20232310804683Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode266,84 €
22.08.20231613-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLADomagoj i Dominik.Klariæ, Jank1.391,78 €
22.08.20231348/2023Turistièko ugostiteljska škola SplitUsluga Matkoviæ Petar386,93 €
22.08.2023502-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaUsluga Rižner Laura704,55 €
22.08.2023673-001-1BMOVE d.o.o.Usluga naplate parkinga 07/23413,70 €
22.08.202320365/2023Studentski centar Split - Student servisUsluga Juriæ Tin595,91 €
22.08.2023400/001/1SJEVERNI POL d.o.o.Usluga promidžbe za 07/2023331,81 €
22.08.202329/01/1Simetrala d.o.o.Proj.sanacije odvodnje Kašiæev1.280,00 €
22.08.2023380/01/231Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 07/2023414,76 €
22.08.2023259-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 07/2023182,49 €
22.08.2023253-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga187,50 €
22.08.202318/01/231POLYLINE d.o.o.Id.projekt ul.Franje Tuðmana750,00 €
22.08.202314/01/231POLYLINE d.o.o.Nadzor sanacije obale Mutogras923,58 €
16.08.20230010056859-230621-5-1HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija64,68 €
16.08.2023Ponuda 090-00200CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETehnički pregled vozila reg.oznake ST 361-US170,23 €
16.08.20231366-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Domagoj i Dominik Klarić167,48 €
16.08.20231552-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Rubić Tea537,08 €
16.08.20231318-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Šesto Marta612,15 €
16.08.202335-0723-0481875FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava financijskih izvještaja2,17 €
16.08.202308-0723-0463146FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket8,30 €
16.08.20232983/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam WC Classic265,45 €
16.08.20232301035654-230722-2HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija11,45 €
16.08.202323000649096-230720-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija345,77 €
16.08.20232301035654-230721-4HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija41,22 €
16.08.20232500100118-230720-0HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija20,90 €
16.08.2023977-2023Pomorska škola SplitUsluga Marin Vidić300,30 €
16.08.20236991/11478/33Porsche Inter Auto d.o.o. SplitServis vozila VW Passat ST 9900-AA281,34 €
16.08.2023636-1-1RI-ING NET d.o.o.Mjesećno.korištenje sustava 08.07-31.07.2023336,98 €
16.08.202317069/P040/1TOKIĆ d.o.o.Retrovizor45,54 €
16.08.202316722/P040/1TOKIĆ d.o.o.Akumulator TQ 74AH71,17 €
16.08.2023449-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Lucija Vuletić462,00 €
16.08.2023394-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Damir Šegvić617,93 €
16.08.20231100/1/2Vulkanizer Sretna KordaPranje kamiona25,00 €
16.08.20236100/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija721,52 €
16.08.20236099/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija742,30 €
16.08.20236098/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija743,70 €
16.08.20236096/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija313,44 €
16.08.20236097/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija395,70 €
16.08.20232310774208Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode99,08 €
16.08.20232310782019Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode34,23 €
16.08.20232310774209Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode260,53 €
14.08.202323/0000032GRAD SPLITNaknada za sanaciju Karepovca7.859,52 €
14.08.2023EN-0039/23GRAD SPLITNaknada za utjecaj na okoliš -Karepovac16.500,26 €
10.08.20231218/001/4Ferroplast d.o.o.Materijal1.515,80 €
10.08.20237849-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 07/20231.250,46 €
10.08.20233942-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 07/202386,39 €
10.08.20233475-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 07/20239,19 €
10.08.20231157-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Šarac Luka352,28 €
10.08.202383091/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartice932,62 €
10.08.20231060-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Šarac Ivan450,45 €
10.08.202318901/2023Studentski centar Split - Student servisUsluga Mesić Luka153,40 €
10.08.2023194-1-1IGP zajednički obrtGumena traka56,25 €
10.08.202319307/2023Studentski centar Split - Student servisUsluga Šućur Vlado970,55 €
10.08.2023634-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava630,44 €
10.08.2023635-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava 01-07.srpnja89,35 €
10.08.2023637-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava298,63 €
10.08.20230000133248082023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 07/2023243,70 €
10.08.20230000133246082023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 07/2023841,75 €
10.08.20231/3/2001MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uslugeOdržavanje web stranice266,67 €
10.08.20233/01/1Bilić-Erić d.o.o. za privatnu zaštituUsluga zaštite za 07/20231.226,40 €
10.08.2023786-2023Pomorska škola SplitUsluga Martin Jovanović768,08 €
10.08.20230000407/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih troškova265,44 €
10.08.20231314/03/231KOD PLUS d.o.o.Sredstva za čiščenje 1.136,23 €
10.08.2023955MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programskog paketa199,09 €
10.08.2023828/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak vozila FUSO500,00 €
09.08.2023Pon. 0148020-30055576Narodne novine d.d.Objava natječaja za radno mjes430,64 €
09.08.2023Pon.0148020-30055568Narodne novine d.d.Objava natječaja za radno mjes421,48 €
09.08.2023Pon.0148020-30055541Narodne novine d.d.Objava natječaja za radno mjes540,59 €
09.08.2023Pon.0148020-30055550Narodne novine d.d.Objava natječaja za radno mjes485,61 €
08.08.20232301035654-230720-6HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija72,34 €
08.08.20232500100118-230620-3HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija20,66 €
08.08.2023119/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Prijevoz G.Podstrana za 7/20232.311,46 €
08.08.202381-1-1Crystal consult d.o.o.Provedba projekta "Korak po korak1.625,00 €
08.08.20234043969570-202308-4HRVATSKA RADIOTELEVIZIJARtv pristojba84,96 €
08.08.202318336/2023Studentski centar Split - Student servisUsluga D.Mamić, Krželj Luka843,71 €
08.08.202313/001/1MOJA ŠTACIJA D.O.O.Reprezentacija-Općinsko vijeće163,10 €
08.08.2023214/M01/0MRKONJIĆ CO D.O.O.39/23Materijal za kosilice581,67 €
08.08.2023104INFOTEHNA D.O.O.Održavanje program.paketa250,00 €
08.08.2023545-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Mamić Filip99,91 €
08.08.2023596-02-99/2023WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Rubić Tea86,63 €
08.08.2023508-02-1TIMEK d.o.o.Elektromaterijal166,33 €
08.08.20230157006-30117154Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave248,85 €
08.08.202305 10065-0723-01ČISTOĆA d.o.o.Odvoz otpada33,61 €
08.08.20232310753742Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode106,16 €
08.08.20232310760386Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
08.08.20232310760477Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode46,24 €
08.08.20232310759597Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
08.08.20232310759658Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode11,65 €
08.08.20232310759659Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
08.08.20232310759959Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode141,36 €
08.08.20232310760384Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode314,34 €
08.08.20232310760385Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode250,31 €
08.08.20232310759371Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
08.08.20232310759499Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode450,78 €
08.08.20232310759500Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode108,69 €
08.08.20232310759564Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode9,49 €
08.08.20232310759565Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,33 €
08.08.20232310759566Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
08.08.20232310757399Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode67,85 €
08.08.20232310758226Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,40 €
08.08.20232310759257Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode35,67 €
08.08.20232310759369Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode172,12 €
08.08.20232310759370Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
07.08.2023Ponuda 23-01A1-022337Brodomerkur d.d.Alati464,42 €
07.08.2023Ponuda 0211/2023INTEGRA GROUPPC intel +WIN 11+office 20212.082,50 €
07.08.20232301035854-230620-0-1HEP ELEKTRA d.o.o.Odobrenje po Uredbi Vlade-58,61 €
04.08.20232310683909Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode14,54 €
04.08.20232310683652Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode89,48 €
04.08.20232310683649Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode24,99 €
04.08.20232310720720Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode475,76 €
04.08.20232310720164Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
04.08.20232310718768Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
04.08.20232310713677Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode310,48 €
04.08.20232310713545Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode175,96 €
04.08.20232310713036Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode93,32 €
04.08.20232310714722Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode150,99 €
04.08.20232310714259Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode518,04 €
04.08.20232310713681Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode229,77 €
04.08.20232310713680Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode227,85 €
04.08.20232310713679Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode154,81 €
04.08.20232310713678Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode204,79 €
21.07.2023137/P01/1ALTO KRVAVICA D.O.O.KOM.OPEREMA1.856,25 €
21.07.202362-1-1Graðevno Zec d.o.o.PDRŽAVANJE NERAZ.CESTA40.152,44 €
21.07.202327/01/1Simetrala d.o.o.NADZOR ODR.NERAZ.CESTA803,05 €
21.07.20232059-ERAD-1CIAN d.o.o.DEZINSEKCIJA MUHA500,00 €
21.07.20232058-ERAD-1CIAN d.o.o.LARVICIDNA DEZINSEKCIJA312,50 €
20.07.202311/FIN/1ROGA MOTOSPORT D.O.O.Popravak kosilice Stihl62,50 €
20.07.20231999/1003/1Benussi d.o.o.Servis ST157MV209,25 €
20.07.2023150/V01/0Arbol d.o.o.VREÆE ZA OTPATKE351,56 €
20.07.202326/01/1Simetrala d.o.o.STRUÈNI NADZOR301,03 €
20.07.20230157006-30105679Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave248,85 €
20.07.20231839-ERAD-1CIAN d.o.o.Adulticidna dezinsekcija1.250,00 €
20.07.202315169/2023Studentski centar Split - Student servisOdržavanje javnih površina123,91 €
20.07.202316538/2023Studentski centar Split - Student servisOdržavanje javnih površina241,91 €
20.07.2023403-02-99/2023Privatna srednja škola WallnerOdržavanje javnih površina181,92 €
20.07.2023303-02-99/2023Privatna srednja škola WallnerOdržavanje javnih površina99,91 €
20.07.20238434Pomorska škola SplitOdržavanje javnih površina231,00 €
20.07.2023106/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Autobusna stanica5.427,50 €
20.07.202359/1/1SERVIS SLAVIÆ j.d.o.o.Hiidraul. dizalica i ugradnja15.000,00 €
20.07.2023530-1-1RI-ING NET d.o.o.SMARTCAM 06/23298,63 €
20.07.2023528-1-1RI-ING NET d.o.o.PROM.REDARSTVO 06/23630,44 €
20.07.2023Ponuda 116-88PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o.Servis ST337SZ70,85 €
20.07.2023Ponuda 111-755PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o.Odjeæa za motor227,09 €
20.07.2023146-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaOdržavanje javnih površina76,81 €
20.07.2023143-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaOdržavanje javnih površina23,10 €
20.07.2023104-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaOdržavanje javnih površina115,50 €
20.07.2023112-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaOdržavanje javnih površina207,33 €
20.07.202311029-0-23SEMMLER D.O.O.NAJAM WC KABINA82,95 €
20.07.202311028-0-23SEMMLER D.O.O.NAJAM WC KABINA165,75 €
20.07.202311/01/231GUDELJ 2021 d.o.o.SANACIJA OBOR.ODVODNJE20.339,88 €
20.07.20237/1/1MM Radiæ graðevinske usluge d.o.o.Odvoz krupnog otpada1.787,50 €
19.07.20236/2023Osnovna Škola StrožanacNajam dvorane 06/23424,72 €
13.07.202308-0623-0404222FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-PAKET 06/238,30 €
13.07.20230157006-30104621Narodne novine d.d.OBJAVA OGLASA JAVNE NAB.248,85 €
13.07.20233484/V01/1SJEME D.O.O.MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE617,25 €
13.07.202324 M1-1-2023Odvjetnik Mate GlibotaODVJETNIÈKE USLUGE 06/231.325,00 €
13.07.2023Ponuda 607-1000257439-Hrvatske autoceste d.o.o.Nadoplata ENC-a391,30 €
13.07.20232699/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.NAJAM WC KABINA1.020,00 €
13.07.20232014-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæSOLEMIZACIJA BJANKO ZADUŽNICE26,33 €
13.07.202312/1/1INFINITY GRUPA D.O.O.FOTOGRAFIRANJE SVEÈANE SJEDNIC125,00 €
12.07.20231847-1-1MASTER COPY d.o.o.SERVIS CANON IR ADV75,00 €
12.07.20233529/001/8TEA PHARIA D.O.O.Vodovodni materijal154,80 €
12.07.202328-PJ-002AVENTADOR d.o.o.Usluga smještaja1.978,06 €
12.07.202398/FIN/1LOLIÆ MONT, OBRTTRANSPORT JARUŽALA1.312,50 €
12.07.20232388/2/67AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.ODRŽAVANJE VOZILA342,41 €
12.07.2023529-1-1RI-ING NET d.o.o.PAZIGRAD 06/23395,68 €
12.07.20230000134320072023A1 HRVATSKA d.o.o.TELEK.USLUGE 06/23248,00 €
12.07.20230000134301072023A1 HRVATSKA d.o.o.TELEK.USLUGE 06/23829,93 €
12.07.2023389-VP1-1LOGARITAM D.O.O.T shirt majice175,00 €
12.07.202325/01/1Simetrala d.o.o.IZRADA GL.PROJEKTA980,00 €
12.07.2023406-02-1TIMEK d.o.o.POTROŠNI MATERIJAL166,05 €
12.07.202325-0623-0369891FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-RAÈUN 06/231,66 €
12.07.202335-0623-0397638FINANCIJSKA AGENCIJA FINASLANJE DOK.E-MAILOM1,59 €
12.07.2023247-PP1-1TV JADRANPROMIDŽBA-PROMO FILM3.000,00 €
11.07.202314610/2023Studentski centar Split - Student servisUsluge studenta na parkingu424,80 €
11.07.202314611/2023Studentski centar Split - Student servisUsluge studenta na parkingu456,67 €
11.07.202326/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta663,61 €
11.07.20236394/S1/1JOLLY AUTOline d.o.o.Servis vozila ST3453-AG520,65 €
10.07.20236233/C040/1TOKIÆ d.o.o.Štop lampa86,25 €
10.07.202314070/P040/1TOKIÆ d.o.o.Cerada ,sjenila za motocikle65,58 €
10.07.2023165-1-1TAYRA j.d.o.o.Informacijski paneli-Resistanc4.125,00 €
10.07.202321105330631WIENER OSIGURANJEPremija AO ST6211-I224,65 €
10.07.2023197/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava 2. kvartal199,09 €
10.07.20230000347/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih tr265,44 €
10.07.2023819MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje program.opreme199,09 €
10.07.202323/01/231POLYLINE d.o.o.Id.projekt rekonstr.Mosorska6.250,00 €
10.07.20235364-TTTS-1-91Bosut d.o.o.Auto guma 195/70 R15385,00 €
10.07.20238222-1-1BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštituUsluga zaštite za 06/20231.168,00 €
10.07.202305 10065-0623-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada33,61 €
10.07.20232310647796Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode74,33 €
10.07.20232310648816Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,40 €
10.07.20232310650033Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode27,98 €
10.07.2023231065136Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode60,65 €
10.07.20232310650137Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.07.20232310650138Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.07.20232310651210Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode50,56 €
10.07.20232310650408Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,33 €
10.07.20232310650409Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.07.20232310650714Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode137,02 €
10.07.20232310651110Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode566,10 €
10.07.20232310651112Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
10.07.20232310651111Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode100,39 €
10.07.20232310650274Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode387,37 €
10.07.20232310650275Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.07.20232310650325Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.07.20232310650326Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode9,49 €
10.07.20232310650327Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.07.20232310650359Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.07.2023PONUDA 012987-1312342TEB-ZagrebWeb seminar- RAÈ. EVIDENT.110,00 €
10.07.20231912-001/0123-1ŠKARE-TRADERadna odjeæa i obuæa355,66 €
10.07.202300090INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programske opreme250,00 €
10.07.202380828/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna Dalmacija66,77 €
10.07.2023142/V01/0Arbol d.o.o.Vreæe za otpatke678,06 €
10.07.20236706-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 06/2023996,76 €
10.07.20233394-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 06/202344,52 €
10.07.2023Ponuda 090-00165CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija FUSO CAN.240,19 €
10.07.202369961/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica 06/2023686,77 €
10.07.20231633-ERAD-1CIAN d.o.o.DDD mjere2.187,50 €
10.07.2023227-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 06/2023364,98 €
10.07.2023174/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Materijal611,64 €
10.07.2023185/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Aku škare, aku kresaè grana632,80 €
07.07.202306-23OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSufinanciranje cjelodnevnog boravka za 06/2359,73 €
06.07.202382/1/1DOM COMMERCE37/23Dovoz zemlje- Petrićevo1.512,50 €
06.07.20232/01/01MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uslugeOdržavanje WEB stranice 05-07800,01 €
06.07.202316-1-1GRADNJA SABLJIĆIzgradnja dj.igrališta Gradac23.062,50 €
06.07.202306-23O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRADSufinanciranje cjelodnevnog boravka 01-06/231.433,41 €
06.07.2023Ponuda 772023-12Crystal consult d.o.o.Redovito usavršavanje iz područja javne.nabave340,00 €
06.07.202353-1-1Građevno Zec d.o.o.Sanacija obale Sv.Martin105.203,56 €
06.07.202321/01/231POLYLINE d.o.o.Nadzor sanacije obale Sv.Martin1.893,66 €
06.07.2023348/001/1SJEVERNI POL d.o.o.Usluga promidžbe za 06/2023331,81 €
06.07.2023112/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subvencija prijevoza za 06/20232.311,46 €
06.07.2023329/01/231Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 06/2023414,76 €
04.07.202369/ST1/23STUDIO MEGATRON d.o.o.22/23Oslikavanje mobilnog reciklažnog dvorišta975,00 €
04.07.20232820-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite143,75 €
04.07.202385/01/01TEFLON D.O.O.30/23Ventil pisoara 12 kom.443,88 €
04.07.20230157006-30095274Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave248,85 €
04.07.202308977-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine165,75 €
04.07.202308978-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine82,95 €
04.07.20232310606975Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
04.07.20232310607214Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode191,34 €
04.07.20232310607277Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode260,53 €
04.07.20232310607278Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139,44 €
04.07.20232310607279Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode147,14 €
04.07.202318-1-1GRADNJA GALIOT d.o.o.37/23 VP-JVStolarija3.125,00 €
04.07.20232310607280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode235,53 €
04.07.20235587/11478/33Porsche Inter Auto d.o.o. Split63/23 VP-AMServis vozila226,04 €
04.07.20232310607281Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode277,82 €
04.07.20232310607697Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode521,89 €
04.07.20232310610746Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
04.07.20232310610039Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
04.07.20232310607983Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode54,89 €
04.07.20232310610971Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode437,33 €
04.07.202319-1-1Obrt za prijevoz Miroslav MarinOdvoz otpadne zemlje deponij Strožanac265,00 €
04.07.202356-1-1Crystal consult d.o.o.Provedba projekta korak po korak1.625,00 €
04.07.202317/2023O.Š. MANUŠSufinanciranje prehrane 06/2359,73 €
04.07.20230148020-30049240Narodne novine d.d.Natječaj za radno mjesto467,29 €
04.07.202372/1/1VIS TRGOVINA d.o.o.Bravarski radovi- jaružalo1.262,50 €
29.06.202312279/V01/0BA-COM D.O.O.67a/2023Napitci2.155,40 €
28.06.20234/FIN/1Grafo abelIzrada mapa za priznanje175,00 €
28.06.2023188/001/1SALONA MONT d.o.o.88Usluga autodizalice -jaružalo6.175,00 €
28.06.202391/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Mobilne vratnice s mrežom1.600,00 €
28.06.202350-1-1Cvječarnica "Laura"Buket aranžman456,29 €
28.06.202351-1-1Cvječarnica "Laura"Aranžman159,92 €
28.06.2023Ponuda 1300230019930FLIBA D.O.O.94/2023Uredske fotelje 4 kom851,96 €
28.06.202340-2-1SezonacSredstva za čiščenje+napitci167,36 €
28.06.202341-2-1SezonacPokloni za vrtiće101,55 €
28.06.2023167-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga300,00 €
26.06.202377/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Prometna ogledala1.003,75 €
26.06.20234669-TTTS1-91Bosut d.o.o.Auto gume 195/65/15150,00 €
26.06.20232301035654-230522-0HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija29,71 €
26.06.202339-2-1SezonacSredstva za čišćenje +napitci177,06 €
26.06.202349-1-1Građevno Zec d.o.o.Usluga eshumacije iz samoukopa675,00 €
26.06.202348-1-1Građevno Zec d.o.o.Usluga eshumacije iz samoukopa337,50 €
26.06.2023727/V02/1KAMEN-MG d.o.o.Pijesak 0-4 mm14,63 €
26.06.202308031-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine165,75 €
26.06.202324-01-1Simetrala d.o.o.75/2023Projekt rekonstrukcije.javne rasvjete ul.Gospe u Siti980,00 €
26.06.20232310593430Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode47,21 €
26.06.20232310594979Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
26.06.20232310594794Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
26.06.20232310594472Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode44,08 €
26.06.20232310594170Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,32 €
26.06.20232310594169Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode121,72 €
26.06.20232310594168Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
25.06.2023436-001-1BMOVE d.o.o.Usluga naplate parkinga279,56 €
21.06.2023152-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga62,50 €
21.06.2023378-1-100Gradeko d.o.o.Svjetiljke Schreder LED 24902,50 €
21.06.20231/21/2001Simetrala d.o.o.Nadzor održavanja nerazvrstanih cesta3.130,34 €
21.06.20233327-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal3.206,06 €
21.06.20232310578801Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode6,94 €
21.06.20232310578619Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode123,63 €
21.06.20232310577239Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
21.06.20232310576804Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode14,49 €
21.06.20232310576801Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode20,62 €
21.06.20232103-PJ1-1Bila ružaVijenac90,00 €
21.06.20231347-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPrintana zastava 200x100712,50 €
21.06.2023320-VP1-1LOGARITAM D.O.O.84/2023Izrada zahvalnica43,75 €
21.06.202318-1-1GEOKARTA D.O.O.Elaborat izvedenog stanja5.026,88 €
21.06.202343-1-1Građevno Zec d.o.o.Održavanje nerazvrstanih cesta156.516,84 €
21.06.2023914-V02-1Protinus d.o.o.Vreće za smeće, rukavice990,88 €
21.06.2023261/01/231Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 05/2023414,76 €
21.06.202360/Posl1/2Obrt NikolićVijenac60,00 €
21.06.20231275OBRT STUDIO OPSCURA71/2023Izrada plaketa545,60 €
21.06.2023600/P01/231CESTAR d.o.o.86/2023Kolne oznake-Zvonimirova ulica502,50 €
21.06.202315/POSL1/1/2023NOTTIA d.o.o.Stručno znanstvena usluga-Projekt Resistance6.636,14 €
21.06.20234-1-1MM Radić građevinske usluge d.o.o.43/23 VP-JVOdvoz otpada sa plaža1.837,50 €
21.06.20235-1-1MM Radić građevinske usluge d.o.o.44/23 VP-JVDovoz i raspoređivanje zemlje-Petrićevo2.112,50 €
16.06.202319 M1-1-20223Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 05/20231.325,00 €
16.06.202308-0523-0341735FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun8,30 €
16.06.202356799/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica1.810,81 €
16.06.20231893/001/1Restoran AmigosReprezentacija464,70 €
16.06.20232901/001/1Restoran AmigosReprezentacija1.075,55 €
16.06.2023289/001/1Restoran AmigosReprezentacija- Rn iz 2019. go1.051,30 €
16.06.2023326/001/1Restoran AmigosReprezentacija Rn iz 2016. go153,56 €
16.06.20235/2023Osnovna Škola StrožanacNajam školske dvorane 05/2023424,72 €
15.06.20231498/1003/1Benussi d.o.o.55/23Servis vozila ST 157-MV837,33 €
15.06.2023347-1-100Gradeko d.o.o.Elektromaterijal1.406,25 €
15.06.202323/01/1Simetrala d.o.o.Projekt sanacije obor.kanaliza1.480,00 €
15.06.202322/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije obor,odvodnje517,88 €
15.06.20232858-30013-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 05/202341,87 €
15.06.2023Ponuda 003213019054Narodne novine d.d.85/2023Potrošni mat. za Izbore3.286,80 €
15.06.20232310551889Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
15.06.20232310551888Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
15.06.20237236/V01/1Kova promet41/2023Geotextil77,60 €
15.06.20230010056859-230521-9HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija956,80 €
15.06.20230010056859-230520-0HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija6.582,12 €
15.06.2023293-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Naljepnica za auto45,00 €
15.06.202315-01-01G.I.P. JURIC78/23Ugradnja rešetke u Zvonimirovo3.312,50 €
15.06.2023Ponuda 1872/V01/0BA-COM D.O.O.89/2023Pokloni za Gradove prijatelje154,15 €
15.06.20230061/S01/1/2023ZNAM D.O.O.Popravak JR Sv.Martin837,50 €
15.06.202314-01-23Praska j.d.o.o.Usluga promidžbe331,81 €
15.06.20232500100118-230520-7HEP ELEKTRA d.o.o.elektrièna energija23,17 €
15.06.20232301035654-230520-3HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija40,29 €
15.06.20232300064906-230520-2HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija226,96 €
15.06.202379/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Ljuljaèke, tobogani4.051,25 €
15.06.20230000282/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSuf.interv.troškova 05/23265,44 €
15.06.2023685MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje progrm.paketa199,09 €
15.06.20236/2023O.Š. KMAN KOCUNARSuf.prehrane uèenika 06/2359,73 €
15.06.20230000135589062023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 05/2023824,62 €
15.06.20230000135591062023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 05/2023243,13 €
15.06.202310/01/231GUDELJ 2021 d.o.o.Sanacija obor.odvodnje Mosorsk34.991,99 €
15.06.202325-0523-0314113FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun1,91 €
15.06.202335-0523-0333295FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja2,23 €
09.06.2023205-PPŠ1-1TV JADRANUsluga promidžbe364,98 €
09.06.202312-1-1GRADNJA SABLJIÆRekonstrukcija JR rRadiæeva5.803,28 €
09.06.202313-1-1GRADNJA SABLJIÆIzfradnja dj.igrališta Gradac17.636,25 €
09.06.202342/01/231Èakarov steæak d.o.o.Izrada ploæe kuæni broj19,91 €
09.06.2023PonudaLEXPERA d.o.o.IUS INFO Professional 2023.1.841,55 €
09.06.202375/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Klupe, koševi9.893,75 €
09.06.202378/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Šljunèani agregat2.548,00 €
09.06.2023415-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava395,68 €
09.06.20234043969570-202306-8HRVATSKA RADIOTELEVIZIJARTV pristojba84,96 €
09.06.20237449-1-1BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštituUsluga zaštite ua 05/20231.226,40 €
09.06.202322/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta663,61 €
09.06.202320/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstr.JR Radiæeva85,89 €
09.06.20235649-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina1.229,39 €
09.06.20230157006-30084833Narodne novine d.d.Objava oglasa JN248,85 €
06.06.202372-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila77,95 €
06.06.2023379/V01/3Automehanièarski obrt Srðan BašiæServis vozila ST 837-HR256,36 €
06.06.2023108/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Prijevoz G.Podstrana2.311,46 €
06.06.202340-1-1Crystal consult d.o.o.Provedba projekta korak po kor1.625,00 €
06.06.20236-23OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSuf.prehrane uèenika 05/2359,73 €
06.06.2023416-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava298,63 €
06.06.2023414-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava630,44 €
06.06.202323088/PS/1KUHN-HRVATSKA d.o.o.Bager PC24MR-544.375,00 €
06.06.20238-1-1NIKOLIÆ TIM d.o.o.Mercedes Sprinter 95KW15.800,00 €
06.06.202305 10065-0523-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada33,61 €
06.06.20232310510284Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode23,50 €
06.06.20232310519195Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode119,22 €
06.06.20232310521306Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,40 €
06.06.20232310524021Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,73 €
06.06.20232310524323Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode45,06 €
06.06.20232310524324Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
06.06.20232310527086Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
06.06.20232310527386Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode37,42 €
06.06.20232310525008Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
06.06.20232310525210Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
06.06.20232310525211Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
06.06.20232310526102Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode36,03 €
06.06.20232310527083Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode41,24 €
06.06.20232310527085Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
06.06.20232310524325Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
06.06.20232310524689Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode186,57 €
06.06.20232310524690Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
06.06.20232310524865Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
06.06.20232310524866Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,30 €
06.06.20232310524867Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
06.06.20237078/V01/1Kova prometGraðevinski materijal46,73 €
06.06.202300074INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa250,00 €
06.06.20232336-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite143,75 €
06.06.2023Ponuda 1744BAUHAUSPotopna tl. pumpa157,94 €
06.06.20235-1-1LEONARDO JELICRad bagerom1.600,00 €
05.06.20236/2023OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESuf.prehrane uèenika 06/23179,19 €
02.06.20232310491104Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.06.20232310490733Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.06.20232310490013Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.06.20232310489451Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.06.20232310489450Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode110,78 €
02.06.20232310489449Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.06.20232310501372Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda2,99 €
02.06.20232310501635Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda345,07 €
02.06.20232310501634Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda154,81 €
02.06.20232310501633Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda85,65 €
02.06.20232310501632Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda76,02 €
02.06.20232310501631Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda433,49 €
02.06.20232310501609Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda112,54 €
02.06.20232310488156Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode16,39 €
02.06.20232310503194Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda504,59 €
02.06.20232310503109Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda2,99 €
02.06.20232310502814Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda2,99 €
02.06.20232310501867Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda62,33 €
02.06.20232310501775Vodovod i kanalizacijaPotrošak voda414,27 €
02.06.2023Ponuda 4964-PR0000198Müller trgovina Zagreb d.o.o.Pokloni za vrtiće621,55 €
02.06.2023Ponuda 211015039268WIENER OSIGURANJEPolica 211015039268248,46 €
02.06.2023Ponuda 5000014710WIENER OSIGURANJEPremija auto kasko ST 1017AC492,09 €
02.06.2023Ponuda 211015040509WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 655 KZ57,66 €
