skip to Main Content

Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata

Datum plaćanja računaBroj računaDobavljačUgovor/NarudžbenicaIsporučena roba / Obavljena uslugaIznos računa
2022-08-04 00:00:00202-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.486,88
2022-08-04 00:00:00198-1-1TAYRA j.d.o.o.Sredstva za čiščenje1.237,50
2022-08-04 00:00:00173-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.837,50
2022-08-04 00:00:00180-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal406,25
2022-08-04 00:00:00186-1-1TAYRA j.d.o.o.Toner za pisaè Konica Minolta1.225,00
2022-08-04 00:00:00164-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.237,50
2022-08-04 00:00:00155-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal156,38
2022-08-04 00:00:00152-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2.551,50
2022-08-04 00:00:00148-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal+sred.za čiščenje2.283,74
2022-08-04 00:00:00178-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal+sred.za èišćenje3.425,99
2022-08-02 00:00:004-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Aluminijska ulazna vrata2.800,00
2022-08-02 00:00:003-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Dvokrilni prozor sa griljama3.900,00
2022-08-02 00:00:002-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Dvokrilni prozor sa griljama3.900,00
2022-08-02 00:00:001-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Projektor Acer Full HD1.000,00
2022-08-02 00:00:005-01-10PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.Uredske stolice 28 kom.1.400,00
2022-08-01 00:00:000010056859-220621-0HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 06/22 JR13.931,81
2022-08-01 00:00:002301035654-220621-3HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 06/2286,22
2022-08-01 00:00:002500100118-220620-9HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 06/22302,62
2022-08-01 00:00:002301007799-220620-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 06/226.253,24
2022-08-01 00:00:002301007799-220621-8HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 06/2286,22
2022-08-01 00:00:00673-02-1Protinus d.o.o.Vreæe za smeæe3.818,94
2022-08-01 00:00:000000290/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih tr2.000,00
2022-08-01 00:00:00RO-517/1/1Pecto d.o.o.Ad.dezinsekcija 3.faza13.750,00
2022-08-01 00:00:002210657864Vodovod i kanalizacijaPotrošak 04.06.-06.07.22.876,91
2022-08-01 00:00:002210657863Vodovod i kanalizacijaPotrošak 03.06.-07.07.22.659,71
2022-08-01 00:00:00424-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Roll UP BANNER- Resistance812,50
2022-08-01 00:00:0043/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Usluge prijevoza 06/2217.447,91
2022-08-01 00:00:0011/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje projektom 06/225.000,00
2022-08-01 00:00:00946-01-1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeæa1.886,63
2022-08-01 00:00:004013-70116104-20090995HEP ODS d.o.o.Ponuda o prikljuèku br,4013-29.109,38
2022-08-01 00:00:000157006-20088100Narodne novine d.d.Postupak javne nabave1.875,00
2022-08-01 00:00:00889-01-1SPM HERMES D.O.O.Radna odjeća4.708,13
2022-08-01 00:00:002210637362Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.833,48
2022-08-01 00:00:002210641368Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.04.-27.06.22.32.898,56
2022-08-01 00:00:00224/22-X01059FINANCIJSKA AGENCIJA FINAUvid u JRR-polugodišnje372,96
2022-08-01 00:00:0076-V03-99Inel d.o.o.Žarulja VTNa/C250 W-267,19
2022-08-01 00:00:00123-V01-0Arbol d.o.o.Vreæice za otpatke5.750,63
2022-08-01 00:00:00140NOVAKOVIÆ d.o.o.Radna odjeæa-Bobiji7.612,50
2022-08-01 00:00:00866-V03-91Inel d.o.o.Žarulje 250W267,19
2022-07-29 00:00:00393-2022Pomorska škola SplitStruèni poslovi zaštite2.079,00
2022-07-29 00:00:0014377/2022Studentski centar Split - Student servisStruèni poslovi zaštite3.894,00
2022-07-29 00:00:0014877/2022Studentski centar Split - Student servisStruèni poslovi zaštite4.425,00
2022-07-29 00:00:0014752/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga studenta1.097,40
2022-07-29 00:00:0014463-2022Studentski centar Split - Student servisUsluga studenta4.672,80
2022-07-29 00:00:00379-02-99/2022Privatna srednja škola WallnerUsluga studenta5.058,90
2022-07-29 00:00:00126-2-1PITAGORA privatna jezièna gimnazijaUsluga studenta5.232,15
2022-07-29 00:00:0022-01-221TAKUIN PAYMENT d.o.o.Provizija za usluge naplate17,75
2022-07-29 00:00:00154-V001-10BIOS RACUNALANet frame firewall4.883,75
2022-07-27 00:00:00166-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje životinja6.250,00
2022-07-27 00:00:0016-01-1Simetrala d.o.o.Tehnièke usluge izv.projekta3.700,00
2022-07-27 00:00:0008-0622-0377662FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-paket za 06/2262,50
2022-07-27 00:00:0035-0622-0394793FINANCIJSKA AGENCIJA FINASlanje dok.e-poštom za 06/2221,70
2022-07-27 00:00:0025-0622-0398849FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-raèun za 6/2214,38
2022-07-27 00:00:0028 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 06/2210.000,00
2022-07-27 00:00:000010056859-220620-2HEP OPSKRBA D.O.O.Opsk. i korištenje mreže 06/2280.087,87
2022-07-27 00:00:0029-01-22Praska j.d.o.o.Usluge održavanja 05-06/22533,40
2022-07-27 00:00:0063-1-1Graðevno Zec d.o.o.Održavanje neraz.cesta okonè.s3.200,00
2022-07-27 00:00:001399-50061990WIENER OSIGURANJEPonuda br.139950061990650,00
2022-07-27 00:00:00220036026016-151499Vodovod i kanalizacijaOpomena pred ovrhu281,48
2022-07-27 00:00:00220036020018-151501Vodovod i kanalizacijaOpomena pred ovrhu64,28
2022-07-27 00:00:00220031161012-0779999Vodovod i kanalizacijaOpomena pred ovrhu91,92
2022-07-27 00:00:002210632661Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.592,68
2022-07-27 00:00:002210634633Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.63,28
2022-07-27 00:00:002210636853Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.1.036,20
2022-07-27 00:00:002210637703Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.22,60
2022-07-27 00:00:002210638331Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.837,00
2022-07-27 00:00:002210637361Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.4.004,60
2022-07-27 00:00:002210637454Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.55,18
2022-07-27 00:00:002210637455Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.104,04
2022-07-27 00:00:002210637456Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.22,60
2022-07-27 00:00:002210637588Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.22,60
2022-07-27 00:00:002210637702Vodovod i kanalizacijaPotrošak 27.05.-27.06.22.87,75
2022-07-27 00:00:00185-1-7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1.500,00
2022-07-27 00:00:00575/1/1SOLAR PROJEKT d.o.o.Baterija za parkirni automat2.484,38
2022-07-26 00:00:00Ponuda 20069041Hanza Media d.o.o.Oglas slobodna Dalmacija5.544,00
2022-07-25 00:00:00Ponuda 20069028Hanza Media d.o.o.Javni poziv-odvojak Zvonimirov5.544,00
2022-07-25 00:00:00604-001-1BMOVE d.o.o.Naplata parkinga 06/222.236,10
2022-07-19 00:00:00444-01-221RI-ING NET d.o.o.Mjeseèno korištenje 06/222.250,00
2022-07-19 00:00:00230-A1-1Terestrika d.o.o.Parc.elab.rekonstrukcije ul4.500,00
2022-07-19 00:00:00230B-1-1Terestrika d.o.o.Parc.elab.rekonstrukcije ulice5.500,00
2022-07-19 00:00:00442-01-221RI-ING NET d.o.o.Mjeseèno korištenje 06/224.750,00
2022-07-19 00:00:0054-1-1Graðevno Zec d.o.o.Okonèana situacija371.586,19
2022-07-19 00:00:001551-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPrintana zastava406,25
2022-07-19 00:00:0011006-822-00000118Hrvatska pošta d.d.Hrvatska pošta-kamate45,43
2022-07-15 00:00:0011571/V01/OBA-COM D.O.O.69/22Reprez.-sveèana sjednica10.240,63
2022-07-15 00:00:006450-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 06/2211.782,30
2022-07-15 00:00:003371-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima 06/22268,00
2022-07-15 00:00:00207-2-1BIZ START d.o.o.95/22Torbe i notesi-Resistance7.296,25
2022-07-15 00:00:0086-1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrepštine9.562,50
2022-07-15 00:00:000000126688082022A1 HRVATSKA d.o.o.Mjeseèni raèun 06/221.832,80
2022-07-15 00:00:000000126685072022A1 HRVATSKA d.o.o.A1 raèun 06/224.792,12
2022-07-15 00:00:00587/V02/KAMEN-MG d.o.o.Pijesak 4-8 mm570,94
2022-07-15 00:00:0022402718WIENER OSIGURANJEPolica 2110144482101.230,46
2022-07-15 00:00:00022-1-1Tangens d.o.o.46/22Održavanje dj.igrališta2.562,50
2022-07-15 00:00:00021-1-1Tangens d.o.o.15/22Izmjena panela, bojanje ograde4.000,00
2022-07-15 00:00:001338-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa211,00
2022-07-15 00:00:00743MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje prog.paketa 06/221.500,00
2022-07-15 00:00:0012-01-01Vindalton d.o.o.Ugradnja kandelabera6.625,00
2022-07-15 00:00:006-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane 06/223.200,00
2022-07-15 00:00:00443-01-221RI-ING NET d.o.o.Mjeseèno korištenje 06/222.981,25
2022-07-12 00:00:0006-22OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanciranje prehrane 06/221.350,00
2022-07-12 00:00:00090-00141CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled FusoCanter ST6211I1.804,92
2022-07-11 00:00:0062-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Prijevoz za 06/222.615,00
2022-07-11 00:00:0091833/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna Dalmacija511,63
2022-07-11 00:00:00156-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje uginulih životinj1.750,00
2022-07-11 00:00:001010-001-6Ferroplast d.o.o.Materijal za održavanje zgrada4.429,60
2022-07-11 00:00:0014-01-1Simetrala d.o.o.Teh.usluge nadzora1.481,30
2022-07-11 00:00:0015-01-1Simetrala d.o.o.Teh.usluge nadzora rek.JR379,59
2022-07-11 00:00:002210626858Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-17.06.22.22,60
2022-07-11 00:00:0000140INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prog.opreme 06/221.875,00
2022-07-11 00:00:002792-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50
2022-07-11 00:00:0000100188MEHANOGRAFIJA D.O.O.Igraèke za vrtiæ921,61
2022-07-11 00:00:0012-1-1-22LEONARDO JELIC43-22Iskopi i prehrana13.250,00
2022-07-11 00:00:00217-PP1-1TV JADRANUsluge promidžbe 06/222.750,00
2022-07-11 00:00:00238-PP1-1TV JADRANIzrada i montaža promo spota22.500,00
2022-07-11 00:00:003548-V03-91Inel d.o.o.13/22Elek.materijal2.165,83
2022-07-11 00:00:001111-V001-10BIOS RACUNALAPaušal po ugovoru3.125,00
2022-07-11 00:00:0015-1-1GRADNJA SABLJIÆRek.JR Ulice VI i IX Obalni pr26.360,44
2022-07-11 00:00:00146-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket za Dan antif.borbe500,00
2022-07-11 00:00:00301-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 06/222.500,00
2022-07-11 00:00:00383/01/221RI-ING NET d.o.o.106Naknada za SmartCAM do 31.05.9.000,00
2022-07-11 00:00:0009371-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine871,25
2022-07-11 00:00:0009372-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine1.025,00
2022-07-11 00:00:0009373-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine1.537,50
2022-07-11 00:00:0009375-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine1.537,50
2022-07-11 00:00:0009374-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine1.537,50
2022-07-11 00:00:00100/V01/1C. MONT SINJ d.o.o.42/22Kontejner skladišni23.125,00
2022-07-08 00:00:0052-1-1Graðevno Zec d.o.o.Održavanje neraz.cesta-Ugovor307.423,81
2022-07-08 00:00:00134-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket, aranžman1.000,00
2022-07-08 00:00:0014-1-1GRADNJA SABLJIÆSanacija oborinske kanal.46.290,54
2022-07-08 00:00:0067900-1INA D.D.Gorivo INA kartica 06/2211.031,53
2022-07-08 00:00:0018-01-221Konaèni element d.o.o.Struèni nadzor rek.javne rasvj2.029,80
2022-07-08 00:00:0030-01-221POLYLINE d.o.o.Struèni nadzor10.245,78
2022-07-08 00:00:0032-01-221POLYLINE d.o.o.Struèni nadzor5.573,79
2022-07-08 00:00:00193-3PROLUX d.d.d.Okon.situacija-rekonstrukcija105.718,80
2022-07-08 00:00:002210625129Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-17.06.22.22,60
2022-07-08 00:00:002210625130Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-17.06.22.22,60
2022-07-08 00:00:000510065-0622-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada 06/22142,38
2022-07-08 00:00:002210568450Vodovod i kanalizacijaPotrošak 17.05.-13.06.22.348,36
2022-07-08 00:00:0034-1-1-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.1.491,36
2022-07-05 00:00:00Ponuda 001-0449/22Intermont 2 d.o.o.Materijal za pregradu -arhiva4.217,29
2022-07-05 00:00:00V625/102/000346JYSK d.o.o.Predraèun-stolice za stranke2.750,00
2022-07-04 00:00:00457-1-1Pecto d.o.o.Adul.dezinsekcija13.750,00
2022-07-04 00:00:00447-1-1Pecto d.o.o.Larvicidna dezinsekcija3.750,00
2022-07-04 00:00:00448-1-1Pecto d.o.o.Dezinsekcija9.625,00
2022-07-04 00:00:0089-003MAREX ELEKTROSTROJ D.O.O.Tuš i slavina24.543,75
2022-07-04 00:00:00137-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje uginulih život.2.750,00
2022-07-04 00:00:00123-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje životinja 05/227.125,00
2022-07-04 00:00:0038-2-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.732,43
2022-07-04 00:00:002210600767Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.2.261,72
2022-07-04 00:00:002210600546Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-15.06.22.38,89
2022-07-04 00:00:002210599905Vodovod i kanalizacijaPotrošak 17.05.-14.06.22.22,60
2022-07-04 00:00:002210597807Vodovod i kanalizacijaPotrošak 20.05.-20.06.22.457,00
2022-07-04 00:00:002210597513Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.2.281,48
2022-07-04 00:00:002210597170Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.1.065,16
2022-07-04 00:00:002210596754Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.992,76
2022-07-04 00:00:002210613319Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-21.06.22.283,24
2022-07-04 00:00:002210613814Vodovod i kanalizacijaPotrošak 23.05.-23.06.22.177,28
2022-07-04 00:00:002210567431Vodovod i kanalizacijaPotrošak 11.05.-06.06.22.485,96
2022-07-04 00:00:002210567432Vodovod i kanalizacijaPotrošak 11.05.-06.06.22.220,70
2022-07-04 00:00:0035-2-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.416,11
2022-07-04 00:00:0037-2-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.433,88
2022-07-04 00:00:0036-2-1SezonacNAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ.396,79
2022-07-04 00:00:0039-2-1SezonacNAMIRN.-SRED.ZA ÈIŠÆ.862,61
2022-07-04 00:00:00498-001-1Restoran "Amigos"Reprezentacija4.725,00
2022-07-04 00:00:002886-001-1Restoran "Amigos"Reprezentacija-sveèana sjed.2.649,99
2022-07-04 00:00:002210572162Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.05.-10.06.22.898,25
2022-07-04 00:00:002210572588Vodovod i kanalizacijaPotrošak 11.05.-06.06.22.332,06
2022-07-04 00:00:002210597079Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.558,36
2022-07-04 00:00:002210568418Vodovod i kanalizacijaPotrošak 13.05.-06.06.22.66,04
2022-07-04 00:00:002210567430Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.05.-10.06.22.38,89
2022-07-04 00:00:002210567428Vodovod i kanalizacijaNak.za održ.14.05.-10.06.22,60
2022-07-04 00:00:002210564191Vodovod i kanalizacijaPotrošak 17.05.-13.06.22.283,24
2022-07-04 00:00:002210567429Vodovod i kanalizacijaPotrošak 14.05.-10.06.22.1.032,46
2022-07-04 00:00:002210597169Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.934,84
2022-07-04 00:00:002210597168Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.761,08
2022-07-04 00:00:002210597167Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.963,80
2022-07-04 00:00:002210597166Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.05.-20.06.22.2.223,56
2022-07-04 00:00:002210570245Vodovod i kanalizacijaNakn. za održ. 14.05.-10.06.22,60
2022-07-04 00:00:001508-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPrintana zastava1.218,75
2022-07-04 00:00:0022-1-1TIM CULJAKMrež.instalacije u Vijeænici2.535,00
2022-07-04 00:00:00140-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket-sveèana sjednica2.650,00
2022-07-04 00:00:00141-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket-Dan opæine1.000,00
2022-07-04 00:00:001415-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica minolta397,50
2022-07-04 00:00:0095-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆUsluga servisera800,00
2022-07-04 00:00:0070/POSL1T/50001CIPETIÆ d.o.o.Materijal za potrebe ukopa3.000,00
2022-07-04 00:00:001037-1-12ARMO d.o.o.Najam dvorane-ECOMAP15.440,00
2022-07-04 00:00:0008153-0-22SEMMLER D.O.O.Najam wc kabine 05/22625,00
2022-07-01 00:00:0035-2022GENERALMARKET d.o.o.Konsekutivni prijevod600,00
2022-07-01 00:00:001259-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa-Ugovor149,50
2022-07-01 00:00:00469-1-1ASTREJA PLUS d.o.o.Igraèke za vrtiæ4.217,50
2022-07-01 00:00:0019-13-1BRAVARIJA BOTICA j.d.o.o.Informativni paneli-ECOMAP6.350,00
2022-07-01 00:00:002301035654-220521-7HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01.05.-31.05.22.7.463,24
2022-07-01 00:00:002500100118-220520-2HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01.05.-31.05.22.339,34
2022-07-01 00:00:002301007799-220521-1HEP ELEKTRA d.o.o.Elek.energija 01.05.-31.05.22.625,81
2022-07-01 00:00:005-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 05/223.200,00
2022-07-01 00:00:0000-0008-22ARGOLA AG D.O.O.Veèera -ECOMAP10.600,00
2022-07-01 00:00:00533-1Primo Tim d.o.o.Radio prijemnik za rampu591,00
2022-06-28 00:00:00390-1-1HYDROCAR d.o.o.Senzor hidrauliènog tlaka3.737,50
2022-06-28 00:00:0013-01-1Simetrala d.o.o.Tehnièke usluge3.000,00
2022-06-28 00:00:0012-01-1Simetrala d.o.o.Tehnièke usluge3.700,00
2022-06-28 00:00:002974-V03-91Inel d.o.o.Žarulje, kablovi, spojnice6.796,51
2022-06-28 00:00:000157006-20075840Narodne novine d.d.Postupak javne nabave-online1.875,00
2022-06-28 00:00:0011017-2022Studentski centar Split - Student servisUsluge Mamiæ, Knezoviæ2.513,40
2022-06-28 00:00:0011018-116971Studentski centar Split - Student servisUsluge Josip Knezoviæ1.416,00
2022-06-28 00:00:0025-0522-0333475FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-raèun 05/2212,50
2022-06-28 00:00:0008-0522-0312364FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-paket 05/2262,50
2022-06-28 00:00:0035-0522-0328625FINANCIJSKA AGENCIJA FINAUsluge FINE20,90
2022-06-28 00:00:001-2021STOLARSKI OBRT STIPENamještaj17.615,00
2022-06-28 00:00:0099-01-1Metanoja d.o.o.Dekoracija balonima550,00
2022-06-28 00:00:001378-1-1MASTER COPY d.o.o.Printer HP LJ M401987,50
2022-06-28 00:00:0097-1-1TECHNO WIN d.o.o.Servis vozila2.597,25
2022-06-17 00:00:0011/01/1Simetrala d.o.o.Struèni nadzor rek. javne ras.1.778,18
2022-06-17 00:00:002210543554Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 05/2222,60
2022-06-17 00:00:002210543553Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode 05/2222,60
2022-06-17 00:00:00115INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programske opreme1.875,00
2022-06-17 00:00:000010056859-220520-6HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energija 05/2287.709,58
2022-06-17 00:00:000010056859-220521-4HEP OPSKRBA D.O.O.Elek.energijaa 05/2211.671,39
2022-06-17 00:00:00623MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje prog.pak.05/221.500,00
2022-06-17 00:00:002301035654-220520-9HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošak el.energ. 05/22207,03
2022-06-17 00:00:002301007799-220520-3HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošak el.energ. 05/224.224,60
2022-06-17 00:00:00909-V001-10BIOS RACUNALAPaušal po ug. o održ. 06/223.125,00
2022-06-17 00:00:0011-1-1GRADNJA SABLJIÆPrivremena situacija, Ugovor123.485,00
2022-06-17 00:00:0025 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièke usluge 05/2210.000,00
2022-06-17 00:00:000000127176062022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga za 05/20221.841,81
2022-06-17 00:00:000000127159062022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga za 05/20224.815,99
2022-06-17 00:00:00037-001-1Bilota inženjering d.o.o.Idejni projekt rekonstrukcije16.687,50
2022-06-17 00:00:00124/01/1PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR3.125,00
2022-06-15 00:00:00495-1-49050TURK d.o.o.59-2022Ruènik print6.825,00
2022-06-15 00:00:0082-2022ARMO d.o.o.Ponuda 82/20224.140,00
2022-06-15 00:00:0022329148WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 655 KZ433,23
2022-06-15 00:00:00018-1-1Tangens d.o.o.41/22Montaža rampe3.625,00
2022-06-15 00:00:0041-PP4-1BAT TAXI d.o.o.Usluga prijevoza za 05/2217.447,91
2022-06-15 00:00:00159-01-1PRO EXAMEN d.o.o.10-2022Pregled razvodnog ormara JR1.875,00
2022-06-15 00:00:0006-22O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRADCjelodnevni boravak 01-06/202218.900,00
2022-06-15 00:00:000006/1/1URBAN SYSTEM d.o.o.58-2022Jarbol za Plavu zastavu6.306,25
2022-06-15 00:00:00336/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava za 05/224.750,00
2022-06-15 00:00:00337/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava za 05/222.981,25
2022-06-15 00:00:0010627/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga Leskur Nikola3.150,60
2022-06-15 00:00:00308-VP1-1LOGARITAM D.O.O.41/22Print naljepnica250,00
2022-06-15 00:00:0055142/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica 05/2216.524,87
2022-06-15 00:00:009-1-1-21LEONARDO JELIC29/22Prihrana kamenom14.467,50
2022-06-15 00:00:0010-1-1-22LEONARDO JELIC39/22Sanacija obalnih pera8.250,00
2022-06-15 00:00:0011-1-1-22LEONARDO JELIC40/22Iskopi temelja za igral. i koš10.325,00
2022-06-15 00:00:0028/07/*21JURE-GVS D.O.O.Atest elektro instalacije JR1.875,00
2022-06-15 00:00:0077-01-221T.A.U. OPREMA d.o.o.65/22Komplet igralište, koševi71.062,50
2022-06-15 00:00:000000231/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interv.tr.05/222.000,00
2022-06-15 00:00:002210455212Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode 04/22123,96
2022-06-15 00:00:002210456375Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode 04/22746,74
2022-06-15 00:00:002210398252Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.802,76
2022-06-15 00:00:00RO-327/1/1Pecto d.o.o.Dezinsekcija13.750,00
2022-06-15 00:00:0036899Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00
2022-06-15 00:00:0050-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Prijevoz 05/222.615,00
2022-06-15 00:00:005391-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 05/20225.617,40
2022-06-15 00:00:002975-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 05/2022312,00
2022-06-15 00:00:002516-V03-91Inel d.o.o.12-2022LED paneli-rasvjeta kancelarij1.782,98
2022-06-15 00:00:0005 10065-0522-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada 05/22142,38
2022-06-10 00:00:0013/FIN/1BOŽIKOVIÆ COMPANY j.d.o.o.Interaktivna stolica32.500,00
2022-06-09 00:00:0028/01/221POLYLINE d.o.o.Struèni nadzor3.627,54
2022-06-09 00:00:00246/01/221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 01/222.498,75
2022-06-09 00:00:00247-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 02/222.500,00
2022-06-09 00:00:00248-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 03/222.500,00
2022-06-09 00:00:00249-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 04/222.500,00
2022-06-09 00:00:00250-01-221Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praæenje 05/222.500,00
2022-06-09 00:00:0068-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrepštine9.562,50
2022-06-09 00:00:001183-1-1MASTER COPY d.o.o.servis Konica Minolta497,50
2022-06-09 00:00:00439-2022GRAND HOTEL LAV D.O.O.Predraèun 439-202250.000,00
2022-06-09 00:00:00EN-0011/22GRAD SPLITNaknada za utjecaj na okoliš103.707,03
2022-06-09 00:00:0022/0000005GRAD SPLITNaknada za sanaciju odlagališt49.384,30
2022-06-08 00:00:00795/001/6Ferroplast d.o.o.MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE2.033,00
2022-06-08 00:00:002210507370Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.71,46
2022-06-08 00:00:002210507857Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.63,28
2022-06-08 00:00:002210508420Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.181,88
2022-06-08 00:00:002210508602Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.905,88
2022-06-08 00:00:002210508616Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.22,60
2022-06-08 00:00:002210508617Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.38,89
2022-06-08 00:00:002210438406Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-06-08 00:00:002210438407Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-06-08 00:00:002210508618Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.22,60
2022-06-08 00:00:002210508643Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.22,60
2022-06-08 00:00:002210508672Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.71,46
2022-06-08 00:00:002210508673Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.22,60
2022-06-08 00:00:002210508805Vodovod i kanalizacijaPotrošak 26.04.-27.05.22.676,47
2022-06-08 00:00:002210454862Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode-Groblje2.788,28
2022-06-08 00:00:002210454863Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode 04/22220,70
2022-06-08 00:00:002210456496Vodovod i kanalizacijaPotrošnja vode 04/22681,71
2022-06-08 00:00:001295-001/0122-1ŠKARE-TRADEJAKNE I HLAÈE519,75
2022-06-08 00:00:002301-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50
2022-06-08 00:00:002301007799-220422-3HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.enrgije 04/2225.257,07
2022-06-08 00:00:002301007799-220420-7HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.energije 04/224.675,61
2022-06-08 00:00:002301007799-220421-5HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.energije86,22
2022-06-08 00:00:002500100118-220420-6HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.energije JR 04/2525,42
2022-06-08 00:00:002301035654-220420-2HEP ELEKTRA d.o.o.Potrošnja el.energije 04/226.509,46
2022-06-08 00:00:00461/V02/KAMEN-MG d.o.o.PIJESAK 4-8MM488,25
2022-06-03 00:00:002210491151Vodovod i kanalizacijaPotrošak od 19.04.-18.05.22.22,60
2022-06-03 00:00:002210490511Vodovod i kanalizacijaPotrošak od 19.04.-17.05.22.22,60
2022-06-03 00:00:002210488541Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.04.-20.05.22.268,76
2022-06-03 00:00:002210470678Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/22104,04
2022-06-03 00:00:002210487569Vodovod i kanalizacijaPotrošak 18.04.-20.05.22.22,60
2022-06-03 00:00:002210487938Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.543,88
2022-06-03 00:00:002210488021Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.2.035,32
2022-06-03 00:00:002210488022Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.1.369,24
2022-06-03 00:00:002210488023Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.616,28
2022-06-03 00:00:002210488025Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.1.470,60
2022-06-03 00:00:002210488024Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.1.557,48
2022-06-03 00:00:002210488299Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.2.426,28
2022-06-03 00:00:002210491306Vodovod i kanalizacijaPotrošak 19.04.-18.05.22.2.802,76
2022-06-03 00:00:005-2022OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEsufinanciranje prehrane 05/221.350,00
2022-06-03 00:00:002210500443Vodovod i kanalizacijaPotrošak 25.04.-23.05.22.191,76
2022-06-03 00:00:008-1-1-22LEONARDO JELICSanacija obalnih pera241.836,00
2022-06-03 00:00:0003-216659WIENER OSIGURANJEPolica br 03-2166593.168,02
2022-06-03 00:00:005-2022O.Š. KMAN KOCUNARSufinanciranje prehrane 05/22450,00
2022-06-03 00:00:002210467676Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/2251,56
2022-06-03 00:00:002210469180Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/2255,18
2022-06-03 00:00:002210469178Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/2222,60
2022-06-03 00:00:002210469179Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/22934,73
2022-06-03 00:00:002210469769Vodovod i kanalizacijaPOTROŠNJA VODE 04/22218,06