02.06.202315/01/231GEO MOTION D.O.O.Geodet snimak Težačka, Ratnih žrtava1.500,00 €
02.06.2023Ponuda 090-00120CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija YAMAHA X-Max53,83 €
02.06.2023Ponuda 0148020-30043217Narodne novine d.d.Objava oglasa na natječaj522,26 €
01.06.20231475-001/0123-1ŠKARE-TRADERadne hlaće605,14 €
01.06.2023041-001-1RAZMJER d.o.o.Iskolčenje Kotlace, M.Gojsalić637,50 €
01.06.2023288/001/1SJEVERNI POL d.o.o.Usluga promidžbe za 05/2023331,81 €
01.06.2023125-1-1TAYRA j.d.o.o.Tabla-upozorenje za pse112,50 €
01.06.2023130-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal141,53 €
01.06.2023139-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal312,30 €
01.06.2023144-1-1TAYRA j.d.o.o.Registratori57,25 €
01.06.2023149-1-1TAYRA j.d.o.o.Klamarica40,63 €
01.06.2023150-1-1TAYRA j.d.o.o.Alu ploće s grobnim oznakama3.036,30 €
01.06.202317/01/231POLYLINE d.o.o.Privr.regulacija prometa500,00 €
01.06.2023788/001/1Ferroplast d.o.o.Materijal851,26 €
01.06.2023614/001/4Ferroplast d.o.o.Materijal515,78 €
31.05.202302/23OSNOVNA ŠKOLA SPINUTSuf.prehrane učenika 06/2023179,19 €
31.05.2023Ponuda 103-00636Euro Daus d.d.Usluga stanice za teh.pregled266,72 €
31.05.202328-1-1Građevno Zec d.o.o.Sanacija obalnog pojasa Sv.Martin69.555,96 €
31.05.20231586-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajićOvjera potpisa83,78 €
31.05.202315/01/231POLYLINE d.o.o.Nadzor sanacije obale Sv.Martin1.252,01 €
31.05.202305-23O.Š. KMAN KOCUNARSuf.prehrane učnika 05/202359,73 €
31.05.2023Ponuda 65/2023MODRA ŠPILJA D.D. HOTEL BIŠEVOSmještaj na službenom putu159,66 €
25.05.202322-1-1SENTA D.O.O.Kolica za prijevoz pokojnika, sviječnjak1.950,00 €
25.05.2023132-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga431,25 €
25.05.202335/01/231Čakarov steĆak d.o.o.Izrada kućnog broja49,78 €
25.05.2023337-001-1BMOVE d.o.o.Usluga naplate parkinga 04/23225,93 €
25.05.2023130/2/1BIZ START d.o.o.Reprezentacija-Resistance2.300,00 €
25.05.2023EN-0026/23GRAD SPLITNaknada za utjecaj na okoliš12.534,35 €
25.05.202323/0000014GRAD SPLITSanac.odlag.Karepovac 01-03/235.970,45 €
24.05.202307185-0-23SEMMLER D.O.O.Najam WC kabine82,95 €
22.05.20232310471671Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode20,66 €
22.05.20232310471674Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode10,69 €
22.05.20232310471961Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
22.05.20232310473278Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode116,13 €
22.05.20232310473402Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,40 €
22.05.20232150-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Ispitivanje radne opreme196,88 €
22.05.20234-1-1/23LEONARDO JELIĆTamponiranje i betonaža2.862,50 €
22.05.202331-1-1/23LEONARDO JELIĆUsluga iskopa i demontaže ograde3.250,00 €
22.05.20232-1-1/23LEONARDO JELIĆUsluga iskopa s odvozom materijala3.100,00 €
22.05.2023F-2/FIN/1RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANAAkcija čišćenja podmorja4.844,38 €
19.05.2023102/01/1PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o.Nadzor rekonstr.JR obala Sv.Martin746,24 €
19.05.202313/2023FRANOTOVIĆ I PARTNERI D.O.O.Promidžba "Korak po korak"497,70 €
19.05.202319/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.ulica1.789,40 €
19.05.202318/01/1Simetrala d.o.o.Projakt sanacije obor.kanalizaije1.200,00 €
19.05.202336-1-1Građevno Zec d.o.o.Održavanje nerazv.ulica89.470,14 €
19.05.202302/23O.Š.POIŠANSuf.prehrane 01-06/232.150,28 €
17.05.20232642-V03-91Inel d.o.o.Materijal za javnu rasvjetu1.016,51 €
17.05.2023Ponuda 0148020-3003863Narodne novine d.d.Natječaj za radno mesto namještenik467,29 €
17.05.20239643/P040/1TOKIĆ d.o.o.Yacco 5W30 5/140,74 €
16.05.20232300064906-230420-6HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija160,94 €
16.05.20232301035654-230420-7HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija71,03 €
16.05.20232500100118-230420-0HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija25,49 €
16.05.202316/01/231POLYLINE d.o.o.Nadzor sanacije obale Sv.Martin738,11 €
16.05.20239/01/231GUDELJ 2021 d.o.o.Sanacija oborinske odvodnje8.137,03 €
16.05.2023265-1-1AUTO LINE DOMIÆMagnetski kljuć za pranje vozila32,00 €
16.05.202330-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obale Sv.Martin36.905,71 €
16.05.2023479-V02-1Protinus d.o.o.Vreće za smeće695,63 €
16.05.20232301035654-230421-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija11,45 €
16.05.20239941/2023Studentski centar Split - Student servisUsluge student.servisa.-naplata parkinga424,81 €
16.05.2023982-101-300DELTRONMitsubishi klima uređaj 3,5 KW1.632,23 €
16.05.202308-0423-0253983FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFina e-paket240,56 €
16.05.20232310439439Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
16.05.20232310439440Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
16.05.20232310106898Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode35,32 €
16.05.202317/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije oborinske odvodnje120,43 €
15.05.20230010056859-221221-0-1HEP OPSKRBA D.O.O.Odobrenje za 12/2022-1.008,13 €
15.05.20230010056859-221121-4-1HEP OPSKRBA D.O.O.Odobrenje za 11/2022-975,44 €
15.05.2023Predraèun 639-2023GRAND HOTEL LAV D.O.O.Svečana sjednica8.100,00 €
15.05.20230010056859-221021-8-1HEP OPSKRBA D.O.O.Odobrenje po računu za 12/2022-1.008,12 €
15.05.20232301035654-230422-3HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija71,03 €
15.05.20232301035654-230420-7-1HEP ELEKTRA d.o.o.Odobrenje za 04/2023-71,03 €
12.05.202316 M1-1-20223Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 04/20231.325,00 €
12.05.20232654/VPS/1Taho ST d.o.o.Servis vozila St 157-MV186,00 €
12.05.20231230-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis fotokop.Konica Minolta96,45 €
12.05.2023135776052023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 04/2023244,01 €
12.05.20232312-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 04/2023119,25 €
12.05.20230000135776052023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 04/2023834,10 €
12.05.202318/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta663,61 €
12.05.202328-2-1SezonacSredstva za čiščenje+napitci300,92 €
12.05.202329-2-1SezonacSredstva za čiščenje+napitci158,67 €
12.05.202330-2-1SezonacSredstva za čiščenje+napitci64,32 €
12.05.202331-2-1SezonacSredstva za čiščenje+napitci79,72 €
12.05.202332-2-1SezonacSredstva za čiščenje+napitci27,63 €
12.05.2023541Mario commerce d.o.o.Održavanje programa za 04/2023199,09 €
12.05.20234554-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 04/2023846,38 €
12.05.20234043969570-202305-0HRVATSKA RADIOTELEVIZIJARTV pristojba za 05/202384,96 €
12.05.20235939-1-1BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštituUsluga zaštite za 04/20231.109,60 €
12.05.2023505/V02/0KAMEN-MG d.o.o.Pijesak21,94 €
12.05.202343755/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica1.376,83 €
12.05.202312-1-1TIM CULJAKMrežno povezivanje kancelarija438,24 €
12.05.20232340/V01/1SJEME D.O.O.Materijal za navodnjavanje530,11 €
12.05.202335-0423-0244335FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava izvještaja o prihodima2,96 €
12.05.202326-0423-0245684FINANCIJSKA AGENCIJA FINAOpoziv 2 poslovna certifikata19,90 €
12.05.202362/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Koš perforirani lim/ 15 kom3.293,75 €
12.05.2023214-POSL1-2Zajednički odvjetnički ured Glavaš & ŠutaloZastupanje-pravo puta HAKOM454,64 €
11.05.2023187-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Pozivnice s kuvertom375,00 €
11.05.202315/2023O.Š. MANUŠSuf.prehrane 05/2359,73 €
11.05.2023119-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga125,00 €
11.05.2023147-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 04/2023364,98 €
11.05.2023318-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava630,44 €
11.05.2023319-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava395,68 €
11.05.2023320-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava298,63 €
11.05.202325-0423-0223819FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun za 04/20231,66 €
11.05.20230000221/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin.interventnih troškova265,44 €
11.05.202304/23Osnovna Škola "Strožanac"Najam školske dvorane 04/2023424,72 €
05.05.202305561-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabina165,75 €
05.05.2023PRA23-19356Tehit računalni inžinjering dooUreðaj za brojanje kovanica249,99 €
05.05.202305562-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabina82,95 €
05.05.20239-1-1GRADNJA SABLJIĆRekonstrukcija Jr Radiæeva33.300,00 €
05.05.202310-1-1GRADNJA SABLJIĆRekonstrukcija JR Mažuranićeva12.527,81 €
05.05.2023119-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal194,03 €
05.05.2023110-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal273,38 €
05.05.202305 10065-0423-01Čistoća d.o.o.Odvoz otpada33,61 €
05.05.2023115-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga93,75 €
05.05.2023614-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje programske opreme414,76 €
05.05.2023196/01/231Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praćenje za 04/2023414,76 €
05.05.202315-1-1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstr.JR Mažuranićeva270,60 €
05.05.202316-1-1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstr. JR Radićeva492,84 €
05.05.202366INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa250,00 €
05.05.2023122-1-1Agencija MijanoviæProcjena nekretnine K.Č.3383250,00 €
05.05.20232310422369Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,01 €
05.05.20232310422370Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,19 €
05.05.20232310422371Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,01 €
05.05.20232310422434Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,01 €
05.05.20232310422515Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,35 €
05.05.20232310422516Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,01 €
05.05.20232310422981Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode70,01 €
05.05.20232310423476Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode385,44 €
05.05.20232310423477Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode138,85 €
05.05.20232310423478Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,10 €
05.05.20232310423621Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode44,36 €
05.05.202304/23OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSuf.prehrane za 04/2359,73 €
05.05.20238242/P040/1TOKIĆ d.o.o.Motorno ulje Yacco24,47 €
05.05.202389/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Materijal za trimere619,44 €
05.05.20232310413295Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
05.05.2023442/VP/1Javni bilježnik Sandra JelavićOvršni postupak-Snaga sunca12,50 €
05.05.20232310419504Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode18,13 €
05.05.2023231040667Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,40 €
05.05.20232310421990Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,01 €
05.05.20232310422120Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode53,16 €
05.05.20232310422121Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
05.05.20232310422122Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
05.05.20232310422284Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode181,72 €
05.05.20232310422285Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
03.05.2023224/001/1SJEVERNI POL d.o.o.Informativno praćenje 04/2023331,81 €
03.05.202304/23OSNOVNA ŠKOLA SPINUTSuf.prehrane 04-05/2023358,38 €
03.05.2023Ponuda 6259-1330-1HUP-ZAGREB d.d.Smještaj na službenom putu101,59 €
03.05.2023Ponuda 607-1000233079-Hrvatske autoceste d.o.o.Nadoplata ENC-a391,30 €
03.05.2023103/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza G.Podstrana2.311,46 €
03.05.20231/13/2023Praska j.d.o.o.Medijsko pračenje 03-04/23663,61 €
02.05.2023Ponuda 211015014630WIENER OSIGURANJEOsiguranje od aut.odgovornosti141,63 €
02.05.2023Ponuda 211015014648WIENER OSIGURANJEOsiguranje od aut.odgovornosti141,63 €
02.05.2023Ponuda 211015014656WIENER OSIGURANJEOsiguranje od aut.odgovornosti513,66 €
02.05.2023Ponuda 090-00092CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST-147-S119,19 €
02.05.2023Ponuda 090-00091CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST 157-MV728,13 €
02.05.2023Ponuda 090-00093CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST 9148-S119,19 €
28.04.20234120/V01/1Kova prometMaterijal za održavanje zgrada169,35 €
28.04.2023382/001/4Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje235,80 €
28.04.20234841/V01/1Kova prometKnauf14,96 €
28.04.2023Ponuda 00086BIOS RACUNALADell Vostro5620 i7 +dock Dell1.562,50 €
28.04.20230044/SO1/1/2023ZNAM D.O.O.Rekonstr.JR obala Sv.Martin23.026,93 €
28.04.2023Ponuda 125/V01/0HANNAH TEKSTIL D.O.O.Radna odjeæa-kom.redarstvo49,88 €
28.04.20234/2023O.Š. KMAN KOCUNARSuf.prehrane uèenika 04/2359,73 €
28.04.20235/2023OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESuf.prehrane uèenika 05/23179,19 €
28.04.202390-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal121,70 €
28.04.202395-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal428,66 €
28.04.2023101-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.691,68 €
28.04.2023Ponuda 0148020-30034030Narodne novine d.d.Objava oglasa za natječaj586,40 €
28.04.2023Ponuda 0148020-30034048Narodne novine d.d.Objava oglasa za natječaj439,80 €
28.04.2023Ponuda 0148020-30034056Narodne novine d.d.Objava oglasa za natječaj448,96 €
27.04.202326/1/1FE-FRIGOELEKTRO OBRT, vl.Nenad TerzeMontaža klima ureðaja250,00 €
27.04.202381-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal331,38 €
27.04.20236958-1330-1HUP-ZAGREB d.d.Smještaj na službenom putu91,59 €
27.04.202327-1-1Graðevno Zec d.o.o.Održavanje neraz.cesta112.301,19 €
27.04.2023244/FIN/1EKO-TIM d.o.o.Pražnjenje oborinskih voda87,50 €
27.04.202338-1-1Crystal consult d.o.o.Provedba projekta Korak po ko1.625,00 €
27.04.20231797-F001-1ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite143,75 €
27.04.2023008/01/01ZIMASitni inventar2.030,65 €
27.04.2023009/01/01ZIMASitni inventar1.573,89 €
27.04.2023105-PP1-1TV JADRANMedijsko praæenje 03/23364,98 €
27.04.20237704/2023Studentski centar Split - Student servisUsluge Studen.centra382,33 €
27.04.202314/01/1Simetrala d.o.o.Struèni nadzor rek.JR1.200,00 €
27.04.202313/01/1Simetrala d.o.o.Struèni nadzor održ.ner.cesta2.246,02 €
27.04.20232249-V-03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal1.312,34 €
27.04.20230157006-30062023Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave248,85 €
27.04.20232310378820Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode10,70 €
27.04.20232310379135Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode72,18 €
27.04.20232310379196Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode260,53 €
27.04.20232310379197Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode210,54 €
27.04.20232310379198Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode77,95 €
27.04.20232310379199Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode247,07 €
27.04.20232310379200Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode212,47 €
27.04.20232310379526Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode37,59 €
27.04.20232310379741Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode37,59 €
27.04.20232310381985Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
27.04.20232310382700Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,17 €
27.04.20232310382922Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode362,37 €
27.04.20234571/V01/10Kova prometMaterijal96,48 €
25.04.2023244-001-1BMOVE d.o.o.Naplata parkinga za 03/2023231,36 €
21.04.20232310366886Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
21.04.20232310366924Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode26,79 €
21.04.20232310367449Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,34 €
21.04.20232310367763Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
21.04.20232310368042Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode140,87 €
21.04.20232310368156Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode33,25 €
21.04.20232310365751Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode6,84 €
21.04.20232310366606Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode20,66 €
21.04.20232310366609Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
21.04.20232310366610Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode104,60 €
21.04.20232310366611Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,17 €
21.04.20232310366612Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
21.04.20232590-0102-103Hanza Media d.o.o.Oglas-prodaja press kontejnera155,88 €
21.04.20230010056859-230321-6HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija1.499,80 €
21.04.20230010056859-230320-8HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija8.116,62 €
21.04.20230010056859-230221-0-1HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija6,70 €
21.04.202335-0323-0215602FINANCIJSKA AGENCIJA FINAIzvještaji i slanje dokumenata2,66 €
21.04.2023530-V001-10BIOS RACUNALADell tipkovnica,miš bežiæni87,13 €
21.04.20232301007799-230322-1HEP ELEKTRA d.o.o.Naknada za distribuciju el.ene11,45 €
21.04.20232301035654-230321-9HEP ELEKTRA d.o.o.Naknada za distribuciju el.ene11,45 €
21.04.20232301007799-230320-5HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija73,63 €
21.04.20232300064906-23320-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija177,51 €
21.04.2023222-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava 03/2023630,44 €
21.04.2023224-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sutava 03/2023298,63 €
21.04.202315/SPLIT/65PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o.Usluge servisa motocikla87,45 €
21.04.202303/pp2/1Obrt ŽeljkoIzmjena i èuvanje autoguma50,00 €
21.04.2023124-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOpæi posao-CZK OP184,48 €
20.04.202303399-0-23SEMMLER D.O.O.Sem eko standard 2/2382,95 €
20.04.202391-1-1VV-PROJEKT d.o.o.Izvedb,proj. nadstrešniva Ban10.783,73 €
20.04.2023221-1-2KOPIRING d.o.o.Usluga printanja95,24 €
20.04.20232300064904-230220-8HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija1.177,59 €
20.04.20232500100118-230320-4HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija36,69 €
20.04.20232301035654-230320-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija125,10 €
20.04.20232301007799-230321-3HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija393,62 €
20.04.202322/1/2STING d.o.o.Projekt uklanjanja graðevine750,00 €
20.04.202323/1/2STING d.o.o.Projekt uklanjanja graðevine750,00 €
20.04.2023223-1-1RI-ING NET d.o.o.Mj. korištenje sustava 03/2023395,68 €
20.04.2023Ponuda br. 21101500597WIENER OSIGURANJEPolica osig. 211015005975154,14 €
20.04.2023603-101-300DELTRONgree klima ureðaj inverter 7kw1.234,80 €
20.04.2023951/1003/1Benussi d.o.o.Popravak vozila ST 157-MV1.857,89 €
20.04.202312/01/1Simetrala d.o.o.Projekt rekonstr.JR Blaiburška960,00 €
20.04.20232310317650Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode18,13 €
20.04.20232310332272Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.04.20232310332271Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
20.04.20232310320253Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode179,80 €
20.04.20232310320120Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.04.20232310320119Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.04.20232310320118Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode51,05 €
20.04.20232310319995Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.04.20232310318683Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,40 €
20.04.20232310320491Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,17 €
20.04.20232310320348Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,17 €
20.04.20233210320349Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.04.20232310320412Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.04.20232310320347Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.04.20232310320254Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.04.20232310321529Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode46,24 €
20.04.20232310321379Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
20.04.20232310321378Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode135,01 €
20.04.20232310321377Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode350,85 €
20.04.20232310320971Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode52,73 €
20.04.20232310320492Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
17.04.202311/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstrukc. JR D8-LAV430,02 €
17.04.202314/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta663,61 €
17.04.20231368-0102-103Hanza Media d.o.o.Objava oglasa-javni poziv788,40 €
17.04.2023907-0102-103Hanza Media d.o.o.Oglas 03.02.23.657,00 €
17.04.2023120-1-2KOPIRING d.o.o.Plotanje nacrta47,10 €
17.04.202330867/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica za 03/20231.872,72 €
17.04.202306-0323-019779FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFina E-paket za 03/20238,30 €
17.04.202313 M1-1-2023Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 03/231.325,00 €
17.04.2023548/03/231KOD PLUS d.o.o.Sredstva za èišèenje771,89 €
17.04.2023404MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa za 03/2023199,09 €
17.04.20235747/P040/1TOKIÆ d.o.o.Auto dijelovi7,08 €
12.04.20231805-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 03/2023125,08 €
12.04.202325-0323-0153956FINANCIJSKA AGENCIJA Servis e-račun2,41 €
12.04.20237-1-1Građevno Zec d.o.o.Sanac.obal.pojasa u sv.Martinu155.910,41 €
12.04.20234409-1-1BILIĆ-ERIĆ d.o.o. Usluga zaštite za 03/20231.343,20 €
07.04.2023Ponuda 20000299Hanza Media d.o.o.Oglas -press kontejneri155,88 €
07.04.20233442-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 03/20233.105,47 €
07.04.202329-PJ1-2PRVI TREPTAC D.O.O.Rekonstrukcija javne rasvjete29.055,53 €
07.04.2023137659042023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 03/2023792,11 €
07.04.2023137662042023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 03/2023243,91 €
07.04.2023309/1/4Sculptor computers NET d.o.o.Izrada XML datoteke113,25 €
06.04.20230000157/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin.interventnih troškova265,44 €
06.04.202367/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava SUI 1-3/23199,09 €
06.04.202345017OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESuf.prehrane uèenika 04/23179,19 €
06.04.2023100/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Usluga prijevoza 03/232.311,46 €
06.04.2023145/01/231Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje rada 03/23414,76 €
06.04.202336892MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uOdržavanje web stranice 01-04/1.066,68 €
06.04.202344986OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSuf.prehrane uèenika 03/2359,73 €
06.04.20234043969570-202304-1HRVATSKA RADIOTELEVIZIJARTV pristojba za 04/202384,96 €
06.04.2023167/001/1SJEVERNI POL d.o.o.Inform.praæenje rada 03/23331,81 €
06.04.202389-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga125,00 €
06.04.2023496-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje prog,opreme 03/23414,76 €
06.04.202345INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prog,opreme 03/23250,00 €
06.04.2023Ponuda 090-00073CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija vozila Renault tr97,50 €
06.04.202345200O.Š. MANUŠSuf.prehrane uèenika 04/2359,73 €
06.04.202348349/005/1Hanza Media d.o.o.Pretplata 04-06/2365,74 €
06.04.20230157006-30047989Narodne novine d.d.Provedba projektnog natjeèaja248,85 €
06.04.202310065-0323-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada 03/2333,61 €
06.04.20235748/P040/1TOKIÆ d.o.o.Auto dijelovi121,48 €
06.04.20234771/P041/1TOKIÆ d.o.o.Žmigavac38,46 €
05.04.202343-1-1VEIG EKSPERT d.o.o.-ovlašteni vještakProcjena sud.vještaka za grad.3.412,50 €
05.04.202328/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Autobusna stajališta 6 kom33.085,00 €
03.04.202343/V01/0Arbol d.o.o.Vreæe za otpatke781,18 €
03.04.2023154/001/4Ferroplast d.o.o.Mat.za odžavanje opæ.objekata384,86 €
03.04.202336899Simetrala d.o.o.Projekt rekonstr.JR Poljièka980,00 €
03.04.2023Ponuda 112769/2023Bonus opinio d.o.o.Pretplata Poslovni oblak.hr165,90 €
03.04.20233277/V01/1Kova prometGrað.materijal192,70 €
03.04.20232340/V01/1Kova prometMat.za održavanje130,38 €
03.04.202332/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Dijelovi za trimere459,74 €
03.04.2023Ponuda 211014999608WIENER OSIGURANJEPolica 211014999608128,94 €
03.04.2023813-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa66,62 €
03.04.202344986O.Š. KMAN KOCUNARSuf.prehrane 03/2359,73 €
03.04.2023126/PP1/3PROLUX d.d.d.Rekonstr.JR Paštriæeva ulica30.216,26 €
03.04.202325/M02/0MRKONJIÆ d.o.o.Tekuæe održavanje opreme45,18 €
03.04.2023270/V02/0KAMEN-MG d.o.o.Pijesak 4-8 mm76,64 €
31.03.2023231051475Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.2,99 €
31.03.20232310109168Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode31,01 €
31.03.20232310104217Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,13 €
31.03.20232310151895Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.2,99 €
31.03.20232310156084Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.2,99 €
31.03.20232310105050Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310105052Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310108544Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
31.03.20232310105240Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.2023210105525Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310105526Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310105341Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode18,32 €
31.03.20232310105051Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.202315-2-1SezonacSredstva za èišèenje+ napitci110,09 €
31.03.20232310103717Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.202314-2-1SezonacSredstva za èišèenje + napitci110,57 €
31.03.202313-2-1SezonacNapitci17,64 €
31.03.202312-2-1SezonacSredstva za èišèenj+ napitci87,90 €
31.03.20232310100654Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20233210225409Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310225410Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310124570Vodovod i kanalizacijaPotr.vode2,99 €
31.03.20232310143800Vodovod i kanalizacijaPotr.vode2,99 €
31.03.20232310303402Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
31.03.20232310210413Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.2,99 €
31.03.20232310269950Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode268,20 €
31.03.2023R007/GP1/1-23Geokon-Zagreb d.d.Gl,i izved.projekt5.723,67 €
31.03.20232310269910Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode66,41 €
31.03.20232310269697Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20236-1-1GRADNJA SABLJIÆRekonstrukcija JR Mažuraniæeva12.768,38 €
31.03.20237/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstr.JR Mažuraniæev275,80 €
31.03.20232310272382Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode404,66 €
31.03.20232310272247Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,17 €
31.03.20232310271689Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310270298Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode10,69 €
31.03.20232310270185Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode31,83 €
31.03.20232310269954Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode231,67 €
31.03.20232310269953Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode256,68 €
31.03.20232310269952Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode70,26 €
31.03.20232310269951Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode127,91 €
31.03.20232310211385Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.61,36 €
31.03.20232310208275Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.8,40 €
31.03.20232310209985Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.2,99 €
31.03.20232310209986Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.2,99 €
31.03.20232310210168Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.2,99 €
31.03.20232310210262Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.2,99 €
31.03.20232310210263Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.7,33 €
31.03.20232310210324Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.2,99 €
31.03.20232310210264Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.2,99 €
31.03.20232310210412Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.2,99 €
31.03.20232310260597Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310260136Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,33 €
31.03.20232310259542Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode7,33 €
31.03.20232310259128Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,17 €
31.03.20232310259127Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode91,63 €
31.03.20232310259126Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310257755Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310209984Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.56,80 €
31.03.20236/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstr.JR Paštriæeva447,20 €
31.03.20232310252043Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode18,49 €
31.03.20232310252047Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode91,39 €
31.03.20232310252418Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.03.20232310253677Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode96,02 €
31.03.20232310253817Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5,40 €
30.03.202318-1-1Graðevno Zec d.o.o.Održavanje nerazvrstanih cesta60.790,28 €
30.03.20233/01/1URBI & ARCHI d.o.o.Stavljanje van snage 6 UPU4.479,40 €
30.03.202317-1-1Crystal consult d.o.o.Provedba projekta Korak po kor1.625,00 €
30.03.20235/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta1.215,81 €
30.03.20231373-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struè.poslovi zaštite za 03/23143,75 €
30.03.202331/2/23GEOPROJEKT SPLITIzmjena i dopuna PPU-2.situac.3.658,18 €
30.03.20231433/V01/1SJEME D.O.O.Trake za stabla667,75 €
30.03.2023209/V01/3Automehanièarski obrt Srðan BašiæPopravak vozila ST 837-HE396,66 €
30.03.20237/01/231POLYLINE d.o.o.Nadzor sanacije obale Sv.Marti1.051,45 €
30.03.20231593/V01/1SJEME D.O.O.Sadnice tamaris189,00 €
30.03.2023Ponuda 090-00069CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled VW Caddy ST5819V194,90 €
30.03.20231238-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina6,91 €
27.03.202316-1-1Crystal consult d.o.o.Org.konferencije Ponovno zažel497,71 €
22.03.20234190/2023Studentski centar Split - Student servisAdministrativni poslovi170,55 €
22.03.202309/23O.Š. MANUŠSuf.prehrane 03/202359,73 €
22.03.20235263/2023Studentski centar Split - Student servisAdmin.poslovi 02/23113,70 €
22.03.2023Ponuda 5/1/1SERVIS SLAVIĆ j.d.o.o.24/23Servis dizalice2.000,00 €
22.03.2023Ponuda 4/1/1SERVIS SLAVIĆ j.d.o.o.26/23Servis dizalice2.625,00 €
22.03.20231676/V01/1Kova promet d.o.o.03/23Materijal za održavanje579,97 €
22.03.202362-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 01-02/2023729,95 €
22.03.202322/01/1OBRT ZOVAKVarenje vijaka za rasvjetu575,00 €
22.03.202310 M1-1-2023Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetničke usluge 02/231.325,00 €
22.03.20232301007799-230222-5HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 02/2311,45 €
22.03.20232301035654-230221-2HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 02/2311,45 €
22.03.2023677-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis pisaća Canon LPB6670DN40,00 €
22.03.202308-0223-0122711FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket za 02/20238,30 €
22.03.2023118-101-393DELTRONDC motor za Gree klima uređaj138,75 €
22.03.202363-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga1.218,75 €
22.03.2023189/V01/3Automehaničarski obrt Srđan BašićServis vozila ST 837-HR435,01 €
22.03.20232300064906-230220-3HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija163,00 €
22.03.2023302/LAB1/1ANTE-INŽENJERSTVO d.o.o.27/2023Ispit.nepropusnosti odvodnje441,50 €
22.03.20230157006-30037126Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave248,85 €
22.03.2023019-001-1RAZMJER d.o.o.Geodet snimak kanal.Starčevićeva ul.375,00 €
22.03.202335-0223-0136358FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava izvještaja JLP(R)S4,00 €
20.03.2023Ponuda 16-POSL1-1Olea d.o.o.Programator za navodnjavanje107,78 €
20.03.2023Predračun 1-alpina 5077ALPINA CRO D.O.O.17/23Radna obuća412,80 €
10.03.20234512/2023Studentski centar Split - Student servisUsluge student-servisa 02/23212,41 €
10.03.2023109-VP-1LOGARITAM D.O.O.26/2023Kuvert american s tiskom300,00 €
10.03.202318085/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica1.184,70 €
10.03.202329/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Motorna kosa i Multimotor1.127,10 €
10.03.20235/V04/1SJEME D.O.O.Jun-23Pinus Halepensis 25kom2.625,00 €
10.03.20231185/V01/1SJEME D.O.O.Mineralno gnjojivo242,81 €
10.03.202305 10065-0223-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada33,62 €
10.03.202323/000005GRAD SPLITSanac.odlag.Karepovac 10-12/226.224,85 €
10.03.2023EN-0011/23GRAD SPLITNak. utjec.na okoliš 10-12/2213.068,44 €
10.03.20230030INFOTEHNA D.O.O.Održavanje program.opreme250,00 €
10.03.20232310211243Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.593,01 €
10.03.20232310210167Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.381,60 €
10.03.2023RO-31/1/1Pecto d.o.o.Usluga deratizacije700,00 €
10.03.20231226/VPS/1Taho ST d.o.o.Ispitivanje tahografa127,74 €
10.03.20237/1/1Educatorium d.o.o.Uprav. proved.projekta 02/23663,61 €
10.03.2023561/1003/1Benussi d.o.o.16/23Godišnji servis Iveco Eurocarg1.712,70 €
10.03.2023562/1003/1Benussi d.o.o.15/23Izvanredni servis Iveco Euroc.2.251,36 €
10.03.20232332-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina2.376,56 €
10.03.20231301-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 02/20235,30 €
10.03.20235/P1/1GEO KOMPLET d.o.o.Elaborat izvlaštenja Zvonimiro250,00 €
10.03.20230000089/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanc.interventnih troškova265,44 €
10.03.20235/23-P1Klin d.o.o.Projektna dokumentacija igrali2.750,00 €
10.03.202399/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Usluge prijevoza 02/23785,90 €
10.03.202398/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Usluge prijevoza 02/231.528,39 €
10.03.20233/01/231POLYLINE d.o.o.Id.projekt-rask.u ul.J.Bobetka3.152,16 €
10.03.20234/01/231POLYLINE d.o.o.Str.nadzor sanacija ob.pojasa3.118,21 €
10.03.202388/01/231Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 02/23414,76 €
10.03.202327-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆ18/23 VP AMServis vozila58,44 €
10.03.20233020-1-1BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštituUsluga zaštite za 02/20231.168,00 €
10.03.20231501-TTTS1-91Bosut d.o.o.Guma Uniroyal 2kom250,00 €
10.03.20239/2023FRANOTOVIÆ I PARTNERI D.O.O.Promidžba Korak po korak1.659,04 €
10.03.20234043969570-202803-3HRVATSKA RADIOTELEVIZIJARTV pristojba za 03/202384,96 €
10.03.2023102/001/1SJEVERNI POL d.o.o.Informativno praæenje 02/23331,81 €
10.03.2023129-1-1RI-ING NET d.o.o.Sustav PAZIGRAD 02/23395,68 €
10.03.2023285/11/1IPC d.o.o.95/2023Sati rada150,00 €
09.03.2023Predraèun 126-PRJADRO d.d.15-2023Kolci drveni 375kom3.187,50 €
08.03.20233503/2023Studentski centar Split - Student servisUsluge stud.servisa159,31 €
08.03.20233502/2023Studentski centar Split - Student servisUsluge stud.servisa26,55 €
08.03.20234/V04/1SJEME D.O.O.21/23Tamaris-Tamarix 98kom9.261,00 €
08.03.20232310149095Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.6,84 €
08.03.20232310150354Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.2,99 €
08.03.20232310150356Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.5,17 €
08.03.20232310150834Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.13,81 €
08.03.20231099-V03-91Inel d.o.o.Jul-23Elektromaterijal2.201,90 €
08.03.20230157006-30027287Narodne novine d.d.Postupak javne nabave248,85 €
08.03.2023772-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struè.poslovi zaštite 02/23143,75 €
08.03.20232/2023Osnovna Škola StrožanacNajam škol.dvorane 02/23424,72 €
08.03.20232310210830Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.26,77 €
08.03.20232310211244Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.242,61 €
08.03.20232310206999Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.5,17 €
08.03.20232310209816Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.8,77 €
08.03.20232310211245Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 31.01.-24.02.23.12,00 €
08.03.20232310159209Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode329,70 €
08.03.20232310175087Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode57,66 €
08.03.20232310156299Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode62,55 €
08.03.20232310156300Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode47,21 €
08.03.20232310150355Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode87,31 €
08.03.20232310156301Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode189,41 €
08.03.20232310156302Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode197,09 €
08.03.20232310156561Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,20 €
08.03.20232310156773Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.8,77 €
08.03.20232310158604Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.2,99 €
08.03.20232310159024Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.5,17 €
08.03.20232310175228Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 17.01.-14.02.23.12,00 €
08.03.20232310156248Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode26,06 €
08.03.20232310156298Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode216,32 €
08.03.202360-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal54,75 €
08.03.202353-1-1TAYRA j.d.o.o.Kuverta UT-II-3275,00 €
08.03.202357-11TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal577,63 €
08.03.20230117-0-23SEMMLER D.O.O.30/22Najam wc kabina-reciklažno82,95 €
08.03.2023R2-1-PJ-23SUDSKI VJEŠTAK LOVRE BUÆANProcjena sudskog vještaka1.137,50 €
08.03.2023121MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa 01/23199,09 €
08.03.2023343-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje prog.opreme 02/23414,76 €
08.03.202335-0123-0070562FINANCIJSKA AGENCIJA FINASlanje dok.e-mailom3,20 €
08.03.202326-0123-0069252FINANCIJSKA AGENCIJA FINAPoslovni certifikati 16kom265,40 €
08.03.202308-0123-0050983FINANCIJSKA AGENCIJA FINAe-paket i e-peèat 01/23240,56 €
08.03.2023Ponuda 21014975571WIENER OSIGURANJEPolica 211014975571148,37 €
08.03.20232500100118-230120-1HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01/2344,24 €
08.03.20232301035654-230120-8HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01/23141,70 €
08.03.20235419-1-1LEXPERA d.o.o.IUS-INFO pretplata 2022.1.493,13 €
08.03.202321131-0-22SEMMLER D.O.O.30/22Eko WC74,66 €
07.03.20233/2023OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESuf.produž.boravka 03/23179,19 €
07.03.202302/2023OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSuf.produž.boravka 02/2359,73 €
07.03.2023Ponuda 12/03-2023 STLURETI d.o.o.Seminar javne nabave 16.03.23.443,75 €
07.03.20233/2023OSNOVNA ŠKOLA SPINUTSuf.produž.boravka 03/23179,19 €
06.03.202311/AMP1/1ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Glavna/izv.projek.dokum.16.424,45 €
02.03.202327/2-23GEOPROJEKT SPLITIspravak idej.projekta1.125,00 €
02.03.202311/01/231Čakarov stečak d.o.o.Kućni broj 3 kom29,86 €
02.03.202306 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaUsluge odvjetnika 01/231.325,00 €
02.03.20234-1-1Građevno Zec d.o.o.Održ.nerazv.cesta61.613,01 €
02.03.20232301007799-230120-2HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01/23511,44 €
02.03.20232301007799-230121-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01/2311,45 €
02.03.20232300064904-230120-1HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01/2311,45 €
02.03.20238/01/231T.A.U. OPREMA d.o.o.Prometno ogledalo 10kom1.003,75 €
02.03.20230000023/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin. interv.troškova 01/23265,44 €
02.03.202302-2023O.Š. KMAN KOCUNARSuf.preh.uèenika 02/2359,73 €
02.03.2023Ponuda broj 239/2023NOVA SPLET dooCestovni stupići 20kom304,25 €
02.03.20231061-1-1BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštituUsluge zaštite 01/231.226,40 €
02.03.202304-2023FRANOTOVIĆ I PARTNERI D.O.O.Kampanja Korak po korak1.327,00 €
02.03.202305-2023FRANOTOVIĆ I PARTNERI D.O.O.Edukacija Korak po korak1.659,04 €
02.03.20231/1/2001Educatorium d.o.o.Upravljanje proved.projekta663,61 €
02.03.2023102/1/1HYDROCAR d.o.o.Servis1.767,16 €
02.03.20233/01/1Simetrala d.o.o.Struèni nadzor održ.neraz.cest1.232,26 €
02.03.20232/01/1Simetrala d.o.o.Gl.projekt rekon.JR600,00 €
02.03.202343/001/1Restoran "Amigos"Poslovni ruèak-RESISTANCE165,71 €
02.03.20232310124571Vodovod i kanalizacijaPotr.vode2,99 €
02.03.20232310143457Vodovod i kanalizacijaPotr.vode20,64 €
02.03.20232310143460Vodovod i kanalizacijaPotr.vode16,43 €
02.03.20232310144849Vodovod i kanalizacijaPotr.vode112,97 €
02.03.20232310144952Vodovod i kanalizacijaPotr.vode5,40 €
02.03.20232310108542Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode102,58 €
02.03.20232310098483Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.03.20232310104823Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.03.20232310108543Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
02.03.20232310104822Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.03.20232310103488Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.03.20232310098435Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,40 €
02.03.20232310098481Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.03.20232310098482Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode110,67 €
02.03.20232310093390Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode18,30 €
02.03.20232310094230Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.03.20232310104218Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.03.20232310104219Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.03.20232310104794Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
02.03.20230010056859-230121-3HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 01/231.788,51 €
02.03.20230010056859-230120-5HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 01/2310.100,67 €
02.03.202353-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Blok NCR80,00 €
27.02.2023Ponuda 090-00048CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled Mercedes Sprinter332,64 €
17.02.2023649-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštanske usluge 01/236,90 €
17.02.20232041-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštanske usluge 01/231.329,00 €
17.02.202349/001/1SJEVERNI POL d.o.o.Informativno praæenje 01/23331,81 €
17.02.202325-0123-0029774FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-raèun 01/231,66 €
17.02.20232101/P040/1TOKIÆ d.o.o.Mannol ulje hidraol 4657,73 €
17.02.202300107-0-23SEMMLER D.O.O.Najam wc kabina-Petriæevo72,89 €
17.02.202341-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal144,35 €
17.02.202333-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal314,88 €
17.02.202331-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal172,48 €
17.02.202317-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal570,41 €
17.02.2023104/V02/0KAMEN-MG d.o.o.Pijesak75,68 €
17.02.202339-1-1RI-ING NET d.o.o.Naplata parkinga 01/23395,68 €
17.02.202338-1-1RI-ING NET d.o.o.Prometno redarstvo 01/23630,44 €
17.02.202340-1-1RI-ING NET d.o.o.Sustav SmartCAM 01/23298,63 €
13.02.2023Ponuda PP023-004495WURTH HRVATSKA d.o.o.Sprej za uklanjanje grafita137,30 €
10.02.20233953/0001/01A1 HRVATSKA d.o.o.Samsung Galaxy A1396,75 €
10.02.202301/2023Osnovna Škola "Strožanac"Najam škol.dvorane 01/23424,72 €
10.02.20232310074594Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.02.20232310074954Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode58,73 €
10.02.20232310075100Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode423,88 €
10.02.20232310075101Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode200,94 €
10.02.20232310075102Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode49,12 €
10.02.20232310075103Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode371,99 €
10.02.20232310075104Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode293,21 €
10.02.20232310075551Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode31,83 €
10.02.20232310075862Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8,74 €
10.02.20232310078807Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.02.20232310079865Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
10.02.202381/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Usluga prijevoza 01/232.315,74 €
10.02.202332/11/1IPC d.o.o.Konverzija sustava parkiranja746,56 €
10.02.20232310080309Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode446,93 €
10.02.2023398-0102-103Hanza Media d.o.o.Oglas 4 modula 20.01.23.236,53 €
10.02.20234043969570-202302-5HRVATSKA RADIOTELEVIZIJAMjesećna pristojba 02/2384,96 €
10.02.20232225/P040/1TOKIÆ d.o.o.Punjač akumulatora135,92 €
10.02.20235621/IK/1INA D.D.Gorivo za 01/231.789,84 €
10.02.202305 10065-0123-01Èistoæa d.o.o.Odvoz komunalnog otpada 01/2329,99 €
10.02.20233053017970Narodne novine d.d.Povratnica bijela 1500 kom393,75 €
10.02.20231/1/2001Simetrala d.o.o.Stručni nadzor rekonstrukcije javne rasvjete134,15 €
10.02.2023776-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima 01/2355,21 €
10.02.2023Ponuda 2110149562406WIENER OSIGURANJEOsiguranje polica 211014956240693,98 €
10.02.2023103/PP1/3PROLUX d.d.d.Rekonstrukcija JR Paštriæeva9.064,50 €
10.02.202349-101-393DELTRONGREE DC motor za klima uređaj138,75 €
10.02.2023139793022028A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 01/2023241,15 €
10.02.2023139787022023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 01/2023768,68 €
10.02.20232812/2023Studentski centar Split - Student servisAdministrativni poslovi protokola 01/23134,38 €
10.02.20232813/2023Studentski centar Split - Student servisAdministrativni poslovi protokola 01/2338,75 €
10.02.202302-2023OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanciranje prehrane 02/23179,19 €
10.02.202309-01-2023PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O.Ulje za hidrauliku-jaružalo2.190,00 €
10.02.202334-01-231Dalmacija danas d.o.o.Medijsko pračenje 01/23414,76 €
10.02.202330-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Paketi za korisnike 02/231.320,62 €
07.02.2023Ponuda 090-00028CVH d.d. -Dugi RatRegistracija vozila ST 3383-AB31,10 €
07.02.202301-2023OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSufinanciranje prehrane za 01/2359,73 €
03.02.202317-1-1Salient d.o.o.Geod.elaborati ul Gospe u Siti796,34 €
03.02.20235/01/1PUP KOMERC d.o.o.Marerijal478,92 €
03.02.2023122-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obalnog dijela Sv.Mar9.800,25 €
03.02.20231/01/231POLYLINE d.o.o.Struè.nad.sanac.obalnog pojasa1.581,65 €
03.02.202300022INFOTEHNA D.O.O.Održ. programske opreme 01/23250,00 €
03.02.2023209-v001-10BIOS RACUNALAOdrž. programske opreme 01/23414,76 €
03.02.2023334-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struè.posl.zašt. od pož.01/23143,75 €
03.02.2023495-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal1.228,93 €
03.02.20232/01/231POLYLINE d.o.o.Struè.nad.sanac.obalnog pojasa2.326,43 €
31.01.20232310013218Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode6,94 €
31.01.20232310010083Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.01.20232310012847Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode119,08 €
31.01.20232310009303Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139,08 €
31.01.20232310009291Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode29,24 €
31.01.20232310006613Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
31.01.20232310006612Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2,99 €
20.01.202333/1/1Hrvatin j.d.o.o.Poklon kemijske, upaljaèi499,04 €
20.01.20232500100118-221220-9HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija42,96 €
20.01.20232301035654-221220-5HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija116,40 €
20.01.20232301007799-221220-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija483,97 €
20.01.20232300064904-221220-9HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija14,08 €
20.01.20230010056859-221220-2HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija10.442,73 €
20.01.20230010056859-221221-0HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija2.549,27 €
19.01.202322562/P040/1TOKIÆ d.o.o.Motorno ulje, filteri76,99 €
19.01.2023068-001-1RAZMJER d.o.o.Par.eleborat Hercegovaèka ul i995,42 €
19.01.20230164/SO1/1/2022ZNAM D.O.O.Rek.JR u Sv.Martinu35.127,89 €
19.01.20232301007799-220721-4HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 07/202211,44 €
19.01.20232301035654-220721-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 07/202211,44 €
19.01.202340/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta958,17 €
19.01.2023123-1-1Graðevno Zec d.o.o.Održavanje nerazv.cesta47.908,30 €
18.01.20232261-001/4Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje249,27 €
18.01.20232284/001/1Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje116,80 €
18.01.202318-1-1Salient d.o.o.Geod.elaborati k.è.2861 D.P.796,34 €
18.01.202337/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta663,61 €
18.01.20231268/v02/0KAMEN-MG d.o.o.Pijesak20,41 €
18.01.202343/1/1FRANOTOVIÆ I PARTNERI D.O.O.Snimanje radio emisije829,52 €
18.01.202321130-0-22SEMMLER D.O.O.Eko WC449,42 €
18.01.20230002INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prog.opreme 01/23250,00 €
18.01.20234043969570-202301-7HRVATSKA RADIOTELEVIZIJARadio u prije.sredstvu 01/2384,96 €
18.01.2023141-V001-10BIOS RACUNALAUsluga održavanja 01/23414,76 €
18.01.20231491/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna Dalmacija66,76 €
18.01.20233-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆTekuæe održavanje automobila136,64 €
18.01.20233-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Paketi za korisnike 01/231.318,28 €
18.01.20230157006-30003256Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave248,85 €
18.01.2023214/11478/33Porsche Inter Auto d.o.o. SplitTekuæe održavanje automobila895,08 €
16.01.202316436-1-1BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštituUsluga zaštite za 12/20221.226,36 €
16.01.2023635/01/221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 12/22331,81 €
16.01.20231041/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.održavanje sustava298,63 €
16.01.20231040/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.održavanje sustava395,68 €
16.01.20231039/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.održavanje sustava630,43 €
16.01.20230000141829012023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga za 12/2022243,45 €
16.01.20230000141825012023A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 12/2022769,26 €
16.01.202308-1222-0801740FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket8,30 €
16.01.202335-1222-0815316FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava financijskih izvještaj3,50 €
16.01.202331-1-1GRADNJA SABLJIÆRek.JR III. i IV.Obalni prilaz15.973,13 €
16.01.2023183-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 12/202236,10 €
16.01.202325-1222-0756278FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-raèun 12/221,66 €
16.01.2023407/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje prograna199,08 €
16.01.20230000651/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interv.troškova265,45 €
16.01.20231525MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa za 12/2022199,08 €
16.01.202377/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Usluge prijevoza 12/222.315,74 €
16.01.2023719-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Reprezentacija2.845,25 €
16.01.2023144059/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica1.434,71 €
16.01.2023481-PP1-1TV JADRANMedijsko praæenje 12/22547,48 €
16.01.202312875/001/1Restoran AmigosReprezentacija493,73 €
16.01.202312859/001/1Restoran AmigosReprezentacija671,18 €
16.01.202312823/001/1Restoran AmigosReprezentacija382,24 €
16.01.202312745/001/1Restoran AmigosReprezentacija237,44 €
16.01.2023Ponuda 0148020-3000351Narodne novine d.d.Objava oglasa za natjeèaj494,78 €
13.01.2023345-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga174,20 €
13.01.2023131-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštanske usluge 12/221.149,90 €
13.01.20237150-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal770,18 €
13.01.202305 10065-1222-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada30,00 €
13.01.20230022613/00001/10ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVONadzor DDD mjera829,52 €
13.01.202339/01/1Simetrala d.o.o.Struèni nadzor rek. JR268,35 €
13.01.202326-1222-0792759FINANCIJSKA AGENCIJA FINAPoslovni certifikati49,77 €
13.01.202358/01/221POLYLINE d.o.o.Id.projekt ul.Plešin dolac3.815,78 €
13.01.202359/01/221POLYLINE d.o.o.Gl.proj.ul.Trg dr.Franje Tuðma7.963,37 €
13.01.202348/1/1GRADNJA GALIOT d.o.o.Dobava i montaža PVC prozora1.244,28 €
13.01.20231265/1/1FSI GRUPA D.O.O.Elektromaterijal945,65 €
12.01.202393/1/1Kvinar j.d.o.o.Čišćenje zvonika crkve s. Ante1.327,23 €
12.01.20234345/M01/6ELEKTRO SUMA d.o.o.Eti timer98,55 €
12.01.2023037-1-1Tangens d.o.o.Bojanje i montaža-potok Sv.Martin107,84 €
12.01.2023035-1-1Tangens d.o.o.Montaža ograde-Gradac2.015,73 €
12.01.202388/2022 POPS1/1BARTULINOkončana situacija2.998,75 €
12.01.2023125-AMP1-360ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Projekt sanacije obalnog dijela2.156,75 €
12.01.2023064-001-1RAZMJER d.o.o.Geodet.situacija Miljevac,Gradac1.659,04 €
12.01.202312-22OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSuf.prehrane učenika 12/2259,73 €
12.01.202319239-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine82,95 €
12.01.2023100469-31-2C.I.A.K. AUTO d.o.o.Motorno ulje34,26 €
12.01.2023280-V01/0Arbol d.o.o.Vreće za otpatke938,43 €
12.01.20232103/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal850,03 €
12.01.20231922/001/4Ferroplast d.o.o.Materijal468,15 €
12.01.20231556/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal463,48 €
12.01.202333/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor uređenja dj.igrališta372,22 €
12.01.2023370/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije potpornog zida97,99 €
12.01.202338/01/1Simetrala d.o.o.Izrada gl.projekta530,89 €
12.01.202310-22Osnovna Škola "Strožanac"Najam školske dvorane 12/22424,71 €
12.01.20232211263079Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode13,92 €
12.01.20232211286442Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12,00 €
12.01.20232211286441Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode448,25 €
12.01.20232211286440Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode204,79 €
12.01.20232211285202Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211285201Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211284613Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211284612Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211284611Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode29,91 €
12.01.20232211284429Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211282334Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode10,32 €
12.01.20232211280456Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211285099Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211284965Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211284964Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211284963Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211284906Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20232211284905Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3,00 €
12.01.20236017-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite124,43 €
12.01.2023167/p01/1ALTOKlupa Biokovo 2 kom613,84 €
12.01.2023197/01/01ZIMABožićne dekoracije460,28 €
12.01.2023198/01/01ZIMABožićne dekoracije1.099,43 €
12.01.2023195/01/01ZIMABožićne dekoracije2.627,91 €
12.01.2023456-PJ1-1PRVI TREPTAĆ D.O.O.Materijal za prometne znakove825,87 €
12.01.20234364/002/1LOVRINAC D.O.O.Materijal za ukop563,25 €
12.01.202335/01/01Vindalton d.o.o.Premještanje klima uređaja132,72 €
03.01.2023Ponuda 211014914076WIENER OSIGURANJEPolica 211014914076158,08 €
Datum plaćanja računaBroj računaDobavljačUgovor/NarudžbenicaIsporučena roba / Obavljena uslugaIznos računa
07.02.202393-1-1SezonacNapitci501,82 kn
07.02.202392-2-1SezonacNamirnice+higijenske potrepštine1.007,09 kn
07.02.202394-2-1SezonacReprezentacija147,60 kn
07.02.202395-2-1SezonacReprezentacija278,68 kn
06.02.202303-2022Društvo PoljičanaTisak kalendara2.500,00 kn
12.01.202393/1/1Kvinar j.d.o.o.Čišćenje zvonika crkve s. Ante10.000,00 kn
12.01.20234345/M01/6ELEKTRO SUMA d.o.o.Eti timer742,50 kn
12.01.2023037-1-1Tangens d.o.o.Bojanje i montaža-potok Sv.Martin812,50 kn
12.01.2023035-1-1Tangens d.o.o.Montaža ograde-Gradac15.187,50 kn
12.01.202388/2022 POPS1/1BARTULINOkončana situacija22.594,09 kn
12.01.2023125-AMP1-360ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Projekt sanacije obalnog dijela16.250,00 kn
12.01.2023064-001-1RAZMJER d.o.o.Geodet.situacija Miljevac,Gradac12.500,00 kn
12.01.202312-22OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSuf.prehrane učenika 12/22450,00 kn
12.01.202319239-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine625,00 kn
12.01.2023100469-31-2C.I.A.K. AUTO d.o.o.Motorno ulje258,13 kn
12.01.2023280-V01/0Arbol d.o.o.Vreće za otpatke7.070,63 kn
12.01.20232103/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal6.404,58 kn
12.01.20231922/001/4Ferroplast d.o.o.Materijal3.527,25 kn
12.01.20231556/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal3.492,08 kn
12.01.202333/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor uređenja dj.igrališta2.804,52 kn
12.01.2023370/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije potpornog zida738,30 kn
12.01.202338/01/1Simetrala d.o.o.Izrada gl.projekta4.000,00 kn
12.01.202310-22Osnovna Škola "Strožanac"Najam školske dvorane 12/223.200,00 kn
12.01.20232211263079Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode104,88 kn
12.01.20232211286442Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90,40 kn
12.01.20232211286441Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3.377,36 kn
12.01.20232211286440Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.543,00 kn
12.01.20232211285202Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211285201Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211284613Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211284612Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211284611Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225,32 kn
12.01.20232211284429Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211282334Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode77,76 kn
12.01.20232211280456Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211285099Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211284965Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211284964Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211284963Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211284906Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20232211284905Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.01.20236017-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937,50 kn
12.01.2023167/p01/1ALTOKlupa Biokovo 2 kom4.625,00 kn
12.01.2023197/01/01ZIMABožićne dekoracije3.468,00 kn
12.01.2023198/01/01ZIMABožićne dekoracije8.283,63 kn
12.01.2023195/01/01ZIMABožićne dekoracije19.800,00 kn
12.01.2023456-PJ1-1PRVI TREPTAĆ D.O.O.Materijal za prometne znakove6.222,50 kn
12.01.20234364/002/1LOVRINAC D.O.O.Materijal za ukop4.243,80 kn
12.01.202335/01/01Vindalton d.o.o.Premještanje klima uređaja1.000,00 kn
03.01.2023Ponuda 211014914076WIENER OSIGURANJEPolica 2110149140761.191,06 kn
30.12.20220010056859-221120-6HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija71.433,25 kn
30.12.20220010056859-221121-4HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija15.563,87 kn
30.12.20225807-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Plan djelovanja-prir.nepogode4.750,00 kn
30.12.2022134-PJ1-2PRVI TREPTAČ D.O.O.Rekonstrukcija javne rasvjete-Ul. Katarine Zrinske84.357,40 kn
30.12.20221/29/2001GRADNJA SABLJIĆSanacija potpornog zida-Sv.Martin32.381,53 kn
30.12.2022116-1-1Građevno Zec d.o.o.Oborinska kanalizacija-Ul.Križnog puta16.250,00 kn
30.12.2022115-1-1Građevno Zec d.o.o.Održavanje nerazvrstanih cesta151.179,78 kn
30.12.20222301007799-221121-1HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija86,22 kn
30.12.2022125-1-1Crystal consult d.o.o.Emitiranje promotivne poruke6.250,00 kn
30.12.2022124-1-1Crystal consult d.o.o.Organizacija konferencije3.750,00 kn
30.12.202235/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstrukcije javne rasvjete1.417,20 kn
30.12.202234/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije oborinske kanalizacije240,50 kn
30.12.202236/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor održavanja nerazvrstanih cesta3.023,60 kn
29.12.202210/22O.Š. KMAN KOCUNARSuf.prehrane uèenika 11/22450,00 kn
29.12.2022866-1-2022Tokić tlačna oprema d.o.o.Servis vatrog.aparata1.569,90 kn
29.12.20226573-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal9.661,93 kn
29.12.20222211241080Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
29.12.20222211241266Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode341,16 kn
29.12.20222211241320Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.803,64 kn
29.12.20222211241321Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode312,20 kn
29.12.20222211241322Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode326,68 kn
29.12.20222211241323Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.398,20 kn
29.12.20222211241324Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.745,72 kn
29.12.20222211241531Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode572,84 kn
29.12.20222211241703Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8.875,67 kn
29.12.20222211242789Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
29.12.20222211243186Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,81 kn
29.12.20222211243261Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.035,32 kn
27.12.20221141-001-1BMOVE d.o.o.Naplata parkinga za 11/20221.263,09 kn
16.12.20221879/V01/1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeæa3.306,15 kn
16.12.20221831/V01/1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeæa1.793,25 kn
16.12.202250 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 11/2210.000,00 kn
16.12.20222940-1-1MASTER COPY d.o.o.Popravak Konica Minolta818,75 kn
16.12.20222301007799-221120-3HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija3.019,37 kn
16.12.20222301035654-221121-7HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija86,22 kn
16.12.20222500100118-221120-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija299,94 kn
16.12.20222301035654-221120-9HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija604,07 kn
16.12.202217464-0-22SEMMLER D.O.O.Najam eko standard625,00 kn
16.12.20223520-01-91EVELIN INC d.o.o.Police metalène4.794,00 kn
16.12.20221223/1/1FSI GRUPA D.O.O.Ugostiteljske kuæice123.737,50 kn
16.12.2022923/FIN/1EKO-TIM d.o.o.Pražnjenje oborinskih voda-gro625,00 kn
16.12.20221000/FIN/1EKO-TIM d.o.o.Praženjenje septièke jame800,00 kn
16.12.20221105/V02/0KAMEN-MG d.o.o.Pijesak 0-15mm631,75 kn
16.12.202235-1122-0707820FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja25,60 kn
16.12.202208-1122-0716313FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50 kn
16.12.202211495/V01/9Kova prometMATERIJAL ZA ODRŽAVANJE451,05 kn
16.12.20222211194865Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode94,67 kn
16.12.20222211194864Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
16.12.20229-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam školske dvorane 11/223.200,00 kn
15.12.2022193/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Ureðenje dj.igrališta-Petriæev152.419,75 kn
15.12.2022Ponuda KUCZ6LLesnina H. d.o.o.Ladièar 1kom399,20 kn
15.12.2022Ponuda KUCYWVLesnina H. d.o.o.Ladièar 2kom798,40 kn
13.12.2022Ponuda 031-21INFOTEHNA D.O.O.Program za obraèun poreza na4.375,00 kn
13.12.2022129-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za èišèenje9.956,25 kn
13.12.2022127-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Storno raèuna 109-PP1-1-10.406,25 kn
13.12.2022123-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za èišæenje9.956,25 kn
12.12.2022265-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje životinja1.412,50 kn
12.12.202284-2-1SezonacNapitci132,99 kn
12.12.202285-2-1SezonacSredstva za èišèenje +napitci689,40 kn
12.12.202283-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci837,76 kn
12.12.202211751-11006-22Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 11/20227.356,50 kn
12.12.2022 6413-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 11/2022164,00 kn
12.12.202205 10065-1122-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada226,00 kn
12.12.20222211186075Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3.166,57 kn
12.12.20222211186076Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90,40 kn
12.12.20222211178172Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.12.20222211179747Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode48,80 kn
12.12.20222211181189Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode65,87 kn
12.12.20222211181290Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode123,55 kn
12.12.20222211181477Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.12.20222211181541Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.12.20222211181596Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,29 kn