2022-06-01 00:00:00103-1-1TAYRA j.d.o.o.Putni radni list203,12
2022-06-01 00:00:00101-1-1TAYRA j.d.o.o.Papirnati ruènici990,00
2022-06-01 00:00:00121-1-1TAYRA j.d.o.o.Toner Minolta TN 3243.118,75
2022-06-01 00:00:00124-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.667,50
2022-06-01 00:00:00126-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal4.244,75
2022-06-01 00:00:0010-1-1TIM CULJAKTelekom.usluge8.950,00
2022-05-26 00:00:00705-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje programske opreme3.125,00
2022-05-26 00:00:00524-V001-10BIOS RACUNALAUsluga održavanja informat.opreme3.125,00
2022-05-26 00:00:00271-VP1-1LOGARITAM D.O.O.PRINT POZIVNICA I KUVERTI2.175,00
2022-05-26 00:00:00273-VP1-1LOGARITAM D.O.O.OMOT SPISA-TISAK3.375,00
2022-05-26 00:00:00115-01-10Animalis centrum d.o.o.ZBRINJAVANJE PSA6.250,00
2022-05-26 00:00:0078-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆUsluga servisa1.000,00
2022-05-26 00:00:00168-1-1AUTO LINE DOMIÆMagnetski kljuć punjenje160,00
2022-05-25 00:00:00399-001-1BMOVE d.o.o.Usl.naplate parkinga za 04/221.600,29
2022-05-23 00:00:0056-0522-0270048FINANCIJSKA AGENCIJA FINAPremium paket-godišnje3.937,50
2022-05-23 00:00:00771-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa230,00
2022-05-23 00:00:0006/1/1/2022Bagatin j.d.o.o.Radovi prema nar. br.40/2224.625,00
2022-05-23 00:00:00176/PP1/3PROLUX d.d.d.Rekonstrukcija javne rasvjete276.807,75
2022-05-23 00:00:0095/V01/0Arbol d.o.o.Vreće za otpatke4.327,56
2022-05-23 00:00:0014/01/221Konaèni element d.o.o.Rekonstrukcija javne rasvjete5.314,71
2022-05-23 00:00:00Ponuda 211014185210WIENER OSIGURANJEPremija AO ST971-GV1.023,73
2022-05-23 00:00:00564/001/6Ferroplast d.o.o.održavanje javnih površina1.373,50
2022-05-23 00:00:00278/FIN/1EKO-TIM d.o.o.Ispumpavanje odvodnje-groblje Ban500,00
2022-05-23 00:00:004369-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 04/20228.120,90
2022-05-23 00:00:002422-360013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 04/2022700,00
2022-05-20 00:00:000157006-20057264Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave1.875,00
2022-05-20 00:00:0035-0422-0268673FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava financijskih izvještaj13,20
2022-05-20 00:00:0025-0422-0253001FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun za 04/202212,50
2022-05-20 00:00:0008-0422-0234396FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket za 04/202262,50
2022-05-20 00:00:0036899Vindalton d.o.o.Servis klima ureðaja2.187,50
2022-05-20 00:00:0055/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Pijesak za odbojku19.531,25
2022-05-20 00:00:0090/01/221Centar za kulturu i obrazovanje Zlatna vEdukacija djelatnika26.000,00
2022-05-20 00:00:000004/1/1URBAN SYSTEM d.o.o.Košarkaška konstrukcija9.437,50
2022-05-20 00:00:00255/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.održavanje sustava4.750,00
2022-05-20 00:00:00451-01-91ELEKTRONIC SECURITY d.o.o.Premještanje videonadzora4.200,00
2022-05-20 00:00:007525/P040/1TOKIÆ d.o.o.Autodijelovi979,18
2022-05-13 00:00:006/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00
2022-05-13 00:00:0032-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 04/20222.615,00
2022-05-13 00:00:0093-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga875,00
2022-05-13 00:00:0005 10065-0422-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada142,38
2022-05-13 00:00:0004-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 04/20223.200,00
2022-05-13 00:00:002210420924Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode364,65
2022-05-13 00:00:002210420528Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-05-13 00:00:002210420527Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18
2022-05-13 00:00:002210420447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-05-13 00:00:002210420342Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-05-13 00:00:002210420341Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2022-05-13 00:00:002210404583Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode148,32
2022-05-13 00:00:002210420340Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-05-13 00:00:002210420279Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode920,36
2022-05-13 00:00:002210420278Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode28,96
2022-05-13 00:00:002210419905Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode51,56
2022-05-13 00:00:002210418121Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28
2022-05-13 00:00:002210416529Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18
2022-05-13 00:00:0073-PL-01/22PLING D.O.O.Rekonstrukcija JR Pojatište87.118,75
2022-05-13 00:00:0088INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa za 04/20221.875,00
2022-05-13 00:00:000010056859-220421-8HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija za 04/202214.865,07
2022-05-13 00:00:000010056859-220420-0HEP OPSKRBA D.O.O.Elektr.energija za 04/202295.848,96
2022-05-13 00:00:001720-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937,50
2022-05-13 00:00:00Ponuda 090-00099CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST971-GV909,22
2022-05-13 00:00:0042511/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica9.391,49
2022-05-13 00:00:007-1-1/22LEONARDO JELICČiščenje kanala na obali17.375,00
2022-05-13 00:00:006-1-1/22LEONARDO JELICUređenje plažnog puta, sadnja11.537,50
2022-05-13 00:00:00164-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 04/20222.750,00
2022-05-13 00:00:0005-2022OSNOVNA ŠKOLA SPINUTProduženi boravak za 05-06/221.800,00
2022-05-13 00:00:0019-01-22Praska j.d.o.o.Usluga promidžbe za 01/20222.500,00
2022-05-13 00:00:0020-01-22Praska j.d.o.o.Usluga promidžbe za 02-04/22.7.500,00
2022-05-13 00:00:0021-01-22Praska j.d.o.o.Održavanje web RD Perun533,40
2022-05-13 00:00:00011-1-1Tangens d.o.o.Popravak ograde-autob.stanica3.750,00
2022-05-13 00:00:00010-1-1Tangens d.o.o.Izrada stalka za križ i lijes2.812,50
2022-05-13 00:00:0051/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Zaštitna guma za balotalište7.704,00
2022-05-13 00:00:000000180/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanc.interventnih troškova2.000,00
2022-05-13 00:00:00500MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa za 04/20221.500,00
2022-05-13 00:00:0038/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subvenc.prijevoza za 04/202217.447,91
2022-05-13 00:00:0035-AMP1-360ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Izvedbeni proj.dizala -obala Mutogras4.000,00
2022-05-13 00:00:0004-2022OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEProduženi boravak za 04/20221.350,00
2022-05-13 00:00:002249/V01/1PROVIDER service dooBarijera s trakom-groblje Ban1.800,00
2022-05-13 00:00:00PZ17/2022udruga lijepa našaProvedba programa Plava zastava14.000,00
2022-05-13 00:00:001/01/221GRAPHIC LINE obrt za dizajnGrafički dizajn naljepnica1.750,00
2022-05-13 00:00:00256/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.održavanje sustava2.981,25
2022-05-13 00:00:00000012661805/2022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 04/20224.764,83
2022-05-13 00:00:00126633052022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 04/20221.844,19
2022-05-13 00:00:006953/P040/1TOKIÆ d.o.o.Auto dijelovi56,40
2022-05-13 00:00:00168-1-1AUTO LINE DOMIÆMagnetski ključ-punjenje240,00
2022-05-06 00:00:0094/01/1PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o.Projekt rekonstr.JR-Banica9.375,00
2022-05-06 00:00:0010-1-1GRADNJA GALIOT d.o.o.Izrada i dobava odbojnika5.500,00
2022-05-06 00:00:00RO-237/1/1Pecto d.o.o.DDD mjere18.750,00
2022-05-06 00:00:0053-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za èišèenje9.562,50
2022-05-06 00:00:0047/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Šljunèani agregat8.960,00
2022-05-06 00:00:0011/01/221Konaèni element d.o.o.Projekt sanacije potpor.zida9.375,00
2022-05-03 00:00:0065/V01/0Arbol d.o.o.Vreæe za otpatke2.287,50
2022-05-03 00:00:00358/001/2Ferroplast d.o.o.Materijal396,00
2022-05-03 00:00:00330/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal829,50
2022-05-03 00:00:0010/1/1Simetrala d.o.o.izvedbeni projekt5.500,00
2022-05-03 00:00:008/01/1Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstrukcije JR2.718,11
2022-05-03 00:00:000157006-20048230Narodne novine d.d.postupak javne nabave1.875,00
2022-05-03 00:00:0005 10065-032201Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada142,38
2022-05-03 00:00:002210349978Vodovod i kanalizacijapotrošak vode40,68
2022-05-03 00:00:002210349796Vodovod i kanalizacijapotrošak vode816,67
2022-05-03 00:00:002210348821Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:002210347850Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:002210347828Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:002210376546Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:002210377154Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.020,84
2022-05-03 00:00:002210377153Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode732,12
2022-05-03 00:00:002210338285Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:002210377152Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.209,08
2022-05-03 00:00:002210377151Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.267,00
2022-05-03 00:00:002210377073Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode732,12
2022-05-03 00:00:002210338284Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:002210381274Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2022-05-03 00:00:002210380480Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:002210377981Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode254,28
2022-05-03 00:00:002210377689Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.151,16
2022-05-03 00:00:002210377155Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.006,36
2022-05-03 00:00:002210347110Vodovod i kanalizacijapotrošak vode122,98
2022-05-03 00:00:002210347109Vodovod i kanalizacijapotrošak vode341,16
2022-05-03 00:00:002210347108Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:002210347107Vodovod i kanalizacijapotrošak vode576,39
2022-05-03 00:00:002210347106Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:002210345040Vodovod i kanalizacijapotrošak vode22,60
2022-05-03 00:00:003764-1003-0005Hrvatski telekom d.d.Klasiène i elektro bicikle449.750,00
2022-05-03 00:00:009/1/1GALIOTZamjena starih i postavljanje12.000,00
2022-05-03 00:00:00EN-0027/22GRAD SPLITNaknada za utjecaj na okoliš99.791,27
2022-05-03 00:00:0022/0000015GRAD SPLITNaknada za sanaciju Karepovca47.519,65
2022-05-03 00:00:00Ponuda 001-0362/22ŠKARE-TRADERadna odjeća519,75
2022-05-03 00:00:005-1-1/22LEONARDO JELICUgradnja odvodnje Groblje Ban24.350,00
2022-05-03 00:00:0081*PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 03/20222.750,00
2022-05-03 00:00:0051/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Materijal za trimere2.522,00
2022-05-03 00:00:0002-21O.Š.POIŠANSufin.produž.boravka 01-06/2213.500,00
2022-05-03 00:00:0003-2022OSNOVNA ŠKOLA SPINUTProduženi boravak za 02-04/222.700,00
2022-05-03 00:00:0035-0322-0181564FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava financ.izvještaja31,20
2022-05-03 00:00:0008-0322-0188338FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50
2022-05-03 00:00:009-1-1GRADNJA SABLJIÆSanacija JR -Kotlace9.250,00
2022-05-03 00:00:003/01/221Èakarov steæak d.o.o.Izrada table-kuæni broj300,00
2022-05-03 00:00:0031-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sadnja tamarisa - Mutogras12.450,00
2022-05-03 00:00:0034-1-1Graðevno Zec d.o.o.Popravak kolnika -Duge njive24.852,00
2022-05-03 00:00:0021-1-1Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obalnog dijela211.230,85
2022-05-03 00:00:002301035654-220322-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija417,54
2022-05-03 00:00:002301007799-220322-7HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija606,74
2022-05-03 00:00:002301035654-220320-6HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija3.853,80
2022-05-03 00:00:002500100118-220320-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija75.510,68
2022-05-03 00:00:002301007799-220321-9HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija20.644,01
2022-05-03 00:00:00759-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera preslike238,00
2022-05-03 00:00:0024/01/221POLYLINE d.o.o.Izmjene i dopune idejnog proj.7.500,00
2022-05-03 00:00:0023/01/221POLYLINE d.o.o.Izmjene i dopune idejnog pr.1.875,00
2022-05-03 00:00:0022/01/221POLYLINE d.o.o.izmj. i dop. idejnog projekta3.750,00
2022-05-03 00:00:0015/01/221POLYLINE d.o.o.Nadzor sanacije obalnog pojasa4.224,63
2022-05-03 00:00:0023-AMP1-360ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.Izvedbeni projekt rekonstrukci21.250,00
2022-05-03 00:00:004-2022O.Š. KMAN KOCUNARSufin.produženog boravka 04/22450,00
2022-05-03 00:00:003100/11478/33Porsche Inter Auto d.o.o. Splitservis vozila7.125,89
2022-05-03 00:00:00Ponuda 2371/2022NOVA SPLET dooFleksibilni PVC stupiæi1.173,63
2022-04-29 00:00:0065/FIN/1OBRT BAKOTADobava i ugradnja stupova JR3.125,00
2022-04-29 00:00:0025-0322-0164817FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50
2022-04-29 00:00:0036898GRADNJA SABLJIÆSanac. potpornog zida Put Mure77.141,24
2022-04-29 00:00:0016-M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièka usluga za 03/202210.000,00
2022-04-29 00:00:00685-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera preslike592,50
2022-04-29 00:00:00Ponuda 52-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera dokumentacije PIP doo1.390,01
2022-04-29 00:00:00378MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje program.paketa1.500,00
2022-04-29 00:00:00174/01/221Multipartner d.o.o.Renault trafic Passanger249.062,50
2022-04-29 00:00:002297-TTTS1-91Bosut d.o.o.Auto gume (VW Passat)5.495,00
2022-04-29 00:00:00182/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava Pazigrad2.981,25
2022-04-29 00:00:00181/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje pazigrad, Gradsko oko4.750,00
2022-04-29 00:00:00128030042022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 03/20221.825,53
2022-04-29 00:00:00128020042022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 03/20225.222,17
2022-04-29 00:00:0045425-FR2200-1WURTH HRVATSKA d.o.o.Granulat za ulje, marker za oe612,73
2022-04-29 00:00:0036896VV-PROJEKT d.o.o.Idejni projekt dvorane Strožan68.750,00
2022-04-29 00:00:001722/VPS/1Taho ST d.o.o.Pregled vatrog.aparata112,83
2022-04-29 00:00:0036895Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00
2022-04-29 00:00:0081-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.050,00
2022-04-29 00:00:0083-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga2.500,00
2022-04-29 00:00:0036898Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije potpor.zida1.419,40
2022-04-29 00:00:0036895Simetrala d.o.o.Nadzor sanacije obor.kanalizacije2.884,40
2022-04-29 00:00:0036896Simetrala d.o.o.Nadzor radova ureðenja šetnice1.775,59
2022-04-29 00:00:001882-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima za 03/2022740,00
2022-04-29 00:00:003302-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 03/202212.034,60
2022-04-29 00:00:001045-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal7.810,60
2022-04-29 00:00:0044621Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 03/20223.200,00
2022-04-29 00:00:002210198568Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode380,94
2022-04-29 00:00:002210309746Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode543,82
2022-04-29 00:00:002210309489Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-04-29 00:00:002210309414Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-04-29 00:00:002210309370Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18
2022-04-29 00:00:002210309369Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-04-29 00:00:002210309339Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.107,72
2022-04-29 00:00:002210309338Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode115,84
2022-04-29 00:00:002210309139Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-04-29 00:00:002210307858Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28
2022-04-29 00:00:0036892PUP KOMERC d.o.o.Materijal2.717,49
2022-04-29 00:00:001381-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Priprema vježbe evakuacije1.100,00
2022-04-29 00:00:00Ponuda 090-00088CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh pregled vozila ST 157-MV5.526,71
2022-04-29 00:00:00Ponuda br.090-00085CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregle vozila ST 9147-S898,02
2022-04-29 00:00:00Ponuda 090-00086CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled vozila ST 9148-S898,02
2022-04-29 00:00:0029931/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica15.546,60
2022-04-29 00:00:0010-01-91-22IGT-GRADITELJ D.O.O.Ureðenje staze na groblju "Ban109.724,40
2022-04-27 00:00:006365/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga P.Mamiæ, J.Knezoviæ3.575,40
2022-04-25 00:00:00313-001-1BMOVE d.o.o.Usluga naplate parknga1.663,06
2022-04-14 00:00:00Ponuda 211014054735WIENER OSIGURANJEPremoija AO Renault traffiv1.162,08
2022-04-12 00:00:005660-H090-20014CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST1017AC890,90
2022-04-07 00:00:00Ponuda 000126BIOS RACUNALADell Latitude 5520,Dell DockWS11.992,50
2022-04-07 00:00:00Ponuda 00127BIOS RACUNALAPC DellVostro 2 kom11.475,00
2022-04-07 00:00:00Ponuda 00130BIOS RACUNALAPC NOT Dell Vostro 351020.430,00
2022-04-06 00:00:008-1-1OBRT VAGUNOdvoz trupaca-Bleiburška ul.2.500,00
2022-04-06 00:00:0055175/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna dalmacija496,11
2022-04-06 00:00:0036/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 03/202217.447,91
2022-04-06 00:00:005-1-1GRADNJA SABLJIÆSanacija oborinske kanalizacij90.137,50
2022-04-06 00:00:0064INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa1.875,00
2022-04-06 00:00:000000128/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanc.interventnih troškova2.000,00
2022-04-06 00:00:003-22OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanc.prehrane za 03/20221.350,00
2022-04-06 00:00:00717/1003/1Benussi d.o.o.Servis vozila ST157-MV11.515,88
2022-04-06 00:00:0050-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila2.567,40
2022-04-06 00:00:0051-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila400,00
2022-04-06 00:00:0022187778WIENER OSIGURANJEPremija AO ST5819-V974,34
2022-04-06 00:00:0068/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1.500,00
2022-04-06 00:00:0023-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Sufin.prijevoza za 03/20222.615,00
2022-03-31 00:00:0014/01/221POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazvr.cest5.940,95
2022-03-31 00:00:0016/2022 POS1/1BARTULINOdržavanje nerazvrstanih cesta198.031,74
2022-03-31 00:00:00262/1/4Sculptor computers NET d.o.o.Izrada XML datoteke-arhiva825,00
2022-03-31 00:00:0044/01/1OBRT ZOVAKVarenje elemenat stupova JR8.150,00
2022-03-31 00:00:001509-V03-91Inel d.o.o.Materijal10.098,50
2022-03-31 00:00:0036915BENDIS d.o.oPrekidaè na volanu622,50
2022-03-31 00:00:0061-01-10Animalis centrum d.o.o.Vetrinarska usluga625,00
2022-03-31 00:00:002210276656Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode428,04
2022-03-31 00:00:002210276710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.557,48
2022-03-31 00:00:002210276711Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.383,72
2022-03-31 00:00:002210276712Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode457,00
2022-03-31 00:00:002210276713Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.136,68
2022-03-31 00:00:002210276714Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.470,60
2022-03-31 00:00:002210276966Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761,08
2022-03-31 00:00:002210277114Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode268,76
2022-03-31 00:00:002210278561Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-31 00:00:002210278975Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-31 00:00:002210276493Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-31 00:00:002210279135Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.904,12
2022-03-31 00:00:004-1-1/22LEONARDO JELICOdvoz raslinja19.687,50
2022-03-31 00:00:0063-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal, toneri koni2.670,55
2022-03-31 00:00:0072-1-1TAYRA j.d.o.o.Higijenske potrebšštine+ ureds873,75
2022-03-31 00:00:002210296333Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode162,80
2022-03-31 00:00:0036920Obala d.o.o.Glavni projekt sanacije obala87.500,00
2022-03-31 00:00:0037-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrebštine9.562,50
2022-03-31 00:00:00135-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Izrada vizitki250,00
2022-03-31 00:00:0075-1-1TAYRA j.d.o.o.Podloga za radni stol42,50
2022-03-31 00:00:0076-1-1TAYRA j.d.o.o.Toner Canon LBP2201.950,00
2022-03-31 00:00:0036893MINET STUDIO D.O.O.Održavanje web stranioe Op. Po16.500,00
2022-03-31 00:00:001257-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50
2022-03-31 00:00:0036894Simetrala d.o.o.Izvedbeni projekt rekonstr,JR6.000,00
2022-03-31 00:00:00Ponuda 211013886150WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 5057-E814,25
2022-03-25 00:00:00226-001-1BMOVE d.o.o.Dodjela sms koda312,50
2022-03-25 00:00:00151-001-1BMOVE d.o.o.Usluga naplate parkinga1.607,33
2022-03-25 00:00:0004-V1-22SNAGA SUNCA jdooSolarna multimedijalna stanica19.125,00
2022-03-25 00:00:0005-V1-22SNAGA SUNCA jdooSolarna multimedijalna stanica25.375,00
2022-03-22 00:00:002301035654-220221-8HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija140,01
2022-03-22 00:00:002301035654-220220-0HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija3.589,78
2022-03-22 00:00:002301007799-220221-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija588,72
2022-03-22 00:00:002500100118-220220-3HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija69.595,65
2022-03-22 00:00:002301007799-220220-4HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija17.227,84
2022-03-22 00:00:0068/2/1ALATI MILIÆ D.O.O.Bosch aku odvijaæ+set baterijn2.248,00
2022-03-22 00:00:00116-1-1JADRO d.d.Sadnice Pinus Pinea6.400,00
2022-03-22 00:00:00118-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Naljepnice A4187,49
2022-03-22 00:00:002210250523Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62
2022-03-22 00:00:002210249827Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62
2022-03-22 00:00:002210250524Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode593,19
2022-03-22 00:00:002210250525Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,92
2022-03-22 00:00:002210251178Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62
2022-03-22 00:00:002210250739Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,69
2022-03-21 00:00:0014/V01/0Arbol d.o.o.Vreæe za otpad, wc rola2.244,38
2022-03-21 00:00:00166/001/2Ferroplast d.o.o.Materijal99,00
2022-03-21 00:00:00142/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal829,10
2022-03-21 00:00:0014-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci1.148,83
2022-03-21 00:00:0015-3-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci154,78
2022-03-21 00:00:0013-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci250,92
2022-03-21 00:00:0016-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci303,80
2022-03-21 00:00:0017-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci551,79
2022-03-21 00:00:0017-2-1SezonacSredstva za èišèenje+napitci453,80
2022-03-21 00:00:001249-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina95,20
2022-03-21 00:00:002-2022Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 02/20223.200,00
2022-03-21 00:00:002210234432Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode52,34
2022-03-21 00:00:002210234343Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode812,24
2022-03-21 00:00:002210233523Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62
2022-03-21 00:00:002210233307Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode106,82
2022-03-21 00:00:002210233306Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode479,45
2022-03-21 00:00:002210218932Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-21 00:00:002210181019Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode191,76
2022-03-21 00:00:002210198139Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-21 00:00:002210198081Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-21 00:00:002210197812Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-21 00:00:002210196736Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28
2022-03-21 00:00:002210195906Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,46
2022-03-21 00:00:002210198304Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2022-03-21 00:00:002210198216Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-21 00:00:002210198141Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-21 00:00:002210198140Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-21 00:00:002210218933Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-21 00:00:002210198305Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-03-21 00:00:00112-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print reg.oznake jaružalo225,00
2022-03-21 00:00:004243/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga P.Mamiæ, J.Knezoviæ4.000,20
2022-03-21 00:00:0035-0222-0114598FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja29,10
2022-03-21 00:00:0008-0222-0099077FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50
2022-03-21 00:00:0025-0222-0118625FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50
2022-03-21 00:00:00120/V01/1SPM HERMES D.O.O.Kombinezon radni652,28
2022-03-21 00:00:00170/V01/3Automehanièarski obrt Srðan BašiæServis vozila ST 837-HE3.017,00
2022-03-21 00:00:00249MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programskog paketa1.500,00
2022-03-21 00:00:0037/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor ureðenja prostora javne5.645,44
2022-03-21 00:00:00101/FIN/1EKO-TIM d.o.o.Ispumpavanje obor.voda-groblje500,00
2022-03-21 00:00:00628/1/3Ustanova za zdravstvenu skrb RužicaCovid-19 bris2.225,00
2022-03-21 00:00:0019287032022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga4.731,47
2022-03-21 00:00:00129298032022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet1.868,79
2022-03-21 00:00:0054-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal917,50
2022-03-11 00:00:0022119784WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 837-HE1.120,42
2022-03-11 00:00:000000066/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin.interventnih troškova2.000,00
2022-03-11 00:00:00116MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje program.paketa1.500,00
2022-03-11 00:00:0034/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv. prijevoza 02/2022-dio5.757,81
2022-03-11 00:00:0033/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv. 'prijevoza za 02/20229.504,00
2022-03-11 00:00:009/01/221POLYLINE d.o.o.Nadzor sanacije obalnog dijela7.984,45
2022-03-11 00:00:006/01/221POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta8.623,61
2022-03-11 00:00:0036905BENDIS d.o.oAuto dijellovi381,13
2022-03-11 00:00:0044621BARTULINOdržavanje nerazv.cesta287.453,60
2022-03-11 00:00:0026-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijensk potrebštine9.562,50
2022-03-11 00:00:0036912Crystal consult d.o.o.Org.predstavljanja projekta5.000,00
2022-03-11 00:00:0044593OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufin.prehrane za 02/20221.350,00
2022-03-11 00:00:000002/1/1URBAN SYSTEM d.o.o.AL. vratnice za mali nogomet7.000,00
2022-03-11 00:00:00105/01/221RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigrad, gradsko oko-4.750,00
2022-03-11 00:00:00106/01/221RI-ING NET d.o.o.Sustav pazigrad, mjeseæno2.981,25