12.12.20222211181597Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.12.20222211182353Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90,40 kn
12.12.20222211153582Vodovod i kanalizacijapotrošak 26.10.-25.11.22.104,88 kn
12.12.20222211181291Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.12.20222211181292Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.12.20222211181438Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.12.20222211181439Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.12.20222211181475Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
12.12.20222211181476Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,06 kn
12.12.2022240INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa 11/221.875,00 kn
12.12.20225368-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Osposobljavanje-zaštita na rad5.187,50 kn
12.12.2022100426MEHANOGRAFIJA D.O.O.Poklon vrtiæi128,89 kn
12.12.2022717-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Banner -advent1.250,00 kn
12.12.2022131453/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica13.205,90 kn
12.12.2022137/O01/1ALTOKlupa Biokovo-Strožanac5.000,00 kn
12.12.2022104/01/01ZIMANovogodišnje dekoracije95.486,00 kn
12.12.2022416-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 11/20221.375,00 kn
12.12.2022Feb-22O.Š.POIŠANSufinanc.cjel.boravka 09-12/2210.800,00 kn
12.12.2022277/001/1SIALUXMaterijal7.204,00 kn
12.12.20221892-v001-10BIOS RACUNALAOdržavanje programa 11/223.125,00 kn
12.12.202225-1122-0692088FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50 kn
12.12.2022Ponuda 100881/P01/6HANNAH TEKSTIL D.O.O.Rada odjeæa-kom.pogon8.800,00 kn
12.12.20223098-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radOèevidnik937,50 kn
12.12.2022103-001-1Bilota inženjering d.o.o.Procjena zakupa objekta M.Gojs1.875,00 kn
12.12.20222500100118-221021-4HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija296,55 kn
12.12.20222301035654-221021-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija566,79 kn
12.12.20222301007799-221022-3HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija3.358,48 kn
12.12.20229-22O.Š. KMAN KOCUNARSuf.prehrane uèenika 12/22450,00 kn
12.12.202212-22OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESuf.prehrane uèenika 12/221.800,00 kn
12.12.202212-22O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRADSuf.cjel.boravka 09-12/227.200,00 kn
12.12.2022185-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila1.727,20 kn
12.12.20221/7/2001MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uOdržavanje web stranice2.000,00 kn
12.12.202215022-1-1BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštituZaštit.usluga za 11/20228.360,00 kn
12.12.202212-22OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSuf.cjel.boravka 11/22450,00 kn
12.12.20222559-VP-1JAVNI BILJEŽNIK GORAN ÈOLAKBilježnièka usluga78,00 kn
12.12.2022934/01/221RI-ING NET d.o.o.SmartCAM 11/222.250,00 kn
12.12.2022933/01/221RI-ING NET d.o.o.PAZIGRAD 11/222.981,25 kn
12.12.2022932/01/221RI-ING NET d.o.o.GRADSKO OKO 11/224.750,00 kn
12.12.2022140882122022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom za 11/20225.142,10 kn
12.12.2022140884122022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet 11/20221.842,78 kn
12.12.20220000576/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin.interventmih troškova2.000,00 kn
12.12.202272/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Prijevoz G.Podstrana 11/2217.447,91 kn
12.12.202250/01/221POLYLINE d.o.o.Prometni elaborat ulica23.000,00 kn
12.12.2022585/01/221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 11/222.500,00 kn
12.12.202219711/P040/1TOKIÆ d.o.o.Metlice brisaèa107,00 kn
12.12.202220226/P040/1TOKIÆ d.o.o.Elf evolution5W30260,00 kn
12.12.202210711/C040/1TOKIÆ d.o.o.Gumeni tepisi333,60 kn
12.12.2022307-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2.285,61 kn
07.12.20222901-1-1MASTER COPY d.o.o.Pisać Cannon IR ADV C5535i17.250,00 kn
02.12.2022Ponuda PPO22-053073WURTH HRVATSKA d.o.o.Materijal za održavanje386,65 kn
01.12.2022Ponuda 38/VP/1JUVELIR D.O.O.D15 Kutije1.064,00 kn
01.12.2022179-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket500,00 kn
01.12.202210/01/221Èakarov steæak d.o.o.Izrada kuænog broja75,00 kn
01.12.20223812-PJ1-1Bila ružaAranžman650,00 kn
01.12.20225489-F001-1ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50 kn
01.12.2022718-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Izrada naljepnica150,00 kn
01.12.2022106-1-1Graðevno Zec d.o.o.Održavanje nerazvrs.cesta713.352,64 kn
01.12.202231/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta14.267,05 kn
01.12.202248/1/1TIM CULJAKAdaptacija tel.centrale3.690,00 kn
30.11.2022Predraè. 5032-R0000025Müller trgovina Zagreb d.o.o.Pokloni za Sv.Nikolu-vrtiæi3.590,10 kn
29.11.20221816/03/221KOD PLUS d.o.o.Sredstva za èišèenje6.012,00 kn
29.11.2022190423-2022STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBUÈišæenje jav.povr.-studenti5.947,20 kn
29.11.20226301-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal53.250,00 kn
29.11.202251-01-22Praska j.d.o.o.Usluga promidžbe5.000,00 kn
29.11.202250-01-22Praska j.d.o.o.Usluga održavanja533,40 kn
29.11.202237386/0001/01A1 HRVATSKA d.o.o.Mob.Samsung galaxy A32- Z.Gali1.449,00 kn
29.11.20222211107023Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode436,95 kn
29.11.2022901/1/1HYDROCAR d.o.o.Servis vozila Iveco8.270,00 kn
29.11.20222211086759Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode196,36 kn
29.11.20221705/001/4Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje9.016,40 kn
29.11.2022174-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila680,00 kn
29.11.202231/1/1FRANOTOVIÆ I PARTNERI D.O.O.Zakup medijskog prostora37.500,00 kn
29.11.20220010056859-221021-8HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija13.079,20 kn
29.11.20220010056859-221020-0HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija66.738,61 kn
29.11.20222211134685Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.412,68 kn
29.11.20222211134572Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
29.11.20222211134222Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
29.11.20222211133126Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode80,52 kn
29.11.20222211133022Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.673,32 kn
29.11.20222211132741Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode934,84 kn
29.11.20222211132740Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.007,24 kn
29.11.20222211132739Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode485,96 kn
29.11.20222211132738Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode775,56 kn
29.11.20222211132737Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.673,32 kn
29.11.20222211132667Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode399,08 kn
29.11.202216759-0-22SEMMLER D.O.O.Najam kabine eko standard99,19 kn
29.11.2022036-1-1Tangens d.o.o.Ogradni stupovi-Gospe u Siti19.750,00 kn
29.11.202255/01/221TAKUIN PAYMENT d.o.o.Usl.pl.prometa1,50 kn
29.11.2022708-VP-1LOGARITAM D.O.O.Uložna mapa s tiskom750,00 kn
29.11.2022Predraèun 725-PRJADRO d.d.Sadnice za zelene površine2.623,05 kn
29.11.2022Ponuda 85/2022Crystal consult d.o.o.Ponuda 85/20221.200,00 kn
29.11.2022F-1/FIN1RONILAÈKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANAAkcija èišèenja podmorja-Resis36.500,00 kn
29.11.202272/1/1MEDITRONIK D.O.O.Kuèišta za RT4 radar (4 kom)169.500,00 kn
29.11.20222211132480Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
29.11.20222872/1003/1Benussi d.o.o.Auto dijelovi354,34 kn
29.11.20225945-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal19.167,11 kn
29.11.20221825-V001-10BIOS RACUNALAKaspersky endpoint security5.838,75 kn
29.11.2022260-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga2.000,00 kn
25.11.20222211106353Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.11.20222211105781Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.11.20222211104745Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.11.20222211104124Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode122,98 kn
25.11.20222211104123Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.427,16 kn
25.11.20222211104122Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89 kn
25.11.20222211104121Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.293,06 kn
25.11.20222211104120Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.11.20222211101882Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode37,08 kn
25.11.2022221077707Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.11.20222211086758Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.11.20222211106851Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode991,49 kn
24.11.202264/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Prijevoz G.Podstrana za 10/20217.447,91 kn
24.11.20221385-01-91ELEKTRONIC SECURITY d.o.o.Servis videonadzora-zgrada Opæ875,00 kn
24.11.20221232MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje program.paketa1.500,00 kn
24.11.202235-1022-0639719FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja25,60 kn
24.11.2022121-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Paketi za korisnike9.938,25 kn
24.11.202225-1-1GRADNJA SABLJIÆRekonstrukcija JR VII obalni p46.423,75 kn
24.11.202227/01/*1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstr,JR827,94 kn
24.11.2022296-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal957,38 kn
24.11.202208-1022-0667862FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50 kn
24.11.2022299-1-1TAYRA j.d.o.o.Kuverte s povratnicom656,25 kn
24.11.20223/01/1PUP KOMERC d.o.o.Materijal za održavanje4.610,73 kn
24.11.202226-1-1GRADNJA SABLJIÆRekonstrukc,JR XII obalni pril44.039,25 kn
24.11.202220/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00 kn
24.11.2022Zahthev 8/22O.Š. KMAN KOCUNARSufinanciranje prehrane 10/22450,00 kn
24.11.202245/01/221Konaèni element d.o.o.Projekt rekonstr,Krešimirova-P31.250,00 kn
24.11.202246/01/221Konaèni element d.o.o.Projekt rekonstr.D8-Mile Gojsa57.500,00 kn
24.11.2022835/01/221RI-ING NET d.o.o.mj.korištenje sustava2.250,00 kn
24.11.2022834/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava2.981,25 kn
24.11.202247/01/221Konaèni element d.o.o.rekonstr.D8-Trg dr.Franje Tuðm45.000,00 kn
24.11.20223708-228-204Školska knjiga d.d.Radne bilježnice503,99 kn
24.11.2022118710/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica16.472,31 kn
24.11.202225-1022-0645795FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50 kn
24.11.2022359/2/22GEOPROJEKT SPLITIdejni pr.-rekonstr. Gospe u S55.625,00 kn
24.11.202229/01/1Simetrala d.o.o.Projekt rekonstr.JR4.800,00 kn
24.11.202243-M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièka usluga za 10/202210.000,00 kn
24.11.20222211060439Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode11.819,20 kn
24.11.202211-22OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufin.prehrane uèenika 11/221.800,00 kn
24.11.20221821-V001-10BIOS RACUNALARekonstrukcija uredske mreže12.375,00 kn
24.11.202272-P1-1GEO KOMPLET d.o.o.Geod.elaborat izmjere kat.èest11.250,00 kn
24.11.20222211060438Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode12.692,60 kn
24.11.202247/01/221POLYLINE d.o.o.Gl,projekt rekon. raskrižja45.000,00 kn
24.11.20228378-TTTS1-91Bosut d.o.o.Guma Nexen1.500,00 kn
24.11.2022100-1-1Crystal consult d.o.o.Promidžba projekta ponovo zaže12.375,00 kn
24.11.202226/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstr.JR872,79 kn
24.11.202229460/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamiæ, Krželj, Bartulov4.991,40 kn
24.11.2022Ponuda PO3000193RAVNICE DALMACIJA D.O.O.Matrijal za održavanje996,00 kn
23.11.2022Predraè.10534/1010/3/5LIBURNIA RIVIERA HOTELS D.O.O.EU fondovi- NOVE PRILIKE831,00 kn
23.11.2022predraèun 9792Hrvatska zajednica raèunovoða i financijPretplata na èasopis RIF2.034,32 kn
23.11.202212/2022O.Š. MANUŠSUFIN.PREHRANE 11/22450,00 kn
22.11.20222301035654-221020-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija523,15 kn
22.11.20222301007799-221021-5HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1.709,93 kn
22.11.20222301007799-221020-7HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija713,72 kn
22.11.20222500100118-221020-6HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija219,82 kn
22.11.20222500100118-221029-6-1HEP ELEKTRA d.o.o.Odobrenje za 10/2022-219,82 kn
22.11.20222301035654-221020-2-1HEP ELEKTRA d.o.o.Odobrenje za 10/2022-523,15 kn
22.11.2022230100799-221020-7-1HEP ELEKTRA d.o.o.Odobrenje za 10/2022-713,72 kn
22.11.20222301007799-221021-5-1HEP ELEKTRA d.o.o.Odobrenje za 10/2022-1.709,93 kn
17.11.202222668517WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 7109 D972,86 kn
16.11.2022Ponuda 607-1000187476-Hrvatske autoceste d.o.o.ENC nadoplata3.000,00 kn
14.11.2022RO-807/1/1Pecto d.o.o.Dezinsekcija11.250,00 kn
14.11.2022255-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga875,00 kn
14.11.2022254-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje životinja 10/223.000,00 kn
14.11.202223/01/1Simetrala d.o.o.Struč.nadzor-sanacija obor.odv2.235,00 kn
14.11.202225/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor-potporni zid Sv.Martin1.754,00 kn
14.11.202276-2-1SezonacSredstva za čišćenje + napitci580,06 kn
14.11.202275-2-1SezonacSredstva za čišćenje + napitci575,86 kn
14.11.202273-2-1SezonacNapitci130,76 kn
14.11.202272-2-1SezonacSredstva za čišćenje + napitci213,16 kn
14.11.202271-2-1SezonacSredstva za čišćenje 961,11 kn
14.11.202270-2-1SezonacSredstva za čišćenje + napitci1.364,34 kn
14.11.202274-2-1SezonacSredstva za čišćenje + napitci1.266,19 kn
14.11.202210692-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina 10/229.930,05 kn
14.11.20225870-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 10/2022560,00 kn
14.11.20225947-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal5.149,18 kn
14.11.202212607/001/1Restoran "Amigos"REPREZENTACIJA3.710,98 kn
14.11.202210114/001/1Restoran "Amigos"REPREZENTACIJA2.780,00 kn
14.11.202205 10065-1022/01Čistoća d.o.o.Odvoz otpada142,38 kn
14.11.20228/2022Osnovna Škola "Strožanac"NAJAM ŠKOLSKE DVORANE 10/223.200,00 kn
14.11.20222211059495Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.470,60 kn
14.11.20222211059653Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20222211059652Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89 kn
14.11.20222211059605Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20222211059604Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode104,88 kn
14.11.20222211059541Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20222211057974Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode77,76 kn
14.11.20222211056899Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20222211060440Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90,40 kn
14.11.20222211059335Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20222211059540Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18 kn
14.11.20222211059539Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20222211059496Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20222211059334Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20222211059333Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20222211059230Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
14.11.20229057/V01/9Kova prometMaterijal za održavanje1.783,03 kn
14.11.2022231INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programske opreme1.875,00 kn
14.11.2022364-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe 10/20222.750,00 kn
14.11.202248/07/21JURE-GVS D.O.O.Atest elekto instalacija-Petrićevo937,50 kn
14.11.20221756-V001-10BIOS RACUNALABios Backup1.375,00 kn
14.11.20221757-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje program.opreme3.125,00 kn
14.11.202297-1-1Građevno Zec d.o.o.Sanacija oborinske odvodnje151.013,64 kn
14.11.2022173-1-1Cvječarnica "Laura"Buket500,00 kn
14.11.20220000500/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanc.interv.troškova 10/222.000,00 kn
14.11.2022522/01/221Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 10/20222.500,00 kn
14.11.20225/01/01MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uOdržavanje web stranice2.000,00 kn
14.11.202212764-1-1BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštituUsluga zaštite za 10/20229.240,00 kn
14.11.2022833/01/221RI-ING NET d.o.o.Mjesečno korištenje sustava4.750,00 kn
14.11.2022131834112022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 10/20225.108,12 kn
14.11.2022131836112022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 10/20221.817,50 kn
14.11.202215271-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina402,68 kn
14.11.2022224/01/1PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o.Glavni/izved. projekt rekonstrukcije javne rasvjete3.125,00 kn
10.11.2022PONUDA 17620AUTOSET TUREK D.O.O.ELKTROMATERIJAL SC PETRIÈEVO5.191,04 kn
10.11.2022282-1-1TAYRA j.d.o.o.Kuverta s povratnicom328,12 kn
10.11.20222490-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæUgovor o kupoprodaji, ovjera238,00 kn
10.11.202214817-0102-1Hanza Media d.o.o.Objava oglasa990,00 kn
10.11.20222211035175Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 20.09.-24.10.22.37,08 kn
10.11.20222211026247Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 14.09.-13.10.22.22,60 kn
10.11.20222211025493Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 14.09.-13.10.22.38,89 kn
10.11.20222211025492Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 14.09.-13.10.22.739,27 kn
10.11.20222211025491Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 14.09.-13.10.22.22,60 kn
10.11.20222211024829Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 15.09.-14.10.22.95,00 kn
10.11.20222211035522Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 21.09.-20.10.22.746,60 kn
10.11.20222211035521Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 21.09.-20.10.22.500,44 kn
10.11.20222211035520Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 21.09.-20.10.22.688,68 kn
10.11.20222211035519Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 21.09.-20.10.22.1.890,52 kn
10.11.20222211035453Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 21.09.-20.10.22.399,08 kn
10.11.20222211039301Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 21.09.-20.10.22.1.267,88 kn
10.11.20222211039092Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 17.09.-19.10.22.38,89 kn
10.11.20222211038422Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 17.09.-19.10.22.22,60 kn
10.11.20222211036060Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 20.09.-21.10.22.297,72 kn
10.11.20222211035851Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 21.09.-20.10.22.1.847,08 kn
10.11.20222211035523Vodovod i kanalizacijaPotrošnja 21.09.-20.10.22.833,48 kn
10.11.20225014-O001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50 kn
10.11.2022662-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Tisak OMOT SPIS6.750,00 kn
10.11.202245/1/1TIM CULJAKRadovi na serveru2.450,00 kn
10.11.20221/24/2001GRADNJA SABLJIÆpOTPORNI ZID sV.nARTIN76.958,75 kn
08.11.2022196-1-1Agencija MijanoviæSudsko vještaèenje è.z.45812.500,00 kn
08.11.2022Ponuda 5105221FURNITURE 1 d.o.o.Polica bristol 1354.204,00 kn
08.11.20224013-70130948-20102829HEP ODS d.o.o.Ponuda 4013-70130948-201028297.762,50 kn
28.10.2022Ponuda 0222170383ALATI MILIÆ D.O.O.Odvijaè udarni Aku GDS250-Li999,00 kn
28.10.2022Ponuda 336/V01/0-2022SPM HERMES D.O.O.Radna odjeæa1.171,58 kn
28.10.202214786-0102-1Hanza Media d.o.o.Obj.oglasa-natjeèaj za stipen.990,00 kn
28.10.2022248-01-10Animalis centrum d.o.o.Kastracija/sterilizacija maèke625,00 kn
28.10.2022244-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.125,00 kn
28.10.2022260-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal9.135,00 kn
28.10.2022280-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.982,50 kn
28.10.2022278-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal7.000,00 kn
28.10.2022279-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal4.825,00 kn
28.10.2022255-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal4.067,49 kn
28.10.2022265-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal i hig.potr.1.388,12 kn
28.10.2022264-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal8.405,00 kn
28.10.2022258/M01/0MRKONJIÆ d.o.o.Dijelovi za tekuæe održavanje3.119,00 kn
28.10.202215272-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina625,00 kn
28.10.20222452-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis HP LJ M401225,00 kn
28.10.2022Ponuda 00231BIOS RACUNALADell OptiFlex 3000MFF 2kom13.523,13 kn
28.10.2022Ponuda 000229BIOS RACUNALADell Vostro 3510 i36.173,75 kn
27.10.2022Ponuda 17-2/2022JURANA-TEHNOLOGIJE D.O.O.Laserski Projektor Sony24.725,00 kn
27.10.2022Ponuda 20069431Hanza Media d.o.o.Ponuda 20069431-objava oglasa5.346,00 kn
27.10.2022Ponuda 360BaKom d.o.o.Produljenje licence PisHUB 3375,00 kn
27.10.2022Ponuda 090-00201CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija Renault Mascott1.823,16 kn
25.10.202209-22OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLITSufinanciranje prehrane 09/22450,00 kn
25.10.202217088/P040/1TOKIÆ d.o.o.Akumulator TQ 60AH432,25 kn
25.10.202217398/P040/1TOKIÆ d.o.o.Akumulator varta AGM 70 ah1.092,00 kn
25.10.2022196-1-1Agencija MijanoviæSudsko vještaèenje è.z.45812.500,00 kn
25.10.2022029-1-1Tangens d.o.o.Usluge održavanja3.562,50 kn
25.10.20222500100118-220720-5HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 07/2022389,56 kn
25.10.202215014-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
25.10.202215015-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.025,00 kn
25.10.202215016-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
25.10.202214795-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.025,00 kn
25.10.202215017-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
25.10.202215018-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
25.10.20220013/1/1URBAN SYSTEM d.o.o.Al.vratnice s mrežom za mali n10.186,25 kn
25.10.2022942-001-1BMOVE d.o.o.Naplata parkinga 09/221.712,50 kn
21.10.202210954/IK/1INA D.D.INA kartica 09/2214.504,11 kn
21.10.202224738/2022Studentski centar Split - Student servisPrometna jedinica mladeži1.203,60 kn
21.10.202225782/2022Studentski centar Split - Student servisÈišæ.javnih površina-studenti13.735,22 kn
21.10.202225353/2022Studentski centar Split - Student servisÈišæenje javnih površ.-student15.646,80 kn
21.10.202225351/2022Studentski centar Split - Student servisÈišæenje javnih površ.-student13.841,40 kn
21.10.2022402-01-01ZAVOD ZA FOTOGEOMETRIJU D.O.O.Izrada katastra G. Podstrana22.450,00 kn
21.10.202208-0922-0592111FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-paket 09/2262,50 kn
21.10.202235-0922-0605149FINANCIJSKA AGENCIJA FINAIzvještaji i izvodi 09/2215,70 kn
21.10.202225-0922-0569879FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50 kn
21.10.202222-1-1GRADNJA SABLJIÆRekonstrukcije JR48.563,75 kn
21.10.202223-1-1GRADNJA SABLJIÆRekonstrukcije JR60.151,25 kn
21.10.2022138/01/1OBRT ZOVAKPopravak vrata press kontejner9.125,00 kn
21.10.20222301007799-220920-9HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija6.939,85 kn
21.10.20222301035654-220921-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1.671,88 kn
21.10.20222500100118-220920-8HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija483,00 kn
21.10.20222301035854-220920-4HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija5.916,23 kn
21.10.20222324-1-1MASTER COPY d.o.o.Održavanje i Ured.materijal3.462,50 kn
21.10.202246/01/221POLYLINE d.o.o.Idejni projekt rekonst.ulice24.500,00 kn
21.10.202296-1-1Crystal consult d.o.o.Završna konf. Zaželimo zajedno5.000,00 kn
21.10.202246-01-221TAKUIN PAYMENT d.o.o.Provizija za art. i usl. 09/2213,50 kn
21.10.202238/22-vještvo-1Marino Žuniæ sudski vještak za cest.promProcjena vr.press kontejnera1.600,00 kn
21.10.2022144-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis i dijelovi1.461,60 kn
21.10.2022067-001-1RAZMJER d.o.o.Geod. situacija-k.è.23933.750,00 kn
21.10.202266/1/2STING d.o.o.Nalaz i mišljenje 22-75-NiM6.375,00 kn
21.10.202291/1/1GEODETSKA POSLOVNICA SLAVINIÆ D.O.O.Izrada parc.elaborata8.000,00 kn
21.10.2022738/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje SmartCAM 09/222.250,00 kn
21.10.2022737/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje PAZIGRAD 09/222.981,25 kn
21.10.2022763/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korišt. GRADSKO OKO 09/224.750,00 kn
21.10.202216866/P040/1TOKIÆ d.o.o.Autodijelovi708,80 kn
21.10.2022230-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.571,88 kn
21.10.2022184-1-1TAYRA j.d.o.o.Naljepnice za prometne znakove425,00 kn
21.10.2022200-1-1TAYRA j.d.o.o.Naljepnice za prometne znakove250,00 kn
21.10.202213944-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabine 08-09/22625,00 kn
21.10.2022203/01/1PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o.Izrada gl.projekta-rek.JR na7.500,00 kn
21.10.2022231-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje životinja 09/223.250,00 kn
21.10.2022239-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje životinja 09/222.625,00 kn
21.10.202222/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstr.JR XII obalni1.130,84 kn
21.10.202221/001/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstr.JR VII i VIII913,00 kn
21.10.202211006-822-00000215Hrvatska pošta d.d.Zatezne kamate28,04 kn
21.10.20225297-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal10.962,55 kn
21.10.202205 10065-0922-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada 09/22142,38 kn
21.10.20227-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam školske dvorane 09/223.200,00 kn
21.10.20222210953360Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.87,75 kn
21.10.20222210953302Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.22,60 kn
21.10.20222210953207Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.22,60 kn
21.10.20222210953206Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.55,18 kn
21.10.20222210953205Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.38,89 kn
21.10.20222210953147Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.1.354,76 kn
21.10.20222210996268Vodovod i kanalizacijaPotrošak 13.09.-12.10.22.22,60 kn
21.10.20222210997753Vodovod i kanalizacijaPotrošak 09.09.-10.10.22.921,56 kn
21.10.20222210954052Vodovod i kanalizacijaPotrošak 22.08.-27.09.22.90,40 kn
21.10.20222210954051Vodovod i kanalizacijaPotrošak 09.08.-29.09.22.156,70 kn
21.10.20222210954050Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.22,60 kn
21.10.20222210953361Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.22,60 kn
21.10.20222210995764Vodovod i kanalizacijaPotrošak 09.09.-10.10.22.204,42 kn
21.10.20222210995763Vodovod i kanalizacijaPotrošak 09.09.-10.10.22.790,04 kn
21.10.20222210952074Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.63,28 kn
21.10.20222210951438Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.169,19 kn
21.10.20222210979860Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.10.20222210979861Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode457,00 kn
21.10.20222210953146Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.3.758,44 kn
21.10.20222210953009Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.22,60 kn
21.10.20222210953008Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.22,60 kn
21.10.20222210953007Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.457,00 kn
21.10.20222210997891Vodovod i kanalizacijaPotrošak 09.09.-10.10.22.5.133,92 kn
21.10.20222210952908Vodovod i kanalizacijaPotrošak 29.08.-29.09.22.167,40 kn
21.10.20220010056859-220920-1HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija za 09/2022105.466,37 kn
21.10.20220010056859-220921-0HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija27.385,65 kn
21.10.20220010056859-220821-3-1HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija7,47 kn
21.10.20224565-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Održavanje javne tribine2.000,00 kn
21.10.2022624-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Izrada plaketa, zahvalnica556,25 kn
20.10.20224013-70133045-40008694HEP ODS d.o.o.Ponuda EOTRP-Sportska dvorana1.050,00 kn
20.10.20224013-70126555-20103754HEP ODS d.o.o.Ponuda o priklj.-Petriæevo4.014,66 kn
17.10.2022Ponuda br. 2922BAUHAUSBušaèi èekiæ TE-RH2.049,00 kn
17.10.2022Ponuda br. 2874BAUHAUSVratno krilo i dovratnik2.880,00 kn
14.10.20224/01/01MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uOdrž web stranice 09-10/224.000,00 kn
14.10.202212257-1-1BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštituUsluga zaštite 09/228.800,00 kn
14.10.20220000133056102022A1 HRVATSKA d.o.o.Mjeseèna naknada-fiksna 09/221.833,06 kn
14.10.20220000133053102022A1 HRVATSKA d.o.o.Mjeseèna naknada-mobilna 09/225.762,86 kn
14.10.2022210-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal572,50 kn
14.10.2022207-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal900,00 kn
14.10.2022232-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal910,00 kn
14.10.2022223-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2.457,25 kn
14.10.2022240-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal941,25 kn
14.10.2022241-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.256,12 kn
14.10.2022250-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal598,75 kn
14.10.2022Ponuda 4190/V01/0BA-COM D.O.O.Pokloni -Opæina Kalinovac2.401,19 kn
14.10.20221617-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje IT opreme3.125,00 kn
14.10.2022133/01/1OBRT ZOVAKMaterijal za JR, Popravak kami3.462,50 kn
14.10.20228/01/221Èakarov steæak d.o.o.Izrada kuænih brojeva 5 kom375,00 kn
14.10.202239 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 09/2210.000,00 kn
14.10.202243-01-22Praska j.d.o.o.Medijsko praæenje 08- 09/225.000,00 kn
14.10.202244-01-22Praska j.d.o.o.Održ. web stranice 07-08/22533,40 kn
14.10.2022297/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1.500,00 kn
14.10.20220000441/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSuf.interv.troškova 09/222.000,00 kn
14.10.20221105MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa 09/221.500,00 kn
14.10.202255/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Usluge prijevoza 09/2217.447,91 kn
14.10.2022468/01/221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 09/222.500,00 kn
14.10.2022109-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za korisnike10.406,25 kn
14.10.202274-AMP1-360ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Studija sport.luèice SV.Martin28.125,00 kn
14.10.20222372-228-204Školska knjiga d.d.Radne bilježnice3.969,00 kn
14.10.20222702-228-204Školska knjiga d.d.Radne bilježnice8.319,98 kn
14.10.20221769-228-204Školska knjiga d.d.Radne bilježnice272.550,60 kn
14.10.20222059-228-204Školska knjiga d.d.Radne bilježnice170.547,78 kn
14.10.20223108-228-204Školska knjiga d.d.Radne bilježnice-3.969,00 kn
14.10.202218/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje projektom za 09/225.000,00 kn
14.10.202278-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Prijevoz uè.osn. škole-poligon1.875,00 kn
14.10.2022126994/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata488,38 kn
14.10.20222354/1003/1Benussi d.o.o.Popravak vozila ST 157-MV2.751,46 kn
14.10.202220/01/1/1Simetrala d.o.o.Gl.projekt obor,kanalizacija12.400,00 kn
14.10.20229611-11006-2Hrvatska pošta d.d.Usluge pošte 09/227.070,50 kn
14.10.20225391-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komit. po ugovoru 09/22208,00 kn
14.10.20225191-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal12.470,51 kn
14.10.20222210939348Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90,40 kn
14.10.20222210927926Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-20.09.22.1.354,76 kn
14.10.20222210927853Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-16.09.22.38,89 kn
14.10.20222210927507Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-16.09.22.22,60 kn
14.10.20222210926284Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.08.-19.09.22.283,24 kn
14.10.20222210926074Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-20.09.22.1.977,40 kn
14.10.20222210925647Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-20.09.22.254,28 kn
14.10.20222210925872Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-20.09.22.732,12 kn
14.10.20222210925871Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-20.09.22.674,20 kn
14.10.20222210925870Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-20.09.22.457,00 kn
14.10.20222210925869Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-20.09.22.529,40 kn
14.10.20222210925868Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-20.09.22.2.194,60 kn
14.10.20222210925815Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.08.-20.09.22.384,60 kn
14.10.202200216INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prog.opreme 09/221.875,00 kn
14.10.20224372-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Obavljanje str.poslova zaštite937,50 kn