2022-03-11 00:00:003331/P040/1TOKIÆ d.o.o.Akumulator TQ689,50
2022-03-11 00:00:0050-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal568,62
2022-03-11 00:00:0033-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2.481,88
2022-03-11 00:00:0036906TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal3.053,88
2022-03-11 00:00:0036976VRTNI CENTAR GERONT D.O.O.Sadnice voèki13.840,44
2022-03-11 00:00:001079/VPS/1Taho ST d.o.o.Periodièki pregled aparata92,50
2022-03-11 00:00:0036893Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00
2022-03-11 00:00:0021/1/1/2Vulkanizer Sretna KordaPranje kamiona212,50
2022-03-11 00:00:0036907Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 02/20222.465,00
2022-03-11 00:00:0050-01-10Animalis centrum d.o.o.Financiranje skloništa za 202225.000,00
2022-03-11 00:00:0051-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga2.287,50
2022-03-11 00:00:00110-1-100Gradeko d.o.o.Elektromaterijal12.500,00
2022-03-11 00:00:002240-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 02/202217.375,10
2022-03-11 00:00:001354-30013-2Hrvatska pošta d.d.uplate komitentima za 02/202288,00
2022-03-11 00:00:0005 10065-0222-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada142,38
2022-03-11 00:00:0087INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programske opreme1.875,00
2022-03-11 00:00:00705-f001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50
2022-03-11 00:00:0080-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print i laminacija naljepnica2.000,00
2022-03-11 00:00:0092-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Tisak kuverti562,50
2022-03-11 00:00:0017583/IK/1INA D.D.Gorivo ina kartica9.078,42
2022-03-11 00:00:003-1-1-22LEONARDO JELICRavnanje puta -plaža3.500,00
2022-03-11 00:00:002-1-1-22LEONARDO JELICRavnanje puta na plaži4.375,00
2022-03-11 00:00:0024668/V01/0BA-COM D.O.O.Poklon boce2.432,48
2022-03-11 00:00:0057-1-1JADRO d.d.Sadnice Tamaris26.836,21
2022-03-11 00:00:00373-V001-10BIOS RACUNALAUsluga ofdržavanja po ugovoru3.125,00
2022-03-11 00:00:0012 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièka usluga za 02/202210.000,00
2022-03-11 00:00:0036900Graðevno Zec d.o.o.Sanacija obalnog pojasa399.222,60
2022-03-11 00:00:0063-1-1Cvjeæarnica "Laura"Buket500,00
2022-03-10 00:00:00Ponuda 0613-50007837WIENER OSIGURANJEPrem.osiguranja -jaružalo892,00
2022-03-04 00:00:0007-01-22Praska j.d.o.o.Održavanje web stranice-RD Per533,40
2022-03-04 00:00:002500100118-220120-7HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija82.438,19
2022-03-04 00:00:00403-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica MINOLTA975,00
2022-03-04 00:00:0020/01/221T.A.U. OPREMA d.o.o.Prometna ogledala11.787,50
2022-03-04 00:00:0002/2022O.Š. KMAN KOCUNARCjelodnevni boravak za 02/2022450,00
2022-03-04 00:00:0030-001-1AUTOSERVIS PERIÈIÆServis vozila2.762,40
2022-03-04 00:00:00156/TIM/1Primo Tim d.o.o.Rezervni dio za rampu3.575,00
2022-03-04 00:00:00157/TIM/1Primo Tim d.o.o.Rezervni dio za rampu3.266,25
2022-03-04 00:00:0023/2021DRUŠTVO POLIÈANAPoljièki kalendar2.000,00
2022-03-04 00:00:00293-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937,50
2022-03-04 00:00:0066-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Ploæa 40x40 sa okovima za MONT1.750,00
2022-02-28 00:00:00Ponuda 090-00045CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled St837-HE2.547,11
2022-02-25 00:00:0062-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1.571,56
2022-02-25 00:00:002210148518Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode120,33
2022-02-25 00:00:002210147919Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210147670Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210147669Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode690,41
2022-02-25 00:00:002210147668Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210146637Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210070634Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,64
2022-02-25 00:00:002210090491Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode351,72
2022-02-25 00:00:002210068884Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode24,74
2022-02-25 00:00:002210069156Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode80,56
2022-02-25 00:00:002210041244Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode42,39
2022-02-25 00:00:002210041059Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode309,28
2022-02-25 00:00:002210039630Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210039199Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode155,46
2022-02-25 00:00:002210071292Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode4.075,35
2022-02-25 00:00:002210071142Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,95
2022-02-25 00:00:002210068748Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.124,80
2022-02-25 00:00:002210068749Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode921,77
2022-02-25 00:00:002210068750Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode313,67
2022-02-25 00:00:002210068751Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.876,78
2022-02-25 00:00:002210068752Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.964,71
2022-02-25 00:00:002210039198Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode817,84
2022-02-25 00:00:002210167132Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode978,28
2022-02-25 00:00:002210167078Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode254,28
2022-02-25 00:00:002210166894Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210167131Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.774,68
2022-02-25 00:00:002210068585Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,66
2022-02-25 00:00:002210068715Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode429,11
2022-02-25 00:00:002210048846Vodovod i kanalizacijaPottošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210048847Vodovod i kanalizacijaPottošak vode632,12
2022-02-25 00:00:002210048848Vodovod i kanalizacijaPottošak vode38,89
2022-02-25 00:00:002210049128Vodovod i kanalizacijaPottošak vode104,04
2022-02-25 00:00:002210049586Vodovod i kanalizacijaPottošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210167133Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode312,20
2022-02-25 00:00:002210103945Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62
2022-02-25 00:00:002210104090Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,48
2022-02-25 00:00:002210104091Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62
2022-02-25 00:00:002210118950Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210118949Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode254,28
2022-02-25 00:00:002210048066Vodovod i kanalizacijaPottošak vode23,84
2022-02-25 00:00:002210100595Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,32
2022-02-25 00:00:002210103163Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62
2022-02-25 00:00:002210103683Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5.980,24
2022-02-25 00:00:002210103684Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode24,25
2022-02-25 00:00:002210103786Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,66
2022-02-25 00:00:002210103787Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62
2022-02-25 00:00:002210168737Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-02-25 00:00:002210169196Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2022-02-25 00:00:002210169314Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.440,76
2022-02-25 00:00:002210167135Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.354,76
2022-02-25 00:00:002210167134Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.353,88
2022-02-25 00:00:002210098670Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,52
2022-02-25 00:00:002210143733Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode40,68
2022-02-25 00:00:002210142280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode51,56
2022-02-25 00:00:002210141914Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139,26
2022-02-25 00:00:002210141913Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode703,16
2022-02-25 00:00:002210167564Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode283,24
2022-02-25 00:00:002210167328Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode283,24
2022-02-24 00:00:00PONUDA 001-0152/22ŠKARE-TRADEJakne- redarstvo1.949,63
2022-02-22 00:00:00603/VPS/1Taho ST d.o.o.Materijal150,00
2022-02-22 00:00:0036892Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR-5.800,00
2022-02-22 00:00:0036893Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR3.800,00
2022-02-22 00:00:0036916Agencija MijanoviæProcjena nekretnine7.500,00
2022-02-22 00:00:002301007799-220120-8HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija18.708,17
2022-02-22 00:00:002301035654-220120-3HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija4.211,87
2022-02-22 00:00:00271-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica Minolta1.857,50
2022-02-22 00:00:00478/1/3Ustanova za zdravstvenu skrb RužicaCovid testiranje1.375,00
2022-02-22 00:00:0065/01/221RI-ING NET d.o.o.Videonadzor-Polj.knezova, Jura23.897,75
2022-02-22 00:00:005030445555-269-7Hrvatski telekom d.d.MAXNET mini--raskid ugovora623,99
2022-02-17 00:00:001206-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina2.245,30
2022-02-17 00:00:002/01/221Èakarov steæak d.o.o.Izrada kuænog broja225,00
2022-02-17 00:00:000000019/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanc.interv.troškova2.000,00
2022-02-17 00:00:0035-0122-0064119FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava izvještaja prihodi23,10
2022-02-17 00:00:0025-0122-0049429FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50
2022-02-17 00:00:0008-0122-0016192FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFina certifikati3.562,50
2022-02-17 00:00:0036892Educatorium d.o.o.Upravljanje projektom za 01/225.000,00
2022-02-17 00:00:0003 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièka usluga10.000,00
2022-02-17 00:00:002779/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga Knezoviæ, Mamiæ3.575,40
2022-02-17 00:00:0007 M1-1-2022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnièka usluga10.000,00
2022-02-17 00:00:0044593OSNOVNA ŠKOLA SPINUTCjelodnevni boravak 01-03-22900,00
2022-02-17 00:00:00263-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa114,50
2022-02-17 00:00:0044562Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 01/20223.200,00
2022-02-17 00:00:00129911022022A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 01/20224.717,11
2022-02-17 00:00:00180-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajiæOvjera potpisa47,50
2022-02-17 00:00:0012-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za èišèenje9.562,50
2022-02-14 00:00:0036910HADO TECHNIK d.o.o.Cestovna èistilica KAERCHER492.500,00
2022-02-11 00:00:00Ponuda 1001/P01/6HANNAH TEKSTIL D.O.O.Jakna radna8.800,00
2022-02-11 00:00:00Ponuda 0222170032ALATI MILIÆ D.O.O.AKU brusilica+bater.s punjaèem2.498,00
2022-02-11 00:00:005532/IK/1INA D.D.Gorivo-INA kartica10.783,47
2022-02-11 00:00:00PredraèunWIENER OSIGURANJEPremija AO Kaercher738,23
2022-02-11 00:00:0031/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 01/202214.400,00
2022-02-11 00:00:0036894VOLT-INGProjekt elektroinstalacija3.125,00
2022-02-11 00:00:0036898Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 01/20222.315,00
2022-02-11 00:00:0082/22SERVIS SLAVIÆ j.d.o.o.Servis dizalice-Iveco ST 157MV18.531,13
2022-02-11 00:00:0036892TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal296,12
2022-02-11 00:00:00803-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima364,00
2022-02-11 00:00:0088-01-91ELEKTRONIC SECURITY d.o.o.Popravak videonadzora-šenica500,00
2022-02-11 00:00:00Zahtjev 1/2022OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufin.prehrane za 01/20221.350,00
2022-02-10 00:00:00Ponuda 090-00034CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled èistilica Kaercher395,65
2022-02-04 00:00:0040183Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.125,00
2022-02-04 00:00:0033/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava2.981,25
2022-02-04 00:00:003-vještvo-1Marino Žuniæ sudski vještak za cest.promProcjena vrijednosti vozila VW750,00
2022-02-04 00:00:0036911Simetrala d.o.o.Nadzor rekonstrukcije3.617,55
2022-02-04 00:00:0033/V01/3Automehanièarski obrt Srðan BašiæRemenica alternatora ST 837HE562,00
2022-02-04 00:00:0018INFOTEHNA D.O.O.održavanje programa, mjeseèno1.875,00
2022-02-04 00:00:00233-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje program.opreme, mj3.125,00
2022-02-04 00:00:0005 10065-0122-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada142,38
2022-02-04 00:00:00Zahtjev br, 1/2022O.Š. KMAN KOCUNARSufin.prehrane za 01/2022450,00
2022-02-04 00:00:00559/C040/1TOKIÆ d.o.o.Motorno ulje, filteri419,40
2022-02-04 00:00:000007/SO1/1/2022ZNAM D.O.O.Rekonstrukcija JR Duge njive92.757,81
2022-02-04 00:00:00307-TTTS1-91Bosut d.o.o.Gume Continental 235/45/185.700,00
2022-02-04 00:00:0036916AUTO LINE DOMIÆMagnetski kljuæ-punjenje240,00
2022-02-04 00:00:00218-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal za JR17.349,74
2022-02-04 00:00:0032-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Tisak kuverti1.050,00
2022-02-04 00:00:00190/1003/1Benussi d.o.o.Auto dijelovi1.653,96
2022-02-04 00:00:0032/01/221RI-ING NET d.o.o.Mj.korištenje sustava4.750,00
2022-01-18 00:00:00368/2022Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamiæ, Knezoviæ4.035,60
2022-01-18 00:00:008-VP1-1LOGARITAM D.O.O.NCR blok500,00
2022-01-18 00:00:0029/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Prijevoz G. Podstrana za 12/2114.400,00
2022-01-18 00:00:002210007788Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-01-18 00:00:002210007789Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2022-01-18 00:00:00217-0102-1Hanza Media d.o.o.Objava natjeèaja za radno mjes2.088,00
2022-01-18 00:00:0082-V001-10BIOS RACUNALAPaušal za održavanje IT opreme3.125,00
2022-01-18 00:00:002INFOTEHNA D.O.O.Održavanje program.opreme1.875,00
2022-01-18 00:00:0044614Promet d.o.o.sUBV.PRIJEVOZA ZA 01/202265.000,00
2022-01-18 00:00:0016908/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna Dalmacija496,00
2022-01-17 00:00:00Ponuda 6/2022Crystal consult d.o.o.Seminar javna nabava2.750,00
2022-01-07 00:00:00Ponuda 103-00011Euro Daus d.d.Terh.pregle VW Passat 2.0 TDI1.830,08
2022-01-05 00:00:00PONUDA 211013680985WIENER OSIGURANJEPremija AO VW Passat 2.0 TDI1.191,88
2022-01-05 00:00:00Ponuda 0148020-2000105Narodne novine d.d.Objava natjeèaja-Proèelnik4.416,00
2022-01-04 00:00:002/PP1/1ADRIATIC FLEET MANAGEMENT DOOVW PASSAT 2.0 TDI199.000,00
Datum plaćanja računaBroj računaDobavljačUgovor/NarudžbenicaIsporučena roba / Obavljena uslugaIznos računa
2022-03-22 00:00:00166/01/1OBRT ZOVAKMontaža zaštitne ograde8.550,00
2022-03-17 00:00:001434/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal2.272,10
2022-03-15 00:00:00135/1/1DOM COMMERCEUreðenje prostora javne namjen113.277,50
2022-03-10 00:00:0099/20Salient d.o.o.Geodetski nacrt k.è.1977/17.000,00
2022-03-10 00:00:0019/21Salient d.o.o.Geodetski nacrt k.è.4415/13.500,00
2022-03-10 00:00:0046/21Salient d.o.o.Kontrola stanja k.è.43592.100,00
2022-03-10 00:00:0092/21Salient d.o.o.Nacrt izvedenog stanja17.000,00
2022-02-25 00:00:002111196053Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode912,04
2022-02-25 00:00:002111197794Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode872,16
2022-02-25 00:00:00112-1-1Graðevno Zec d.o.o.Ureðenje graðevine pored DVD P97.249,55
2022-02-16 00:00:0037/PB/1KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Projekt sanacije potp.zida-Mur9.925,00
2022-02-07 00:00:0038/01/01Vindalton d.o.o.el.instalacija za klima ureðaj1.337,50
2022-02-07 00:00:0046-01-21Praska j.d.o.o.Usluga oglašavanja4.950,00
2022-02-07 00:00:002301007799-211220-5HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija704,83
2022-02-07 00:00:002500100118-211220-4HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1.780,95
2022-02-07 00:00:002301035654-211220-0HEP ELEKTRA d.o.o.Elektrièna energija4.607,83
2022-02-07 00:00:001308/2021Turistièko ugostiteljska škola SplitUsluga Matkoviæ Ivan3.093,09
2022-02-07 00:00:0036/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazvrst,ce22.404,91
2022-02-07 00:00:0051/2021BARTULINOdržavanje nerazvrst.cesta746.830,78
2022-02-07 00:00:00557/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 11/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00259/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 05/20212.468,75
2022-02-07 00:00:00310/01/211Dalmacija danas d.o.o.Medijsko praèenje za 06/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00509/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe2.498,75
2022-02-07 00:00:00362/01/211Dalmacija danas d.o.o.Uslug promidžbe za 07/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00141/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe2.498,75
2022-02-07 00:00:00481/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe2.498,75
2022-02-07 00:00:00404/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 08/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00189/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 04/20212.498,75
2022-02-07 00:00:00620/01/211Dalmacija danas d.o.o.Usluga promidžbe za 12/20212.498,75
2022-02-07 00:00:007601-1-1-2021NAJAM RIWAL d.o.o.Najam vilièara6.733,58
2022-02-07 00:00:00227-1-1TAYRA j.d.o.o.Print pvc folije -Groblje Ban3.250,00
2022-02-07 00:00:0020/21Salient d.o.o.Geodet.situacija-ul.Rastovac2.900,00
2022-02-07 00:00:002021-08-01 00:00:00Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvotane za 12/20213.200,00
2022-02-07 00:00:005030445555-263-8Hrvatski telekom d.d.Telekom usluga za 07/2021562,85
2022-02-07 00:00:005030445555-262-0Hrvatski telekom d.d.Telekom promet za 06/2021528,99
2022-02-07 00:00:00678-F00-10GORAN I ZORAN D.O.O.Usluga odèepljivanja625,00
2022-02-07 00:00:0035-1221-0649564FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja20,20
2022-02-07 00:00:0025-1221-0833339FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-raèun12,50
2022-01-25 00:00:001172-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Naplata parkinga za 12/20211315.8
2022-01-18 00:00:004669-V03-91Inel d.o.o.52/21Elektromaterijal4248.75
2022-01-18 00:00:002527596451A1 HRVATSKA d.o.o.IPHONE 13 pro--T.Buljan1
2022-01-18 00:00:00134121012022A1 HRVATSKA d.o.o.tELEKOM USLUGA ZA 12/20214750.25
2022-01-18 00:00:00134124012022A1 HRVATSKA d.o.o.tELEKOM USLUGA ZA 12/20211846.73
2022-01-18 00:00:00153-P1-1Cvjeæarnica "Laura"Aranžman500
2022-01-18 00:00:0033-01-01Graðevinski obrt PeciæRekonstrukcija JR Križine232255.08
2022-01-18 00:00:0008-1221-0817816FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62.5
2022-01-18 00:00:002111261185Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1693.55
2022-01-18 00:00:000010056859-211220-8HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija tza 12/202167421.89
2022-01-18 00:00:00180724/INA/1INA D.D.Razlika po predujmu 9190744252366.75
2022-01-18 00:00:00150476/IK/01INA D.D.Gorivo- INA kartica5531.5
2022-01-18 00:00:00236-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 05/20212075
2022-01-18 00:00:00473-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 11/20212075
2022-01-18 00:00:002111257135Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-18 00:00:002111257354Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-18 00:00:002111257542Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode119.88
2022-01-18 00:00:002111257543Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-18 00:00:00123-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 12/20216611.3
2022-01-18 00:00:00202-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima244
2022-01-12 00:00:0021/1/1Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5000
2022-01-12 00:00:00210-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3125
2022-01-12 00:00:00298/V01/0Arbol d.o.o.Vreæe za otpatke2564.06
2022-01-12 00:00:002102/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal1325
2022-01-12 00:00:0040/01/211Olea d.o.o.138/21Sadnice6000.3
2022-01-12 00:00:0039/01/211Olea d.o.o.180/21Sadnice1899.53
2022-01-12 00:00:0005 10065-1221-01Èistoæa d.o.o.Odvoz otpada40.68
2022-01-12 00:00:002111073933Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode874.4
2022-01-12 00:00:002111074095Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode273.24
2022-01-12 00:00:002111003085Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode35165.98
2022-01-12 00:00:002111085573Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1275.19
2022-01-12 00:00:002111196333Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode65.64
2022-01-12 00:00:002111197952Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode328.52
2022-01-12 00:00:002111257134Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-12 00:00:002111124868Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode207.04
2022-01-12 00:00:002111145994Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode510.71
2022-01-12 00:00:002111145371Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1187.64
2022-01-12 00:00:002111110336Vodovod i kanalizacijapOTROŠAK VODE326.68
2022-01-12 00:00:002111218056Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1138.08
2022-01-12 00:00:002111223389Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode833.48
2022-01-12 00:00:000042979/00001/10ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVONadzor provedbe DDD mjera6250
2022-01-12 00:00:002111248950Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71.24
2022-01-12 00:00:002111252219Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63.28
2022-01-12 00:00:002111256994Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-12 00:00:002111257133Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-12 00:00:00523-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 12/20212075
2022-01-12 00:00:00684-21/1/1LIVEL D.O.O.39Izgradnja JR -šetalište Žrnovn613734.83
2022-01-12 00:00:00839-21/1/1LIVEL D.O.O.76Ureðene prostora javne namjene267767.38
2022-01-12 00:00:00029-1-1Tangens d.o.o.Popravak ograde1912.5
2022-01-12 00:00:008/'PJ1/1-2021Kamenoklesarski obrt ANTE27-2021Šank-ug.objekt na obali9800
2022-01-12 00:00:00375/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1500
2022-01-12 00:00:000000466/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin.interventnih troškova2000
2022-01-12 00:00:001654MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje program.paketa1500
2022-01-12 00:00:0034/01/211POLYLINE d.o.o.Studija prometa-Domov.rata-Kaš4000
2022-01-12 00:00:00214-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za èišèenje9562.5
2022-01-12 00:00:00824/01*211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 12/20214750
2022-01-12 00:00:00828/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 12/20212981.25
2022-01-12 00:00:0039/01/01Vindalton d.o.o.El.instalacija na objektu3000
2022-01-12 00:00:0040/01/01Vindalton d.o.o.uklanjanje elektro kvarova JR4375
2022-01-12 00:00:004299-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal5665.18
2022-01-12 00:00:00310-1-1TAYRA j.d.o.o.Trobojna traka50
2022-01-12 00:00:00306-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1520.31
2022-01-12 00:00:00299-1-1TAYRA j.d.o.o.Higijenske potrebštine1092.5
2022-01-12 00:00:00287-1-1TAYRA j.d.o.o.Papir za ruke495
2022-01-12 00:00:00286-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski mateijal1632.5
2022-01-05 00:00:00247-2021TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal365.75
2022-01-05 00:00:00249-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal174.38
2022-01-05 00:00:00280-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1362.12
2022-01-05 00:00:00239-1-1TAYRA j.d.o.o.Papirnati ruènici495
2022-01-05 00:00:00245-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal950
2022-01-05 00:00:00244-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal412.5
2022-01-05 00:00:00226-1-1TAYRA j.d.o.o.Ruènici složivi495
2022-01-05 00:00:00234-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal887.5
2022-01-05 00:00:00235-1-1TAYRA j.d.o.o.Higijenski papir371.25
2022-01-05 00:00:00238-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal237.5
2022-01-05 00:00:00241-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal396
2022-01-05 00:00:00242-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal706.25
2022-01-05 00:00:00276-1-1TAYRA j.d.o.o.Jastuèiæ za peèat372.6
2022-01-05 00:00:00240-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal710.62
2022-01-05 00:00:00Zahtjev 2021O.Š. RAVNE NJIVE-NESLANOVACProduženi boravak 09-12/20217200
2022-01-05 00:00:00177737/2021STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBUUsluga Pokrajèiæ Branka1274.4
2022-01-05 00:00:002836/210/2021PELAGOS NET FARMA d.o.o.Poklon kutije3780
2022-01-05 00:00:002301035654-211122-0HEP ELEKTRA d.o.o.El energija46.67
2022-01-05 00:00:002301007799-211120-9HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1130.11
2022-01-05 00:00:002301035654-211121-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija93.34
2022-01-05 00:00:002500100118-211120-8HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1598
2022-01-05 00:00:002301035654-211120-4HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija3324.28
2022-01-05 00:00:000010058859-211120-1HEP OPSKRBA D.O.O.Elektrièna energija57524.3
2022-01-05 00:00:006110-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Struèni poslovi zaštite937.5
2022-01-05 00:00:002111218453Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode223.06
2022-01-05 00:00:002111176792Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.86
2022-01-05 00:00:002111196054Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode155.07
2022-01-05 00:00:002111231208Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90.4
2022-01-05 00:00:002111216999Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-05 00:00:002111217383Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode65.63
2022-01-05 00:00:002111237912Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode24.52
2022-01-05 00:00:002111217384Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode268.85
2022-01-05 00:00:002111217491Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1717.48
2022-01-05 00:00:00155-2-1SezonacNapitci132.53
2022-01-05 00:00:00154-2-1SezonacNapitci + sredstva za èišèenje1230.42
2022-01-05 00:00:00156-2-1SezonacNapitci + sredstva za èišèenje392.98
2022-01-05 00:00:002111219617Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.62
2022-01-05 00:00:002111220449Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode136.04
2022-01-05 00:00:002111221659Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-05 00:00:002111221878Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-05 00:00:002111223072Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-05 00:00:002111217492Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode804.84
2022-01-05 00:00:002111217493Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode384.77
2022-01-05 00:00:0021111217494Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode949.64
2022-01-04 00:00:002111110058Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode37.06
2022-01-04 00:00:002111110420Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1571.96
2022-01-04 00:00:002111110422Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode891.4
2022-01-04 00:00:002111110424Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1079.64
2022-01-04 00:00:002111110659Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1296.84
2022-01-04 00:00:002111110889Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111219616Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode620.44
2022-01-04 00:00:00141-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza3125
2022-01-04 00:00:00205-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga1875
2022-01-04 00:00:00206-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga2500
2022-01-04 00:00:002111219615Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.61
2022-01-04 00:00:002111000398Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1065.16
2022-01-04 00:00:002111145617Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111145616Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111145550Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111145440Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111112583Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111113204Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.87
2022-01-04 00:00:002111113339Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1383.72
2022-01-04 00:00:002111110421Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode847.96
2022-01-04 00:00:002111145439Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode54.98
2022-01-04 00:00:00211145438Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode28.91
2022-01-04 00:00:002111145090Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2022-01-04 00:00:002111143640Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode125.98
2022-01-04 00:00:002111142347Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode54.98
2022-01-04 00:00:002111152417Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1021.62
2022-01-04 00:00:002111217495Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1036.46
2022-01-04 00:00:002111110423Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode978.28
2022-01-04 00:00:00386-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe2075
2022-01-04 00:00:0046/1/1TIM CULJAKAdaptacija uredske mreže10350
2022-01-04 00:00:0025052/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga J.Knezoviæ, P.Mamiæ1663.8
2022-01-04 00:00:0052/PB/1KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor sanacije obor.kamalizac6290.7
2022-01-04 00:00:0038/PB/1KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Dopuna projekta fekal.kanal.6500
2022-01-04 00:00:0021695875WIENER OSIGURANJEPremija AO VW Caddy975.34
2022-01-04 00:00:00148-001-1Bilota inženjering d.o.o.Id.projekt rekonstrukcije38937.5
2022-01-04 00:00:0033/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor ureðenja-prostor DVD Po2917.84
2022-01-04 00:00:0044287O.Š. KMAN KOCUNARProduženi boravak za 12/2021450
2022-01-04 00:00:00Zahtjev 12/2021OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEProduženi boravak za 12/20211350
2022-01-04 00:00:0044176/0001/01A1 HRVATSKA d.o.o.Iphone 10 pro1
2022-01-04 00:00:009655/P040/1TOKIÆ d.o.o.Auto dijelovi583.49
2022-01-04 00:00:00246-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal950
2021-12-29 00:00:002301007799-211021-0HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija585.05
2021-12-29 00:00:002301007799-211020-2HEP ELEKTRA d.o.o.Storno raèuna 2301007799-2110--585.05
2021-12-28 00:00:002150525DRAGFLOW SriJaružalo ECOMAP1978734.8
2021-12-23 00:00:002001-01-15 00:00:00Simetrala d.o.o.Nadzor obor.kanal.M.Gojsalić2.484,61
2021-12-23 00:00:002001-01-14 00:00:00Simetrala d.o.o.Projekt oborinske odvodnje11.125,00
2021-12-23 00:00:000157006-10137990Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave1.875,00
2021-12-23 00:00:0011377/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija2.200,00
2021-12-23 00:00:0011356/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija5.225,02
2021-12-23 00:00:00192-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.750,00
2021-12-23 00:00:00194-01-10Animalis centrum d.o.o.Vetrinarskusluga3.750,00
2021-12-23 00:00:00202-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.125,00
2021-12-23 00:00:0028/01/211POLYLINE d.o.o.Glavni projekt-Ulaz Mislavova68.500,00
2021-12-23 00:00:0030/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor-uređenja prostora javne6.426,41
2021-12-23 00:00:00201-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za čiščenje9.562,50
2021-12-23 00:00:0072-1-1Obala d.o.o.Projekt sanacije obale50.000,00
2021-12-23 00:00:00861-1-2KOPIRING d.o.o.Usluga printanja134,00
2021-12-23 00:00:002001-01-18 00:00:00ARHITEKTONSKA RADIONICA D.O.O.Nadzor radova-groblje Ban12.000,00
2021-12-23 00:00:0041806/0001/01A1 HRVATSKA d.o.o.Homebox officebox-za videonadz3,00
2021-12-23 00:00:0041805/0001/01A1 HRVATSKA d.o.o.Samsung Galaxy A52-Načelnik1,00
2021-12-23 00:00:00Zahtjev 09-12/2021O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRADCjelodnevni borava 09-12/202112.600,00
2021-12-23 00:00:0069/1/1The Almighty d.o.o.Klima uređaj 3,5 kwh10.250,00
2021-12-23 00:00:002021-07-01 00:00:00Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 11/20213.200,00
2021-12-23 00:00:00350-001-1SALONA MONT d.o.o.Usluga autodizalice50.400,00
2021-12-23 00:00:00Predračun 6431Hrvatska zajednica računovođa i financijPretplata RIF 20221.298,00
2021-12-23 00:00:002513-01-01 00:00:00MASTER COPY d.o.o.Pisač Canon LBP223DW katastar1.562,50
2021-12-23 00:00:00579-1-1-2021Tokić tlačna oprema d.o.o.Servis vatrog.aparata1.446,00
2021-12-23 00:00:00687-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Fascikle, vizit kartice1.550,00
2021-12-23 00:00:008-1-1/21LEONARDO JELICSanacija obalnih pera24.364,35
2021-12-23 00:00:00830-21/1/1LIVEL D.O.O.Oborinska kanal. ul. Mile Gojs50.706,25
2021-12-23 00:00:0035-1121-0764416FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja15,90
2021-12-23 00:00:0025-1121-0777036FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12,50
2021-12-23 00:00:0006-1121-0748485FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50
2021-12-23 00:00:002001-01-29 00:00:00GRADNJA SABLJIćsanacija ob.kanal.Mutogras132.435,81
2021-12-23 00:00:0051/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor sanacije obale2.397,45
2021-12-23 00:00:0042/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor radova-kanal.potok Grlj13.482,41
2021-12-23 00:00:002001-01-04 00:00:00Cvjećarnica "Laura"Aranžman1.000,00
2021-12-23 00:00:002001-01-27 00:00:00Građevinski obrt PecićFekal.kanal.-potok Grljevac358.575,03
2021-12-23 00:00:0011-001-1Hrvatin j.d.o.o.Rokovnici, kemijske9.555,00
2021-12-23 00:00:00138-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor izgradnje JR rijeka Žrn25.043,00
2021-12-23 00:00:00137-001-1Bilota inženjering d.o.o.Rekonstrukcija JR Pol.knezova15.084,74
2021-12-23 00:00:00136-001-1Bilota inženjering d.o.o.Rekonstrukcija JR Mosorska10.996,00
2021-12-23 00:00:00135-001-1Bilota inženjering d.o.o.Rekonstrukcija JR Križine13.935,30
2021-12-22 00:00:001085-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1.320,46
2021-12-22 00:00:00Prn.: 12-100-2021Gradeko d.o.o.Zeleni otok - plaža Strožanac4.011,25
2021-12-20 00:00:005566-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937,50
2021-12-20 00:00:002301035654-211020-8HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija3.459,92
2021-12-20 00:00:002301007799-211020-2HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija585,05
2021-12-20 00:00:002500100118-211020-1HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija1.474,22
2021-12-20 00:00:002301035654-211021-6HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija140,01
2021-12-20 00:00:00198-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika310,00
2021-12-20 00:00:00199-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika310,00
2021-12-20 00:00:00200-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00201-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00202-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00203-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00204-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika310,00
2021-12-20 00:00:00205-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika310,00
2021-12-20 00:00:00206-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00207-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00208-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:00209-1-3Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka EZdravstveni pregled radnika303,89
2021-12-20 00:00:002001-01-16 00:00:00Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00
2021-12-20 00:00:00134-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 11/20212.285,00
2021-12-20 00:00:002190007061Vodovod i kanalizacijaPriključak:262364-289,00
2021-12-20 00:00:002111176793Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-12-20 00:00:0027/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv. prijevoza G. Podstrana14.400,00
2021-12-20 00:00:0005 10065-1121-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40,68
2021-12-20 00:00:002021-11-01 00:00:00OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEProduženi boravak za 11/20211.350,00
2021-12-20 00:00:0068/1/1The Almighty d.o.o.Klima uređaj 3,5 kw4.262,50
2021-12-20 00:00:008967/P040/1TOKIć d.o.o.Alati984,20
2021-12-17 00:00:0000100466MEHANOGRAFIJA D.O.O.Pokloni za dj.vrtiće1.416,06
2021-12-17 00:00:00Ponuda 090-00238CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija ST8176J1.472,04
2021-12-17 00:00:002190006134Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode-926,72
2021-12-17 00:00:000000429/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufin.interventnih troškova2.000,00
2021-12-17 00:00:000000131204122021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet4.125,22
2021-12-17 00:00:0011/2021O.Š. KMAN KOCUNARProduženi boravak za 11/2021450,00
2021-12-17 00:00:003612/M01/6ELEKTRO SUMA d.o.o.Elektromaterijal107,28
2021-12-17 00:00:0023-1-1Tangens d.o.o.dobava ograde-Hercegovačka16.000,00
2021-12-14 00:00:00Predrn.: 9190744252INA D.D.DIZEL GORIVO REFULER17.907,75
2021-12-10 00:00:00Ponuda 607-1000087536-Hrvatske autoceste d.o.o.ENC cestarina3.000,00
2021-12-10 00:00:006653/11159/3Euro Daus d.d.Servis VW Passat4.696,10
2021-12-10 00:00:0095-1-1Obrt za usluge i trgovinu "AS"Izmjena auto guma260,00
2021-12-10 00:00:0097-1-1Građevno Zec d.o.o.Rekonstrukcija JR Mosorska183.266,56
2021-12-10 00:00:0098-1-1Građevno Zec d.o.o.Rekonstrukcija JR- Poljičkih k279.346,88
2021-12-10 00:00:0039Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga 10/202110.000,00
2021-12-10 00:00:0043Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga 10/202110.000,00
2021-12-10 00:00:001979-V001-10BIOS RACUNALAOdržavanje, po ugovoru3.125,00
2021-12-10 00:00:001824-V001-10BIOS RACUNALABios Backup1.375,00
2021-12-10 00:00:001901-V001-10BIOS RACUNALAKaspersky antivirus5.838,75
2021-12-10 00:00:00751/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 11/214.750,00
2021-12-10 00:00:00752/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 11/212.981,25
2021-12-10 00:00:000000131220122021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 11/20211.920,74
2021-12-10 00:00:001501MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa1.500,00
2021-12-10 00:00:00191-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga875,00
2021-12-10 00:00:002111019428Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode837,00
2021-12-10 00:00:002206/2021Promet d.o.o.Sufinanciranje za 12/202165.000,00
2021-12-10 00:00:0098-10-10SPLIT PARKINGUsluga premještaja vozila450,00
2021-12-10 00:00:0013/01/1Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR obal9.250,00
2021-12-10 00:00:00140-2-1SezonacNapitci609,45
2021-12-10 00:00:00141-2-1SezonacSredstva za čiščenje862,09
2021-12-10 00:00:00142-2-1SezonacNapici, sredstva za čiščenje373,48
2021-12-10 00:00:00143-2-1SezonacSredstva za čiščenje538,56
2021-12-10 00:00:006037-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima176,00
2021-12-10 00:00:0011681-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina12.072,40
2021-12-10 00:00:0031/1/1TIM CULJAKKonfiguracija mrežnih vodova8.625,00
2021-12-10 00:00:00428-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 10/20212.075,00
2021-12-10 00:00:00138277/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica8.702,07
2021-12-10 00:00:0000179INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programske opreme1.875,00
2021-12-10 00:00:003687/PJ1/1Bila ružaSvijeća-grb400,00
2021-12-10 00:00:003598/PJ1/1Bila ružaVijenac600,00
2021-12-10 00:00:00605-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print naljepnica za svijeće187,50
2021-12-03 00:00:00Ponuda 2021/100-1119IZOFORMA-AUTOMATIKA D.O.O.Zidni panel1.609,15
2021-12-03 00:00:00211013548009WIENER OSIGURANJEPolica AO ST6218B975,34
2021-12-02 00:00:005032-R0000016Müller trgovina Zagreb d.o.o.Pokloni za vrtiće sv. Nikola1.858,70
2021-11-30 00:00:000010056859-211020-5HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija53.475,99
2021-11-30 00:00:005259-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Plan spašavanja-od prirod.nepo3.900,00
2021-11-30 00:00:009788/V01/4Kova prometGrađevinski materijal373,75
2021-11-30 00:00:005030445555-266-2Hrvatski telekom d.d.Telekom promet94,91
2021-11-30 00:00:001591-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Kolobarić Ivo2.702,70
2021-11-30 00:00:00222/001/1PIZZERIA "MARIO"Reprezentacija425,01
2021-11-30 00:00:00442/001/1PIZZERIA "MARIO"Reprezentacija599,00
2021-11-30 00:00:0002-20O.Š.POIŠANCjelodnevni boravak 9-12/20219.000,00
2021-11-30 00:00:00740-21/1/1LIVEL D.O.O.Montaža JR-šetnica Žrnovnica14.300,00
2021-11-30 00:00:00741-21/1/1LIVEL D.O.O.Spajanje JR -šetnica Žrnovnica18.700,75
2021-11-30 00:00:001914/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal1.477,30
2021-11-30 00:00:001756/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal388,00
2021-11-30 00:00:002892/1003/1Benussi d.o.o.Prekidač rotacije205,21
2021-11-30 00:00:003428/V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal18.781,98
2021-11-30 00:00:000157006-10124929Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave1.875,00
2021-11-30 00:00:006/2021Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 10/20213.200,00
2021-11-30 00:00:0022081/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamić, Knezović5.062,20
2021-11-30 00:00:0025-1021-0699719FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12,50
2021-11-30 00:00:001654/V01/1SPM HERMES D.O.O.Radne hlače438,75
2021-11-30 00:00:0042-01-21Praska j.d.o.o.Usluga promidžbe4.950,00
2021-11-30 00:00:007937-TTTS1-91Bosut d.o.o.Auto gume5.625,00
2021-11-30 00:00:00Zahtjev 9/2021OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPEProduženi boravak za 9/20211.350,00
2021-11-30 00:00:006/2021OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanc. produženog boravka900,00
2021-11-30 00:00:005/2021OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPESufinanc. produženog boravka900,00
2021-11-30 00:00:0066/1/1The Almighty d.o.o.Klima uređaji KBC Split15.000,00
2021-11-30 00:00:002037/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc kabina6.562,50
2021-11-30 00:00:002320-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis printera Minolta720,00
2021-11-30 00:00:000000377/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interv.troškova2.000,00
2021-11-30 00:00:00884/01/211RI-ING NET d.o.o.Održavanje sustava pazigrad4.750,00
2021-11-30 00:00:00870-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Lucija Juretić2.494,80
2021-11-29 00:00:00Ponuda 090-00224CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija ST6218B1.271,65
2021-11-25 00:00:00991-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1.559,41
2021-11-25 00:00:00991-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1559.41
2021-11-24 00:00:002110919189Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.737,60
2021-11-24 00:00:002110919280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode178,57
2021-11-24 00:00:002111037384Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111054144Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode109,48
2021-11-24 00:00:002111037446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode104,04
2021-11-24 00:00:002111037447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111018633Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.737,60
2021-11-24 00:00:002111018907Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode206,24
2021-11-24 00:00:002111000160Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111000399Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225,32
2021-11-24 00:00:002111000442Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.731,24
2021-11-24 00:00:002111000443Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761,08
2021-11-24 00:00:002111000444Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode399,08
2021-11-24 00:00:002111000445Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode775,56
2021-11-24 00:00:002111000446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode630,76
2021-11-24 00:00:002111000710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.253,40
2021-11-24 00:00:002111000914Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode268,76
2021-11-24 00:00:002111000449Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111001450Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode478,66
2021-11-24 00:00:002111085574Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,87
2021-11-24 00:00:002110994092Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode355,37
2021-11-24 00:00:002110993999Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode921,56
2021-11-24 00:00:002110992841Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002110992598Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode155,55
2021-11-24 00:00:002111033637Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,46
2021-11-24 00:00:002111036858Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode297,72
2021-11-24 00:00:002111037214Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.896,88
2021-11-24 00:00:002111037280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18
2021-11-24 00:00:002111037281Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111072370Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111001742Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode885,86
2021-11-24 00:00:002111002310Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111002446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111002953Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111071928Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode210,53
2021-11-24 00:00:002110958710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode97,13
2021-11-24 00:00:002111071929Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139,20
2021-11-24 00:00:002110992597Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225,32
2021-11-24 00:00:002111054145Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode540,19
2021-11-24 00:00:002111086618Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111085572Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111084483Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-24 00:00:002111001451Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2021-11-24 00:00:002110919189Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1737.6
2021-11-24 00:00:002110919280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode178.57
2021-11-24 00:00:002111037384Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111054144Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode109.48
2021-11-24 00:00:002111037446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode104.04
2021-11-24 00:00:002111037447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111018633Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1737.6
2021-11-24 00:00:002111018907Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode206.24
2021-11-24 00:00:002111000160Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111000399Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225.32
2021-11-24 00:00:002111000442Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1731.24
2021-11-24 00:00:002111000443Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761.08
2021-11-24 00:00:002111000444Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode399.08
2021-11-24 00:00:002111000445Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode775.56
2021-11-24 00:00:002111000446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode630.76
2021-11-24 00:00:002111000710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1253.4
2021-11-24 00:00:002111000914Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode268.76
2021-11-24 00:00:002111000449Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111001450Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode478.66
2021-11-24 00:00:002111085574Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.87
2021-11-24 00:00:002110994092Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode355.37
2021-11-24 00:00:002110993999Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode921.56
2021-11-24 00:00:002110992841Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002110992598Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode155.55
2021-11-24 00:00:002111033637Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71.46
2021-11-24 00:00:002111036858Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode297.72
2021-11-24 00:00:002111037214Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1896.88
2021-11-24 00:00:002111037280Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55.18
2021-11-24 00:00:002111037281Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111072370Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111001742Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode885.86
2021-11-24 00:00:002111002310Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111002446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111002953Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111071928Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode210.53
2021-11-24 00:00:002110958710Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode97.13
2021-11-24 00:00:002111071929Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139.2
2021-11-24 00:00:002110992597Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225.32
2021-11-24 00:00:002111054145Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode540.19
2021-11-24 00:00:002111086618Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111085572Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111084483Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-24 00:00:002111001451Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.89
2021-11-23 00:00:00Ponuda V628/102/000266JYSK d.o.o.Sklopivi stolovi800,00
2021-11-23 00:00:00Ponuda V628/102/000266JYSK d.o.o.Sklopivi stolovi800
2021-11-17 00:00:00Ponuda 262-2121D22-1TEPIH CENTAR D.O.O.Otirač za zgradu općine584,65
2021-11-17 00:00:002111037215Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-11-17 00:00:00Odobrenje 2190005503Vodovod i kanalizacijaOdobrenje br.priklj:279170-593,68
2021-11-17 00:00:00Odobrenje 2190005489Vodovod i kanalizacijaOdobrenje br.priklj:057912-86,88
2021-11-17 00:00:002111035007Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28
2021-11-17 00:00:00523-20-1-1LIVEL D.O.O.Sanacije odlagališta Mutogras92.625,00
2021-11-17 00:00:00165-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor sanacije odlagališta 5.557,50
2021-11-17 00:00:00Ponuda 262-2121D22-1TEPIH CENTAR D.O.O.Otirač za zgradu općine584.65
2021-11-17 00:00:002111037215Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-11-17 00:00:00Odobrenje 2190005503Vodovod i kanalizacijaOdobrenje br.priklj:279170-593.68
2021-11-17 00:00:00Odobrenje 2190005489Vodovod i kanalizacijaOdobrenje br.priklj:057912-86.88
2021-11-17 00:00:002111035007Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63.28
2021-11-17 00:00:00523-20-1-1LIVEL D.O.O.Sanacije odlagališta Mutogras92625
2021-11-17 00:00:00165-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor sanacije odlagališta 5557.5
2021-11-15 00:00:003751/C040/1TOKIć d.o.o.Filteri, motorno ulje260,91
2021-11-15 00:00:003996/C040/1TOKIć d.o.o.Ulje, filteri293,43
2021-11-15 00:00:005807/P040/1TOKIć d.o.o.Motorno ulje, filteri327,87
2021-11-15 00:00:00121609112021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 10/20213.911,87
2021-11-15 00:00:00121612112021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 10/20212.086,20
2021-11-15 00:00:00536/V01/0OBRUč d.o.o.Serviss vozila18.687,25
2021-11-15 00:00:00635/V01/0OBRUč d.o.o.Servis vozila5.097,50
2021-11-15 00:00:00859/V01/0OBRUč d.o.o.Servis vozila6.679,38
2021-11-15 00:00:00685/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav pazigrad2.981,25
2021-11-15 00:00:00423-01-1PRO EXAMEN d.o.o.Usluga- Lovački dom875,00
2021-11-15 00:00:007365-TTTS1-91Bosut d.o.o.Auto gume uniroyal2.625,00
2021-11-15 00:00:003690-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici500,97
2021-11-15 00:00:0044228O.Š. KMAN KOCUNARCjelodnevni boravak za 10/2021450,00
2021-11-15 00:00:00184-P P1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenska sredstva9.562,50
2021-11-15 00:00:0036917Crystal consult d.o.o.Organizacija konferencije Zaže5.000,00
2021-11-15 00:00:0024/PP-4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 10/202114.400,00
2021-11-15 00:00:0015523-0102-1Hanza Media d.o.o.Objava oglasa -stipendije1.305,00
2021-11-15 00:00:0036905Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00
2021-11-15 00:00:0036906Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5.000,00
2021-11-15 00:00:003051155004Narodne novine d.d.Kuverte s povratnicom2.381,25
2021-11-15 00:00:00Zahtjev 2050/2Promet d.o.o.Sufinanciranje prijevoza putni65.000,00
2021-11-15 00:00:0010621-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina9.486,80
2021-11-15 00:00:005548-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima520,00
2021-11-15 00:00:004666-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina84,23
2021-11-15 00:00:002237-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal5.043,51
2021-11-15 00:00:0005 10065-1021-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40,68
2021-11-15 00:00:0010285/V01/4Kova prometŠkare za lim64,81
2021-11-15 00:00:00125581/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica8.846,96
2021-11-15 00:00:00Ponuda 090-00219CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST361US1.275,26
2021-11-15 00:00:005009-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937,50
2021-11-15 00:00:0021/0000035GRAD SPLITEko renta 7-9/202164.949,05
2021-11-15 00:00:00EN-0059/21GRAD SPLITRenta 07-09/2021136.393,01
2021-11-15 00:00:00163INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa1.875,00
2021-11-15 00:00:0035-1021-0678600FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja20,60
2021-11-15 00:00:001825-V001-10BIOS RACUNALAUsluga održavanja po Ugovoru3.125,00
2021-11-15 00:00:0008-1021-0681965FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50
2021-11-15 00:00:0020453/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Stipić David2.867,40
2021-11-15 00:00:00627-21/1/1LIVEL D.O.O.Rekonstrukcija Hercegovačke ul271.656,69
2021-11-15 00:00:00Zahtjev 09-12/2021OSNOVNA ŠKOLA SPINUTSufinanciranje cjelodnevnog bo3.600,00
2021-11-15 00:00:00175/V01/1HANNAH TEKSTIL D.O.O.Majica polo593,75
2021-11-15 00:00:0021616465WIENER OSIGURANJEPolica AO Renault Mascotti975,34
2021-11-15 00:00:000916/20/8VOLVO GROUP CROATIA D.O.O.Servis vozila ST 7109D21.559,23
2021-11-15 00:00:001845/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Šakić Fabijan1.443,75
2021-11-15 00:00:00154/01/211T.A.U. OPREMA d.o.o.Prometno ogledalo11.475,00
2021-11-15 00:00:001369/1/1MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programskog paketa1.500,00
2021-11-15 00:00:00271/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Matković Ivan900,90
2021-11-15 00:00:001309/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Matković Ivan3.213,21
2021-11-15 00:00:003751/C040/1TOKIć d.o.o.Filteri, motorno ulje260.91
2021-11-15 00:00:003996/C040/1TOKIć d.o.o.Ulje, filteri293.43