14.10.2022331-PP1-1TV JADRANMedijsko praæenje 09/224.125,00 kn
13.10.202209-10/22O.Š. MANUŠSufinanc. prehrane 09-10/22900,00 kn
13.10.20229-10/22OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanc.prehrane uè. 09-10/223.600,00 kn
10.10.2022Ponuda 489-001010-269Maximus d.o.o.Ponuda 489-001010-269462,00 kn
07.10.2022Ponuda 211014710985WIENER OSIGURANJEPremija osiguranja AO-ST 3489J974,04 kn
07.10.2022Ponuda 166/2022ARMO d.o.o.Noæenje sa doruèkom938,00 kn
07.10.2022Ponuda0148020-20080969Narodne novine d.d.Objava oglasa za natjeèaj3.312,00 kn
30.09.2022Ponuda 090-00192CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled i registracija1.282,48 kn
29.09.202226/P1/1PRO EKKOM d.o.o.Snimanje i video montaža6.800,00 kn
29.09.202212174-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabina625,00 kn
29.09.20222301007799-220821-0HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja 08/227.656,87 kn
29.09.20222301007799-220820-2HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja 08/221.837,66 kn
29.09.20222301035654-220820-8HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja 08/2211.103,74 kn
29.09.20222210895424Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,22 kn
27.09.202234-M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnèke usluge za 08/2210.000,00 kn
26.09.20224013-70123389-40008304HEP ODS d.o.o.Elaborat optimalnog teh. rješ.1.050,00 kn
25.09.2022831-001-1BMOVE d.o.o.Usl.naplate parking karata2.450,50 kn
23.09.2022206/V01/0Arbol d.o.o.Vreèice za otpatke5.650,31 kn
23.09.2022028-1-1Tangens d.o.o.Zaštitna vrata -wc Strožanac23.500,00 kn
23.09.2022061-001-1RAZMJER d.o.o.Geodet.situacija szvarnog stan2.500,00 kn
23.09.2022060-001-1RAZMJER d.o.o.Geodet.snimak pristupnog puta3.125,00 kn
23.09.202226/1/1GRADNJA GALIOT d.o.o.Izrada, dostava i montaža74.375,00 kn
23.09.20222210865164Vodovod i kanalizacijaPotrošak 04.08-01.09.22..1.673,32 kn
23.09.20221252/V01/1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeæa1.302,75 kn
23.09.20222210896348Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode45,20 kn
23.09.20222210896148Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
23.09.20222210895664Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode25,41 kn
23.09.20222210895423Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.538,15 kn
23.09.20222210895422Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
23.09.20222210894666Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.428,40 kn
23.09.202213248-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.025,00 kn
23.09.202211579-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabina750,00 kn
23.09.20222144-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica Minolta1.100,00 kn
23.09.20227391/TTTS1-91Bosut d.o.o.Moto gume Bridgestone 2 kom1.181,25 kn
23.09.20221904-02-99/2022WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAÈišæenje javnih pov.- uèenici1.905,75 kn
22.09.202225-0822-0523798FINANCIJSKA AGENCIJA FINAKorištenje servisa-mjeseèno12,50 kn
22.09.202208-0822-0507375FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-paket mjeseèno62,50 kn
22.09.202235-0822-0499935FINANCIJSKA AGENCIJA FINASlanje izvještaka e-mailom24,00 kn
22.09.2022643/01/221RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 08/20222.250,00 kn
22.09.2022641/01/221RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 08/20224.750,00 kn
22.09.20223966-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina80,10 kn
22.09.20224767-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima po ugovoru284,00 kn
22.09.202235/1/1GRADNJA GALIOT dooIzrada i montaža grilja-opæina24.725,00 kn
22.09.20224816-V03-91Inel d.o.o.SvjetiljkeLED18.000,00 kn
22.09.202216/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje projektom5.000,00 kn
22.09.20227345/11478/33Porsche Inter Auto d.o.o. SplitServis vozila ST 9900-AA1.129,24 kn
22.09.2022852-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaÈišæenje jav. površina-uèenici4.851,00 kn
22.09.20222352-02-99/2022WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAJedinica prometne mladeži5.728,80 kn
22.09.20220010056859-220820-5HEP OPSKRBA D.O.O.Potrošnja 08/2299.333,10 kn
22.09.20220010056859-220821-3HEP OPSKRBA D.O.O.Potrošnja 08/2217.256,84 kn
22.09.20222500100118-220820-1HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja 08/22446,72 kn
22.09.2022971-01-91ELEKTRONIC SECURITY d.o.o.Servis video nadzora-zgrada op500,00 kn
22.09.202265-2-1SezonacNapitci +sredstva za èišèenje856,33 kn
22.09.2022218-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga1.875,00 kn
22.09.20222263/2022Turistièko ugostiteljska škola SplitUsluga Careviæ Antea5.093,55 kn
22.09.202238/01/221TAKUIN PAYMENT d.o.o.Usluga naplate34,75 kn
22.09.2022325-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 08/20221.375,00 kn
22.09.202278-AMP1-360ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Projekt stubišta-šetalište Žrn5.625,00 kn
22.09.202245/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Prijevoz G.Podstrana17.447,91 kn
22.09.2022962MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa za 08/20221.500,00 kn
22.09.20221731-2022Pomorska škola SplitUsluga Marko Brstilo4.435,20 kn
22.09.20221974/2022Turistièko ugostiteljska škola SplitÈišæenje jav.površina-uèenici2.252,25 kn
21.09.20222210986636Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode378,68 kn
21.09.20222210847373Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.07.-29.08.22.30,88 kn
21.09.20222210885465Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode891,97 kn
21.09.20222210885466Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode106,89 kn
21.09.20222210885743Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode51,64 kn
21.09.20222210886558Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode817,87 kn
21.09.20222210865163Vodovod i kanalizacijaPotrošak 08.08.-01.09.22.876,92 kn
20.09.2022639/1/1Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr.Zdravstveni pregled380,00 kn
20.09.2022640/1/1Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr.Zdravstveni pregled380,00 kn
20.09.2022641/1/1Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr.Zdravstveni pregled380,00 kn
20.09.2022643/1/1Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr.Zdravstveni pregled380,00 kn
20.09.2022642/1/1Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr.Zdravstveni pregled380,00 kn
20.09.2022644/1/1Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr.Zdravstveni pregled380,00 kn
20.09.2022638/1/1Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr.Zdravstveni pregled380,00 kn
20.09.2022542519Hanza Media d.o.o.Predraèun 542519550,00 kn
19.09.20221058Temporis savjetovanje d.o.o.Webinar-Planiranje jav. nabave1.328,60 kn
16.09.20224000-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Atest hidraul.košare437,50 kn
16.09.2022Ponuda 090-00181CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST337-SZ-Yamaha405,57 kn
16.09.2022Ponuda 211014663081WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 337-SZ405,12 kn
16.09.2022642/01/221RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 08/20222.981,25 kn
16.09.202243/2022GENERALMARKET d.o.o.Konsekutivni prijevod600,00 kn
16.09.2022828-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaUsluga 5.318,78 kn
16.09.202212984-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
16.09.202212983-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
16.09.202212982-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
16.09.202212981-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.025,00 kn
16.09.202212980-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
13.09.202214568/P040/1TOKIÆ d.o.o.Auto dijelovi307,83 kn
13.09.202293364/Ik/1INA D.D.Gorivo 08/202215.076,31 kn
13.09.202201-02/2022O.Š. MANUŠSufinanc. produženog boravka4.500,00 kn
13.09.2022303-PJ1-1PRVI TREPTAC D.O.O.Horizontalna signalizacija za24.762,50 kn
13.09.202269/1/1The Almighty d.o.o.KJlima ureðaj7.250,00 kn
13.09.2022130/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Koševi sa nosaèima7.062,50 kn
13.09.2022131/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Šljunèani agregat8.960,00 kn
13.09.2022201-01--10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga875,00 kn
13.09.2022212-01-10Animalis centrum d.o.o.Vetrerinarska usluga3.125,00 kn
13.09.20222037/1003/1Benussi d.o.o.Brava za vrata638,74 kn
13.09.20223755-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50 kn
13.09.20223937-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Atest hidrauliène dizalice750,00 kn
13.09.202205 10065-0822-+01Čistoća d.o.o.Odvoz otpada142,38 kn
13.09.20222210833943Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode486,05 kn
13.09.20222210812871Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90,40 kn
13.09.20222210847564Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3.483,32 kn
13.09.20222210847372Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode696,96 kn
13.09.20222210847204Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode167,40 kn
13.09.20222210845548Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode77,76 kn
13.09.20222210834502Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode530,95 kn
13.09.20222210834501Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.948,83 kn
13.09.20222210834348Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode399,18 kn
13.09.20222210847757Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
13.09.20222210847626Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
13.09.20222210847625Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18 kn
13.09.20222210847626Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18 kn
13.09.20222210847564Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3.483,32 kn
13.09.20222210834503Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode384,70 kn
13.09.20222210834505Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode790,24 kn
13.09.20222210834504Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode721,44 kn
13.09.20222210848663Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode30,88 kn
13.09.20222210848212Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.244,20 kn
13.09.20222210847835Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
13.09.20222210847834Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode87,75 kn
13.09.20222210838029Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
13.09.20222210838861Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
13.09.20222210835207Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.108,72 kn
13.09.20222210834923Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.804,04 kn
13.09.202222106556381Vodovod i kanalizacijaPotrošak 03.06.-06.07.22.250,00 kn
13.09.202222107616833Vodovod i kanalizacijaPotrošak 06.07.-04.08.22.250,00 kn
13.09.20222210847563Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode239,80 kn
13.09.20222210847374Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode30,88 kn
13.09.20222210844223Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode315,78 kn
13.09.20222210829324Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode293,12 kn
13.09.20222210854288Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode144,80 kn
13.09.20222210839077Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.094,29 kn
12.09.20221415/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje3.658,00 kn
12.09.202219/01/1Simetrala d.o.o.Projekt rekonstr, JR5.900,00 kn
12.09.20228599-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 07/2213.550,20 kn
12.09.202200189INFOTEHNA D.O.O.Održavanje program.opreme1.875,00 kn
12.09.202215-4-2022-5878ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKANaknada za upotrebu pomorskog250,00 kn
12.09.202219358/2022Studentski centar Split - Student servisJedinica prometne mladeži9.735,02 kn
12.09.202221231/2022Studentski centar Split - Student servisÈišæenje javn.površ.-uèenici14.089,20 kn
12.09.202221230/2022Studentski centar Split - Student servisÈišæenje javn.površ.-uèenici14.213,13 kn
12.09.202221220/2022Studentski centar Split - Student servisJedinica prometne mladeži11.682,00 kn
12.09.20221448/V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje opreme3.125,00 kn
12.09.2022360-01-01ZAVOD ZA FOTOGEOMETRIJU D.O.O.Parc.elaborat rekonstr.M.Gojsa7.500,00 kn
12.09.20222194-02-99-2022Privatna srednja škola WallnerÈišæenje javn.površ.-uèenici4.019,40 kn
12.09.202278-1-1Graðevno Zec d.o.o.Odræžavanje nerazv.cesta1.207.626,76 kn
12.09.2022156-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket Dan Oluje500,00 kn
12.09.20221741-2022Pomorska škola SplitÈišæenje javn.površ.-uèenici5.630,63 kn
12.09.20221554-2022Pomorska škola SplitÈišæenje javn.površ.-uèenici675,68 kn
12.09.20221706-2022Pomorska škola SplitÈišæenje javn.površ.-uèenici5.786,55 kn
12.09.20221840/2022Turistièko ugostiteljska škola SplitÈišæenje javn.površ.-uèenici1.905,75 kn
12.09.20222017/2022Turistièko ugostiteljska škola SplitÈišæenje javn.površ.-uèenici4.158,00 kn
12.09.202239/01/221POLYLINE d.o.o.Id.projekt -ulaz Težaèka ul.27.250,00 kn
12.09.202238/01/221POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta38.824,80 kn
12.09.2022416/01/221Dalmacija danas d.o.o.Usluga promid za 08/20222.500,00 kn
12.09.202215-3-2022-5878LUÈKA KAPETANIJA SPLITNaknada za sigurnost plovidbe80,00 kn
12.09.20220000121237092022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 08/20221.832,70 kn
12.09.20220000121234092022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 08/20225.242,34 kn
12.09.2022659-5-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaÈišæenje javn.površ.-uèenici2.252,25 kn
12.09.2022664-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaÈišæenje javn.površ.-uèenici1.905,75 kn
09.09.202223-LP20-2Lipapromet d.o.o.Led driver- storno raèuna-2.794,50 kn
08.09.2022336-01-1PRO EXAMEN d.o.o.Pregled razvodnog ormara937,50 kn
08.09.2022191/M01/0MRKONJIÆ d.o.o.Materijal za održavanje4.211,00 kn
08.09.202211380-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina666,25 kn
08.09.20222301035654-220421-0HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.energije 04/2286,22 kn
08.09.20222301035654-220720-1HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 07/202211.169,96 kn
08.09.20222301007799-220720-6HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 07/20229.482,07 kn
08.09.2022183/V01/0Arbol d.o.o.Vreæice za otpatke5.317,50 kn
08.09.2022173/V01/0Arbol d.o.o.Vreæe za otpatke4.722,19 kn
08.09.20221246/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje3.853,60 kn
08.09.20221413/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje1.850,00 kn
08.09.2022504-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Roll up banner i graf. priprem1.000,00 kn
08.09.20221609-F00-10GORAN I ZORAN D.O.O.Usluga odèepljivanje kanaliz.750,00 kn
08.09.20221688-F00-10GORAN I ZORAN D.O.O.Usluge odèepljivanje kanalizac875,00 kn
08.09.202240/07/21JURE-GVS D.O.O.Potvrda o upotrebljivosti937,50 kn
08.09.20221180/V01/1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeæa2.163,60 kn
08.09.2022 1162/V01/1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeæa3.389,29 kn
08.09.20221384-LP25-1Lipapromet d.o.o.Led driver2.794,50 kn
08.09.20224116-V03-91Inel d.o.o.Elek.materijal7.190,65 kn
08.09.20222210805962Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 11.07.-11.08.22.4.411,31 kn
08.09.20222210794765Vodovod i kanalizacijaPotrošak 15.07.-17.08.22.3.863,24 kn
08.09.20222210794537Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.07.-17.08.22.22,60 kn
08.09.20222210794536Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.07.-17.08.22.1.081,32 kn
08.09.20222210794535Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.07.-17.08.22.22,60 kn
08.09.20222210793643Vodovod i kanalizacijaPotrošak 15.07.-17.08.22.1.296,84 kn
08.09.20222210784916Vodovod i kanalizacijaPotrošak 11.07.22.-11.08.22.1.108,60 kn
08.09.20222210784917Vodovod i kanalizacijaPotrošak 11.07.22.-11.08.22.188,13 kn
08.09.20222210785265Vodovod i kanalizacijaPotrošak 13.07.22.-16.08.22.80,52 kn
08.09.20222210786554Vodovod i kanalizacijaPotrošak 11.07.22.-11.08.22.851,63 kn
08.09.20222210795093Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.07.-17.08.2222,60 kn
08.09.20222-01-1PUP KOMERC d.o.o.Materijal za održavanje arhive2.904,35 kn
05.09.2022Ponuda 54/2022Crystal consult d.o.o.Edukacija-javna nabava3.000,00 kn
01.09.202227/P1/1LETRERO d.o.o.Covid 19 testiranje7.525,00 kn
30.08.202200164INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prog.opreme 07/221.875,00 kn
30.08.2022472-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Set naljepnica za ležaljke8.250,00 kn
30.08.2022200-01-10Animalis centrum d.o.o.Kastracija/sterilizacija maèke1.875,00 kn
30.08.2022KUA00001WVLesnina H. d.o.o.Uredske stolice 3 kom2.397,60 kn
30.08.20221287-2022Pomorska škola SplitÈišæenje javnih površina-uèen.4.954,95 kn
30.08.20221685/2022Turistièko ugostiteljska škola SplitJedinica prometne mladeži5.382,30 kn
30.08.20222577/11/1IPC d.o.o.Natpisna ploèica-park.automat1.312,50 kn
30.08.2022478-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaJedinica prometne mladeži5.151,30 kn
30.08.202210169-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine 06/22625,00 kn
26.08.2022279-01-0MRKONJIÆ d.o.o.Škare za živicu1.791,00 kn
26.08.2022198-01-0MRKONJIÆ d.o.o.Sitan inventar8.316,00 kn
26.08.20224/01/221Èakarov steæak d.o.o.62,88,94/22Izrada kuænih brojeva 3 kom225,00 kn
26.08.202222472375WIENER OSIGURANJEAO za ST361US Piaggio974,04 kn
26.08.2022025-1-1Tangens d.o.o.50/22Ograda na skakaonici u Strožan5.625,00 kn
26.08.20221235-02-99/2022Privatna srednja škola WallnerÈišæenje javnih površina-uèeni3.638,25 kn
26.08.202258-2-1SezonacVoda Jana 0,5212,40 kn
26.08.202257-2-1SezonacNanirnice+sred.za èišæenje207,86 kn
26.08.202256-2-1SezonacNamirnice+sred.za èišæenje359,80 kn
26.08.202255-2-1SezonacNamirnice+sred.za èišæenje468,55 kn
26.08.202223071/V01/0BA-COM D.O.O.123/2022Pokoloni za malonogometni klub720,36 kn
26.08.2022RO-630/1/1Pecto d.o.o.Adulticidna dezinsekcija13.750,00 kn
26.08.2022RO-618/1/1Pecto d.o.o.Dezinsekcija3.750,00 kn
26.08.20223/01/01MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i uOdržavanje web stranice10.000,00 kn
26.08.2022123/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.49/2022Prometno ogledalo fi 804.375,00 kn
26.08.2022124/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.50/22Prometno ogledalo fi 607.562,50 kn
26.08.20221597/2022Turistièko ugostiteljska škola SplitÈišæenje javnih površina-uèeni4.123,35 kn
26.08.20221828-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis konica Minolta1.500,00 kn
26.08.202211536-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabine1.537,50 kn
26.08.202211381-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.025,00 kn
26.08.202211382-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
26.08.202211383-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
26.08.202211384-0-22SEMMLER D.O.O.Najam WC kabina1.537,50 kn
26.08.2022323-2-2PITAGORA privatna jezièna gimnazijaÈišæenje javnih površina-uèeni3.326,40 kn
26.08.2022520-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaÈišæenje javnih površina-uèeni2.079,00 kn
25.08.2022715-001-1BMOVE d.o.o.ePARKING 07/222.648,80 kn
23.08.20222301035654-220620-5HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 06/229.093,66 kn
23.08.2022358-1-1AUTO LINE DOMIÆMagnetni kljuè-punjenje240,00 kn
23.08.2022177-1-1TAYRA j.d.o.o.44/22Naljepnice za prometne znakove750,00 kn
23.08.20221152/2022Turistièko ugostiteljska škola SplitÈišæenje javnih površina-uèeni3.638,25 kn
23.08.20221582-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera preslike rješenja422,00 kn
23.08.20221521/FIN/1OŠTRIÆ O.K. d.o.o.20/22Servis vatrogasnih aparata1.154,63 kn
23.08.2022535/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj. korištenje sustava 07/222.250,00 kn
23.08.2022534/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj. korištenje sustava 07/222.981,25 kn
23.08.2022533/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj. korištenje sustava 07/224.750,00 kn
23.08.20222493/11/1IPC d.o.o.Papirna rola-parking automat1.693,75 kn
23.08.202244-65PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o.Usluge servisa863,63 kn
23.08.20220000124081082022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 07/20221.841,19 kn
23.08.20220000124059082022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 07/20224.807,02 kn
23.08.202225075/0001/01A1 HRVATSKA d.o.o.Mob.Samsung galaxy A531.375,00 kn
23.08.202211038-040-1TOKIÆ d.o.o.Dijelovi za auto534,03 kn
23.08.2022677-1-49050TURK d.o.o.Ruènik print11.375,00 kn
23.08.202230-01-22Praska j.d.o.o.Usluge promidžbe 05-07/227.500,00 kn
23.08.20221289-V001-10BIOS RACUNALAPaušal po ug.o održavanju 07/23.125,00 kn
23.08.202235-0722-0474948FINANCIJSKA AGENCIJA FINASlanje dok.e-mailom27,30 kn
23.08.202225-0722-0458971FINANCIJSKA AGENCIJA FINAeRAÈUN 07/2212,50 kn
23.08.202208-0722-0442371FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50 kn
23.08.20225/01/221Èakarov steæak d.o.o.45/2022Znakovi za nerazvrstane ceste21.125,00 kn
23.08.20220000340/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSubvenc.interv.troškova 07/222.000,00 kn
23.08.2022861MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje program.paketa 7/221.500,00 kn
23.08.202247/PP4/1BAT TAXI d.o.o.usluge prijevoza 07/2217.447,91 kn
23.08.2022366-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 07/222.500,00 kn
23.08.202230-01-221TAKUIN PAYMENT d.o.o.Provizija 07/2217,50 kn
23.08.202265-AMP1-360ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Projektna dokumentacija sanac.41.250,00 kn
23.08.202280697/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica 07/2215.918,15 kn
23.08.2022245-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe 07/222.750,00 kn
23.08.202200-0010-22ARGOLA AG D.O.O.Veèera-RESISTANCE7.600,00 kn
23.08.202212189-60-21GRAND HOTEL LAV D.O.O.Konferencija- RESISTANCE21.602,50 kn
23.08.202227/1/1TIM CULJAK96/22Interv.na deblokadi telefona4.690,00 kn
23.08.2022238-PJ1-1PRVI TREPTAC D.O.O.29/22Horiz.signalizacija na dj.igra17.500,00 kn
23.08.20227-1-1Salient d.o.o.Geodet.nacrt k.è.3206/2.000,00 kn
23.08.20226-1-1Salient d.o.o.87/22Geodet. situacija Bujica Šèadi9.700,00 kn
23.08.20228-1-1Salient d.o.o.Feb-22Geodet.nacrt k.è.978/2,9795.000,00 kn
23.08.202213/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00 kn
23.08.2022181-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje uginulih životinj437,50 kn
23.08.202217/01/1Simetrala d.o.o.Teh.usluge izrade gl. projekta4.300,00 kn
23.08.202218/01/1Simetrala d.o.o.Tehn. usluga nadzora graðenja6.984,86 kn
23.08.202244-2-1Sezonac66/22Namirnice+sred.za èišæenje404,20 kn
23.08.202245-2-1Sezonac80/22Namirnice+sred.za èišæenje867,65 kn
23.08.202246-2-1Sezonac92/22Namirnice+sred.za èišæenje845,94 kn
23.08.20223949-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 07/2022556,00 kn
23.08.20227562-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 07/202215.558,70 kn
23.08.20220157006-20098629Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave1.875,00 kn
23.08.2022003052111272Narodne novine d.d.106/2022Povratnica bijela-1500 kom2.606,25 kn
23.08.202205 10065-0722-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada 07/22142,38 kn
23.08.20222210683311Vodovod i kanalizacijaPotrošak 10.06.-14.07.2022.22,60 kn
23.08.20222210682739Vodovod i kanalizacijaPotrošak 13.06.-15.07.2022.2.807,85 kn
23.08.20222210682433Vodovod i kanalizacijaPotrošak 10.06.-14.07.2022.38,89 kn
23.08.20222210682432Vodovod i kanalizacijaPotrošak 10.06.-14.07.2022.771,86 kn
23.08.20222210682431Vodovod i kanalizacijaPotrošak 10.06.-14.07.2022.22,60 kn
23.08.20222210681549Vodovod i kanalizacijaPotrošak 13.06.-15.07.2022.1.238,93 kn
23.08.20222210731593Vodovod i kanalizacijaPotrošak 22.06.-19.07.22.341,16 kn
23.08.20222210725521Vodovod i kanalizacijaPotrošak 24.06.-25.07.22.235,20 kn
23.08.20222210741450Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18 kn
23.08.2022221073860Vodovod i kanalizacijaPotrošak 28.06.-27.07.22.87,75 kn
23.08.20222210732512Vodovod i kanalizacijaPotrošak 06.06.-21.07.22.138,62 kn
23.08.20222210732511Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.06.-19.07.22.22,60 kn
23.08.20222210731595Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.06.-19.07.22.22,60 kn
23.08.20222210731594Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.06.-19.07.22.22,60 kn
23.08.20222210741457Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
23.08.20222210741455Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89 kn
23.08.20222210741382Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode804,52 kn
23.08.20222210741381Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8.956,76 kn
23.08.20222210739374Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28 kn
23.08.20222210741635Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
23.08.20222210764004Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 07.07.-04.08.221.760,20 kn
23.08.20222210764003Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 08.07.-08.08.221.181,00 kn
23.08.20222210742066Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode918,44 kn
23.08.20222210741634Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,46 kn
23.08.20222210741556Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
23.08.20222210702342Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.1.933,96 kn
23.08.20222210702239Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.500,44 kn
23.08.20222210701944Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.428,04 kn
23.08.20222210704842Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.22,60 kn
23.08.20222210704399Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.06.-18.07.2022.22,60 kn
23.08.20222210704963Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.833,48 kn
23.08.20222210673634Vodovod i kanalizacijaPotrošak 06.06-11.07.22.746,74 kn
23.08.20222210673081Vodovod i kanalizacijaPotrošak 06.06-13.07.22.51,56 kn
23.08.20222210672887Vodovod i kanalizacijaPotrošak 06.06-11.07.22.122,98 kn
23.08.20222210672886Vodovod i kanalizacijaPotrošak 06.06-11.07.22.355,64 kn
23.08.20222210702344Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.514,92 kn
23.08.20222210702343Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.645,25 kn
23.08.20222210702799Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-21.07.2022.601,80 kn
23.08.20222210702634Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.2.006,35 kn
23.08.20222210702346Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.978,29 kn
23.08.20222210702345Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.06.-19.07.2022.790,04 kn
23.08.20222210673668Vodovod i kanalizacijaPotrošak 06.06-11.07.22.168,89 kn
23.08.2022EN-0043/22GRAD SPLITUtjecaj na okoliš-Karepovac110.312,90 kn
23.08.202222/0000025GRAD SPLITSanacija odlagališta Karepovac52.529,95 kn
23.08.2022153-PL-01/22PLING D.O.O.Okonè.situacija223.873,63 kn
23.08.20220010056859-220721-7HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 01.07.-31.07.22.19.690,70 kn
23.08.20220010056859-220720-9HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 01.07.-31.07.22.87.786,80 kn
23.08.20223199-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50 kn
22.08.2022922-02-99/2022WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAÈišæenje javnih površina-uèen.3.707,55 kn
22.08.202216950/2022Studentski centar Split - Student servisUsluge studenata 07/2228.851,04 kn
22.08.20221404-02-99/2022Privatna srednja škola WallnerJedinica prometne mlade\i5.272,58 kn
22.08.2022887-2022Pomorska škola SplitÈišæenje javnih površina-uèen.1.836,45 kn
22.08.2022869-2022Pomorska škola SplitÈišæenje javnih površina-uèen.2.425,50 kn
22.08.2022921-2022Pomorska škola SplitÈišæenje javnih površina-uèeni5.751,90 kn
22.08.20221004/2022Turistièko ugostiteljska škola SplitÈišæenje javnih površina-uèen.3.915,45 kn
22.08.2022457-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaÈišæenje javnih površina-uèeni5.440,05 kn
08.08.20220148020-20067156Narodne novine d.d.Ponuda 0148020-200671564.209,00 kn
08.08.20220148020-20067172Narodne novine d.d.Ponuda 0148020-200671724.071,00 kn
08.08.20220148020-20067164Narodne novine d.d.Ponuda br. 0148020-200671644.071,00 kn
04.08.2022202-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.486,88 kn
04.08.2022198-1-1TAYRA j.d.o.o.Sredstva za čiščenje1.237,50 kn
04.08.2022173-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.837,50 kn
04.08.2022180-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal406,25 kn
04.08.2022186-1-1TAYRA j.d.o.o.Toner za pisaè Konica Minolta1.225,00 kn
04.08.2022164-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.237,50 kn
04.08.2022155-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal156,38 kn
04.08.2022152-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2.551,50 kn
04.08.2022148-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal+sred.za čiščenje2.283,74 kn
04.08.2022178-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal+sred.za èišćenje3.425,99 kn
02.08.20224-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Aluminijska ulazna vrata2.800,00 kn
02.08.20223-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Dvokrilni prozor sa griljama3.900,00 kn
02.08.20222-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Dvokrilni prozor sa griljama3.900,00 kn
02.08.20221-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Projektor Acer Full HD1.000,00 kn
02.08.20225-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Uredske stolice 28 kom.1.400,00 kn
01.08.20220010056859-220621-0HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 06/22 JR13.931,81 kn
01.08.20222301035654-220621-3HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 06/2286,22 kn
01.08.20222500100118-220620-9HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 06/22302,62 kn
01.08.20222301007799-220620-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 06/226.253,24 kn
01.08.20222301007799-220621-8HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 06/2286,22 kn
01.08.2022673-02-1Protinus d.o.o.Vreæe za smeæe3.818,94 kn
01.08.20220000290/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih tr2.000,00 kn
01.08.2022RO-517/1/1Pecto d.o.o.Ad.dezinsekcija 3.faza13.750,00 kn
01.08.20222210657864Vodovod i kanalizacijaPotrošak 04.06.-06.07.22.876,91 kn
01.08.20222210657863Vodovod i kanalizacijaPotrošak 03.06.-07.07.22.659,71 kn
01.08.2022424-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Roll UP BANNER- Resistance812,50 kn
01.08.202243/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Usluge prijevoza 06/2217.447,91 kn
01.08.202211/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje projektom 06/225.000,00 kn
01.08.2022946-01-1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeæa1.886,63 kn
01.08.20224013-70116104-20090995HEP ODS d.o.o.Ponuda o prikljuèku br,4013-29.109,38 kn
01.08.20220157006-20088100Narodne novine d.d.Postupak javne nabave1.875,00 kn
01.08.2022889-01-1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeća4.708,13 kn
01.08.20222210637362Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.833,48 kn
01.08.20222210641368Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.04.-27.06.22.32.898,56 kn
01.08.2022224/22-X01059FINANCIJSKA AGENCIJA FINAUvid u JRR-polugodišnje372,96 kn
01.08.202276-V03-99Inel d.o.o.Žarulja VTNa/C250 W-267,19 kn
01.08.2022123-V01-0Arbol d.o.o.Vreæice za otpatke5.750,63 kn
01.08.2022140NOVAKOVIÆ d.o.o.Radna odjeæa-Bobiji7.612,50 kn
01.08.2022866-V03-91Inel d.o.o.Žarulje 250W267,19 kn
29.07.2022393-2022Pomorska škola SplitStruèni poslovi zaštite2.079,00 kn
29.07.202214377/2022Studentski centar Split - Student servisStruèni poslovi zaštite3.894,00 kn
29.07.202214877/2022Studentski centar Split - Student servisStruèni poslovi zaštite4.425,00 kn
29.07.202214752/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga studenta1.097,40 kn
29.07.202214463-2022Studentski centar Split - Student servisUsluga studenta4.672,80 kn
29.07.2022379-02-99/2022Privatna srednja škola WallnerUsluga studenta5.058,90 kn
29.07.2022126-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaUsluga studenta5.232,15 kn
29.07.202222-01-221TAKUIN PAYMENT d.o.o.Provizija za usluge naplate17,75 kn
29.07.2022154-V001-10BIOS RACUNALANet frame firewall4.883,75 kn
27.07.2022166-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje životinja6.250,00 kn
27.07.202216-01-1Simetrala d.o.o.Tehnièke usluge izv.projekta3.700,00 kn
27.07.202208-0622-0377662FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-paket za 06/2262,50 kn
27.07.202235-0622-0394793FINANCIJSKA AGENCIJA FINASlanje dok.e-poštom za 06/2221,70 kn
27.07.202225-0622-0398849FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-raèun za 6/2214,38 kn
27.07.202228 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 06/2210.000,00 kn
27.07.20220010056859-220620-2HEP OPSKRBA D.O.O.Opsk. i korištenje mreže 06/2280.087,87 kn
27.07.202229-01-22Praska j.d.o.o.Usluge održavanja 05-06/22533,40 kn
27.07.202263-1-1Graðevno Zec d.o.o.Održavanje neraz.cesta okonè.s3.200,00 kn
27.07.20221399-50061990WIENER OSIGURANJEPonuda br.139950061990650,00 kn