2021-11-15 00:00:005807/P040/1TOKIć d.o.o.Motorno ulje, filteri327.87
2021-11-15 00:00:00121609112021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 10/20213911.87
2021-11-15 00:00:00121612112021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 10/20212086.2
2021-11-15 00:00:00536/V01/0OBRUč d.o.o.Serviss vozila18687.25
2021-11-15 00:00:00635/V01/0OBRUč d.o.o.Servis vozila5097.5
2021-11-15 00:00:00859/V01/0OBRUč d.o.o.Servis vozila6679.38
2021-11-15 00:00:00685/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav pazigrad2981.25
2021-11-15 00:00:00423-01-1PRO EXAMEN d.o.o.Usluga- Lovački dom875
2021-11-15 00:00:007365-TTTS1-91Bosut d.o.o.Auto gume uniroyal2625
2021-11-15 00:00:003690-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici500.97
2021-11-15 00:00:002021-02-01 00:00:00O.Š. KMAN KOCUNARCjelodnevni boravak za 10/2021450
2021-11-15 00:00:00184-P P1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenska sredstva9562.5
2021-11-15 00:00:002001-01-26 00:00:00Crystal consult d.o.o.Organizacija konferencije Zaže5000
2021-11-15 00:00:0024/PP-4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 10/202114400
2021-11-15 00:00:0015523-0102-1Hanza Media d.o.o.Objava oglasa -stipendije1305
2021-11-15 00:00:002001-01-14 00:00:00Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5000
2021-11-15 00:00:002001-01-15 00:00:00Educatorium d.o.o.Upravljanje provedbom projekta5000
2021-11-15 00:00:003051155004Narodne novine d.d.Kuverte s povratnicom2381.25
2021-11-15 00:00:00Zahtjev 2050/2Promet d.o.o.Sufinanciranje prijevoza putni65000
2021-11-15 00:00:0010621-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina9486.8
2021-11-15 00:00:005548-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima520
2021-11-15 00:00:004666-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina84.23
2021-11-15 00:00:002237-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal5043.51
2021-11-15 00:00:0005 10065-1021-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40.68
2021-11-15 00:00:0010285/V01/4Kova prometŠkare za lim64.81
2021-11-15 00:00:00125581/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica8846.96
2021-11-15 00:00:00Ponuda 090-00219CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh.pregled ST361US1275.26
2021-11-15 00:00:005009-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937.5
2021-11-15 00:00:0021/0000035GRAD SPLITEko renta 7-9/202164949.05
2021-11-15 00:00:00EN-0059/21GRAD SPLITRenta 07-09/2021136393.01
2021-11-15 00:00:00163INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa1875
2021-11-15 00:00:0035-1021-0678600FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja20.6
2021-11-15 00:00:001825-V001-10BIOS RACUNALAUsluga održavanja po Ugovoru3125
2021-11-15 00:00:0008-1021-0681965FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62.5
2021-11-15 00:00:0020453/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Stipić David2867.4
2021-11-15 00:00:00627-21/1/1LIVEL D.O.O.Rekonstrukcija Hercegovačke ul271656.69
2021-11-15 00:00:00Zahtjev 09-12/2021OSNOVNA ŠKOLA SPINUTSufinanciranje cjelodnevnog bo3600
2021-11-15 00:00:00175/V01/1HANNAH TEKSTIL D.O.O.Majica polo593.75
2021-11-15 00:00:0021616465WIENER OSIGURANJEPolica AO Renault Mascotti975.34
2021-11-15 00:00:000916/20/8VOLVO GROUP CROATIA D.O.O.Servis vozila ST 7109D21559.23
2021-11-15 00:00:001845/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Šakić Fabijan1443.75
2021-11-15 00:00:00154/01/211T.A.U. OPREMA d.o.o.Prometno ogledalo11475
2021-11-15 00:00:001369/1/1MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programskog paketa1500
2021-11-15 00:00:00271/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Matković Ivan900.9
2021-11-15 00:00:001309/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Matković Ivan3213.21
2021-11-09 00:00:00Ponuda 96/21GLAZBENA KUTIJA d.o.o.Bubnjevi za glazb.radionicu1.017,90
2021-11-09 00:00:00Ponuda 96/21GLAZBENA KUTIJA d.o.o.Bubnjevi za glazb.radionicu1017.9
2021-11-08 00:00:00Predračun140239DHL International d.o.o.Poštarina746,35
2021-11-08 00:00:00Predračun140239DHL International d.o.o.Poštarina746.35
2021-11-05 00:00:00Ponuda 170/K00103/21ZIMAObujmice2.100,00
2021-11-05 00:00:00Ponuda 374BaKom d.o.o.Prograsm HUB3312,50
2021-11-05 00:00:00Ponuda 170/K00103/21ZIMAObujmice2100
2021-11-05 00:00:00Ponuda 374BaKom d.o.o.Prograsm HUB3312.5
2021-10-29 00:00:00Ponuda 090-00202CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija ST7109D1.823,16
2021-10-29 00:00:00Ponuda 090-00202CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija ST7109D1823.16
2021-10-28 00:00:00Predračun001-4757/21GRAđA D.D.Sobna vrata1.350,00
2021-10-28 00:00:00Predračun001-4757/21GRAÐA D.D.Sobna vrata1350
2021-10-27 00:00:0042-1-1VV-PROJEKT d.o.o.Id.projekt ex Vinkovačko24.750,00
2021-10-27 00:00:00205-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal111,25
2021-10-27 00:00:00214-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal855,05
2021-10-27 00:00:00203-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal421,25
2021-10-27 00:00:0025/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja cesta7.485,93
2021-10-27 00:00:0039/2021/POSL/1BARTULINOdržavanje nerazvrst.cesta249.530,49
2021-10-27 00:00:00609/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava-mjesećno4.750,00
2021-10-27 00:00:002301035654-210821-1HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija140,01
2021-10-27 00:00:002301035654-210820-3HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija5.346,60
2021-10-27 00:00:001499/V01/91SPM HERMES D.O.O.Radna odjeća699,19
2021-10-27 00:00:002301035654-210920-0HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija3.698,90
2021-10-27 00:00:002500100118-210920-3HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija985,80
2021-10-27 00:00:002301035654-210921-8HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija140,01
2021-10-27 00:00:002500100118-210820-7HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija939,19
2021-10-27 00:00:0025-0921-0625375FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12,50
2021-10-27 00:00:0008-0921-0606120FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50
2021-10-27 00:00:000010056859-210920-7HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija47.551,68
2021-10-27 00:00:004090/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija1.265,00
2021-10-27 00:00:003040/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija1.371,40
2021-10-27 00:00:0010749/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija1.750,99
2021-10-27 00:00:00151-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.250,00
2021-10-27 00:00:001580/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal2.671,30
2021-10-27 00:00:0029-PP1-1TEMENOS D.O.O.Podvodno istraživanje-Sv,Marti38.000,00
2021-10-27 00:00:001640/LP20/1Lipapromet d.o.o.LED driveri12.434,88
2021-10-27 00:00:0036901Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR Poja15.000,00
2021-10-27 00:00:0036902Simetrala d.o.o.Projekt sanacije oborinske kan7.125,00
2021-10-27 00:00:0042-1-1VV-PROJEKT d.o.o.Id.projekt ex Vinkovačko24750
2021-10-27 00:00:00205-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal111.25
2021-10-27 00:00:00214-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal855.05
2021-10-27 00:00:00203-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal421.25
2021-10-27 00:00:0025/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja cesta7485.93
2021-10-27 00:00:0039/2021/POSL/1BARTULINOdržavanje nerazvrst.cesta249530.49
2021-10-27 00:00:00609/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava-mjesećno4750
2021-10-27 00:00:002301035654-210821-1HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija140.01
2021-10-27 00:00:002301035654-210820-3HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija5346.6
2021-10-27 00:00:001499/V01/91SPM HERMES D.O.O.Radna odjeća699.19
2021-10-27 00:00:002301035654-210920-0HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija3698.9
2021-10-27 00:00:002500100118-210920-3HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija985.8
2021-10-27 00:00:002301035654-210921-8HEP ELEKTRA d.o.o.El.energija140.01
2021-10-27 00:00:002500100118-210820-7HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija939.19
2021-10-27 00:00:0025-0921-0625375FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12.5
2021-10-27 00:00:0008-0921-0606120FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62.5
2021-10-27 00:00:000010056859-210920-7HEP OPSKRBA D.O.O.El.energija47551.68
2021-10-27 00:00:004090/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija1265
2021-10-27 00:00:003040/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija1371.4
2021-10-27 00:00:0010749/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija1750.99
2021-10-27 00:00:00151-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3250
2021-10-27 00:00:001580/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal2671.3
2021-10-27 00:00:0029-PP1-1TEMENOS D.O.O.Podvodno istraživanje-Sv,Marti38000
2021-10-27 00:00:001640/LP20/1Lipapromet d.o.o.LED driveri12434.88
2021-10-27 00:00:002001-01-10 00:00:00Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR Poja15000
2021-10-27 00:00:002001-01-11 00:00:00Simetrala d.o.o.Projekt sanacije oborinske kan7125
2021-10-25 00:00:00891-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga 09/212.178,70
2021-10-25 00:00:00891-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga 09/212178.7
2021-10-21 00:00:009919175Hrvatske autoceste d.o.o.enc SEZONSKI1.000,00
2021-10-21 00:00:009919175Hrvatske autoceste d.o.o.enc SEZONSKI1000
2021-10-19 00:00:002986-001/0114-1Intermont 2 d.o.o.Materijal za suhu gradnju2.914,03
2021-10-19 00:00:00Ponuda 01 200-1484-280E PLUS d.o.o.Sušilo za ruke2.659,40
2021-10-19 00:00:00Ponuda 207/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Škare za živicu1.791,00
2021-10-19 00:00:00Ponuda 2021-10-000206OPCO NOVI d.o.o.Usluga nočenja530,00
2021-10-19 00:00:002986-001/0114-1Intermont 2 d.o.o.Materijal za suhu gradnju2914.03
2021-10-19 00:00:00Ponuda 01 200-1484-280E PLUS d.o.o.Sušilo za ruke2659.4
2021-10-19 00:00:00Ponuda 207/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Škare za živicu1791
2021-10-19 00:00:00Ponuda 2021-10-000206OPCO NOVI d.o.o.Usluga nočenja530
2021-10-15 00:00:00790-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga roko ćosić šurlin5.630,63
2021-10-15 00:00:00130TAYRA j.d.o.o.Izrada naljepnica150,00
2021-10-15 00:00:002985-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu1.233,82
2021-10-15 00:00:002161-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu805,12
2021-10-15 00:00:001904-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu206.984,45
2021-10-15 00:00:003409-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu233.724,01
2021-10-15 00:00:002593-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu4.562,60
2021-10-15 00:00:001223MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa1.500,00
2021-10-15 00:00:0022/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subvencija prijevoza za 09/2113.229,16
2021-10-15 00:00:0020124/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Leskur Nikola4.460,40
2021-10-15 00:00:0020080/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Katavić Marko3.681,60
2021-10-15 00:00:00344-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 08/20212.075,00
2021-10-15 00:00:0019314/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamić Petar5.841,00
2021-10-15 00:00:0019690/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga knezović, Ružić, Raić12.036,00
2021-10-15 00:00:0019613/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Dadić Ivan6.301,20
2021-10-15 00:00:00419-PJ1-1PRVI TREPTAC D.O.O.New Jersey875,00
2021-10-15 00:00:0021/0000005GRAD SPLITEko renta 10-12/2040.163,00
2021-10-15 00:00:0020/0000017GRAD SPLITEko renta 03-06/202043.123,00
2021-10-15 00:00:0020/0000032GRAD SPLITEko renta 7-9/2057.433,00
2021-10-15 00:00:001537-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Pavić Antonijo1.559,25
2021-10-15 00:00:00112974/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica10.880,46
2021-10-15 00:00:001280-2021Pomorska škola SplitUsluga čiščenja3.927,00
2021-10-15 00:00:00Ponuda 211013238581WIENER OSIGURANJEPremija osiguranja401,18
2021-10-15 00:00:0035-0921-0621600FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja15,10
2021-10-15 00:00:0035 M1-1-2021Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga za 09/202110.000,00
2021-10-15 00:00:00158-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga562,50
2021-10-15 00:00:00108-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 09/2021335,00
2021-10-15 00:00:00RO-766/1/1Pecto d.o.o.Dezinsekcija13.250,00
2021-10-15 00:00:00554/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak vozila2.975,00
2021-10-15 00:00:00555/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak vozila2.662,50
2021-10-15 00:00:00556/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak vozila1.187,50
2021-10-15 00:00:00558/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak vozila2.487,50
2021-10-15 00:00:0044317Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 9/20213.200,00
2021-10-15 00:00:005030445555-264-6Hrvatski telekom d.d.Telekom usluga757,06
2021-10-15 00:00:005030445555-265-4Hrvatski telekom d.d.Telekom promet 09/2021241,44
2021-10-15 00:00:00790-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga roko ćosić šurlin5630.63
2021-10-15 00:00:00130TAYRA j.d.o.o.Izrada naljepnica150
2021-10-15 00:00:002985-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu1233.82
2021-10-15 00:00:002161-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu805.12
2021-10-15 00:00:001904-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu206984.45
2021-10-15 00:00:003409-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu233724.01
2021-10-15 00:00:002593-228-204Školska knjiga d.d.Udžbenici za osn.školu4562.6
2021-10-15 00:00:001223MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa1500
2021-10-15 00:00:0022/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subvencija prijevoza za 09/2113229.16
2021-10-15 00:00:0020124/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Leskur Nikola4460.4
2021-10-15 00:00:0020080/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Katavić Marko3681.6
2021-10-15 00:00:00344-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 08/20212075
2021-10-15 00:00:0019314/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamić Petar5841
2021-10-15 00:00:0019690/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga knezović, Ružić, Raić12036
2021-10-15 00:00:0019613/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Dadić Ivan6301.2
2021-10-15 00:00:00419-PJ1-1PRVI TREPTAC D.O.O.New Jersey875
2021-10-15 00:00:0021/0000005GRAD SPLITEko renta 10-12/2040163
2021-10-15 00:00:0020/0000017GRAD SPLITEko renta 03-06/202043123
2021-10-15 00:00:0020/0000032GRAD SPLITEko renta 7-9/2057433
2021-10-15 00:00:001537-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Pavić Antonijo1559.25
2021-10-15 00:00:00112974/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica10880.46
2021-10-15 00:00:001280-2021Pomorska škola SplitUsluga čiščenja3927
2021-10-15 00:00:00Ponuda 211013238581WIENER OSIGURANJEPremija osiguranja401.18
2021-10-15 00:00:0035-0921-0621600FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja15.1
2021-10-15 00:00:0035 M1-1-2021Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga za 09/202110000
2021-10-15 00:00:00158-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga562.5
2021-10-15 00:00:00108-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subv.prijevoza za 09/2021335
2021-10-15 00:00:00RO-766/1/1Pecto d.o.o.Dezinsekcija13250
2021-10-15 00:00:00554/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak vozila2975
2021-10-15 00:00:00555/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak vozila2662.5
2021-10-15 00:00:00556/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak vozila1187.5
2021-10-15 00:00:00558/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak vozila2487.5
2021-10-15 00:00:002021-05-01 00:00:00Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 9/20213200
2021-10-15 00:00:005030445555-264-6Hrvatski telekom d.d.Telekom usluga757.06
2021-10-15 00:00:005030445555-265-4Hrvatski telekom d.d.Telekom promet 09/2021241.44
2021-10-14 00:00:0005 10065-0921-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada za 09/202140,68
2021-10-14 00:00:005050-30013-2Hrvatska pošta d.d.Usluga naplate komitentima228,00
2021-10-14 00:00:000157006-10107021Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave1.875,00
2021-10-14 00:00:009560-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 09/20215.068,30
2021-10-14 00:00:00Zahtjev 1645/2021Promet d.o.o.Sufinancranje prijevoza za 10/65.000,00
2021-10-14 00:00:00133241/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata-Slobodna Dalmacija503,75
2021-10-14 00:00:008541-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarin6.140,40
2021-10-14 00:00:002340/1003/1Benussi d.o.o.Auto dijelovi899,38
2021-10-14 00:00:0025-0821-0552555FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12,50
2021-10-14 00:00:001890/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc kabina8.750,00
2021-10-14 00:00:00Ponuda 211013297065WIENER OSIGURANJEPremija osiguranja975,34
2021-10-14 00:00:00267/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1.500,00
2021-10-14 00:00:001750/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mandić Ela1.443,75
2021-10-14 00:00:001239-2021Pomorska škola SplitUsluga čiščenja javnih površin577,50
2021-10-14 00:00:001211-2021Pomorska škola SplitUsluga čiščenja javnih površin577,50
2021-10-14 00:00:00150INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa1.875,00
2021-10-14 00:00:004532-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Strućni poslovi zaštite937,50
2021-10-14 00:00:0018081/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Tin Jurić940,22
2021-10-14 00:00:00Ponuda 190669FLIBA D.O.O.Polica bijela s dostavom967,49
2021-10-14 00:00:001664-V001-10BIOS RACUNALAUgovor o održavanju3.125,00
2021-10-14 00:00:00173-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrebšttine9.562,50
2021-10-14 00:00:00155-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrebšttine9.562,50
2021-10-14 00:00:000000334/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interv.troškova2.000,00
2021-10-14 00:00:00610/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava-mjesećno2.981,25
2021-10-14 00:00:00Ponuda 5059046FURNITURE 1 d.o.o.žUredske police1.985,00
2021-10-14 00:00:0044197O.Š. KMAN KOCUNARCjelodnevni boravak za 09/2021450,00
2021-10-14 00:00:0023/01/211TAKUIN PAYMENT d.o.o.Usluga naplate Smart chat16,25
2021-10-14 00:00:00225/V02/1OBRUč d.o.o.Servis vozila312,50
2021-10-14 00:00:00223/V02/1OBRUč d.o.o.Servis vozila3.243,75
2021-10-14 00:00:00224/V02/1OBRUč d.o.o.Servis vozila906,39
2021-10-14 00:00:001124-01-91ELEKTRONIC SECURITY d.o.o.Promjena šifri videonadzora368,75
2021-10-14 00:00:00124339102021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga za 09/20212.183,84
2021-10-14 00:00:00124336102021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga3.939,11
2021-10-14 00:00:0036912GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja12.320,00
2021-10-14 00:00:0005 10065-0921-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada za 09/202140.68
2021-10-14 00:00:005050-30013-2Hrvatska pošta d.d.Usluga naplate komitentima228
2021-10-14 00:00:000157006-10107021Narodne novine d.d.Objava oglasa javne nabave1875
2021-10-14 00:00:009560-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina za 09/20215068.3
2021-10-14 00:00:00Zahtjev 1645/2021Promet d.o.o.Sufinancranje prijevoza za 10/65000
2021-10-14 00:00:00133241/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata-Slobodna Dalmacija503.75
2021-10-14 00:00:008541-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarin6140.4
2021-10-14 00:00:002340/1003/1Benussi d.o.o.Auto dijelovi899.38
2021-10-14 00:00:0025-0821-0552555FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12.5
2021-10-14 00:00:001890/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc kabina8750
2021-10-14 00:00:00Ponuda 211013297065WIENER OSIGURANJEPremija osiguranja975.34
2021-10-14 00:00:00267/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1500
2021-10-14 00:00:001750/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mandić Ela1443.75
2021-10-14 00:00:001239-2021Pomorska škola SplitUsluga čiščenja javnih površin577.5
2021-10-14 00:00:001211-2021Pomorska škola SplitUsluga čiščenja javnih površin577.5
2021-10-14 00:00:00150INFOTEHNA D.O.O.Održavanje programa1875
2021-10-14 00:00:004532-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Strućni poslovi zaštite937.5
2021-10-14 00:00:0018081/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Tin Jurić940.22
2021-10-14 00:00:00Ponuda 190669FLIBA D.O.O.Polica bijela s dostavom967.49
2021-10-14 00:00:001664-V001-10BIOS RACUNALAUgovor o održavanju3125
2021-10-14 00:00:00173-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrebšttine9562.5
2021-10-14 00:00:00155-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Higijenske potrebšttine9562.5
2021-10-14 00:00:000000334/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interv.troškova2000
2021-10-14 00:00:00610/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava-mjesećno2981.25
2021-10-14 00:00:00Ponuda 5059046FURNITURE 1 d.o.o.žUredske police1985
2021-10-14 00:00:002021-01-01 00:00:00O.Š. KMAN KOCUNARCjelodnevni boravak za 09/2021450
2021-10-14 00:00:0023/01/211TAKUIN PAYMENT d.o.o.Usluga naplate Smart chat16.25
2021-10-14 00:00:00225/V02/1OBRUč d.o.o.Servis vozila312.5
2021-10-14 00:00:00223/V02/1OBRUč d.o.o.Servis vozila3243.75
2021-10-14 00:00:00224/V02/1OBRUč d.o.o.Servis vozila906.39
2021-10-14 00:00:001124-01-91ELEKTRONIC SECURITY d.o.o.Promjena šifri videonadzora368.75
2021-10-14 00:00:00124339102021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga za 09/20212183.84
2021-10-14 00:00:00124336102021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga3939.11
2021-10-14 00:00:002001-01-21 00:00:00GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja12320
2021-10-12 00:00:002110909727Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,64
2021-10-12 00:00:002110924412Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.537,26
2021-10-12 00:00:002110862485Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode920,36
2021-10-12 00:00:002110862486Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.542,12
2021-10-12 00:00:002110873798Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode949,77
2021-10-12 00:00:002110873637Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode643,68
2021-10-12 00:00:002110939969Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode532,60
2021-10-12 00:00:002110939970Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-10-12 00:00:002110937019Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode87,75
2021-10-12 00:00:002110939785Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2021-10-12 00:00:002110939786Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,96
2021-10-12 00:00:002110939897Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-10-12 00:00:002110938107Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode294,96
2021-10-12 00:00:002110939452Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode127,34
2021-10-12 00:00:002110939726Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode6.524,16
2021-10-12 00:00:002110939784Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2021-10-12 00:00:002110872245Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode95,00
2021-10-12 00:00:002110871858Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode172,02
2021-10-12 00:00:002110871857Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode95,46
2021-10-12 00:00:002110906775Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode479,60
2021-10-12 00:00:002110906776Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode601,80
2021-10-12 00:00:002110906777Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode754,72
2021-10-12 00:00:002110906778Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode891,40
2021-10-12 00:00:002110906981Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.919,48
2021-10-12 00:00:002110907210Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode428,04
2021-10-12 00:00:002110906446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225,32
2021-10-12 00:00:002110906693Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.007,24
2021-10-12 00:00:002110906694Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode370,12
2021-10-12 00:00:002110906774Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.035,32
2021-10-12 00:00:002110907822Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,74
2021-10-12 00:00:002110907823Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.113,90
2021-10-12 00:00:002110907824Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2021-10-12 00:00:002110908308Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode4.549,88
2021-10-12 00:00:002110909014Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode23,43
2021-10-12 00:00:002110909126Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-10-12 00:00:002110909727Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.64
2021-10-12 00:00:002110924412Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2537.26
2021-10-12 00:00:002110862485Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode920.36
2021-10-12 00:00:002110862486Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2542.12
2021-10-12 00:00:002110873798Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode949.77
2021-10-12 00:00:002110873637Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode643.68
2021-10-12 00:00:002110939969Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode532.6
2021-10-12 00:00:002110939970Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-10-12 00:00:002110937019Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode87.75
2021-10-12 00:00:002110939785Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.89
2021-10-12 00:00:002110939786Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.96
2021-10-12 00:00:002110939897Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-10-12 00:00:002110938107Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode294.96
2021-10-12 00:00:002110939452Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode127.34
2021-10-12 00:00:002110939726Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode6524.16
2021-10-12 00:00:002110939784Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.89
2021-10-12 00:00:002110872245Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode95
2021-10-12 00:00:002110871858Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode172.02
2021-10-12 00:00:002110871857Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode95.46
2021-10-12 00:00:002110906775Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode479.6
2021-10-12 00:00:002110906776Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode601.8
2021-10-12 00:00:002110906777Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode754.72
2021-10-12 00:00:002110906778Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode891.4
2021-10-12 00:00:002110906981Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1919.48
2021-10-12 00:00:002110907210Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode428.04
2021-10-12 00:00:002110906446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225.32
2021-10-12 00:00:002110906693Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1007.24
2021-10-12 00:00:002110906694Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode370.12
2021-10-12 00:00:002110906774Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2035.32