27.07.2022220036026016-151499Vodovod i kanalizacijaOpomena pred ovrhu281,48 kn
27.07.2022220036020018-151501Vodovod i kanalizacijaOpomena pred ovrhu64,28 kn
27.07.2022220031161012-0779999Vodovod i kanalizacijaOpomena pred ovrhu91,92 kn
27.07.20222210632661Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.592,68 kn
27.07.20222210634633Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.63,28 kn
27.07.20222210636853Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.1.036,20 kn
27.07.20222210637703Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.22,60 kn
27.07.20222210638331Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.837,00 kn
27.07.20222210637361Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.4.004,60 kn
27.07.20222210637454Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.55,18 kn
27.07.20222210637455Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.104,04 kn
27.07.20222210637456Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.22,60 kn
27.07.20222210637588Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.22,60 kn
27.07.20222210637702Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.87,75 kn
27.07.2022185-1-7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1.500,00 kn
27.07.2022575/1/1SOLAR PROJEKT d.o.o.Baterija za parkirni automat2.484,38 kn
26.07.2022Ponuda 20069041Hanza Media d.o.o.Oglas slobodna Dalmacija5.544,00 kn
25.07.2022Ponuda 20069028Hanza Media d.o.o.Javni poziv-odvojak Zvonimirov5.544,00 kn
25.07.2022604-001-1BMOVE d.o.o.Naplata parkinga 06/222.236,10 kn
19.07.2022444-01-221RI-ING NET d.o.o.Mjeseèno korištenje 06/222.250,00 kn
19.07.2022230-A1-1Terestrika d.o.o.Parc.elab.rekonstrukcije ul4.500,00 kn
19.07.2022230B-1-1Terestrika d.o.o.Parc.elab.rekonstrukcije ulice5.500,00 kn
19.07.2022442-01-221RI-ING NET d.o.o.Mjeseèno korištenje 06/224.750,00 kn
19.07.202254-1-1Graðevno Zec d.o.o.Okonèana situacija371.586,19 kn
19.07.20221551-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPrintana zastava406,25 kn
19.07.202211006-822-00000118Hrvatska pošta d.d.Hrvatska pošta-kamate45,43 kn
15.07.202211571/V01/OBA-COM D.O.O.69/22Reprez.-sveèana sjednica10.240,63 kn
15.07.20226450-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 06/2211.782,30 kn
15.07.20223371-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima 06/22268,00 kn
15.07.2022207-2-1BIZ START d.o.o.95/22Torbe i notesi-Resistance7.296,25 kn
15.07.202286-1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrepštine9.562,50 kn
15.07.20220000126688082022A1 HRVATSKA d.o.o.Mjesečni raèun 06/221.832,80 kn
15.07.20220000126685072022A1 HRVATSKA d.o.o.A1 raèun 06/224.792,12 kn
15.07.2022587/V02/KAMEN-MG d.o.o.Pijesak 4-8 mm570,94 kn
15.07.202222402718WIENER OSIGURANJEPolica 2110144482101.230,46 kn
15.07.2022022-1-1Tangens d.o.o.46/22Održavanje dj.igrališta2.562,50 kn
15.07.2022021-1-1Tangens d.o.o.15/22Izmjena panela, bojanje ograde4.000,00 kn
15.07.20221338-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa211,00 kn
15.07.2022743MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje prog.paketa 06/221.500,00 kn
15.07.202212-01-01Vindalton d.o.o.Ugradnja kandelabera6.625,00 kn
15.07.20226-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane 06/223.200,00 kn
15.07.2022443-01-221RI-ING NET d.o.o.Mjeseèno korištenje 06/222.981,25 kn
12.07.202206-22OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanciranje prehrane 06/221.350,00 kn
12.07.2022090-00141CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled FusoCanter ST6211I1.804,92 kn
11.07.202262-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Prijevoz za 06/222.615,00 kn
11.07.202291833/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna Dalmacija511,63 kn
11.07.2022156-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje uginulih životinj1.750,00 kn
11.07.20221010-001-6Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje zgrada4.429,60 kn
11.07.202214-01-1Simetrala d.o.o.Teh.usluge nadzora1.481,30 kn
11.07.202215-01-1Simetrala d.o.o.Teh.usluge nadzora rek.JR379,59 kn
11.07.20222210626858Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-17.06.22.22,60 kn
11.07.202200140INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prog.opreme 06/221.875,00 kn
11.07.20222792-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50 kn
11.07.202200100188MEHANOGRAFIJA D.O.O.Igraèke za vrtiæ921,61 kn
11.07.202212-1-1-22LEONARDO JELIC43-22Iskopi i prehrana13.250,00 kn
11.07.2022217-PP1-1TV JADRANUsluge promidžbe 06/222.750,00 kn
11.07.2022238-PP1-1TV JADRANIzrada i montaža promo spota22.500,00 kn
11.07.20223548-V03-91Inel d.o.o.13/22Elek.materijal2.165,83 kn
11.07.20221111-V001-10BIOS RACUNALAPaušal po ugovoru3.125,00 kn
11.07.202215-1-1GRADNJA SABLJIĆRek.JR Ulice VI i IX Obalni pr26.360,44 kn
11.07.2022146-1-1Cvječarnica "Laura"Buket za Dan antif.borbe500,00 kn
11.07.2022301-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 06/222.500,00 kn
11.07.2022383/01/221RI-ING NET d.o.o.106Naknada za SmartCAM do 31.05.9.000,00 kn
11.07.202209371-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine871,25 kn
11.07.202209372-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine1.025,00 kn
11.07.202209373-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine1.537,50 kn
11.07.202209375-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine1.537,50 kn
11.07.202209374-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine1.537,50 kn
11.07.2022100/V01/1C. MONT SINJ d.o.o.42/22Kontejner skladišni23.125,00 kn
08.07.202252-1-1Graðevno Zec d.o.o.Održavanje neraz.cesta-Ugovor307.423,81 kn
08.07.2022134-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket, aranžman1.000,00 kn
08.07.202214-1-1GRADNJA SABLJIÆSanacija oborinske kanal.46.290,54 kn
08.07.202267900-1INA D.D.Gorivo INA kartica 06/2211.031,53 kn
08.07.202218-01-221Konaèni element d.o.o.Struèni nadzor rek.javne rasvj2.029,80 kn
08.07.202230-01-221POLYLINE d.o.o.Struèni nadzor10.245,78 kn
08.07.202232-01-221POLYLINE d.o.o.Struèni nadzor5.573,79 kn
08.07.2022193-3PROLUX d.d.d.Okon.situacija-rekonstrukcija105.718,80 kn
08.07.20222210625129Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-17.06.22.22,60 kn
08.07.20222210625130Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-17.06.22.22,60 kn
08.07.20220510065-0622-01Čistoča d.o.o.Odvoz otpada 06/22142,38 kn
08.07.20222210568450Vodovod i kanalizacijaPotrošak 17.05.-13.06.22.348,36 kn
08.07.202234-1-1-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.1.491,36 kn
05.07.2022Ponuda 001-0449/22Intermont 2 d.o.o.Materijal za pregradu -arhiva4.217,29 kn
05.07.2022V625/102/000346JYSK d.o.o.Predraèun-stolice za stranke2.750,00 kn
04.07.2022457-1-1Pecto d.o.o.Adul.dezinsekcija13.750,00 kn
04.07.2022447-1-1Pecto d.o.o.Larvicidna dezinsekcija3.750,00 kn
04.07.2022448-1-1Pecto d.o.o.Dezinsekcija9.625,00 kn
04.07.202289-003MAREX ELEKTROSTROJ D.O.O.Tuš i slavina24.543,75 kn
04.07.2022137-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje uginulih život.2.750,00 kn
04.07.2022123-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje životinja 05/227.125,00 kn
04.07.202238-2-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.732,43 kn
04.07.20222210600767Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.2.261,72 kn
04.07.20222210600546Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-15.06.22.38,89 kn
04.07.20222210599905Vodovod i kanalizacijaPotrošak 17.05.-14.06.22.22,60 kn
04.07.20222210597807Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.05.-20.06.22.457,00 kn
04.07.20222210597513Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.2.281,48 kn
04.07.20222210597170Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.1.065,16 kn
04.07.20222210596754Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.992,76 kn
04.07.20222210613319Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-21.06.22.283,24 kn
04.07.20222210613814Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-23.06.22.177,28 kn
04.07.20222210567431Vodovod i kanalizacijaPotrošak 11.05.-06.06.22.485,96 kn
04.07.20222210567432Vodovod i kanalizacijaPotrošak 11.05.-06.06.22.220,70 kn
04.07.202235-2-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.416,11 kn
04.07.202237-2-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.433,88 kn
04.07.202236-2-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.396,79 kn
04.07.202239-2-1SezonacNAMIRN.-SRED.ZA ÈIŠÆ.862,61 kn
04.07.2022498-001-1Restoran "Amigos"Reprezentacija4.725,00 kn
04.07.20222886-001-1Restoran "Amigos"Reprezentacija-sveèana sjed.2.649,99 kn
04.07.20222210572162Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.05.-10.06.22.898,25 kn
04.07.20222210572588Vodovod i kanalizacijaPotrošak 11.05.-06.06.22.332,06 kn
04.07.20222210597079Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.558,36 kn
04.07.20222210568418Vodovod i kanalizacijaPotrošak 13.05.-06.06.22.66,04 kn
04.07.20222210567430Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.05.-10.06.22.38,89 kn
04.07.20222210567428Vodovod i kanalizacijaNak.za održ.14.05.-10.06.22,60 kn
04.07.20222210564191Vodovod i kanalizacijaPotrošak 17.05.-13.06.22.283,24 kn
04.07.20222210567429Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.05.-10.06.22.1.032,46 kn
04.07.20222210597169Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.934,84 kn
04.07.20222210597168Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.761,08 kn
04.07.20222210597167Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.963,80 kn
04.07.20222210597166Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.2.223,56 kn
04.07.20222210570245Vodovod i kanalizacijaNakn. za održ. 14.05.-10.06.22,60 kn
04.07.20221508-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPrintana zastava1.218,75 kn
04.07.202222-1-1TIM CULJAKMrež.instalacije u Vijeænici2.535,00 kn
04.07.2022140-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket-sveèana sjednica2.650,00 kn
04.07.2022141-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket-Dan opæine1.000,00 kn
04.07.20221415-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica minolta397,50 kn
04.07.202295-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆUsluga servisera800,00 kn
04.07.202270/POSL1T/50001CIPETIÆ d.o.o.Materijal za potrebe ukopa3.000,00 kn
04.07.20221037-1-12ARMO d.o.o.Najam dvorane-ECOMAP15.440,00 kn
04.07.202208153-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine 05/22625,00 kn
01.07.202235-2022GENERALMARKET d.o.o.Konsekutivni prijevod600,00 kn
01.07.20221259-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa-Ugovor149,50 kn
01.07.2022469-1-1ASTREJA PLUS d.o.o.Igraèke za vrtiæ4.217,50 kn
01.07.202219-13-1BRAVARIJA BOTICA j.d.o.o.Informativni paneli-ECOMAP6.350,00 kn
01.07.20222301035654-220521-7HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01.05.-31.05.22.7.463,24 kn
01.07.20222500100118-220520-2HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01.05.-31.05.22.339,34 kn
01.07.20222301007799-220521-1HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01.05.-31.05.22.625,81 kn
01.07.20225-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 05/223.200,00 kn
01.07.202200-0008-22ARGOLA AG D.O.O.Veèera -ECOMAP10.600,00 kn
01.07.2022533-1Primo Tim d.o.o.Radio prijemnik za rampu591,00 kn
28.06.2022390-1-1HYDROCAR d.o.o.Senzor hidrauliènog tlaka3.737,50 kn
28.06.202213-01-1Simetrala d.o.o.Tehnièke usluge3.000,00 kn
28.06.202212-01-1Simetrala d.o.o.Tehnièke usluge3.700,00 kn
28.06.20222974-V03-91Inel d.o.o.Žarulje, kablovi, spojnice6.796,51 kn
28.06.20220157006-20075840Narodne novine d.d.Postupak javne nabave-online1.875,00 kn
28.06.202211017-2022Studentski centar Split - Student servisUsluge Mamiæ, Knezoviæ2.513,40 kn
28.06.202211018-116971Studentski centar Split - Student servisUsluge Josip Knezoviæ1.416,00 kn
28.06.202225-0522-0333475FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-raèun 05/2212,50 kn
28.06.202208-0522-0312364FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-paket 05/2262,50 kn
28.06.202235-0522-0328625FINANCIJSKA AGENCIJA FINAUsluge FINE20,90 kn
28.06.20221-2021STOLARSKI OBRT STIPENamještaj17.615,00 kn
28.06.202299-01-1Metanoja d.o.o.Dekoracija balonima550,00 kn
28.06.20221378-1-1MASTER COPY d.o.o.Printer HP LJ M401987,50 kn
28.06.202297-1-1TECHNO WIN d.o.o.Servis vozila2.597,25 kn
17.06.202211/01/1Simetrala d.o.o.Struèni nadzor rek. javne ras.1.778,18 kn
17.06.20222210543554Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 05/2222,60 kn
17.06.20222210543553Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 05/2222,60 kn
17.06.2022115INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programske opreme1.875,00 kn
17.06.20220010056859-220520-6HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 05/2287.709,58 kn
17.06.20220010056859-220521-4HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energijaa 05/2211.671,39 kn
17.06.2022623MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje prog.pak.05/221.500,00 kn
17.06.20222301035654-220520-9HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošak el.energ. 05/22207,03 kn
17.06.20222301007799-220520-3HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošak el.energ. 05/224.224,60 kn
17.06.2022909-V001-10BIOS RACUNALAPaušal po ug. o održ. 06/223.125,00 kn
17.06.202211-1-1GRADNJA SABLJIÆPrivremena situacija, Ugovor123.485,00 kn
17.06.202225 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 05/2210.000,00 kn
17.06.20220000127176062022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga za 05/20221.841,81 kn
17.06.20220000127159062022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga za 05/20224.815,99 kn
17.06.2022037-001-1Bilota inženjering d.o.o.Idejni projekt rekonstrukcije16.687,50 kn
17.06.2022124/01/1PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR3.125,00 kn
15.06.2022495-1-49050TURK d.o.o.59-2022Ruènik print6.825,00 kn
15.06.202282-2022ARMO d.o.o.Ponuda 82/20224.140,00 kn
15.06.202222329148WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 655 KZ433,23 kn
15.06.2022018-1-1Tangens d.o.o.41/22Montaža rampe3.625,00 kn
15.06.202241-PP4-1BAT TAXI d.o.o.Usluga prijevoza za 05/2217.447,91 kn
15.06.2022159-01-1PRO EXAMEN d.o.o.10-2022Pregled razvodnog ormara JR1.875,00 kn
15.06.202206-22O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRADCjelodnevni boravak 01-06/202218.900,00 kn
15.06.20220006/1/1URBAN SYSTEM d.o.o.58-2022Jarbol za Plavu zastavu6.306,25 kn
15.06.2022336/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava za 05/224.750,00 kn
15.06.2022337/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava za 05/222.981,25 kn
15.06.202210627/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga Leskur Nikola3.150,60 kn
15.06.2022308-VP1-1LOGARITAM D.O.O.41/22Print naljepnica250,00 kn
15.06.202255142/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica 05/2216.524,87 kn
15.06.20229-1-1-21LEONARDO JELIC29/22Prihrana kamenom14.467,50 kn
15.06.202210-1-1-22LEONARDO JELIC39/22Sanacija obalnih pera8.250,00 kn
15.06.202211-1-1-22LEONARDO JELIC40/22Iskopi temelja za igral. i koš10.325,00 kn
15.06.202228/07/*21JURE-GVS D.O.O.Atest elektro instalacije JR1.875,00 kn
15.06.202277-01-221T.A.U. OPREMA d.o.o.65/22Komplet igralište, koševi71.062,50 kn
15.06.20220000231/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interv.tr.05/222.000,00 kn
15.06.20222210455212Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode 04/22123,96 kn
15.06.20222210456375Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode 04/22746,74 kn
15.06.20222210398252Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.802,76 kn
15.06.2022RO-327/1/1Pecto d.o.o.Dezinsekcija13.750,00 kn
15.06.202236899Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00 kn
15.06.202250-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Prijevoz 05/222.615,00 kn
15.06.20225391-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 05/20225.617,40 kn
15.06.20222975-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 05/2022312,00 kn
15.06.20222516-V03-91Inel d.o.o.12-2022LED paneli-rasvjeta kancelarij1.782,98 kn
15.06.202205 10065-0522-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada 05/22142,38 kn
10.06.202213/FIN/1BOŽIKOVIÆ COMPANY j.d.o.o.Interaktivna stolica32.500,00 kn
09.06.202228/01/221POLYLINE d.o.o.Struèni nadzor3.627,54 kn
09.06.2022246/01/221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 01/222.498,75 kn
09.06.2022247-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 02/222.500,00 kn
09.06.2022248-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 03/222.500,00 kn
09.06.2022249-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 04/222.500,00 kn
09.06.2022250-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 05/222.500,00 kn
09.06.202268-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrepštine9.562,50 kn
09.06.20221183-1-1MASTER COPY d.o.o.servis Konica Minolta497,50 kn
09.06.2022439-2022GRAND HOTEL LAV D.O.O.Predraèun 439-202250.000,00 kn
09.06.2022EN-0011/22GRAD SPLITNaknada za utjecaj na okoliš103.707,03 kn
09.06.202222/0000005GRAD SPLITNaknada za sanaciju odlagališt49.384,30 kn
08.06.2022795/001/6Ferroplast d.o.o.MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE2.033,00 kn
08.06.20222210507370Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.71,46 kn
08.06.20222210507857Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.63,28 kn
08.06.20222210508420Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.181,88 kn
08.06.20222210508602Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.905,88 kn
08.06.20222210508616Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.22,60 kn
08.06.20222210508617Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.38,89 kn
08.06.20222210438406Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
08.06.20222210438407Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
08.06.20222210508618Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.22,60 kn
08.06.20222210508643Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.22,60 kn
08.06.20222210508672Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.71,46 kn
08.06.20222210508673Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.22,60 kn
08.06.20222210508805Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.676,47 kn
08.06.20222210454862Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode-Groblje2.788,28 kn
08.06.20222210454863Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode 04/22220,70 kn
08.06.20222210456496Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode 04/22681,71 kn
08.06.20221295-001/0122-1ŠKARE-TRADEJAKNE I HLAÈE519,75 kn
08.06.20222301-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50 kn
08.06.20222301007799-220422-3HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.enrgije 04/2225.257,07 kn
08.06.20222301007799-220420-7HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.energije 04/224.675,61 kn
08.06.20222301007799-220421-5HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.energije86,22 kn
08.06.20222500100118-220420-6HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.energije JR 04/2525,42 kn
08.06.20222301035654-220420-2HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.energije 04/226.509,46 kn
08.06.2022461/V02/KAMEN-MG d.o.o.PIJESAK 4-8MM488,25 kn
03.06.20222210491151Vodovod i kanalizacijaPotrošak od 19.04.-18.05.22.22,60 kn
03.06.20222210490511Vodovod i kanalizacijaPotrošak od 19.04.-17.05.22.22,60 kn
03.06.20222210488541Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.04.-20.05.22.268,76 kn
03.06.20222210470678Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/22104,04 kn
03.06.20222210487569Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.04.-20.05.22.22,60 kn
03.06.20222210487938Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.543,88 kn
03.06.20222210488021Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.2.035,32 kn
03.06.20222210488022Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.1.369,24 kn
03.06.20222210488023Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.616,28 kn
03.06.20222210488025Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.1.470,60 kn
03.06.20222210488024Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.1.557,48 kn
03.06.20222210488299Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.2.426,28 kn
03.06.20222210491306Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.2.802,76 kn
03.06.20225-2022OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEsufinanciranje prehrane 05/221.350,00 kn
03.06.20222210500443Vodovod i kanalizacijaPotrošak 25.04.-23.05.22.191,76 kn
03.06.20228-1-1-22LEONARDO JELICSanacija obalnih pera241.836,00 kn
03.06.202203-216659WIENER OSIGURANJEPolica br 03-2166593.168,02 kn
03.06.20225-2022O.Š. KMAN KOCUNARSufinanciranje prehrane 05/22450,00 kn
03.06.20222210467676Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/2251,56 kn
03.06.20222210469180Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/2255,18 kn
03.06.20222210469178Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/2222,60 kn
03.06.20222210469179Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/22934,73 kn
03.06.20222210469769Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/22218,06 kn
01.06.2022103-1-1TAYRA j.d.o.o.Putni radni list203,12 kn
01.06.2022101-1-1TAYRA j.d.o.o.Papirnati ruènici990,00 kn
01.06.2022121-1-1TAYRA j.d.o.o.Toner Minolta TN 3243.118,75 kn
01.06.2022124-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.667,50 kn
01.06.2022126-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal4.244,75 kn
01.06.202210-1-1TIM CULJAKTelekom.usluge8.950,00 kn
26.05.2022705-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje programske opreme3.125,00 kn
26.05.2022524-V001-10BIOS RACUNALAUsluga održavanja informat.opreme3.125,00 kn
26.05.2022271-VP1-1LOGARITAM D.O.O.PRINT POZIVNICA I KUVERTI2.175,00 kn
26.05.2022273-VP1-1LOGARITAM D.O.O.OMOT SPISA-TISAK3.375,00 kn
26.05.2022115-01-10Animalis centrum d.o.o.ZBRINJAVANJE PSA6.250,00 kn
26.05.202278-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆUsluga servisa1.000,00 kn
26.05.2022168-1-1AUTO LINE DOMIÆMagnetski kljuć punjenje160,00 kn
25.05.2022399-001-1BMOVE d.o.o.Usl.naplate parkinga za 04/221.600,29 kn
23.05.202256-0522-0270048FINANCIJSKA AGENCIJA FINAPremium paket-godišnje3.937,50 kn
23.05.2022771-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa230,00 kn
23.05.202206/1/1/2022Bagatin j.d.o.o.Radovi prema nar. br.40/2224.625,00 kn
23.05.2022176/PP1/3PROLUX d.d.d.Rekonstrukcija javne rasvjete276.807,75 kn
23.05.202295/V01/0Arbol d.o.o.Vreće za otpatke4.327,56 kn
23.05.202214/01/221Konaèni element d.o.o.Rekonstrukcija javne rasvjete5.314,71 kn
23.05.2022Ponuda 211014185210WIENER OSIGURANJEPremija AO ST971-GV1.023,73 kn
23.05.2022564/001/6Ferroplast d.o.o.održavanje javnih površina1.373,50 kn
23.05.2022278/FIN/1EKO-TIM d.o.o.Ispumpavanje odvodnje-groblje Ban500,00 kn
23.05.20224369-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 04/20228.120,90 kn
23.05.20222422-360013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 04/2022700,00 kn
20.05.20220157006-20057264Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave1.875,00 kn
20.05.202235-0422-0268673FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava financijskih izvještaj13,20 kn
20.05.202225-0422-0253001FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun za 04/202212,50 kn
20.05.202208-0422-0234396FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket za 04/202262,50 kn
20.05.202236899Vindalton d.o.o.Servis klima ureðaja2.187,50 kn
20.05.202255/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Pijesak za odbojku19.531,25 kn
20.05.202290/01/221Centar za kulturu i obrazovanje Zlatna vEdukacija djelatnika26.000,00 kn
20.05.20220004/1/1URBAN SYSTEM d.o.o.Košarkaška konstrukcija9.437,50 kn
20.05.2022255/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.održavanje sustava4.750,00 kn
20.05.2022451-01-91ELEKTRONIC SECURITY d.o.o.Premještanje videonadzora4.200,00 kn
20.05.20227525/P040/1TOKIÆ d.o.o.Autodijelovi979,18 kn
13.05.20226/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00 kn
13.05.202232-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 04/20222.615,00 kn
13.05.202293-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga875,00 kn
13.05.202205 10065-0422-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada142,38 kn
13.05.202204-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 04/20223.200,00 kn
13.05.20222210420924Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode364,65 kn
13.05.20222210420528Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
13.05.20222210420527Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18 kn
13.05.20222210420447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
13.05.20222210420342Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
13.05.20222210420341Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89 kn
13.05.20222210404583Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode148,32 kn
13.05.20222210420340Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
13.05.20222210420279Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode920,36 kn
13.05.20222210420278Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode28,96 kn
13.05.20222210419905Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode51,56 kn
13.05.20222210418121Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28 kn
13.05.20222210416529Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18 kn
13.05.202273-PL-01/22PLING D.O.O.Rekonstrukcija JR Pojatište87.118,75 kn
13.05.202288INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa za 04/20221.875,00 kn
13.05.20220010056859-220421-8HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija za 04/202214.865,07 kn
13.05.20220010056859-220420-0HEP OPSKRBA D.O.O.Elektr.energija za 04/202295.848,96 kn
13.05.20221720-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937,50 kn
13.05.2022Ponuda 090-00099CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST971-GV909,22 kn
13.05.202242511/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica9.391,49 kn
13.05.20227-1-1/22LEONARDO JELICČiščenje kanala na obali17.375,00 kn
13.05.20226-1-1/22LEONARDO JELICUređenje plažnog puta, sadnja11.537,50 kn
13.05.2022164-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 04/20222.750,00 kn
13.05.202205-2022OSNOVNA ŠKOLA SPINUTProduženi boravak za 05-06/221.800,00 kn
13.05.202219-01-22Praska j.d.o.o.Usluga promidžbe za 01/20222.500,00 kn
13.05.202220-01-22Praska j.d.o.o.Usluga promidžbe za 02-04/22.7.500,00 kn
13.05.202221-01-22Praska j.d.o.o.Održavanje web RD Perun533,40 kn
13.05.2022011-1-1Tangens d.o.o.Popravak ograde-autob.stanica3.750,00 kn
13.05.2022010-1-1Tangens d.o.o.Izrada stalka za križ i lijes2.812,50 kn
13.05.202251/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Zaštitna guma za balotalište7.704,00 kn
13.05.20220000180/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanc.interventnih troškova2.000,00 kn
13.05.2022500MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa za 04/20221.500,00 kn
13.05.202238/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subvenc.prijevoza za 04/202217.447,91 kn
13.05.202235-AMP1-360ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Izvedbeni proj.dizala -obala Mutogras4.000,00 kn
13.05.202204-2022OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEProduženi boravak za 04/20221.350,00 kn
13.05.20222249/V01/1PROVIDER service dooBarijera s trakom-groblje Ban1.800,00 kn
13.05.2022PZ17/2022udruga lijepa našaProvedba programa Plava zastava14.000,00 kn
13.05.20221/01/221GRAPHIC LINE obrt za dizajnGrafički dizajn naljepnica1.750,00 kn
13.05.2022256/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.održavanje sustava2.981,25 kn
13.05.2022000012661805/2022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 04/20224.764,83 kn
13.05.2022126633052022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 04/20221.844,19 kn
13.05.20226953/P040/1TOKIÆ d.o.o.Auto dijelovi56,40 kn
13.05.2022168-1-1AUTO LINE DOMIÆMagnetski ključ-punjenje240,00 kn
06.05.202294/01/1PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o.Projekt rekonstr.JR-Banica9.375,00 kn
06.05.202210-1-1GRADNJA GALIOT d.o.o.Izrada i dobava odbojnika5.500,00 kn
06.05.2022RO-237/1/1Pecto d.o.o.DDD mjere18.750,00 kn
06.05.202253-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za èišèenje9.562,50 kn
06.05.202247/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Šljunèani agregat8.960,00 kn
06.05.202211/01/221Konaèni element d.o.o.Projekt sanacije potpor.zida9.375,00 kn
03.05.202265/V01/0Arbol d.o.o.Vreæe za otpatke2.287,50 kn
03.05.2022358/001/2Ferroplast d.o.o.Materijal396,00 kn
03.05.2022330/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal829,50 kn
03.05.202210/1/1Simetrala d.o.o.izvedbeni projekt5.500,00 kn
03.05.20228/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstrukcije JR2.718,11 kn
03.05.20220157006-20048230Narodne novine d.d.postupak javne nabave1.875,00 kn
03.05.202205 10065-032201Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada142,38 kn
03.05.20222210349978Vodovod i kanalizacijapotrošak vode40,68 kn
03.05.20222210349796Vodovod i kanalizacijapotrošak vode816,67 kn
03.05.20222210348821Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60 kn
03.05.20222210347850Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60 kn
03.05.20222210347828Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60 kn
03.05.20222210376546Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
03.05.20222210377154Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.020,84 kn
03.05.20222210377153Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode732,12 kn
03.05.20222210338285Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
03.05.20222210377152Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.209,08 kn
03.05.20222210377151Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.267,00 kn
03.05.20222210377073Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode732,12 kn
03.05.20222210338284Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
03.05.20222210381274Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89 kn
03.05.20222210380480Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
03.05.20222210377981Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode254,28 kn
03.05.20222210377689Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.151,16 kn
03.05.20222210377155Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.006,36 kn
03.05.20222210347110Vodovod i kanalizacijapotrošak vode122,98 kn
03.05.20222210347109Vodovod i kanalizacijapotrošak vode341,16 kn
03.05.20222210347108Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60 kn
03.05.20222210347107Vodovod i kanalizacijapotrošak vode576,39 kn
03.05.20222210347106Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60 kn
03.05.20222210345040Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60 kn
03.05.20223764-1003-0005Hrvatski telekom d.d.Klasiène i elektro bicikle449.750,00 kn
03.05.20229/1/1GALIOTZamjena starih i postavljanje12.000,00 kn
03.05.2022EN-0027/22GRAD SPLITNaknada za utjecaj na okoliš99.791,27 kn
03.05.202222/0000015GRAD SPLITNaknada za sanaciju Karepovca47.519,65 kn
03.05.2022Ponuda 001-0362/22ŠKARE-TRADERadna odjeća519,75 kn
03.05.20225-1-1/22LEONARDO JELICUgradnja odvodnje Groblje Ban24.350,00 kn
03.05.202281*PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 03/20222.750,00 kn
03.05.202251/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Materijal za trimere2.522,00 kn
03.05.202202-21O.Š.POIŠANSufin.produž.boravka 01-06/2213.500,00 kn
03.05.202203-2022OSNOVNA ŠKOLA SPINUTProduženi boravak za 02-04/222.700,00 kn
03.05.202235-0322-0181564FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava financ.izvještaja31,20 kn
03.05.202208-0322-0188338FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50 kn
03.05.20229-1-1GRADNJA SABLJIÆSanacija JR -Kotlace9.250,00 kn
03.05.20223/01/221Èakarov steæak d.o.o.Izrada table-kuæni broj300,00 kn
03.05.202231-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sadnja tamarisa - Mutogras12.450,00 kn
03.05.202234-1-1Graðevno Zec d.o.o.Popravak kolnika -Duge njive24.852,00 kn
03.05.202221-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obalnog dijela211.230,85 kn
03.05.20222301035654-220322-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija417,54 kn
03.05.20222301007799-220322-7HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija606,74 kn
03.05.20222301035654-220320-6HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija3.853,80 kn
03.05.20222500100118-220320-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija75.510,68 kn
03.05.20222301007799-220321-9HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija20.644,01 kn
03.05.2022759-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera preslike238,00 kn
03.05.202224/01/221POLYLINE d.o.o.Izmjene i dopune idejnog proj.7.500,00 kn
03.05.202223/01/221POLYLINE d.o.o.Izmjene i dopune idejnog pr.1.875,00 kn
03.05.202222/01/221POLYLINE d.o.o.izmj. i dop. idejnog projekta3.750,00 kn
03.05.202215/01/221POLYLINE d.o.o.Nadzor sanacije obalnog pojasa4.224,63 kn
03.05.202223-AMP1-360ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Izvedbeni projekt rekonstrukci21.250,00 kn