2021-10-12 00:00:002110907822Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.74
2021-10-12 00:00:002110907823Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1113.9
2021-10-12 00:00:002110907824Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.89
2021-10-12 00:00:002110908308Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode4549.88
2021-10-12 00:00:002110909014Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode23.43
2021-10-12 00:00:002110909126Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-10-11 00:00:00Odobrenje 2190004406Vodovod i kanalizacijapRIKLJUčAK 281168-629,37
2021-10-11 00:00:005030445555-264-6-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje- router-515,63
2021-10-11 00:00:00Odobrenje 2190004406Vodovod i kanalizacijapRIKLJUčAK 281168-629.37
2021-10-11 00:00:005030445555-264-6-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje- router-515.63
2021-10-01 00:00:00Ponuda 090-00188CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija ST3489J1.282,48
2021-10-01 00:00:00EN-0043/21GRAD SPLITEko renta II. kvartal110.681,13
2021-10-01 00:00:0021/0000025GRAD SPLITEko renta II. kvartal--sanacij52.705,30
2021-10-01 00:00:0038/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Dopuna projekta kanal,Starčevi6.500,00
2021-10-01 00:00:0036900Simetrala d.o.o.Projekt rekonstr.JR. Duge njiv6.125,00
2021-10-01 00:00:0036897Simetrala d.o.o.Nadzor radova Hercegovačka13.993,64
2021-10-01 00:00:0010/1/1-ISPRAVAKEducatorium d.o.o.Upravljanje projektom Korak po5.000,00
2021-10-01 00:00:0011/1/1-ISPRVAKEducatorium d.o.o.Upravljanje projektom korak po5.000,00
2021-10-01 00:00:00Zahtjev 1385/2-2021Promet d.o.o.Subv.prijevoza za 08/202165.000,00
2021-10-01 00:00:003328-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina306,23
2021-10-01 00:00:0036915Crystal consult d.o.o.Promidžbeni materijal "Korak p13.750,00
2021-10-01 00:00:00Ponuda 090-00188CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistracija ST3489J1282.48
2021-10-01 00:00:00EN-0043/21GRAD SPLITEko renta II. kvartal110681.13
2021-10-01 00:00:0021/0000025GRAD SPLITEko renta II. kvartal--sanacij52705.3
2021-10-01 00:00:0038/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Dopuna projekta kanal,Starčevi6500
2021-10-01 00:00:002001-01-09 00:00:00Simetrala d.o.o.Projekt rekonstr.JR. Duge njiv6125
2021-10-01 00:00:002001-01-06 00:00:00Simetrala d.o.o.Nadzor radova Hercegovačka13993.64
2021-10-01 00:00:0010/1/1-ISPRAVAKEducatorium d.o.o.Upravljanje projektom Korak po5000
2021-10-01 00:00:0011/1/1-ISPRVAKEducatorium d.o.o.Upravljanje projektom korak po5000
2021-10-01 00:00:00Zahtjev 1385/2-2021Promet d.o.o.Subv.prijevoza za 08/202165000
2021-10-01 00:00:003328-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina306.23
2021-10-01 00:00:002001-01-24 00:00:00Crystal consult d.o.o.Promidžbeni materijal "Korak p13750
2021-09-29 00:00:00751-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Josip Ružić3.176,25
2021-09-29 00:00:00746-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Isuf Krasniqi4.937,63
2021-09-29 00:00:00821-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Žižić Lea2.702,70
2021-09-29 00:00:00Ponuda 95109/WS/500Links d.o.o.DDR4 memorija 4GB za PC167,05
2021-09-29 00:00:001152-2021Pomorska škola SplitUsluga čiščenja javnih površin1.617,00
2021-09-29 00:00:001128-2021Pomorska škola SplitUsluga1.732,50
2021-09-29 00:00:001584/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Polić Ante866,25
2021-09-29 00:00:001667/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Kilić Borna1.876,88
2021-09-29 00:00:001666/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Veštić Mateo866,25
2021-09-29 00:00:001686/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUslugaMarić-Banje Stipe4.389,00
2021-09-29 00:00:001511/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mladar Marija klara2.012,01
2021-09-29 00:00:001510/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mladar Marija klara2.132,13
2021-09-29 00:00:001668/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Kilić Marija1.876,88
2021-09-29 00:00:0017687Studentski centar Split - Student servisuSLUGA čAGALJ mARIJA2.977,38
2021-09-29 00:00:0017777Studentski centar Split - Student servisUsluga ćapin Filip1.034,24
2021-09-29 00:00:001500-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Bago Pero2.792,79
2021-09-29 00:00:00751-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Josip Ružić3176.25
2021-09-29 00:00:00746-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Isuf Krasniqi4937.63
2021-09-29 00:00:00821-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Žižić Lea2702.7
2021-09-29 00:00:00Ponuda 95109/WS/500Links d.o.o.DDR4 memorija 4GB za PC167.05
2021-09-29 00:00:001152-2021Pomorska škola SplitUsluga čiščenja javnih površin1617
2021-09-29 00:00:001128-2021Pomorska škola SplitUsluga1732.5
2021-09-29 00:00:001584/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Polić Ante866.25
2021-09-29 00:00:001667/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Kilić Borna1876.88
2021-09-29 00:00:001666/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Veštić Mateo866.25
2021-09-29 00:00:001686/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUslugaMarić-Banje Stipe4389
2021-09-29 00:00:001511/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mladar Marija klara2012.01
2021-09-29 00:00:001510/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mladar Marija klara2132.13
2021-09-29 00:00:001668/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Kilić Marija1876.88
2021-09-29 00:00:0017687Studentski centar Split - Student servisuSLUGA čAGALJ mARIJA2977.38
2021-09-29 00:00:0017777Studentski centar Split - Student servisUsluga ćapin Filip1034.24
2021-09-29 00:00:001500-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Bago Pero2792.79
2021-09-25 00:00:00776-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate m-parking2.430,80
2021-09-25 00:00:00776-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate m-parking2430.8
2021-09-21 00:00:00564/01/211RI-ING NET d.o.o.Kamera za terenski rad2.500,00
2021-09-21 00:00:00534/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigrad2.981,25
2021-09-21 00:00:00533/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava, mjesećno4.750,00
2021-09-21 00:00:0036911TINPAL D.O.O.Rekonstrukcija JR Stepinčeva151.377,34
2021-09-21 00:00:00180-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.132,16
2021-09-21 00:00:00144TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2.590,99
2021-09-21 00:00:0087-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2.155,00
2021-09-21 00:00:00730-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Filip i laura ćapin5.255,25
2021-09-21 00:00:002530092021A1 HRVATSKA d.o.o.Telkekom promet za 08/20214.392,16
2021-09-21 00:00:0036910GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja17.360,00
2021-09-21 00:00:002553092021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 08/20212.100,46
2021-09-21 00:00:004591-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima340,00
2021-09-21 00:00:003764-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina35,10
2021-09-21 00:00:002326-V03-91Inel d.o.o.Stupovi javne rasvjete60.038,50
2021-09-21 00:00:0005 10065-0821-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40,68
2021-09-21 00:00:00RO-644/1/1Pecto d.o.o.DDD mjere19.703,13
2021-09-21 00:00:00138-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga5.000,00
2021-09-21 00:00:00142-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga2.750,00
2021-09-21 00:00:0090-2-1SezonacSredstva za čiščenje467,13
2021-09-21 00:00:0094-2-1SezonacSredstva za čiščenje316,84
2021-09-21 00:00:0093-2-1SezonacSredstva za čiščenje585,66
2021-09-21 00:00:0091-2-1SezonacNapitci621,25
2021-09-21 00:00:0092-2-1SezonacNapitci297,15
2021-09-21 00:00:00196/V01/0Arbol d.o.o.Vreće za otpatke3.150,00
2021-09-21 00:00:001259-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Milinović Ana2.612,61
2021-09-21 00:00:0012569-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Klarić Domagoj3.213,21
2021-09-21 00:00:000010056859-210820-0HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija48.247,71
2021-09-21 00:00:00304-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe2.075,00
2021-09-21 00:00:00263-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 06/20212.075,00
2021-09-21 00:00:0016810Studentski centar Split - Student servisUsluga Stipić David5.310,00
2021-09-21 00:00:0016702Studentski centar Split - Student servisUsluga p.Mamić, A.Tomaš12.000,60
2021-09-21 00:00:0016704Studentski centar Split - Student servisUsluga Roso Luka4.248,00
2021-09-21 00:00:0016395Studentski centar Split - Student servisUsluga Dadić Ivan5.929,51
2021-09-21 00:00:0016951Studentski centar Split - Student servisUsluga Tin Jurič2.820,67
2021-09-21 00:00:0017085Studentski centar Split - Student servisUsluga Roko Kuduz4.956,00
2021-09-21 00:00:0006-0821-0533039FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50
2021-09-21 00:00:0035-0821-0548626FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja19,80
2021-09-21 00:00:0016234Studentski centar Split - Student servisUsluga Knezović Josip6.195,00
2021-09-21 00:00:00102-1-21CESTOGRADNJA d.o.o.Rekonstrukcija-Hercegovačka ul112.130,83
2021-09-21 00:00:000000297/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih tr2.000,00
2021-09-21 00:00:001507/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga marino Bušić1.443,75
2021-09-21 00:00:001513-2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Jovanović Martin4.908,75
2021-09-21 00:00:001699/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc kabina8.750,00
2021-09-21 00:00:002500100118-210120-2HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija23,24
2021-09-21 00:00:002301035654-210120-9HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija247,62
2021-09-21 00:00:002301035654-210122-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija60,95
2021-09-21 00:00:002301035654-210121-7HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija98,94
2021-09-21 00:00:002301035654-210320-1HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija1.196,09
2021-09-21 00:00:002301035654-210321-0HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija429,10
2021-09-21 00:00:002301035654-210220-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija15.655,08
2021-09-21 00:00:002301035654-210520-4HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija1.752,63
2021-09-21 00:00:002301035654-210420-6HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija93,34
2021-09-21 00:00:002301035654-210421-6HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija66,96
2021-09-21 00:00:002301035654-210422-4HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija987,53
2021-09-21 00:00:002301035654-210322-8HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija75,74
2021-09-21 00:00:001142-2021Pomorska škola SplitUsluga3.898,13
2021-09-21 00:00:002500100118-210620-4HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija700,83
2021-09-21 00:00:002500100118-210720-0HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija847,92
2021-09-21 00:00:002301035654HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija2.437,70
2021-09-21 00:00:00017-1-1Tangens d.o.o.Usluga bojanja-igralište2.750,00
2021-09-21 00:00:00019-1-1Tangens d.o.o.Dobava i montaža stup 125 cm850,00
2021-09-21 00:00:00083-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor-Hercegovačka ulica22.390,73
2021-09-21 00:00:00064-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor- jav.rasvjeta Stepinčev20.897,16
2021-09-21 00:00:00085-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor-ograda groblje Ban4.407,00
2021-09-21 00:00:002301035654-210721-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija140,01
2021-09-21 00:00:002301035654-210720-7HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija5.470,73
2021-09-21 00:00:002301035654-210620-0HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija1.791,72
2021-09-21 00:00:002301035654-210621-9HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija140,01
2021-09-21 00:00:002301035654-210521-2HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija140,01
2021-09-21 00:00:002500100118-210520-8HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija779,87
2021-09-21 00:00:002500100118-210420-1HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija837,47
2021-09-21 00:00:002500100118-210320-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija1.009,82
2021-09-21 00:00:002500100118-210220-9HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija16.998,16
2021-09-21 00:00:00564/01/211RI-ING NET d.o.o.Kamera za terenski rad2500
2021-09-21 00:00:00534/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigrad2981.25
2021-09-21 00:00:00533/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava, mjesećno4750
2021-09-21 00:00:002001-01-20 00:00:00TINPAL D.O.O.Rekonstrukcija JR Stepinčeva151377.34
2021-09-21 00:00:00180-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1132.16
2021-09-21 00:00:00144TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2590.99
2021-09-21 00:00:0087-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal2155
2021-09-21 00:00:00730-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Filip i laura ćapin5255.25
2021-09-21 00:00:002530092021A1 HRVATSKA d.o.o.Telkekom promet za 08/20214392.16
2021-09-21 00:00:002001-01-19 00:00:00GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja17360
2021-09-21 00:00:002553092021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 08/20212100.46
2021-09-21 00:00:004591-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima340
2021-09-21 00:00:003764-24087-3Hrvatska pošta d.d.Poštarina35.1
2021-09-21 00:00:002326-V03-91Inel d.o.o.Stupovi javne rasvjete60038.5
2021-09-21 00:00:0005 10065-0821-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40.68
2021-09-21 00:00:00RO-644/1/1Pecto d.o.o.DDD mjere19703.13
2021-09-21 00:00:00138-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga5000
2021-09-21 00:00:00142-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga2750
2021-09-21 00:00:0090-2-1SezonacSredstva za čiščenje467.13
2021-09-21 00:00:0094-2-1SezonacSredstva za čiščenje316.84
2021-09-21 00:00:0093-2-1SezonacSredstva za čiščenje585.66
2021-09-21 00:00:0091-2-1SezonacNapitci621.25
2021-09-21 00:00:0092-2-1SezonacNapitci297.15
2021-09-21 00:00:00196/V01/0Arbol d.o.o.Vreće za otpatke3150
2021-09-21 00:00:001259-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Milinović Ana2612.61
2021-09-21 00:00:0012569-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Klarić Domagoj3213.21
2021-09-21 00:00:000010056859-210820-0HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija48247.71
2021-09-21 00:00:00304-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe2075
2021-09-21 00:00:00263-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 06/20212075
2021-09-21 00:00:0016810Studentski centar Split - Student servisUsluga Stipić David5310
2021-09-21 00:00:0016702Studentski centar Split - Student servisUsluga p.Mamić, A.Tomaš12000.6
2021-09-21 00:00:0016704Studentski centar Split - Student servisUsluga Roso Luka4248
2021-09-21 00:00:0016395Studentski centar Split - Student servisUsluga Dadić Ivan5929.51
2021-09-21 00:00:0016951Studentski centar Split - Student servisUsluga Tin Jurič2820.67
2021-09-21 00:00:0017085Studentski centar Split - Student servisUsluga Roko Kuduz4956
2021-09-21 00:00:0006-0821-0533039FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62.5
2021-09-21 00:00:0035-0821-0548626FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja19.8
2021-09-21 00:00:0016234Studentski centar Split - Student servisUsluga Knezović Josip6195
2021-09-21 00:00:00102-1-21CESTOGRADNJA d.o.o.Rekonstrukcija-Hercegovačka ul112130.83
2021-09-21 00:00:000000297/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih tr2000
2021-09-21 00:00:001507/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga marino Bušić1443.75
2021-09-21 00:00:001513-2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Jovanović Martin4908.75
2021-09-21 00:00:001699/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc kabina8750
2021-09-21 00:00:002500100118-210120-2HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija23.24
2021-09-21 00:00:002301035654-210120-9HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija247.62
2021-09-21 00:00:002301035654-210122-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija60.95
2021-09-21 00:00:002301035654-210121-7HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija98.94
2021-09-21 00:00:002301035654-210320-1HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija1196.09
2021-09-21 00:00:002301035654-210321-0HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija429.1
2021-09-21 00:00:002301035654-210220-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija15655.08
2021-09-21 00:00:002301035654-210520-4HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija1752.63
2021-09-21 00:00:002301035654-210420-6HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija93.34
2021-09-21 00:00:002301035654-210421-6HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija66.96
2021-09-21 00:00:002301035654-210422-4HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija987.53
2021-09-21 00:00:002301035654-210322-8HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija75.74
2021-09-21 00:00:001142-2021Pomorska škola SplitUsluga3898.13
2021-09-21 00:00:002500100118-210620-4HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija700.83
2021-09-21 00:00:002500100118-210720-0HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija847.92
2021-09-21 00:00:002301035654HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija2437.7
2021-09-21 00:00:00017-1-1Tangens d.o.o.Usluga bojanja-igralište2750
2021-09-21 00:00:00019-1-1Tangens d.o.o.Dobava i montaža stup 125 cm850
2021-09-21 00:00:00083-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor-Hercegovačka ulica22390.73
2021-09-21 00:00:00064-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor- jav.rasvjeta Stepinčev20897.16
2021-09-21 00:00:00085-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor-ograda groblje Ban4407
2021-09-21 00:00:002301035654-210721-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija140.01
2021-09-21 00:00:002301035654-210720-7HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija5470.73
2021-09-21 00:00:002301035654-210620-0HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija1791.72
2021-09-21 00:00:002301035654-210621-9HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija140.01
2021-09-21 00:00:002301035654-210521-2HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija140.01
2021-09-21 00:00:002500100118-210520-8HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija779.87
2021-09-21 00:00:002500100118-210420-1HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija837.47
2021-09-21 00:00:002500100118-210320-5HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija1009.82
2021-09-21 00:00:002500100118-210220-9HEP ELEKTRA d.o.o.Električna energija16998.16
2021-09-20 00:00:003341-30013-2Hrvatska pošta d.d.Storno Rn 2987--30013-2-236,00
2021-09-20 00:00:00Predračun 6407/1010/3/LIBURNIA RIVIERA HOTELS D.O.O.Usluga smještaja815,44
2021-09-20 00:00:003341-30013-2Hrvatska pošta d.d.Storno Rn 2987--30013-2-236
2021-09-20 00:00:00Predračun 6407/1010/3/LIBURNIA RIVIERA HOTELS D.O.O.Usluga smještaja815.44
2021-09-17 00:00:00Ponuda 090-00184CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETehnički pr. ST337SZ355,57
2021-09-17 00:00:00Ponuda 090-00184CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETehnički pr. ST337SZ355.57
2021-09-15 00:00:0021108001533Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode25,25
2021-09-15 00:00:0021108001533Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode25.25
2021-09-14 00:00:002110656902Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.563,53
2021-09-14 00:00:002110656650Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110140638Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110559043Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110805137Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode278,64
2021-09-14 00:00:002110378028Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode79,44
2021-09-14 00:00:002110628758Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode355,64
2021-09-14 00:00:002110628757Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode283,24
2021-09-14 00:00:002110409549Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110409799Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode315,78
2021-09-14 00:00:002110409017Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode210,84
2021-09-14 00:00:002110799763Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110798396Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.427,16
2021-09-14 00:00:002110798260Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.440,76
2021-09-14 00:00:002110793336Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,24
2021-09-14 00:00:002110793335Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode952,04
2021-09-14 00:00:002110793923Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode4.615,82
2021-09-14 00:00:002110793334Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110791600Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.920,07
2021-09-14 00:00:002110794795Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,62
2021-09-14 00:00:002110805032Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.882,40
2021-09-14 00:00:002110095036Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110831389Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110831466Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode657,83
2021-09-14 00:00:002110831467Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110797963Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode746,60
2021-09-14 00:00:002110798080Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode587,32
2021-09-14 00:00:002110829343Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode251,52
2021-09-14 00:00:002110830968Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode181,88
2021-09-14 00:00:002110831235Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8.971,24
2021-09-14 00:00:002110831289Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18
2021-09-14 00:00:002110831290Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18
2021-09-14 00:00:002110831291Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-14 00:00:002110798120Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.065,16
2021-09-14 00:00:002110798119Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode746,60
2021-09-14 00:00:002110798118Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode703,16
2021-09-14 00:00:002110798117Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode847,96
2021-09-14 00:00:002110798116Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.223,56
2021-09-14 00:00:002110828029Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode201,77
2021-09-14 00:00:002110656902Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2563.53
2021-09-14 00:00:002110656650Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110140638Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110559043Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110805137Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode278.64
2021-09-14 00:00:002110378028Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode79.44
2021-09-14 00:00:002110628758Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode355.64
2021-09-14 00:00:002110628757Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode283.24
2021-09-14 00:00:002110409549Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110409799Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode315.78
2021-09-14 00:00:002110409017Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode210.84
2021-09-14 00:00:002110799763Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110798396Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1427.16
2021-09-14 00:00:002110798260Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2440.76
2021-09-14 00:00:002110793336Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55.24
2021-09-14 00:00:002110793335Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode952.04
2021-09-14 00:00:002110793923Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode4615.82
2021-09-14 00:00:002110793334Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110791600Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1920.07
2021-09-14 00:00:002110794795Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.62
2021-09-14 00:00:002110805032Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1882.4
2021-09-14 00:00:002110095036Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110831389Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110831466Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode657.83
2021-09-14 00:00:002110831467Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110797963Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode746.6
2021-09-14 00:00:002110798080Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode587.32
2021-09-14 00:00:002110829343Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode251.52
2021-09-14 00:00:002110830968Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode181.88
2021-09-14 00:00:002110831235Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode8971.24
2021-09-14 00:00:002110831289Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55.18
2021-09-14 00:00:002110831290Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55.18
2021-09-14 00:00:002110831291Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-14 00:00:002110798120Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1065.16
2021-09-14 00:00:002110798119Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode746.6
2021-09-14 00:00:002110798118Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode703.16
2021-09-14 00:00:002110798117Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode847.96
2021-09-14 00:00:002110798116Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2223.56
2021-09-14 00:00:002110828029Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode201.77
2021-09-10 00:00:00446-1-2KOPIRING d.o.o.Usluga printanja531,30
2021-09-10 00:00:002027/1003/1Benussi d.o.o.Štop lampa, rotac.svijetlo1.262,50
2021-09-10 00:00:00468-1-100Gradeko d.o.o.Elektromaterijal LED lampe167.500,00
2021-09-10 00:00:001028/1/2Vulkanizer Sretna KordaPranje kamiona187,50
2021-09-10 00:00:004472/VPS/1Taho ST d.o.o.Servis tahografa6.400,00
2021-09-10 00:00:00Zahtjev1514/2-2021Promet d.o.o.Subvencija prijevo65.000,00
2021-09-10 00:00:007512-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina10.637,40
2021-09-10 00:00:003680-30013-2Hrvatska pošta d.d.Usluga uplate komitentima204,00
2021-09-10 00:00:00014-1-1Tangens d.o.o.Sanacija stupova-lučica Porat1.562,50
2021-09-10 00:00:0021480125WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 361-US975,34
2021-09-10 00:00:0018/21-P1Klin d.o.o.Id.projekt sanacije igrališta18.750,00
2021-09-10 00:00:00126-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjtni dekor500,00
2021-09-10 00:00:0033-M1-1-2021Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga10.000,00
2021-09-10 00:00:00879/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Bušić Marino3.176,25
2021-09-10 00:00:001623-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica Minolta2.737,50
2021-09-10 00:00:001492-V001-1BIOS RACUNALAPaušal, po ugovoru3.125,00
2021-09-10 00:00:001962-F00-10GORAN I ZORAN D.O.O.Udluga čiščenja cjevovoda8.552,50
2021-09-10 00:00:00100254/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica8.523,02
2021-09-10 00:00:004077-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937,50