03.05.20224-2022O.Š. KMAN KOCUNARSufin.produženog boravka 04/22450,00 kn
03.05.20223100/11478/33Porsche Inter Auto d.o.o. Splitservis vozila7.125,89 kn
03.05.2022Ponuda 2371/2022NOVA SPLET dooFleksibilni PVC stupiæi1.173,63 kn
29.04.202265/FIN/1OBRT BAKOTADobava i ugradnja stupova JR3.125,00 kn
29.04.202225-0322-0164817FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50 kn
29.04.202236898GRADNJA SABLJIÆSanac. potpornog zida Put Mure77.141,24 kn
29.04.202216-M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièka usluga za 03/202210.000,00 kn
29.04.2022685-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera preslike592,50 kn
29.04.2022Ponuda 52-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera dokumentacije PIP doo1.390,01 kn
29.04.2022378MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje program.paketa1.500,00 kn
29.04.2022174/01/221Multipartner d.o.o.Renault trafic Passanger249.062,50 kn
29.04.20222297-TTTS1-91Bosut d.o.o.Auto gume (VW Passat)5.495,00 kn
29.04.2022182/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava Pazigrad2.981,25 kn
29.04.2022181/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje pazigrad, Gradsko oko4.750,00 kn
29.04.2022128030042022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 03/20221.825,53 kn
29.04.2022128020042022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 03/20225.222,17 kn
29.04.202245425-FR2200-1WURTH HRVATSKA d.o.o.Granulat za ulje, marker za oe612,73 kn
29.04.202236896VV-PROJEKT d.o.o.Idejni projekt dvorane Strožan68.750,00 kn
29.04.20221722/VPS/1Taho ST d.o.o.Pregled vatrog.aparata112,83 kn
29.04.202236895Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00 kn
29.04.202281-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.050,00 kn
29.04.202283-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga2.500,00 kn
29.04.202236898Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije potpor.zida1.419,40 kn
29.04.202236895Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije obor.kanalizacije2.884,40 kn
29.04.202236896Simetrala d.o.o.Nadzor radova ureðenja šetnice1.775,59 kn
29.04.20221882-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 03/2022740,00 kn
29.04.20223302-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 03/202212.034,60 kn
29.04.20221045-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal7.810,60 kn
29.04.202244621Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 03/20223.200,00 kn
29.04.20222210198568Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode380,94 kn
29.04.20222210309746Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode543,82 kn
29.04.20222210309489Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
29.04.20222210309414Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
29.04.20222210309370Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18 kn
29.04.20222210309369Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
29.04.20222210309339Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.107,72 kn
29.04.20222210309338Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode115,84 kn
29.04.20222210309139Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
29.04.20222210307858Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28 kn
29.04.202236892PUP KOMERC d.o.o.Materijal2.717,49 kn
29.04.20221381-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Priprema vježbe evakuacije1.100,00 kn
29.04.2022Ponuda 090-00088CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh pregled vozila ST 157-MV5.526,71 kn
29.04.2022Ponuda br.090-00085CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregle vozila ST 9147-S898,02 kn
29.04.2022Ponuda 090-00086CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled vozila ST 9148-S898,02 kn
29.04.202229931/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica15.546,60 kn
29.04.202210-01-91-22IGT-GRADITELJ D.O.O.Ureðenje staze na groblju "Ban109.724,40 kn
27.04.20226365/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga P.Mamiæ, J.Knezoviæ3.575,40 kn
25.04.2022313-001-1BMOVE d.o.o.Usluga naplate parknga1.663,06 kn
14.04.2022Ponuda 211014054735WIENER OSIGURANJEPremoija AO Renault traffiv1.162,08 kn
12.04.20225660-H090-20014CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST1017AC890,90 kn
07.04.2022Ponuda 000126BIOS RACUNALADell Latitude 5520,Dell DockWS11.992,50 kn
07.04.2022Ponuda 00127BIOS RACUNALAPC DellVostro 2 kom11.475,00 kn
07.04.2022Ponuda 00130BIOS RACUNALAPC NOT Dell Vostro 351020.430,00 kn
06.04.20228-1-1OBRT VAGUNOdvoz trupaca-Bleiburška ul.2.500,00 kn
06.04.202255175/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna dalmacija496,11 kn
06.04.202236/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 03/202217.447,91 kn
06.04.20225-1-1GRADNJA SABLJIÆSanacija oborinske kanalizacij90.137,50 kn
06.04.202264INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa1.875,00 kn
06.04.20220000128/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanc.interventnih troškova2.000,00 kn
06.04.20223-22OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanc.prehrane za 03/20221.350,00 kn
06.04.2022717/1003/1Benussi d.o.o.Servis vozila ST157-MV11.515,88 kn
06.04.202250-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila2.567,40 kn
06.04.202251-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila400,00 kn
06.04.202222187778WIENER OSIGURANJEPremija AO ST5819-V974,34 kn
06.04.202268/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1.500,00 kn
06.04.202223-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Sufin.prijevoza za 03/20222.615,00 kn
31.03.202214/01/221POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazvr.cest5.940,95 kn
31.03.202216/2022 POS1/1BARTULINOdržavanje nerazvrstanih cesta198.031,74 kn
31.03.2022262/1/4Sculptor computers NET d.o.o.Izrada XML datoteke-arhiva825,00 kn
31.03.202244/01/1OBRT ZOVAKVarenje elemenat stupova JR8.150,00 kn
31.03.20221509-V03-91Inel d.o.o.Materijal10.098,50 kn
31.03.202236915BENDIS d.o.oPrekidaè na volanu622,50 kn
31.03.202261-01-10Animalis centrum d.o.o.Vetrinarska usluga625,00 kn
31.03.20222210276656Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode428,04 kn
31.03.20222210276710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.557,48 kn
31.03.20222210276711Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.383,72 kn
31.03.20222210276712Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode457,00 kn
31.03.20222210276713Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.136,68 kn
31.03.20222210276714Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.470,60 kn
31.03.20222210276966Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761,08 kn
31.03.20222210277114Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode268,76 kn
31.03.20222210278561Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
31.03.20222210278975Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
31.03.20222210276493Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
31.03.20222210279135Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.904,12 kn
31.03.20224-1-1/22LEONARDO JELICOdvoz raslinja19.687,50 kn
31.03.202263-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal, toneri koni2.670,55 kn
31.03.202272-1-1TAYRA j.d.o.o.Higijenske potrebšštine+ ureds873,75 kn
31.03.20222210296333Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode162,80 kn
31.03.202236920Obala d.o.o.Glavni projekt sanacije obala87.500,00 kn
31.03.202237-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrebštine9.562,50 kn
31.03.2022135-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Izrada vizitki250,00 kn
31.03.202275-1-1TAYRA j.d.o.o.Podloga za radni stol42,50 kn
31.03.202276-1-1TAYRA j.d.o.o.Toner Canon LBP2201.950,00 kn
31.03.202236893MINET STUDIO D.O.O.Održavanje web stranioe Op. Po16.500,00 kn
31.03.20221257-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50 kn
31.03.202236894Simetrala d.o.o.Izvedbeni projekt rekonstr,JR6.000,00 kn
31.03.2022Ponuda 211013886150WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 5057-E814,25 kn
25.03.2022226-001-1BMOVE d.o.o.Dodjela sms koda312,50 kn
25.03.2022151-001-1BMOVE d.o.o.Usluga naplate parkinga1.607,33 kn
25.03.202204-V1-22SNAGA SUNCA jdooSolarna multimedijalna stanica19.125,00 kn
25.03.202205-V1-22SNAGA SUNCA jdooSolarna multimedijalna stanica25.375,00 kn
22.03.20222301035654-220221-8HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija140,01 kn
22.03.20222301035654-220220-0HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija3.589,78 kn
22.03.20222301007799-220221-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija588,72 kn
22.03.20222500100118-220220-3HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija69.595,65 kn
22.03.20222301007799-220220-4HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija17.227,84 kn
22.03.202268/2/1ALATI MILIÆ D.O.O.Bosch aku odvijaæ+set baterijn2.248,00 kn
22.03.2022116-1-1JADRO d.d.Sadnice Pinus Pinea6.400,00 kn
22.03.2022118-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Naljepnice A4187,49 kn
22.03.20222210250523Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
22.03.20222210249827Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
22.03.20222210250524Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode593,19 kn
22.03.20222210250525Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,92 kn
22.03.20222210251178Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
22.03.20222210250739Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,69 kn
21.03.202214/V01/0Arbol d.o.o.Vreæe za otpad, wc rola2.244,38 kn
21.03.2022166/001/2Ferroplast d.o.o.Materijal99,00 kn
21.03.2022142/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal829,10 kn
21.03.202214-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci1.148,83 kn
21.03.202215-3-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci154,78 kn
21.03.202213-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci250,92 kn
21.03.202216-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci303,80 kn
21.03.202217-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci551,79 kn
21.03.202217-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci453,80 kn
21.03.20221249-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina95,20 kn
21.03.20222-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 02/20223.200,00 kn
21.03.20222210234432Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode52,34 kn
21.03.20222210234343Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode812,24 kn
21.03.20222210233523Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
21.03.20222210233307Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode106,82 kn
21.03.20222210233306Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode479,45 kn
21.03.20222210218932Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.03.20222210181019Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode191,76 kn
21.03.20222210198139Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.03.20222210198081Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.03.20222210197812Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.03.20222210196736Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28 kn
21.03.20222210195906Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,46 kn
21.03.20222210198304Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89 kn
21.03.20222210198216Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.03.20222210198141Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.03.20222210198140Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.03.20222210218933Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.03.20222210198305Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
21.03.2022112-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print reg.oznake jaružalo225,00 kn
21.03.20224243/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga P.Mamiæ, J.Knezoviæ4.000,20 kn
21.03.202235-0222-0114598FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja29,10 kn
21.03.202208-0222-0099077FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50 kn
21.03.202225-0222-0118625FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50 kn
21.03.2022120/V01/1SPM HERMES D.O.O.Kombinezon radni652,28 kn
21.03.2022170/V01/3Automehanièarski obrt Srðan BašiæServis vozila ST 837-HE3.017,00 kn
21.03.2022249MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programskog paketa1.500,00 kn
21.03.202237/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor ureðenja prostora javne5.645,44 kn
21.03.2022101/FIN/1EKO-TIM d.o.o.Ispumpavanje obor.voda-groblje500,00 kn
21.03.2022628/1/3Ustanova za zdravstvenu skrb RužicaCovid-19 bris2.225,00 kn
21.03.202219287032022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga4.731,47 kn
21.03.2022129298032022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet1.868,79 kn
21.03.202254-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal917,50 kn
11.03.202222119784WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 837-HE1.120,42 kn
11.03.20220000066/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin.interventnih troškova2.000,00 kn
11.03.2022116MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje program.paketa1.500,00 kn
11.03.202234/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv. prijevoza 02/2022-dio5.757,81 kn
11.03.202233/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv. 'prijevoza za 02/20229.504,00 kn
11.03.20229/01/221POLYLINE d.o.o.Nadzor sanacije obalnog dijela7.984,45 kn
11.03.20226/01/221POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta8.623,61 kn
11.03.202236905BENDIS d.o.oAuto dijellovi381,13 kn
11.03.202244621BARTULINOdržavanje nerazv.cesta287.453,60 kn
11.03.202226-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijensk potrebštine9.562,50 kn
11.03.202236912Crystal consult d.o.o.Org.predstavljanja projekta5.000,00 kn
11.03.202244593OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufin.prehrane za 02/20221.350,00 kn
11.03.20220002/1/1URBAN SYSTEM d.o.o.AL. vratnice za mali nogomet7.000,00 kn
11.03.2022105/01/221RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigrad, gradsko oko-4.750,00 kn
11.03.2022106/01/221RI-ING NET d.o.o.Sustav pazigrad, mjeseæno2.981,25 kn
11.03.20223331/P040/1TOKIÆ d.o.o.Akumulator TQ689,50 kn
11.03.202250-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal568,62 kn
11.03.202233-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2.481,88 kn
11.03.202236906TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal3.053,88 kn
11.03.202236976VRTNI CENTAR GERONT D.O.O.Sadnice voèki13.840,44 kn
11.03.20221079/VPS/1Taho ST d.o.o.Periodièki pregled aparata92,50 kn
11.03.202236893Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00 kn
11.03.202221/1/1/2Vulkanizer Sretna KordaPranje kamiona212,50 kn
11.03.202236907Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 02/20222.465,00 kn
11.03.202250-01-10Animalis centrum d.o.o.Financiranje skloništa za 202225.000,00 kn
11.03.202251-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga2.287,50 kn
11.03.2022110-1-100Gradeko d.o.o.Elektromaterijal12.500,00 kn
11.03.20222240-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 02/202217.375,10 kn
11.03.20221354-30013-2Hrvatska pošta d.d.uplate komitentima za 02/202288,00 kn
11.03.202205 10065-0222-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada142,38 kn
11.03.202287INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programske opreme1.875,00 kn
11.03.2022705-f001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50 kn
11.03.202280-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print i laminacija naljepnica2.000,00 kn
11.03.202292-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Tisak kuverti562,50 kn
11.03.202217583/IK/1INA D.D.Gorivo ina kartica9.078,42 kn
11.03.20223-1-1-22LEONARDO JELICRavnanje puta -plaža3.500,00 kn
11.03.20222-1-1-22LEONARDO JELICRavnanje puta na plaži4.375,00 kn
11.03.202224668/V01/0BA-COM D.O.O.Poklon boce2.432,48 kn
11.03.202257-1-1JADRO d.d.Sadnice Tamaris26.836,21 kn
11.03.2022373-V001-10BIOS RACUNALAUsluga ofdržavanja po ugovoru3.125,00 kn
11.03.202212 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièka usluga za 02/202210.000,00 kn
11.03.202236900Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obalnog pojasa399.222,60 kn
11.03.202263-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket500,00 kn
10.03.2022Ponuda 0613-50007837WIENER OSIGURANJEPrem.osiguranja -jaružalo892,00 kn
04.03.202207-01-22Praska j.d.o.o.Održavanje web stranice-RD Per533,40 kn
04.03.20222500100118-220120-7HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija82.438,19 kn
04.03.2022403-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica MINOLTA975,00 kn
04.03.202220/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Prometna ogledala11.787,50 kn
04.03.202202/2022O.Š. KMAN KOCUNARCjelodnevni boravak za 02/2022450,00 kn
04.03.202230-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila2.762,40 kn
04.03.2022156/TIM/1Primo Tim d.o.o.Rezervni dio za rampu3.575,00 kn
04.03.2022157/TIM/1Primo Tim d.o.o.Rezervni dio za rampu3.266,25 kn
04.03.202223/2021DRUŠTVO POLIÈANAPoljièki kalendar2.000,00 kn
04.03.2022293-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50 kn
04.03.202266-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Ploæa 40x40 sa okovima za MONT1.750,00 kn
28.02.2022Ponuda 090-00045CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled St837-HE2.547,11 kn
25.02.202262-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1.571,56 kn
25.02.20222210148518Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode120,33 kn
25.02.20222210147919Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.02.20222210147670Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.02.20222210147669Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode690,41 kn
25.02.20222210147668Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.02.20222210146637Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.02.20222210070634Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,64 kn
25.02.20222210090491Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode351,72 kn
25.02.20222210068884Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode24,74 kn
25.02.20222210069156Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode80,56 kn
25.02.20222210041244Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode42,39 kn
25.02.20222210041059Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode309,28 kn
25.02.20222210039630Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.02.20222210039199Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode155,46 kn
25.02.20222210071292Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode4.075,35 kn
25.02.20222210071142Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,95 kn
25.02.20222210068748Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.124,80 kn
25.02.20222210068749Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode921,77 kn
25.02.20222210068750Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode313,67 kn
25.02.20222210068751Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.876,78 kn
25.02.20222210068752Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.964,71 kn
25.02.20222210039198Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode817,84 kn
25.02.20222210167132Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode978,28 kn
25.02.20222210167078Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode254,28 kn
25.02.20222210166894Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.02.20222210167131Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.774,68 kn
25.02.20222210068585Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,66 kn
25.02.20222210068715Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode429,11 kn
25.02.20222210048846Vodovod i kanalizacijaPottošak vode22,60 kn
25.02.20222210048847Vodovod i kanalizacijaPottošak vode632,12 kn
25.02.20222210048848Vodovod i kanalizacijaPottošak vode38,89 kn
25.02.20222210049128Vodovod i kanalizacijaPottošak vode104,04 kn
25.02.20222210049586Vodovod i kanalizacijaPottošak vode22,60 kn
25.02.20222210167133Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode312,20 kn
25.02.20222210103945Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
25.02.20222210104090Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,48 kn
25.02.20222210104091Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
25.02.20222210118950Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.02.20222210118949Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode254,28 kn
25.02.20222210048066Vodovod i kanalizacijaPottošak vode23,84 kn
25.02.20222210100595Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,32 kn
25.02.20222210103163Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
25.02.20222210103683Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5.980,24 kn
25.02.20222210103684Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode24,25 kn
25.02.20222210103786Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,66 kn
25.02.20222210103787Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62 kn
25.02.20222210168737Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
25.02.20222210169196Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89 kn
25.02.20222210169314Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.440,76 kn
25.02.20222210167135Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.354,76 kn
25.02.20222210167134Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.353,88 kn
25.02.20222210098670Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,52 kn
25.02.20222210143733Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode40,68 kn
25.02.20222210142280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode51,56 kn
25.02.20222210141914Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139,26 kn
25.02.20222210141913Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode703,16 kn
25.02.20222210167564Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode283,24 kn
25.02.20222210167328Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode283,24 kn
24.02.2022PONUDA 001-0152/22ŠKARE-TRADEJakne- redarstvo1.949,63 kn
22.02.2022603/VPS/1Taho ST d.o.o.Materijal150,00 kn
22.02.202236892Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR-5.800,00 kn
22.02.202236893Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR3.800,00 kn
22.02.202236916Agencija MijanoviæProcjena nekretnine7.500,00 kn
22.02.20222301007799-220120-8HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija18.708,17 kn
22.02.20222301035654-220120-3HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija4.211,87 kn
22.02.2022271-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica Minolta1.857,50 kn
22.02.2022478/1/3Ustanova za zdravstvenu skrb RužicaCovid testiranje1.375,00 kn
22.02.202265/01/221RI-ING NET d.o.o.Videonadzor-Polj.knezova, Jura23.897,75 kn
22.02.20225030445555-269-7Hrvatski telekom d.d.MAXNET mini--raskid ugovora623,99 kn
17.02.20221206-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina2.245,30 kn
17.02.20222/01/221Èakarov steæak d.o.o.Izrada kuænog broja225,00 kn
17.02.20220000019/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanc.interv.troškova2.000,00 kn
17.02.202235-0122-0064119FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava izvještaja prihodi23,10 kn
17.02.202225-0122-0049429FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50 kn
17.02.202208-0122-0016192FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFina certifikati3.562,50 kn
17.02.202236892Educatorium d.o.o.Upravljanje projektom za 01/225.000,00 kn
17.02.202203 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièka usluga10.000,00 kn
17.02.20222779/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga Knezoviæ, Mamiæ3.575,40 kn
17.02.202207 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièka usluga10.000,00 kn
17.02.202244593OSNOVNA ŠKOLA SPINUTCjelodnevni boravak 01-03-22900,00 kn
17.02.2022263-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa114,50 kn
17.02.202244562Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 01/20223.200,00 kn
17.02.2022129911022022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 01/20224.717,11 kn
17.02.2022180-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa47,50 kn
17.02.202212-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za èišèenje9.562,50 kn
14.02.202236910HADO TECHNIK d.o.o.Cestovna èistilica KAERCHER492.500,00 kn
11.02.2022Ponuda 1001/P01/6HANNAH TEKSTIL D.O.O.Jakna radna8.800,00 kn
11.02.2022Ponuda 0222170032ALATI MILIÆ D.O.O.AKU brusilica+bater.s punjaèem2.498,00 kn
11.02.20225532/IK/1INA D.D.Gorivo-INA kartica10.783,47 kn
11.02.2022PredraèunWIENER OSIGURANJEPremija AO Kaercher738,23 kn
11.02.202231/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 01/202214.400,00 kn
11.02.202236894VOLT-INGProjekt elektroinstalacija3.125,00 kn
11.02.202236898Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 01/20222.315,00 kn
11.02.202282/22SERVIS SLAVIÆ j.d.o.o.Servis dizalice-Iveco ST 157MV18.531,13 kn
11.02.202236892TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal296,12 kn
11.02.2022803-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima364,00 kn
11.02.202288-01-91ELEKTRONIC SECURITY d.o.o.Popravak videonadzora-šenica500,00 kn
11.02.2022Zahtjev 1/2022OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufin.prehrane za 01/20221.350,00 kn
10.02.2022Ponuda 090-00034CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled èistilica Kaercher395,65 kn
04.02.202240183Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.125,00 kn
04.02.202233/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava2.981,25 kn
04.02.20223-vještvo-1Marino Žuniæ sudski vještak za cest.promProcjena vrijednosti vozila VW750,00 kn
04.02.202236911Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstrukcije3.617,55 kn
04.02.202233/V01/3Automehanièarski obrt Srðan BašiæRemenica alternatora ST 837HE562,00 kn
04.02.202218INFOTEHNA D.O.O.održavanje programa, mjeseèno1.875,00 kn
04.02.2022233-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje program.opreme, mj3.125,00 kn
04.02.202205 10065-0122-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada142,38 kn
04.02.2022Zahtjev br, 1/2022O.Š. KMAN KOCUNARSufin.prehrane za 01/2022450,00 kn
04.02.2022559/C040/1TOKIÆ d.o.o.Motorno ulje, filteri419,40 kn
04.02.20220007/SO1/1/2022ZNAM D.O.O.Rekonstrukcija JR Duge njive92.757,81 kn
04.02.2022307-TTTS1-91Bosut d.o.o.Gume Continental 235/45/185.700,00 kn
04.02.202236916AUTO LINE DOMIÆMagnetski kljuæ-punjenje240,00 kn
04.02.2022218-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal za JR17.349,74 kn
04.02.202232-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Tisak kuverti1.050,00 kn
04.02.2022190/1003/1Benussi d.o.o.Auto dijelovi1.653,96 kn
04.02.202232/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava4.750,00 kn
18.01.2022368/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamiæ, Knezoviæ4.035,60 kn
18.01.20228-VP1-1LOGARITAM D.O.O.NCR blok500,00 kn
18.01.202229/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Prijevoz G. Podstrana za 12/2114.400,00 kn
18.01.20222210007788Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
18.01.20222210007789Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60 kn
18.01.2022217-0102-1Hanza Media d.o.o.Objava natjeèaja za radno mjes2.088,00 kn
18.01.202282-V001-10BIOS RACUNALAPaušal za održavanje IT opreme3.125,00 kn
18.01.20222INFOTEHNA D.O.O.Održavanje program.opreme1.875,00 kn
18.01.202244614Promet d.o.o.sUBV.PRIJEVOZA ZA 01/202265.000,00 kn
18.01.202216908/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna Dalmacija496,00 kn
17.01.2022Ponuda 6/2022Crystal consult d.o.o.Seminar javna nabava2.750,00 kn
07.01.2022Ponuda 103-00011Euro Daus d.d.Terh.pregle VW Passat 2.0 TDI1.830,08 kn
05.01.2022PONUDA 211013680985WIENER OSIGURANJEPremija AO VW Passat 2.0 TDI1.191,88 kn
05.01.2022Ponuda 0148020-2000105Narodne novine d.d.Objava natjeèaja-Proèelnik4.416,00 kn
04.01.20222/PP1/1ADRIATIC FLEET MANAGEMENT DOOVW PASSAT 2.0 TDI199.000,00 kn
Datum plaćanja računaBroj računaDobavljačUgovor/NarudžbenicaIsporučena roba / Obavljena uslugaIznos računa
2022-03-22 00:00:00166/01/1OBRT ZOVAKMontaža zaštitne ograde8.550,00
2022-03-17 00:00:001434/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal2.272,10
2022-03-15 00:00:00135/1/1DOM COMMERCEUreðenje prostora javne namjen113.277,50
2022-03-10 00:00:0099/20Salient d.o.o.Geodetski nacrt k.è.1977/17.000,00
2022-03-10 00:00:0019/21Salient d.o.o.Geodetski nacrt k.è.4415/13.500,00
2022-03-10 00:00:0046/21Salient d.o.o.Kontrola stanja k.è.43592.100,00
2022-03-10 00:00:0092/21Salient d.o.o.Nacrt izvedenog stanja17.000,00
2022-02-25 00:00:002111196053Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode912,04
2022-02-25 00:00:002111197794Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode872,16
2022-02-25 00:00:00112-1-1Graðevno Zec d.o.o.Ureðenje graðevine pored DVD P97.249,55
2022-02-16 00:00:0037/PB/1KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Projekt sanacije potp.zida-Mur9.925,00
2022-02-07 00:00:0038/01/01Vindalton d.o.o.el.instalacija za klima ureðaj1.337,50
2022-02-07 00:00:0046-01-21Praska j.d.o.o.Usluga oglašavanja4.950,00
2022-02-07 00:00:002301007799-211220-5HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija704,83
2022-02-07 00:00:002500100118-211220-4HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1.780,95
2022-02-07 00:00:002301035654-211220-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija4.607,83
2022-02-07 00:00:001308/2021Turistièko ugostiteljska škola SplitUsluga Matkoviæ Ivan3.093,09
2022-02-07 00:00:0036/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazvrst,ce22.404,91
2022-02-07 00:00:0051/2021BARTULINOdržavanje nerazvrst.cesta746.830,78
2022-02-07 00:00:00557/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 11/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00259/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 05/20212.468,75
2022-02-07 00:00:00310/01/211Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praèenje za 06/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00509/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe2.498,75
2022-02-07 00:00:00362/01/211Dalmacija danas d.o.o.Uslug promidžbe za 07/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00141/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe2.498,75
2022-02-07 00:00:00481/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe2.498,75
2022-02-07 00:00:00404/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 08/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00189/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 04/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00620/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 12/20212.498,75
2022-02-07 00:00:007601-1-1-2021NAJAM RIWAL d.o.o.Najam vilièara6.733,58
2022-02-07 00:00:00227-1-1TAYRA j.d.o.o.Print pvc folije -Groblje Ban3.250,00
2022-02-07 00:00:0020/21Salient d.o.o.Geodet.situacija-ul.Rastovac2.900,00
2022-02-07 00:00:002021-08-01 00:00:00Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvotane za 12/20213.200,00
2022-02-07 00:00:005030445555-263-8Hrvatski telekom d.d.Telekom usluga za 07/2021562,85
2022-02-07 00:00:005030445555-262-0Hrvatski telekom d.d.Telekom promet za 06/2021528,99
2022-02-07 00:00:00678-F00-10GORAN I ZORAN D.O.O.Usluga odèepljivanja625,00
2022-02-07 00:00:0035-1221-0649564FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja20,20
2022-02-07 00:00:0025-1221-0833339FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50
2022-01-25 00:00:001172-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Naplata parkinga za 12/20211315.8
2022-01-18 00:00:004669-V03-91Inel d.o.o.52/21Elektromaterijal4248.75
2022-01-18 00:00:002527596451A1 HRVATSKA d.o.o.IPHONE 13 pro--T.Buljan1
2022-01-18 00:00:00134121012022A1 HRVATSKA d.o.o.tELEKOM USLUGA ZA 12/20214750.25
2022-01-18 00:00:00134124012022A1 HRVATSKA d.o.o.tELEKOM USLUGA ZA 12/20211846.73
2022-01-18 00:00:00153-P1-1Cvjeæarnica "Laura"Aranžman500
2022-01-18 00:00:0033-01-01Graðevinski obrt PeciæRekonstrukcija JR Križine232255.08
2022-01-18 00:00:0008-1221-0817816FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62.5
2022-01-18 00:00:002111261185Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1693.55
2022-01-18 00:00:000010056859-211220-8HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija tza 12/202167421.89
2022-01-18 00:00:00180724/INA/1INA D.D.Razlika po predujmu 9190744252366.75
2022-01-18 00:00:00150476/IK/01INA D.D.Gorivo- INA kartica5531.5
2022-01-18 00:00:00236-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 05/20212075
2022-01-18 00:00:00473-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 11/20212075
2022-01-18 00:00:002111257135Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-18 00:00:002111257354Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-18 00:00:002111257542Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode119.88
2022-01-18 00:00:002111257543Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-18 00:00:00123-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 12/20216611.3