2021-09-10 00:00:002150501DRAGFLOW SriDREDGING MACHINE- Jaružalo848.029,20
2021-09-10 00:00:00378/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigrad i Gradsko oko4.750,00
2021-09-10 00:00:0020/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 08/202113.229,16
2021-09-10 00:00:001070MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programskog paketa1.500,00
2021-09-10 00:00:00Ponuda 412070951SCHRACK TECHNICVremenski relej za tuševe534,65
2021-09-10 00:00:00403-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Josip Ružić2.887,50
2021-09-10 00:00:0055-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal67,25
2021-09-10 00:00:0083A-1-1TAYRA j.d.o.o.Dezifecijens-izbora355,27
2021-09-10 00:00:0058-1-1TAYRA j.d.o.o.Dezificijens-izbori1.668,33
2021-09-10 00:00:0056-1-1TAYRA j.d.o.o.Materijal-izbori5.542,36
2021-09-10 00:00:00105TAYRA j.d.o.o.Higijenske potrebštine495,00
2021-09-10 00:00:0075-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1.496,41
2021-09-10 00:00:0083-1-1TAYRA j.d.o.o.Materijal za izbore3.023,38
2021-09-10 00:00:0036915VV-PROJEKT d.o.o.3D projekt O.Š. Sv. Martin30.750,00
2021-09-10 00:00:00132-1-1TAYRA j.d.o.o.Higijenske potrebštine742,50
2021-09-10 00:00:00446-1-2KOPIRING d.o.o.Usluga printanja531.3
2021-09-10 00:00:002027/1003/1Benussi d.o.o.Štop lampa, rotac.svijetlo1262.5
2021-09-10 00:00:00468-1-100Gradeko d.o.o.Elektromaterijal LED lampe167500
2021-09-10 00:00:001028/1/2Vulkanizer Sretna KordaPranje kamiona187.5
2021-09-10 00:00:004472/VPS/1Taho ST d.o.o.Servis tahografa6400
2021-09-10 00:00:00Zahtjev1514/2-2021Promet d.o.o.Subvencija prijevo65000
2021-09-10 00:00:007512-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina10637.4
2021-09-10 00:00:003680-30013-2Hrvatska pošta d.d.Usluga uplate komitentima204
2021-09-10 00:00:00014-1-1Tangens d.o.o.Sanacija stupova-lučica Porat1562.5
2021-09-10 00:00:0021480125WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 361-US975.34
2021-09-10 00:00:0018/21-P1Klin d.o.o.Id.projekt sanacije igrališta18750
2021-09-10 00:00:00126-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjtni dekor500
2021-09-10 00:00:0033-M1-1-2021Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga10000
2021-09-10 00:00:00879/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Bušić Marino3176.25
2021-09-10 00:00:001623-1-1MASTER COPY d.o.o.Servis Konica Minolta2737.5
2021-09-10 00:00:001492-V001-1BIOS RACUNALAPaušal, po ugovoru3125
2021-09-10 00:00:001962-F00-10GORAN I ZORAN D.O.O.Udluga čiščenja cjevovoda8552.5
2021-09-10 00:00:00100254/IK/1INA D.D.Gorivo INA kartica8523.02
2021-09-10 00:00:004077-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937.5
2021-09-10 00:00:002150501DRAGFLOW SriDREDGING MACHINE- Jaružalo848029.2
2021-09-10 00:00:00378/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigrad i Gradsko oko4750
2021-09-10 00:00:0020/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 08/202113229.16
2021-09-10 00:00:001070MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programskog paketa1500
2021-09-10 00:00:00Ponuda 412070951SCHRACK TECHNICVremenski relej za tuševe534.65
2021-09-10 00:00:00403-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Josip Ružić2887.5
2021-09-10 00:00:0055-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal67.25
2021-09-10 00:00:0083A-1-1TAYRA j.d.o.o.Dezifecijens-izbora355.27
2021-09-10 00:00:0058-1-1TAYRA j.d.o.o.Dezificijens-izbori1668.33
2021-09-10 00:00:0056-1-1TAYRA j.d.o.o.Materijal-izbori5542.36
2021-09-10 00:00:00105TAYRA j.d.o.o.Higijenske potrebštine495
2021-09-10 00:00:0075-1-1TAYRA j.d.o.o.Uredski materijal1496.41
2021-09-10 00:00:0083-1-1TAYRA j.d.o.o.Materijal za izbore3023.38
2021-09-10 00:00:002001-01-24 00:00:00VV-PROJEKT d.o.o.3D projekt O.Š. Sv. Martin30750
2021-09-10 00:00:00132-1-1TAYRA j.d.o.o.Higijenske potrebštine742.5
2021-09-08 00:00:00Odobrenje 2190003390Vodovod i kanalizacijaPriključak br. 262694-281,48
2021-09-08 00:00:00 Odobrenje 2190003391Vodovod i kanalizacijaPriključak 262690-64,28
2021-09-08 00:00:002110680002Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-08 00:00:00Odobrenje 2190002753Vodovod i kanalizacijaPriključak 044569-48,86
2021-09-08 00:00:002110680000Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-08 00:00:002190002745Vodovod i kanalizacijaOdobrenje pr.265109-78,76
2021-09-08 00:00:002110175420Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90,40
2021-09-08 00:00:00Odobrenje 2190001358Vodovod i kanalizacijaPriključak 279004-188,24
2021-09-08 00:00:002110185231Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-09-08 00:00:00Odobrenje 2190001579Vodovod i kanalizacijaPriključak 044569-65,15
2021-09-08 00:00:00Odobrenje 2190003390Vodovod i kanalizacijaPriključak br. 262694-281.48
2021-09-08 00:00:00 Odobrenje 2190003391Vodovod i kanalizacijaPriključak 262690-64.28
2021-09-08 00:00:002110680002Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-08 00:00:00Odobrenje 2190002753Vodovod i kanalizacijaPriključak 044569-48.86
2021-09-08 00:00:002110680000Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-08 00:00:002190002745Vodovod i kanalizacijaOdobrenje pr.265109-78.76
2021-09-08 00:00:002110175420Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90.4
2021-09-08 00:00:00Odobrenje 2190001358Vodovod i kanalizacijaPriključak 279004-188.24
2021-09-08 00:00:002110185231Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-09-08 00:00:00Odobrenje 2190001579Vodovod i kanalizacijaPriključak 044569-65.15
2021-09-02 00:00:00221/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Materijal za trimere4.391,00
2021-09-02 00:00:00482-21/1/1LIVEL D.O.O.Ograda -Jurasova ulica25.000,00
2021-09-02 00:00:0020/PP1/1TOPANA OBRTRazglas- svečana sjednica1.500,00
2021-09-02 00:00:00066-001-1Bilota inženjering d.o.o.Procjena k.č.617/11.500,00
2021-09-02 00:00:00063-001-1Bilota inženjering d.o.o.Procjena k.č.1673/91.250,00
2021-09-02 00:00:0063-1-1Građevno Zec d.o.o.Prihrana plaže174.134,74
2021-09-02 00:00:00015-1-1Tangens d.o.o.Metalne stepenice-Hercegovačka17.952,50
2021-09-02 00:00:0036898CRO-ING d.o.o.Id.proj. odvodnje H.Lav-Lučica3.750,00
2021-09-02 00:00:00064-001-1Bilota inženjering d.o.o.Procjena k.č.2310/41.500,00
2021-09-02 00:00:00065-001-1Bilota inženjering d.o.o.Procjena k.č.488/11.500,00
2021-09-02 00:00:002110775129Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode333,09
2021-09-02 00:00:002110775016Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.230,39
2021-09-02 00:00:002110757419Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.348,56
2021-09-02 00:00:002110769882Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode109,50
2021-09-02 00:00:002110769447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode171,87
2021-09-02 00:00:002110757420Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3.208,20
2021-09-02 00:00:002110769446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode544,02
2021-09-02 00:00:00157/V01/0Arbol d.o.o.Vreće za otpatke8.367,19
2021-09-02 00:00:001083/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal2.376,20
2021-09-02 00:00:001287/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal6.552,50
2021-09-02 00:00:00Ponuda 36/2021Crystal consult d.o.o.Seminar- javna nabavava1.375,00
2021-09-02 00:00:0036919Mriža informatika d.o.o.Održavanje WEB stranice67.650,00
2021-09-02 00:00:0022/2021/POS1/1BARTULINOdržavanje cesta318.963,46
2021-09-02 00:00:0020/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta9.568,90
2021-09-02 00:00:0023/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor prihrane plaže6.094,71
2021-09-02 00:00:0017/01/211POLYLINE d.o.o.Izmjena id.projekta rekonstruk5.000,00
2021-09-02 00:00:0016/01/211TAKUIN PAYMENT d.o.o.Usluga naplate SmartChat1,50
2021-09-02 00:00:00221/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Materijal za trimere4391
2021-09-02 00:00:00482-21/1/1LIVEL D.O.O.Ograda -Jurasova ulica25000
2021-09-02 00:00:0020/PP1/1TOPANA OBRTRazglas- svečana sjednica1500
2021-09-02 00:00:00066-001-1Bilota inženjering d.o.o.Procjena k.č.617/11500
2021-09-02 00:00:00063-001-1Bilota inženjering d.o.o.Procjena k.č.1673/91250
2021-09-02 00:00:0063-1-1Graðevno Zec d.o.o.Prihrana plaže174134.74
2021-09-02 00:00:00015-1-1Tangens d.o.o.Metalne stepenice-Hercegovačka17952.5
2021-09-02 00:00:002001-01-07 00:00:00CRO-ING d.o.o.Id.proj. odvodnje H.Lav-Lučica3750
2021-09-02 00:00:00064-001-1Bilota inženjering d.o.o.Procjena k.č.2310/41500
2021-09-02 00:00:00065-001-1Bilota inženjering d.o.o.Procjena k.č.488/11500
2021-09-02 00:00:002110775129Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode333.09
2021-09-02 00:00:002110775016Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1230.39
2021-09-02 00:00:002110757419Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1348.56
2021-09-02 00:00:002110769882Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode109.5
2021-09-02 00:00:002110769447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode171.87
2021-09-02 00:00:002110757420Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3208.2
2021-09-02 00:00:002110769446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode544.02
2021-09-02 00:00:00157/V01/0Arbol d.o.o.Vreće za otpatke8367.19
2021-09-02 00:00:001083/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal2376.2
2021-09-02 00:00:001287/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal6552.5
2021-09-02 00:00:00Ponuda 36/2021Crystal consult d.o.o.Seminar- javna nabavava1375
2021-09-02 00:00:002001-01-28 00:00:00Mriža informatika d.o.o.Održavanje WEB stranice67650
2021-09-02 00:00:0022/2021/POS1/1BARTULINOdržavanje cesta318963.46
2021-09-02 00:00:0020/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta9568.9
2021-09-02 00:00:0023/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor prihrane plaže6094.71
2021-09-02 00:00:0017/01/211POLYLINE d.o.o.Izmjena id.projekta rekonstruk5000
2021-09-02 00:00:0016/01/211TAKUIN PAYMENT d.o.o.Usluga naplate SmartChat1.5
2021-08-30 00:00:00721-2021Pomorska škola SplitUsluga Luka Maras3.060,75
2021-08-30 00:00:00676-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Milinović Ana2.372,37
2021-08-30 00:00:00721-2021Pomorska škola SplitUsluga Luka Maras3060.75
2021-08-30 00:00:00676-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Milinović Ana2372.37
2021-08-27 00:00:00578-2021Pomorska škola SplitUsluga Marin Vidić2.367,75
2021-08-27 00:00:00592-2021Pomorska škola SplitUsluga Ante Zorić1.732,50
2021-08-27 00:00:00569-2021Pomorska škola SplitUsluga Luka Rakuljić1.905,75
2021-08-27 00:00:00578-2021Pomorska škola SplitUsluga Marin Vidić2367.75
2021-08-27 00:00:00592-2021Pomorska škola SplitUsluga Ante Zorić1732.5
2021-08-27 00:00:00569-2021Pomorska škola SplitUsluga Luka Rakuljić1905.75
2021-08-25 00:00:0018/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza G.Podstrana13.229,16
2021-08-25 00:00:00125-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za čišćenje9.562,50
2021-08-25 00:00:002/FIN/1PROMOCIJA bb d.o.o.Id.rješenje panela -ECOMAP3.625,00
2021-08-25 00:00:0036904Crystal consult d.o.o.Promidžbeni materijali26.500,00
2021-08-25 00:00:00504/V02KAMEN-MG d.o.o.Pijesak 4-8 mm560,00
2021-08-25 00:00:00669-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate mParking2.593,50
2021-08-25 00:00:001194/2Promet d.o.o.Subvencija prijevoza za 07/20265.000,00
2021-08-25 00:00:00109/V01/1Arbol d.o.o.Vreće za otpatke3.526,88
2021-08-25 00:00:00145/V01/0Arbol d.o.o.Vrečice za smeće7.457,81
2021-08-25 00:00:007618/V01/4Kova prometMaterijal za suhu gradnju757,28
2021-08-25 00:00:002007-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPrintane zastave20.375,00
2021-08-25 00:00:00260-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajićOvjera potpisa279,50
2021-08-25 00:00:0087/1/1Palisander d.o.o.Ugradnja ul.vrata4.500,00
2021-08-25 00:00:0033-01-21Praska j.d.o.o.Usluga održavanja stranice RD2.477,50
2021-08-25 00:00:00386-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Ploća plastificirana3.750,00
2021-08-25 00:00:002158-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radZastava printana 200 x 10010.500,00
2021-08-25 00:00:000010056859-210720-4HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija43.228,22
2021-08-25 00:00:0008-0721-0443005FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62,50
2021-08-25 00:00:0025-0721-0461499FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12,50
2021-08-25 00:00:00104/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Motorna kopačica, ulje6.619,50
2021-08-25 00:00:0018/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza G.Podstrana13229.16
2021-08-25 00:00:00125-PP1-1CLEAN TEAM d.o.o.Sredstva za čišćenje9562.5
2021-08-25 00:00:002/FIN/1PROMOCIJA bb d.o.o.Id.rješenje panela -ECOMAP3625
2021-08-25 00:00:002001-01-13 00:00:00Crystal consult d.o.o.Promidžbeni materijali26500
2021-08-25 00:00:00504/V02KAMEN-MG d.o.o.Pijesak 4-8 mm560
2021-08-25 00:00:00669-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate mParking2593.5
2021-08-25 00:00:001194/2Promet d.o.o.Subvencija prijevoza za 07/20265000
2021-08-25 00:00:00109/V01/1Arbol d.o.o.Vreće za otpatke3526.88
2021-08-25 00:00:00145/V01/0Arbol d.o.o.Vrečice za smeće7457.81
2021-08-25 00:00:007618/V01/4Kova prometMaterijal za suhu gradnju757.28
2021-08-25 00:00:002007-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPrintane zastave20375
2021-08-25 00:00:00260-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajićOvjera potpisa279.5
2021-08-25 00:00:0087/1/1Palisander d.o.o.Ugradnja ul.vrata4500
2021-08-25 00:00:0033-01-21Praska j.d.o.o.Usluga održavanja stranice RD2477.5
2021-08-25 00:00:00386-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Ploća plastificirana3750
2021-08-25 00:00:002158-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radZastava printana 200 x 10010500
2021-08-25 00:00:000010056859-210720-4HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija43228.22
2021-08-25 00:00:0008-0721-0443005FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFINA e-paket62.5
2021-08-25 00:00:0025-0721-0461499FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12.5
2021-08-25 00:00:00104/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Motorna kopačica, ulje6619.5
2021-08-20 00:00:001638-f00-10GORAN I ZORAN D.O.O.Odčepljivanje kanalizacije625,00
2021-08-20 00:00:0035-0721-0458163FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja24,30
2021-08-20 00:00:00500-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Kolobarić Ivo2.762,76
2021-08-20 00:00:00577-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Tin Jurić2.222,22
2021-08-20 00:00:00629-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Pavić Antonio3.147,38
2021-08-20 00:00:00487-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Klarić Domagoj1.981,98
2021-08-20 00:00:0087416/IK/1INA D.D.Gorivo INA KARTICA7.960,69
2021-08-20 00:00:000010056859-210620-8HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija36.843,46
2021-08-20 00:00:003608-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937,50
2021-08-20 00:00:0011/01/211čakarov stećak d.o.o.Ploća metalna 60x301.012,50
2021-08-20 00:00:0044213Praska j.d.o.o.Usluga oglašavanja9.900,00
2021-08-20 00:00:0065/1/1Palisander d.o.o.Ugradnja prozora750,00
2021-08-20 00:00:002306/M01/6ELEKTRO SUMA d.o.o.Elektromaterijal1.252,80
2021-08-20 00:00:001525/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc kabina8.750,00
2021-08-20 00:00:000000258/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interv.troškova2.000,00
2021-08-20 00:00:00948MARIO-COMMERCE d.o.o.Usluga održavanja za 07/20211.500,00
2021-08-20 00:00:00505-2021Pomorska škola SplitUsluga-održavanje javnih površ3.060,75
2021-08-20 00:00:00477-2021Pomorska škola SplitUsluga Val Tin Martinović2.136,75
2021-08-20 00:00:00742/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Kilić Marija3.118,50
2021-08-20 00:00:00670/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Jovanović Martin3.753,75
2021-08-20 00:00:00679/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Marić-Banje Stipe3.176,25
2021-08-20 00:00:00741/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Kilić Borna3.378,38
2021-08-20 00:00:00756/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Polić Ante2.598,75
2021-08-20 00:00:00744/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Veštić Mateo3.089,63
2021-08-20 00:00:00743/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mandić Ela3.003,00
2021-08-20 00:00:00549-2021Pomorska škola SplitUsluga Ivan Zovak4.186,88
2021-08-20 00:00:002110679608Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode370,12
2021-08-20 00:00:002110679927Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225,32
2021-08-20 00:00:002110679999Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.470,60
2021-08-20 00:00:002110680001Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761,08
2021-08-20 00:00:002110680003Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode138,44
2021-08-20 00:00:002110880367Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.020,84
2021-08-20 00:00:002110680626Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode819,00
2021-08-20 00:00:002110683028Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-08-20 00:00:002110683976Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-08-20 00:00:002110648371Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode312,20
2021-08-20 00:00:002110656651Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.227,91
2021-08-20 00:00:002110656652Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71,46
2021-08-20 00:00:002110648372Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode122,98
2021-08-20 00:00:002110649322Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.259,56
2021-08-20 00:00:002110707325Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode568,53
2021-08-20 00:00:002110707163Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode579,20
2021-08-20 00:00:002110723558Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode658,07
2021-08-20 00:00:002110655635Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode703,16
2021-08-20 00:00:002110657615Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-08-20 00:00:002110724210Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode338,57
2021-08-20 00:00:002110725116Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode443,17
2021-08-20 00:00:00RO-600/1/1Pecto d.o.o.larvicidna dezinsekcija4.687,50
2021-08-20 00:00:00126-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga937,50
2021-08-20 00:00:00RO-575/1/1Pecto d.o.o.DDD mjere19.703,13
2021-08-20 00:00:004066-30013-2Hrvatska pošta d.d.Usluga uplate komtentima600,00
2021-08-20 00:00:0005 0065-0721-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40,68
2021-08-20 00:00:002110725383Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,66
2021-08-20 00:00:002110725259Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode11.913,06
2021-08-20 00:00:002110725285Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode87,81
2021-08-20 00:00:002110725286Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,29
2021-08-20 00:00:002110725287Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,66
2021-08-20 00:00:002110725354Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,66
2021-08-20 00:00:002110725382Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode870,48
2021-08-20 00:00:00267-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Lea Žižić1.951,95
2021-08-20 00:00:004459082021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 07/20212.136,91
2021-08-20 00:00:004448082021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 07/20213.913,23
2021-08-20 00:00:0036906GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja17.360,00
2021-08-20 00:00:00362-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Isuf Krasniqi3.003,00
2021-08-20 00:00:0036917GRADNJA GALIOT d.o.o.Dobava i ugradnja vrata46.875,00
2021-08-20 00:00:00309/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigrad, mjesećno4.750,00
2021-08-20 00:00:00546/FIN/1EKO-TIM d.o.o.Ispumpavanje autocisternom562,50
2021-08-20 00:00:001638-f00-10GORAN I ZORAN D.O.O.Odčepljivanje kanalizacije625
2021-08-20 00:00:0035-0721-0458163FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja24.3
2021-08-20 00:00:00500-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Kolobarić Ivo2762.76
2021-08-20 00:00:00577-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Tin Jurić2222.22
2021-08-20 00:00:00629-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Pavić Antonio3147.38
2021-08-20 00:00:00487-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Klarić Domagoj1981.98
2021-08-20 00:00:0087416/IK/1INA D.D.Gorivo INA KARTICA7960.69
2021-08-20 00:00:000010056859-210620-8HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija36843.46
2021-08-20 00:00:003608-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937.5
2021-08-20 00:00:0011/01/211čakarov stećak d.o.o.Ploća metalna 60x301012.5
2021-08-20 00:00:002021-01-17 00:00:00Praska j.d.o.o.Usluga oglašavanja9900
2021-08-20 00:00:0065/1/1Palisander d.o.o.Ugradnja prozora750
2021-08-20 00:00:002306/M01/6ELEKTRO SUMA d.o.o.Elektromaterijal1252.8
2021-08-20 00:00:001525/1/1ILIRIC-DSW d.o.o.Najam wc kabina8750
2021-08-20 00:00:000000258/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interv.troškova2000
2021-08-20 00:00:00948MARIO-COMMERCE d.o.o.Usluga održavanja za 07/20211500
2021-08-20 00:00:00505-2021Pomorska škola SplitUsluga-održavanje javnih površ3060.75
2021-08-20 00:00:00477-2021Pomorska škola SplitUsluga Val Tin Martinović2136.75
2021-08-20 00:00:00742/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Kilić Marija3118.5
2021-08-20 00:00:00670/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Jovanović Martin3753.75
2021-08-20 00:00:00679/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Marić-Banje Stipe3176.25
2021-08-20 00:00:00741/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Kilić Borna3378.38
2021-08-20 00:00:00756/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Polić Ante2598.75
2021-08-20 00:00:00744/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Veštić Mateo3089.63
2021-08-20 00:00:00743/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mandić Ela3003
2021-08-20 00:00:00549-2021Pomorska škola SplitUsluga Ivan Zovak4186.88
2021-08-20 00:00:002110679608Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode370.12
2021-08-20 00:00:002110679927Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode225.32
2021-08-20 00:00:002110679999Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1470.6
2021-08-20 00:00:002110680001Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761.08
2021-08-20 00:00:002110680003Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode138.44
2021-08-20 00:00:002110880367Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2020.84
2021-08-20 00:00:002110680626Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode819
2021-08-20 00:00:002110683028Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-08-20 00:00:002110683976Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-08-20 00:00:002110648371Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode312.2
2021-08-20 00:00:002110656651Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1227.91
2021-08-20 00:00:002110656652Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode71.46
2021-08-20 00:00:002110648372Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode122.98
2021-08-20 00:00:002110649322Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1259.56
2021-08-20 00:00:002110707325Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode568.53
2021-08-20 00:00:002110707163Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode579.2
2021-08-20 00:00:002110723558Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode658.07
2021-08-20 00:00:002110655635Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode703.16
2021-08-20 00:00:002110657615Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-08-20 00:00:002110724210Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode338.57
2021-08-20 00:00:002110725116Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode443.17
2021-08-20 00:00:00RO-600/1/1Pecto d.o.o.larvicidna dezinsekcija4687.5
2021-08-20 00:00:00126-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga937.5
2021-08-20 00:00:00RO-575/1/1Pecto d.o.o.DDD mjere19703.13
2021-08-20 00:00:004066-30013-2Hrvatska pošta d.d.Usluga uplate komtentima600
2021-08-20 00:00:0005 0065-0721-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40.68
2021-08-20 00:00:002110725383Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.66
2021-08-20 00:00:002110725259Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode11913.06
2021-08-20 00:00:002110725285Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode87.81
2021-08-20 00:00:002110725286Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55.29
2021-08-20 00:00:002110725287Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.66
2021-08-20 00:00:002110725354Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.66
2021-08-20 00:00:002110725382Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode870.48
2021-08-20 00:00:00267-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Lea Žižić1951.95
2021-08-20 00:00:004459082021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 07/20212136.91
2021-08-20 00:00:004448082021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet za 07/20213913.23
2021-08-20 00:00:002001-01-15 00:00:00GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja17360
2021-08-20 00:00:00362-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Isuf Krasniqi3003
2021-08-20 00:00:002001-01-26 00:00:00GRADNJA GALIOT d.o.o.Dobava i ugradnja vrata46875
2021-08-20 00:00:00309/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigrad, mjesećno4750
2021-08-20 00:00:00546/FIN/1EKO-TIM d.o.o.Ispumpavanje autocisternom562.5
2021-08-18 00:00:0002--19O.Š.POIŠANSufinanciranje produž. boravka10.800,00
2021-08-18 00:00:0002--19O.Š.POIŠANSufinanciranje produž. boravka10800
2021-08-11 00:00:00885/1/2Vulkanizer Sretna KordaPranje kamiona125,00
2021-08-11 00:00:00120-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3.625,00
2021-08-11 00:00:005030445555-263-8-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje- rn.5030445555-263-8-212,55
2021-08-11 00:00:005030445555-263-8-0008Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-263-8-25,00
2021-08-11 00:00:005030445555-263-8-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-263-8-50,00
2021-08-11 00:00:005030445555-262-0-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-262-0-212,55
2021-08-11 00:00:005030445555-262-0-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-262-0-25,00
2021-08-11 00:00:005030445555-262-0-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-262-0-50,00
2021-08-11 00:00:0012252Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamić, Dadić,Tomaš,20.992,20
2021-08-11 00:00:00393-VP1-1LOGARITAM D.O.O.T shirt majice s dotiskom4.656,25
2021-08-11 00:00:00488-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Bago Pero2.522,52
2021-08-11 00:00:001577/FIN/1OŠTRIć O.K. D.O.O.OServis vatrogasnih aparata970,55
2021-08-11 00:00:00455/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 07/20214.750,00
2021-08-11 00:00:00456/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 07/2021673,19
2021-08-11 00:00:00457/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 07/20212.308,06
2021-08-11 00:00:00223-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijauSLUGA FILIP čAPIN,LAURA čAPIN4.864,86
2021-08-11 00:00:00885/1/2Vulkanizer Sretna KordaPranje kamiona125
2021-08-11 00:00:00120-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga3625
2021-08-11 00:00:005030445555-263-8-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje- rn.5030445555-263-8-212.55