2022-01-18 00:00:00202-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima244
2022-01-12 00:00:0021/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5000
2022-01-12 00:00:00210-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3125
2022-01-12 00:00:00298/V01/0Arbol d.o.o.Vreæe za otpatke2564.06
2022-01-12 00:00:002102/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal1325
2022-01-12 00:00:0040/01/211Olea d.o.o.138/21Sadnice6000.3
2022-01-12 00:00:0039/01/211Olea d.o.o.180/21Sadnice1899.53
2022-01-12 00:00:0005 10065-1221-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada40.68
2022-01-12 00:00:002111073933Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode874.4
2022-01-12 00:00:002111074095Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode273.24
2022-01-12 00:00:002111003085Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode35165.98
2022-01-12 00:00:002111085573Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1275.19
2022-01-12 00:00:002111196333Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode65.64
2022-01-12 00:00:002111197952Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode328.52
2022-01-12 00:00:002111257134Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-12 00:00:002111124868Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode207.04
2022-01-12 00:00:002111145994Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode510.71
2022-01-12 00:00:002111145371Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1187.64
2022-01-12 00:00:002111110336Vodovod i kanalizacijapOTROŠAK VODE326.68
2022-01-12 00:00:002111218056Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1138.08
2022-01-12 00:00:002111223389Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode833.48
2022-01-12 00:00:000042979/00001/10ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVONadzor provedbe DDD mjera6250
2022-01-12 00:00:002111248950Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71.24
2022-01-12 00:00:002111252219Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63.28
2022-01-12 00:00:002111256994Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-12 00:00:002111257133Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-12 00:00:00523-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 12/20212075
2022-01-12 00:00:00684-21/1/1LIVEL D.O.O.39Izgradnja JR -šetalište Žrnovn613734.83
2022-01-12 00:00:00839-21/1/1LIVEL D.O.O.76Ureðene prostora javne namjene267767.38
2022-01-12 00:00:00029-1-1Tangens d.o.o.Popravak ograde1912.5
2022-01-12 00:00:008/'PJ1/1-2021Kamenoklesarski obrt ANTE27-2021Šank-ug.objekt na obali9800
2022-01-12 00:00:00375/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1500
2022-01-12 00:00:000000466/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin.interventnih troškova2000
2022-01-12 00:00:001654MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje program.paketa1500
2022-01-12 00:00:0034/01/211POLYLINE d.o.o.Studija prometa-Domov.rata-Kaš4000
2022-01-12 00:00:00214-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za èišèenje9562.5
2022-01-12 00:00:00824/01*211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 12/20214750
2022-01-12 00:00:00828/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 12/20212981.25
2022-01-12 00:00:0039/01/01Vindalton d.o.o.El.instalacija na objektu3000
2022-01-12 00:00:0040/01/01Vindalton d.o.o.uklanjanje elektro kvarova JR4375
2022-01-12 00:00:004299-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal5665.18
2022-01-12 00:00:00310-1-1TAYRA j.d.o.o.Trobojna traka50
2022-01-12 00:00:00306-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1520.31
2022-01-12 00:00:00299-1-1TAYRA j.d.o.o.Higijenske potrebštine1092.5
2022-01-12 00:00:00287-1-1TAYRA j.d.o.o.Papir za ruke495
2022-01-12 00:00:00286-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski mateijal1632.5
2022-01-05 00:00:00247-2021TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal365.75
2022-01-05 00:00:00249-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal174.38
2022-01-05 00:00:00280-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1362.12
2022-01-05 00:00:00239-1-1TAYRA j.d.o.o.Papirnati ruènici495
2022-01-05 00:00:00245-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal950
2022-01-05 00:00:00244-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal412.5
2022-01-05 00:00:00226-1-1TAYRA j.d.o.o.Ruènici složivi495
2022-01-05 00:00:00234-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal887.5
2022-01-05 00:00:00235-1-1TAYRA j.d.o.o.Higijenski papir371.25
2022-01-05 00:00:00238-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal237.5
2022-01-05 00:00:00241-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal396
2022-01-05 00:00:00242-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal706.25
2022-01-05 00:00:00276-1-1TAYRA j.d.o.o.Jastuèiæ za peèat372.6
2022-01-05 00:00:00240-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal710.62
2022-01-05 00:00:00Zahtjev 2021O.Š. RAVNE NJIVE-NESLANOVACProduženi boravak 09-12/20217200
2022-01-05 00:00:00177737/2021STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBUUsluga Pokrajèiæ Branka1274.4
2022-01-05 00:00:002836/210/2021PELAGOS NET FARMA d.o.o.Poklon kutije3780
2022-01-05 00:00:002301035654-211122-0HEP ELEKTRA d.o.o.El energija46.67
2022-01-05 00:00:002301007799-211120-9HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1130.11
2022-01-05 00:00:002301035654-211121-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija93.34
2022-01-05 00:00:002500100118-211120-8HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1598
2022-01-05 00:00:002301035654-211120-4HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija3324.28
2022-01-05 00:00:000010058859-211120-1HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija57524.3
2022-01-05 00:00:006110-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937.5
2022-01-05 00:00:002111218453Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode223.06
2022-01-05 00:00:002111176792Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.86
2022-01-05 00:00:002111196054Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode155.07
2022-01-05 00:00:002111231208Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90.4
2022-01-05 00:00:002111216999Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-05 00:00:002111217383Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode65.63
2022-01-05 00:00:002111237912Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode24.52
2022-01-05 00:00:002111217384Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode268.85
2022-01-05 00:00:002111217491Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1717.48
2022-01-05 00:00:00155-2-1SezonacNapitci132.53
2022-01-05 00:00:00154-2-1SezonacNapitci + sredstva za èišèenje1230.42
2022-01-05 00:00:00156-2-1SezonacNapitci + sredstva za èišèenje392.98
2022-01-05 00:00:002111219617Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.62
2022-01-05 00:00:002111220449Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode136.04
2022-01-05 00:00:002111221659Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-05 00:00:002111221878Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-05 00:00:002111223072Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-05 00:00:002111217492Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode804.84
2022-01-05 00:00:002111217493Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode384.77
2022-01-05 00:00:0021111217494Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode949.64
2022-01-04 00:00:002111110058Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode37.06
2022-01-04 00:00:002111110420Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1571.96
2022-01-04 00:00:002111110422Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode891.4
2022-01-04 00:00:002111110424Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1079.64
2022-01-04 00:00:002111110659Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1296.84
2022-01-04 00:00:002111110889Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111219616Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode620.44
2022-01-04 00:00:00141-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza3125
2022-01-04 00:00:00205-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga1875
2022-01-04 00:00:00206-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga2500
2022-01-04 00:00:002111219615Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-04 00:00:002111000398Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1065.16
2022-01-04 00:00:002111145617Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111145616Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111145550Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111145440Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111112583Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111113204Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.87
2022-01-04 00:00:002111113339Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1383.72
2022-01-04 00:00:002111110421Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode847.96
2022-01-04 00:00:002111145439Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode54.98
2022-01-04 00:00:00211145438Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode28.91
2022-01-04 00:00:002111145090Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111143640Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode125.98
2022-01-04 00:00:002111142347Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode54.98
2022-01-04 00:00:002111152417Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1021.62
2022-01-04 00:00:002111217495Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1036.46
2022-01-04 00:00:002111110423Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode978.28
2022-01-04 00:00:00386-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe2075
2022-01-04 00:00:0046/1/1TIM CULJAKAdaptacija uredske mreže10350
2022-01-04 00:00:0025052/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga J.Knezoviæ, P.Mamiæ1663.8
2022-01-04 00:00:0052/PB/1KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor sanacije obor.kamalizac6290.7
2022-01-04 00:00:0038/PB/1KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Dopuna projekta fekal.kanal.6500
2022-01-04 00:00:0021695875WIENER OSIGURANJEPremija AO VW Caddy975.34
2022-01-04 00:00:00148-001-1Bilota inženjering d.o.o.Id.projekt rekonstrukcije38937.5
2022-01-04 00:00:0033/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor ureðenja-prostor DVD Po2917.84
2022-01-04 00:00:0044287O.Š. KMAN KOCUNARProduženi boravak za 12/2021450
2022-01-04 00:00:00Zahtjev 12/2021OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEProduženi boravak za 12/20211350
2022-01-04 00:00:0044176/0001/01A1 HRVATSKA d.o.o.Iphone 10 pro1
2022-01-04 00:00:009655/P040/1TOKIÆ d.o.o.Auto dijelovi583.49
2022-01-04 00:00:00246-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal950
2021-12-29 00:00:002301007799-211021-0HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija585.05
2021-12-29 00:00:002301007799-211020-2HEP ELEKTRA d.o.o.Storno raèuna 2301007799-2110--585.05
2021-12-28 00:00:002150525DRAGFLOW SriJaružalo ECOMAP1978734.8
2021-12-23 00:00:002001-01-15 00:00:00Simetrala d.o.o.Nadzor obor.kanal.M.Gojsalić2.484,61
2021-12-23 00:00:002001-01-14 00:00:00Simetrala d.o.o.Projekt oborinske odvodnje11.125,00
2021-12-23 00:00:000157006-10137990Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave1.875,00
2021-12-23 00:00:0011377/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija2.200,00
2021-12-23 00:00:0011356/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija5.225,02
2021-12-23 00:00:00192-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.750,00
2021-12-23 00:00:00194-01-10Animalis centrum d.o.o.Vetrinarskusluga3.750,00
2021-12-23 00:00:00202-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.125,00
2021-12-23 00:00:0028/01/211POLYLINE d.o.o.Glavni projekt-Ulaz Mislavova68.500,00
2021-12-23 00:00:0030/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor-uređenja prostora javne6.426,41
2021-12-23 00:00:00201-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za čiščenje9.562,50
2021-12-23 00:00:0072-1-1Obala d.o.o.Projekt sanacije obale50.000,00
2021-12-23 00:00:00861-1-2KOPIRING d.o.o.Usluga printanja134,00
2021-12-23 00:00:002001-01-18 00:00:00ARHITEKTONSKA RADIONICA D.O.O.Nadzor radova-groblje Ban12.000,00
2021-12-23 00:00:0041806/0001/01A1 HRVATSKA d.o.o.Homebox officebox-za videonadz3,00
2021-12-23 00:00:0041805/0001/01A1 HRVATSKA d.o.o.Samsung Galaxy A52-Načelnik1,00
2021-12-23 00:00:00Zahtjev 09-12/2021O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRADCjelodnevni borava 09-12/202112.600,00
2021-12-23 00:00:0069/1/1The Almighty d.o.o.Klima uređaj 3,5 kwh10.250,00
2021-12-23 00:00:002021-07-01 00:00:00Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 11/20213.200,00
2021-12-23 00:00:00350-001-1SALONA MONT d.o.o.Usluga autodizalice50.400,00
2021-12-23 00:00:00Predračun 6431Hrvatska zajednica računovođa i financijPretplata RIF 20221.298,00
2021-12-23 00:00:002513-01-01 00:00:00MASTER COPY d.o.o.Pisač Canon LBP223DW katastar1.562,50
2021-12-23 00:00:00579-1-1-2021Tokić tlačna oprema d.o.o.Servis vatrog.aparata1.446,00
2021-12-23 00:00:00687-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Fascikle, vizit kartice1.550,00
2021-12-23 00:00:008-1-1/21LEONARDO JELICSanacija obalnih pera24.364,35
2021-12-23 00:00:00830-21/1/1LIVEL D.O.O.Oborinska kanal. ul. Mile Gojs50.706,25
2021-12-23 00:00:0035-1121-0764416FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja15,90
2021-12-23 00:00:0025-1121-0777036FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12,50
2021-12-23 00:00:0006-1121-0748485FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50
2021-12-23 00:00:002001-01-29 00:00:00GRADNJA SABLJIćsanacija ob.kanal.Mutogras132.435,81
2021-12-23 00:00:0051/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor sanacije obale2.397,45
2021-12-23 00:00:0042/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor radova-kanal.potok Grlj13.482,41
2021-12-23 00:00:002001-01-04 00:00:00Cvjećarnica "Laura"Aranžman1.000,00
2021-12-23 00:00:002001-01-27 00:00:00Građevinski obrt PecićFekal.kanal.-potok Grljevac358.575,03
2021-12-23 00:00:0011-001-1Hrvatin j.d.o.o.Rokovnici, kemijske9.555,00
2021-12-23 00:00:00138-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor izgradnje JR rijeka Žrn25.043,00
2021-12-23 00:00:00137-001-1Bilota inženjering d.o.o.Rekonstrukcija JR Pol.knezova15.084,74
2021-12-23 00:00:00136-001-1Bilota inženjering d.o.o.Rekonstrukcija JR Mosorska10.996,00
2021-12-23 00:00:00135-001-1Bilota inženjering d.o.o.Rekonstrukcija JR Križine13.935,30
2021-12-22 00:00:001085-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1.320,46
2021-12-22 00:00:00Prn.: 12-100-2021Gradeko d.o.o.Zeleni otok - plaža Strožanac4.011,25
2021-12-20 00:00:005566-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937,50
2021-12-20 00:00:002301035654-211020-8HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija3.459,92
2021-12-20 00:00:002301007799-211020-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija585,05
2021-12-20 00:00:002500100118-211020-1HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1.474,22
2021-12-20 00:00:002301035654-211021-6HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija140,01
2021-12-20 00:00:00198-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika310,00
2021-12-20 00:00:00199-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika310,00
2021-12-20 00:00:00200-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00201-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00202-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00203-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00204-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika310,00
2021-12-20 00:00:00205-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika310,00
2021-12-20 00:00:00206-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00207-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00208-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00209-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:002001-01-16 00:00:00Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00
2021-12-20 00:00:00134-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 11/20212.285,00
2021-12-20 00:00:002190007061Vodovod i kanalizacijaPriključak:262364-289,00
2021-12-20 00:00:002111176793Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-12-20 00:00:0027/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv. prijevoza G. Podstrana14.400,00
2021-12-20 00:00:0005 10065-1121-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40,68
2021-12-20 00:00:002021-11-01 00:00:00OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEProduženi boravak za 11/20211.350,00
2021-12-20 00:00:0068/1/1The Almighty d.o.o.Klima uređaj 3,5 kw4.262,50
2021-12-20 00:00:008967/P040/1TOKIć d.o.o.Alati984,20
2021-12-17 00:00:0000100466MEHANOGRAFIJA D.O.O.Pokloni za dj.vrtiće1.416,06
2021-12-17 00:00:00Ponuda 090-00238CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija ST8176J1.472,04
2021-12-17 00:00:002190006134Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode-926,72
2021-12-17 00:00:000000429/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin.interventnih troškova2.000,00
2021-12-17 00:00:000000131204122021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet4.125,22
2021-12-17 00:00:0011/2021O.Š. KMAN KOCUNARProduženi boravak za 11/2021450,00
2021-12-17 00:00:003612/M01/6ELEKTRO SUMA d.o.o.Elektromaterijal107,28
2021-12-17 00:00:0023-1-1Tangens d.o.o.dobava ograde-Hercegovačka16.000,00
2021-12-14 00:00:00Predrn.: 9190744252INA D.D.DIZEL GORIVO REFULER17.907,75
2021-12-10 00:00:00Ponuda 607-1000087536-Hrvatske autoceste d.o.o.ENC cestarina3.000,00
2021-12-10 00:00:006653/11159/3Euro Daus d.d.Servis VW Passat4.696,10
2021-12-10 00:00:0095-1-1Obrt za usluge i trgovinu "AS"Izmjena auto guma260,00
2021-12-10 00:00:0097-1-1Građevno Zec d.o.o.Rekonstrukcija JR Mosorska183.266,56
2021-12-10 00:00:0098-1-1Građevno Zec d.o.o.Rekonstrukcija JR- Poljičkih k279.346,88
2021-12-10 00:00:0039Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga 10/202110.000,00
2021-12-10 00:00:0043Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga 10/202110.000,00
2021-12-10 00:00:001979-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje, po ugovoru3.125,00
2021-12-10 00:00:001824-V001-10BIOS RACUNALABios Backup1.375,00
2021-12-10 00:00:001901-V001-10BIOS RACUNALAKaspersky antivirus5.838,75
2021-12-10 00:00:00751/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 11/214.750,00
2021-12-10 00:00:00752/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 11/212.981,25
2021-12-10 00:00:000000131220122021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 11/20211.920,74
2021-12-10 00:00:001501MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa1.500,00
2021-12-10 00:00:00191-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga875,00
2021-12-10 00:00:002111019428Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode837,00
2021-12-10 00:00:002206/2021Promet d.o.o.Sufinanciranje za 12/202165.000,00
2021-12-10 00:00:0098-10-10SPLIT PARKINGUsluga premještaja vozila450,00
2021-12-10 00:00:0013/01/1Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR obal9.250,00
2021-12-10 00:00:00140-2-1SezonacNapitci609,45
2021-12-10 00:00:00141-2-1SezonacSredstva za čiščenje862,09
2021-12-10 00:00:00142-2-1SezonacNapici, sredstva za čiščenje373,48
2021-12-10 00:00:00143-2-1SezonacSredstva za čiščenje538,56
2021-12-10 00:00:006037-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima176,00
2021-12-10 00:00:0011681-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina12.072,40
2021-12-10 00:00:0031/1/1TIM CULJAKKonfiguracija mrežnih vodova8.625,00
2021-12-10 00:00:00428-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 10/20212.075,00
2021-12-10 00:00:00138277/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica8.702,07
2021-12-10 00:00:0000179INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programske opreme1.875,00
2021-12-10 00:00:003687/PJ1/1Bila ružaSvijeća-grb400,00
2021-12-10 00:00:003598/PJ1/1Bila ružaVijenac600,00
2021-12-10 00:00:00605-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print naljepnica za svijeće187,50
2021-12-03 00:00:00Ponuda 2021/100-1119IZOFORMA-AUTOMATIKA D.O.O.Zidni panel1.609,15
2021-12-03 00:00:00211013548009WIENER OSIGURANJEPolica AO ST6218B975,34
2021-12-02 00:00:005032-R0000016Müller trgovina Zagreb d.o.o.Pokloni za vrtiće sv. Nikola1.858,70
2021-11-30 00:00:000010056859-211020-5HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija53.475,99
2021-11-30 00:00:005259-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Plan spašavanja-od prirod.nepo3.900,00
2021-11-30 00:00:009788/V01/4Kova prometGrađevinski materijal373,75
2021-11-30 00:00:005030445555-266-2Hrvatski telekom d.d.Telekom promet94,91
2021-11-30 00:00:001591-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Kolobarić Ivo2.702,70
2021-11-30 00:00:00222/001/1PIZZERIA "MARIO"Reprezentacija425,01
2021-11-30 00:00:00442/001/1PIZZERIA "MARIO"Reprezentacija599,00
2021-11-30 00:00:0002-20O.Š.POIŠANCjelodnevni boravak 9-12/20219.000,00
2021-11-30 00:00:00740-21/1/1LIVEL D.O.O.Montaža JR-šetnica Žrnovnica14.300,00
2021-11-30 00:00:00741-21/1/1LIVEL D.O.O.Spajanje JR -šetnica Žrnovnica18.700,75
2021-11-30 00:00:001914/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal1.477,30
2021-11-30 00:00:001756/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal388,00
2021-11-30 00:00:002892/1003/1Benussi d.o.o.Prekidač rotacije205,21
2021-11-30 00:00:003428/V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal18.781,98
2021-11-30 00:00:000157006-10124929Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave1.875,00
2021-11-30 00:00:006/2021Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 10/20213.200,00
2021-11-30 00:00:0022081/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamić, Knezović5.062,20
2021-11-30 00:00:0025-1021-0699719FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12,50
2021-11-30 00:00:001654/V01/1SPM HERMES D.O.O.Radne hlače438,75
2021-11-30 00:00:0042-01-21Praska j.d.o.o.Usluga promidžbe4.950,00
2021-11-30 00:00:007937-TTTS1-91Bosut d.o.o.Auto gume5.625,00
2021-11-30 00:00:00Zahtjev 9/2021OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEProduženi boravak za 9/20211.350,00
2021-11-30 00:00:006/2021OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanc. produženog boravka900,00
2021-11-30 00:00:005/2021OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanc. produženog boravka900,00
2021-11-30 00:00:0066/1/1The Almighty d.o.o.Klima uređaji KBC Split15.000,00
2021-11-30 00:00:002037/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc kabina6.562,50
2021-11-30 00:00:002320-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis printera Minolta720,00
2021-11-30 00:00:000000377/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interv.troškova2.000,00
2021-11-30 00:00:00884/01/211RI-ING NET d.o.o.Održavanje sustava pazigrad4.750,00
2021-11-30 00:00:00870-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Lucija Juretić2.494,80
2021-11-29 00:00:00Ponuda 090-00224CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija ST6218B1.271,65
2021-11-25 00:00:00991-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1.559,41
2021-11-25 00:00:00991-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1559.41
2021-11-24 00:00:002110919189Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.737,60
2021-11-24 00:00:002110919280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode178,57
2021-11-24 00:00:002111037384Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111054144Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode109,48
2021-11-24 00:00:002111037446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode104,04
2021-11-24 00:00:002111037447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111018633Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.737,60
2021-11-24 00:00:002111018907Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode206,24
2021-11-24 00:00:002111000160Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111000399Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225,32
2021-11-24 00:00:002111000442Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.731,24
2021-11-24 00:00:002111000443Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761,08
2021-11-24 00:00:002111000444Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode399,08
2021-11-24 00:00:002111000445Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode775,56
2021-11-24 00:00:002111000446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode630,76
2021-11-24 00:00:002111000710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.253,40
2021-11-24 00:00:002111000914Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode268,76
2021-11-24 00:00:002111000449Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111001450Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode478,66
2021-11-24 00:00:002111085574Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,87
2021-11-24 00:00:002110994092Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode355,37
2021-11-24 00:00:002110993999Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode921,56
2021-11-24 00:00:002110992841Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002110992598Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode155,55
2021-11-24 00:00:002111033637Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,46
2021-11-24 00:00:002111036858Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode297,72
2021-11-24 00:00:002111037214Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.896,88
2021-11-24 00:00:002111037280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18
2021-11-24 00:00:002111037281Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111072370Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111001742Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode885,86
2021-11-24 00:00:002111002310Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111002446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111002953Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111071928Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode210,53
2021-11-24 00:00:002110958710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode97,13
2021-11-24 00:00:002111071929Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139,20
2021-11-24 00:00:002110992597Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225,32
2021-11-24 00:00:002111054145Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode540,19
2021-11-24 00:00:002111086618Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111085572Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111084483Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111001451Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2021-11-24 00:00:002110919189Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1737.6
2021-11-24 00:00:002110919280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode178.57
2021-11-24 00:00:002111037384Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111054144Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode109.48
2021-11-24 00:00:002111037446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode104.04
2021-11-24 00:00:002111037447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111018633Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1737.6
2021-11-24 00:00:002111018907Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode206.24
2021-11-24 00:00:002111000160Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111000399Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225.32
2021-11-24 00:00:002111000442Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1731.24
2021-11-24 00:00:002111000443Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761.08
2021-11-24 00:00:002111000444Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode399.08
2021-11-24 00:00:002111000445Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode775.56
2021-11-24 00:00:002111000446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode630.76
2021-11-24 00:00:002111000710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1253.4
2021-11-24 00:00:002111000914Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode268.76
2021-11-24 00:00:002111000449Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111001450Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode478.66
2021-11-24 00:00:002111085574Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.87
2021-11-24 00:00:002110994092Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode355.37
2021-11-24 00:00:002110993999Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode921.56
2021-11-24 00:00:002110992841Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002110992598Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode155.55
2021-11-24 00:00:002111033637Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71.46
2021-11-24 00:00:002111036858Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode297.72
2021-11-24 00:00:002111037214Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1896.88
2021-11-24 00:00:002111037280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55.18
2021-11-24 00:00:002111037281Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111072370Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111001742Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode885.86
2021-11-24 00:00:002111002310Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111002446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111002953Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111071928Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode210.53
2021-11-24 00:00:002110958710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode97.13
2021-11-24 00:00:002111071929Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139.2
2021-11-24 00:00:002110992597Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225.32
2021-11-24 00:00:002111054145Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode540.19
2021-11-24 00:00:002111086618Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111085572Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111084483Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111001451Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.89
2021-11-23 00:00:00Ponuda V628/102/000266JYSK d.o.o.Sklopivi stolovi800,00
2021-11-23 00:00:00Ponuda V628/102/000266JYSK d.o.o.Sklopivi stolovi800
2021-11-17 00:00:00Ponuda 262-2121D22-1TEPIH CENTAR D.O.O.Otirač za zgradu općine584,65
2021-11-17 00:00:002111037215Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-17 00:00:00Odobrenje 2190005503Vodovod i kanalizacijaOdobrenje br.priklj:279170-593,68
2021-11-17 00:00:00Odobrenje 2190005489Vodovod i kanalizacijaOdobrenje br.priklj:057912-86,88
2021-11-17 00:00:002111035007Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28
2021-11-17 00:00:00523-20-1-1LIVEL D.O.O.Sanacije odlagališta Mutogras92.625,00
2021-11-17 00:00:00165-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor sanacije odlagališta 5.557,50
2021-11-17 00:00:00Ponuda 262-2121D22-1TEPIH CENTAR D.O.O.Otirač za zgradu općine584.65
2021-11-17 00:00:002111037215Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-17 00:00:00Odobrenje 2190005503Vodovod i kanalizacijaOdobrenje br.priklj:279170-593.68
2021-11-17 00:00:00Odobrenje 2190005489Vodovod i kanalizacijaOdobrenje br.priklj:057912-86.88
2021-11-17 00:00:002111035007Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63.28
2021-11-17 00:00:00523-20-1-1LIVEL D.O.O.Sanacije odlagališta Mutogras92625
2021-11-17 00:00:00165-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor sanacije odlagališta 5557.5
2021-11-15 00:00:003751/C040/1TOKIć d.o.o.Filteri, motorno ulje260,91
2021-11-15 00:00:003996/C040/1TOKIć d.o.o.Ulje, filteri293,43
2021-11-15 00:00:005807/P040/1TOKIć d.o.o.Motorno ulje, filteri327,87
2021-11-15 00:00:00121609112021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 10/20213.911,87
2021-11-15 00:00:00121612112021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 10/20212.086,20
2021-11-15 00:00:00536/V01/0OBRUč d.o.o.Serviss vozila18.687,25
2021-11-15 00:00:00635/V01/0OBRUč d.o.o.Servis vozila5.097,50
2021-11-15 00:00:00859/V01/0OBRUč d.o.o.Servis vozila6.679,38
2021-11-15 00:00:00685/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav pazigrad2.981,25
2021-11-15 00:00:00423-01-1PRO EXAMEN d.o.o.Usluga- Lovački dom875,00
2021-11-15 00:00:007365-TTTS1-91Bosut d.o.o.Auto gume uniroyal2.625,00
2021-11-15 00:00:003690-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici500,97
2021-11-15 00:00:0044228O.Š. KMAN KOCUNARCjelodnevni boravak za 10/2021450,00
2021-11-15 00:00:00184-P P1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenska sredstva9.562,50
2021-11-15 00:00:0036917Crystal consult d.o.o.Organizacija konferencije Zaže5.000,00
2021-11-15 00:00:0024/PP-4/1BAT TAXI d.o.o.Subv