2021-08-11 00:00:005030445555-263-8-0008Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-263-8-25
2021-08-11 00:00:005030445555-263-8-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-263-8-50
2021-08-11 00:00:005030445555-262-0-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-262-0-212.55
2021-08-11 00:00:005030445555-262-0-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-262-0-25
2021-08-11 00:00:005030445555-262-0-00088Hrvatski telekom d.d.Odobrenje rn.5030445555-262-0-50
2021-08-11 00:00:0012252Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamić, Dadić,Tomaš,20992.2
2021-08-11 00:00:00393-VP1-1LOGARITAM D.O.O.T shirt majice s dotiskom4656.25
2021-08-11 00:00:00488-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Bago Pero2522.52
2021-08-11 00:00:001577/FIN/1OŠTRIć O.K. D.O.O.OServis vatrogasnih aparata970.55
2021-08-11 00:00:00455/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 07/20214750
2021-08-11 00:00:00456/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 07/2021673.19
2021-08-11 00:00:00457/01/211RI-ING NET d.o.o.Korištenje sustava za 07/20212308.06
2021-08-11 00:00:00223-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijauSLUGA FILIP čAPIN,LAURA čAPIN4864.86
2021-08-06 00:00:00173-1-1Pannonia Coinsulting d.o.o.Analiza dokumentacije za49.938,00
2021-08-06 00:00:0037/1/1Vademecum j.d.o.o.Provedba postupka javne nabave12.500,00
2021-08-06 00:00:0016/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 06/202113.229,16
2021-08-06 00:00:0025-0621-0408788FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12,50
2021-08-06 00:00:009/01/211čakarov stećak d.o.o.Izrada kućnog broja120,00
2021-08-06 00:00:00234-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajićOvjera potpisa263,00
2021-08-06 00:00:00276/2/21GEOPROJEKT SPLITUPU Strožanac-Gošanj31.250,00
2021-08-06 00:00:00277/2/21GEOPROJEKT SPLITIzmjene PPU Podstrana55.125,00
2021-08-06 00:00:00428-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Naljepnice-oznake prostorija249,99
2021-08-06 00:00:00384-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print pozivnica, zahvalnica868,75
2021-08-06 00:00:00385-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print posjetnica350,00
2021-08-06 00:00:0010995Studentski centar Split - Student servisUsluga Roso Luka4.956,00
2021-08-06 00:00:001316-V001-10BIOS RACUNALAPaušal po ugovoru za 07/20213.125,00
2021-08-06 00:00:0021-1101-033-0174FRANIć D.O.O.Punjenje klima uređaja437,50
2021-08-06 00:00:0039-2-1SezonacSredstva za čiščenje797,13
2021-08-06 00:00:0040-2-1SezonacsREDSTVA ZA čIŠćENJE404,04
2021-08-06 00:00:0041-2-1SezonacNapitci1.127,45
2021-08-06 00:00:0043-2-1SezonacNapitci193,40
2021-08-06 00:00:0042-2-1SezonacNapitci380,50
2021-08-06 00:00:0044-2-1SezonacSredstva za čišćenje737,83
2021-08-06 00:00:000157006-10075839Narodne novine d.d.Objava oglasa JN1.875,00
2021-08-06 00:00:00173-1-1Pannonia Coinsulting d.o.o.Analiza dokumentacije za49938
2021-08-06 00:00:0037/1/1Vademecum j.d.o.o.Provedba postupka javne nabave12500
2021-08-06 00:00:0016/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subv.prijevoza za 06/202113229.16
2021-08-06 00:00:0025-0621-0408788FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12.5
2021-08-06 00:00:009/01/211čakarov stećak d.o.o.Izrada kućnog broja120
2021-08-06 00:00:00234-VP-1Javni bilježnik Snježana LudvajićOvjera potpisa263
2021-08-06 00:00:00276/2/21GEOPROJEKT SPLITUPU Strožanac-Gošanj31250
2021-08-06 00:00:00277/2/21GEOPROJEKT SPLITIzmjene PPU Podstrana55125
2021-08-06 00:00:00428-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Naljepnice-oznake prostorija249.99
2021-08-06 00:00:00384-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print pozivnica, zahvalnica868.75
2021-08-06 00:00:00385-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Print posjetnica350
2021-08-06 00:00:0010995Studentski centar Split - Student servisUsluga Roso Luka4956
2021-08-06 00:00:001316-V001-10BIOS RACUNALAPaušal po ugovoru za 07/20213125
2021-08-06 00:00:0021-1101-033-0174FRANIć D.O.O.Punjenje klima ureðaja437.5
2021-08-06 00:00:0039-2-1SezonacSredstva za čiščenje797.13
2021-08-06 00:00:0040-2-1SezonacsREDSTVA ZA čIŠćENJE404.04
2021-08-06 00:00:0041-2-1SezonacNapitci1127.45
2021-08-06 00:00:0043-2-1SezonacNapitci193.4
2021-08-06 00:00:0042-2-1SezonacNapitci380.5
2021-08-06 00:00:0044-2-1SezonacSredstva za čišćenje737.83
2021-08-06 00:00:000157006-10075839Narodne novine d.d.Objava oglasa JN1875
2021-08-03 00:00:00Predračun 35-9364DHL International d.o.o.Poštarina640,15
2021-08-03 00:00:00Predračun 35-9364DHL International d.o.o.Poštarina640.15
2021-08-02 00:00:00Ponuda 21-9251MEđIMURKA BS d.o.o.Umjetna ograda bršljan7.233,30
2021-08-02 00:00:00Ponuda 2230BAUHAUSJUS2 dovratnik545,00
2021-08-02 00:00:000000214/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih tr2.000,00
2021-08-02 00:00:00102/01/211T.A.U. OPREMA d.o.o.Zamjena sjedalica za klackalic5.875,00
2021-08-02 00:00:00Ponuda 211013044671WIENER OSIGURANJEPremija AO1.191,88
2021-08-02 00:00:00Ponuda 194/V01/0SPM HERMES D.O.O.Radne hlaće, cipele3.282,75
2021-08-02 00:00:00Ponuda 21-9251MEÐIMURKA BS d.o.o.Umjetna ograda bršljan7233.3
2021-08-02 00:00:00Ponuda 2230BAUHAUSJUS2 dovratnik545
2021-08-02 00:00:000000214/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih tr2000
2021-08-02 00:00:00102/01/211T.A.U. OPREMA d.o.o.Zamjena sjedalica za klackalic5875
2021-08-02 00:00:00Ponuda 211013044671WIENER OSIGURANJEPremija AO1191.88
2021-08-02 00:00:00Ponuda 194/V01/0SPM HERMES D.O.O.Radne hlaće, cipele3282.75
2021-07-28 00:00:00225/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mladar Marija Klara1.081,08
2021-07-28 00:00:00Ponuda 090-00145CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh Pregled vozila ST 9821-C1.005,35
2021-07-28 00:00:00186-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Kolobarić Ivo900,90
2021-07-28 00:00:0010048Studentski centar Split - Student servisUsluga Dadić Ivan5.911,80
2021-07-28 00:00:0010046/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Ercegović Marko5.699,40
2021-07-28 00:00:00111-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Josip Ružić1.963,50
2021-07-28 00:00:00225/2021Turističko ugostiteljska škola SplitUsluga Mladar Marija Klara1081.08
2021-07-28 00:00:00Ponuda 090-00145CENTAR ZA VOZILA HRVATSKETeh Pregled vozila ST 9821-C1005.35
2021-07-28 00:00:00186-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Kolobarić Ivo900.9
2021-07-28 00:00:0010048Studentski centar Split - Student servisUsluga Dadić Ivan5911.8
2021-07-28 00:00:0010046/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Ercegović Marko5699.4
2021-07-28 00:00:00111-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Josip Ružić1963.5
2021-07-26 00:00:0021420656WIENER OSIGURANJEOstala osiguranja od odgovorno650,00
2021-07-26 00:00:0021420656WIENER OSIGURANJEOstala osiguranja od odgovorno650
2021-07-25 00:00:00558-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Naplata parkinga 06/20212.338,30
2021-07-25 00:00:00558-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Naplata parkinga 06/20212338.3
2021-07-23 00:00:00248492072021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga 06/20214.007,47
2021-07-23 00:00:00248501072021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga FIX 06/20212.111,65
2021-07-23 00:00:0036905TIM CULJAKAdaptacija tel.centrale2.100,00
2021-07-23 00:00:0053/1/1DOM COMMERCEDogradnja groblja Ban2.630.770,06
2021-07-23 00:00:0073-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subvencija prijevoza za 06/2022.655,00
2021-07-23 00:00:0036898Simetrala d.o.o.Nadzor radova-groblje Ban53.667,71
2021-07-23 00:00:00248492072021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga 06/20214007.47
2021-07-23 00:00:00248501072021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom usluga FIX 06/20212111.65
2021-07-23 00:00:002001-01-14 00:00:00TIM CULJAKAdaptacija tel.centrale2100
2021-07-23 00:00:0053/1/1DOM COMMERCEDogradnja groblja Ban2630770.06
2021-07-23 00:00:0073-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subvencija prijevoza za 06/2022655
2021-07-23 00:00:002001-01-07 00:00:00Simetrala d.o.o.Nadzor radova-groblje Ban53667.71
2021-07-16 00:00:006465-1106-2Hrvatska pošta d.d.Poštanske usluge 06/20216.878,80
2021-07-16 00:00:002987-30013-2Hrvatska pošta d.d.Naplata kom, i nuv. 06/2021236,00
2021-07-16 00:00:001086-V03-91Inel d.o.o.Materijal za JR13.103,44
2021-07-16 00:00:005395-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina 05/20217.356,90
2021-07-16 00:00:00102-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga9.000,00
2021-07-16 00:00:0036897Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR Kral14.250,00
2021-07-16 00:00:0094316/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna Dalmacija511,50
2021-07-16 00:00:00RO-517/1/1Pecto d.o.o.Adulticiodna dezinsekcija19.703,13
2021-07-16 00:00:00RO-447/1/1Pecto d.o.o.Adulticidna dezinsekcija19.703,13
2021-07-16 00:00:00827MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa1.500,00
2021-07-16 00:00:0036914Vindalton d.o.o.Klima uređaj Vaillant4.700,00
2021-07-16 00:00:0041-1-1Građevno Zec d.o.o.Prihrana plaže139.767,23
2021-07-16 00:00:0020/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor -protupožarni put5.718,49
2021-07-16 00:00:0035--0621-0364561FINANCIJSKA AGENCIJA FINASlanje izvještaja10,10
2021-07-16 00:00:0008-0621-0371950FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-paket 06/202162,50
2021-07-16 00:00:0096-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjetne dekoracije1.000,00
2021-07-16 00:00:00109-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjetni dekor500,00
2021-07-16 00:00:00042-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nazor-uređenje ureda zgrada Op2.612,94
2021-07-16 00:00:00044-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor JR Križine5.069,74
2021-07-16 00:00:0098INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prograna1.875,00
2021-07-16 00:00:003072-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Poslovi zaštite od požara937,50
2021-07-16 00:00:007411/IK/1INA D.D.Gorivo 06/20219.799,28
2021-07-16 00:00:007-1-1/21LEONARDO JELICSanacija obalne šetnice18.750,00
2021-07-16 00:00:0099-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Ana Milinović1.111,11
2021-07-16 00:00:009682/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Petar Mamić4.991,40
2021-07-16 00:00:009727/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Nikola Leskur2.832,00
2021-07-16 00:00:001130-V001-10BIOS RACUNALAUsluga održavanja-paušal3.125,00
2021-07-16 00:00:0098888/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Josip Knezović4.248,00
2021-07-16 00:00:003311-60-21GRAND HOTEL LAV D.O.O.Reprezentacija20.000,00
2021-07-16 00:00:0039/PJ01/1TRIVIUM D.O.O.Izvedbeni pr. Zagorska-istočni30.000,00
2021-07-16 00:00:00239-1-1AUTO LINE DOMIćMagnetski kljuć- punjenje240,00
2021-07-16 00:00:0071-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Lea Žižić1.141,14
2021-07-16 00:00:0027-vještvo-1Sudski vještak Marino ŽunićProcjena vozila1.500,00
2021-07-16 00:00:0011/2021/POS1/1BARTULINOdržavanje nerazv.cesta359.859,68
2021-07-16 00:00:0014/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor prihrane plaže4.891,86
2021-07-16 00:00:00434-01-91KAMM-BELL, obrtSustav vatrodojave prema JVP11.356,88
2021-07-16 00:00:006465-1106-2Hrvatska pošta d.d.Poštanske usluge 06/20216878.8
2021-07-16 00:00:002987-30013-2Hrvatska pošta d.d.Naplata kom, i nuv. 06/2021236
2021-07-16 00:00:001086-V03-91Inel d.o.o.Materijal za JR13103.44
2021-07-16 00:00:005395-11006-2Hrvatska pošta d.d.Poštarina 05/20217356.9
2021-07-16 00:00:00102-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga9000
2021-07-16 00:00:002001-01-06 00:00:00Simetrala d.o.o.Projekt rekonstrukcije JR Kral14250
2021-07-16 00:00:0094316/0105/1Hanza Media d.o.o.Pretplata Slobodna Dalmacija511.5
2021-07-16 00:00:00RO-517/1/1Pecto d.o.o.Adulticiodna dezinsekcija19703.13
2021-07-16 00:00:00RO-447/1/1Pecto d.o.o.Adulticidna dezinsekcija19703.13
2021-07-16 00:00:00827MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programa1500
2021-07-16 00:00:002001-01-23 00:00:00Vindalton d.o.o.Klima ureðaj Vaillant4700
2021-07-16 00:00:0041-1-1Graðevno Zec d.o.o.Prihrana plaže139767.23
2021-07-16 00:00:0020/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor -protupožarni put5718.49
2021-07-16 00:00:0035--0621-0364561FINANCIJSKA AGENCIJA FINASlanje izvještaja10.1
2021-07-16 00:00:0008-0621-0371950FINANCIJSKA AGENCIJA FINAE-paket 06/202162.5
2021-07-16 00:00:0096-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjetne dekoracije1000
2021-07-16 00:00:00109-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjetni dekor500
2021-07-16 00:00:00042-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nazor-ureðenje ureda zgrada Op2612.94
2021-07-16 00:00:00044-001-1Bilota inženjering d.o.o.Nadzor JR Križine5069.74
2021-07-16 00:00:0098INFOTEHNA D.O.O.Održavanje prograna1875
2021-07-16 00:00:003072-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Poslovi zaštite od požara937.5
2021-07-16 00:00:007411/IK/1INA D.D.Gorivo 06/20219799.28
2021-07-16 00:00:007-1-1/21LEONARDO JELICSanacija obalne šetnice18750
2021-07-16 00:00:0099-02-99/2021WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLAUsluga Ana Milinović1111.11
2021-07-16 00:00:009682/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Petar Mamić4991.4
2021-07-16 00:00:009727/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Nikola Leskur2832
2021-07-16 00:00:001130-V001-10BIOS RACUNALAUsluga održavanja-paušal3125
2021-07-16 00:00:0098888/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Josip Knezović4248
2021-07-16 00:00:003311-60-21GRAND HOTEL LAV D.O.O.Reprezentacija20000
2021-07-16 00:00:0039/PJ01/1TRIVIUM D.O.O.Izvedbeni pr. Zagorska-istočni30000
2021-07-16 00:00:00239-1-1AUTO LINE DOMIćMagnetski kljuć- punjenje240
2021-07-16 00:00:0071-2-1PITAGORA privatna jezična gimnazijaUsluga Lea Žižić1141.14
2021-07-16 00:00:0027-vještvo-1Sudski vještak Marino ŽunićProcjena vozila1500
2021-07-16 00:00:0011/2021/POS1/1BARTULINOdržavanje nerazv.cesta359859.68
2021-07-16 00:00:0014/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor prihrane plaže4891.86
2021-07-16 00:00:00434-01-91KAMM-BELL, obrtSustav vatrodojave prema JVP11356.88
2021-07-13 00:00:00157/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1.500,00
2021-07-13 00:00:002110557083Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode804,52
2021-07-13 00:00:002110595061Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode144,80
2021-07-13 00:00:002110595200Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode235,20
2021-07-13 00:00:002110521772Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.092,03
2021-07-13 00:00:002110521825Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode374,64
2021-07-13 00:00:002110536455Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110536456Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110516662Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110516661Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode332,07
2021-07-13 00:00:002110516568Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110537086Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode674,20
2021-07-13 00:00:002110537087Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139,26
2021-07-13 00:00:002110537310Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode95,00
2021-07-13 00:00:002110538056Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode641,84
2021-07-13 00:00:002110538102Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode40,68
2021-07-13 00:00:002110516033Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode239,80
2021-07-13 00:00:002110514432Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28
2021-07-13 00:00:002110512890Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode87,75
2021-07-13 00:00:002110516457Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110516456Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2021-07-13 00:00:002110516455Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110516396Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode876,92
2021-07-13 00:00:002110565271Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110619260Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode348,36
2021-07-13 00:00:002110619261Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110619122Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110619123Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18
2021-07-13 00:00:002110619124Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110619199Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110615964Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55,18
2021-07-13 00:00:002110617392Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63,28
2021-07-13 00:00:002110618777Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode457,00
2021-07-13 00:00:002110619065Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode891,40
2021-07-13 00:00:002110567082Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110567604Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110565708Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.904,12
2021-07-13 00:00:002110565464Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode732,12
2021-07-13 00:00:002110565522Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.368,36
2021-07-13 00:00:002110565523Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.513,16
2021-07-13 00:00:002110565524Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode717,64
2021-07-13 00:00:002110565525Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.020,84
2021-07-13 00:00:002110565526Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.020,84
2021-07-13 00:00:002110502931Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90,40
2021-07-13 00:00:002110558077Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110558078Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode853,29
2021-07-13 00:00:002110558079Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-07-13 00:00:002110558425Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode348,36
2021-07-13 00:00:00157/1/7SEVOI d.o.o.Održavanje sustava1500
2021-07-13 00:00:002110557083Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode804.52
2021-07-13 00:00:002110595061Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode144.8
2021-07-13 00:00:002110595200Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode235.2
2021-07-13 00:00:002110521772Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2092.03
2021-07-13 00:00:002110521825Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode374.64
2021-07-13 00:00:002110536455Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110536456Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110516662Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110516661Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode332.07
2021-07-13 00:00:002110516568Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110537086Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode674.2
2021-07-13 00:00:002110537087Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode139.26
2021-07-13 00:00:002110537310Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode95
2021-07-13 00:00:002110538056Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode641.84
2021-07-13 00:00:002110538102Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode40.68
2021-07-13 00:00:002110516033Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode239.8
2021-07-13 00:00:002110514432Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63.28
2021-07-13 00:00:002110512890Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode87.75
2021-07-13 00:00:002110516457Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110516456Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.89
2021-07-13 00:00:002110516455Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110516396Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode876.92
2021-07-13 00:00:002110565271Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110619260Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode348.36
2021-07-13 00:00:002110619261Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110619122Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110619123Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55.18
2021-07-13 00:00:002110619124Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110619199Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110615964Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode55.18
2021-07-13 00:00:002110617392Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode63.28
2021-07-13 00:00:002110618777Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode457
2021-07-13 00:00:002110619065Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode891.4
2021-07-13 00:00:002110567082Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110567604Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110565708Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2904.12
2021-07-13 00:00:002110565464Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode732.12
2021-07-13 00:00:002110565522Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2368.36
2021-07-13 00:00:002110565523Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2513.16
2021-07-13 00:00:002110565524Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode717.64
2021-07-13 00:00:002110565525Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2020.84
2021-07-13 00:00:002110565526Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2020.84
2021-07-13 00:00:002110502931Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode90.4
2021-07-13 00:00:002110558077Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110558078Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode853.29
2021-07-13 00:00:002110558079Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-07-13 00:00:002110558425Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode348.36
2021-07-09 00:00:00Ponuda PP21-1565Pastor-TVA d.d.Ormar hidrantski2.936,88
2021-07-09 00:00:0025Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga19.687,50
2021-07-09 00:00:00Ponuda 001-0646/21ŠKARE-TRADECipele radne993,75
2021-07-09 00:00:00Ponuda PP21-1565Pastor-TVA d.d.Ormar hidrantski2936.88
2021-07-09 00:00:0025Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga19687.5
2021-07-09 00:00:00Ponuda 001-0646/21ŠKARE-TRADECipele radne993.75
2021-07-07 00:00:000010056859-210520-1HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija39.643,26
2021-07-07 00:00:00257-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Uvez proračuna525,00
2021-07-07 00:00:00100253MEHANOGRAFIJA D.O.O.Poklon igračke717,25
2021-07-07 00:00:0036915GEOKARTA D.O.O.Geodetska sit. vodovod Žminjač18.750,00
2021-07-07 00:00:006442/V01/0BA-COM D.O.O.Napitci8.361,91
2021-07-07 00:00:0036913OBRT VAGUNZamjena rasvjetnog stupa750,00
2021-07-07 00:00:007/01/211čakarov stećak d.o.o.Izrada kućnog broja180,00
2021-07-07 00:00:00102-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjetni aranžman1.550,00
2021-07-07 00:00:00101-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjetni dekor1.000,00
2021-07-07 00:00:00RO-490/1/1Pecto d.o.o.Larvicidna dezinsekcija4.687,50
2021-07-07 00:00:0059-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subvencija prijevoza za 05/2022.655,00
2021-07-07 00:00:0099-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje napuštenih životi11.000,00
2021-07-07 00:00:00103-VP1--1/2021C.P.I. EXPERTUS d.o.o.Najam vozila60.000,00
2021-07-07 00:00:0089-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga1.750,00
2021-07-07 00:00:0082-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga6.000,00
2021-07-07 00:00:0005 10065-0621-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40,68
2021-07-07 00:00:0044256Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 05/20213.200,00
2021-07-07 00:00:003051090590Narodne novine d.d.Izborni materijal3.532,05
2021-07-07 00:00:00503045555-261-1Hrvatski telekom d.d.Telekom promet za 05/20217.248,13
2021-07-07 00:00:001635-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPrintane zastave21.875,00
2021-07-07 00:00:0036900GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja16.800,00
2021-07-07 00:00:00149-1-1Terestrika d.o.o.Izrada geodetskog elaborata24.875,00
2021-07-07 00:00:00379/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav pazigrad za 06/20212.981,25
2021-07-07 00:00:0014/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subvencija prijevoza G.Podstra13.229,16
2021-07-07 00:00:00568/1/1ASTREJA PLUS d.o.o.Poklon igračke3.631,25
2021-07-07 00:00:000010056859-210520-1HEP OPSKRBA D.O.O.Električna energija39643.26
2021-07-07 00:00:00257-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Uvez proračuna525
2021-07-07 00:00:00100253MEHANOGRAFIJA D.O.O.Poklon igračke717.25
2021-07-07 00:00:002001-01-24 00:00:00GEOKARTA D.O.O.Geodetska sit. vodovod Žminjač18750
2021-07-07 00:00:006442/V01/0BA-COM D.O.O.Napitci8361.91
2021-07-07 00:00:002001-01-22 00:00:00OBRT VAGUNZamjena rasvjetnog stupa750
2021-07-07 00:00:007/01/211čakarov stećak d.o.o.Izrada kućnog broja180
2021-07-07 00:00:00102-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjetni aranžman1550
2021-07-07 00:00:00101-P1-1Cvjećarnica "Laura"Cvjetni dekor1000
2021-07-07 00:00:00RO-490/1/1Pecto d.o.o.Larvicidna dezinsekcija4687.5
2021-07-07 00:00:0059-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Subvencija prijevoza za 05/2022655
2021-07-07 00:00:0099-01-10Animalis centrum d.o.o.Zbrinjavanje napuštenih životi11000
2021-07-07 00:00:00103-VP1--1/2021C.P.I. EXPERTUS d.o.o.Najam vozila60000
2021-07-07 00:00:0089-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga1750
2021-07-07 00:00:0082-01-10Animalis centrum d.o.o.Veterinarska usluga6000
2021-07-07 00:00:0005 10065-0621-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40.68
2021-07-07 00:00:002021-03-01 00:00:00Osnovna Škola "Strožanac"Najam dvorane za 05/20213200
2021-07-07 00:00:003051090590Narodne novine d.d.Izborni materijal3532.05
2021-07-07 00:00:00503045555-261-1Hrvatski telekom d.d.Telekom promet za 05/20217248.13
2021-07-07 00:00:001635-390-1DES-Split Ustanova za zapošljavanje, radPrintane zastave21875
2021-07-07 00:00:002001-01-09 00:00:00GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja16800
2021-07-07 00:00:00149-1-1Terestrika d.o.o.Izrada geodetskog elaborata24875
2021-07-07 00:00:00379/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav pazigrad za 06/20212981.25
2021-07-07 00:00:0014/PP4/1BAT TAXI d.o.o.Subvencija prijevoza G.Podstra13229.16
2021-07-07 00:00:00568/1/1ASTREJA PLUS d.o.o.Poklon igračke3631.25
2021-07-06 00:00:00Ponuda 1936BAUHAUSSolarni tuš Basic949,00
2021-07-06 00:00:00Ponuda 1936BAUHAUSSolarni tuš Basic949
2021-07-01 00:00:00Ponuda1897BAUHAUSlaminat za pisarnicu4.296,84
2021-07-01 00:00:00Ponuda1897BAUHAUSlaminat za pisarnicu4296.84
2021-06-25 00:00:00452-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1.803,58
2021-06-25 00:00:00452-001-1PAYDO SERVICES d.o.o.Usluga naplate parkinga1803.58
2021-06-18 00:00:0021292404WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 655-KZ662,23
2021-06-18 00:00:001220-1159-3Euro Daus d.d.Popravak karoserije ST 8176-1.394,12
2021-06-18 00:00:0008-0521-0318944FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFina e-paket62,50
2021-06-18 00:00:00695MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programskog paketa1.500,00
2021-06-18 00:00:001185214LEXPERA d.o.o.IUS INFO PREMIUM11.250,00
2021-06-18 00:00:00101/FIN/1ZELENI SERVIS D.O.O.Izmjene PP Podstrana15.000,00
2021-06-18 00:00:002511-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937,50
2021-06-18 00:00:0021/0000015GRAD SPLITEko renta 01-03/202146.227,15
2021-06-18 00:00:00EN-0027/21GRAD SPLITNaknada za okoliš 01-03/202197.077,02
2021-06-18 00:00:001381-001/0121-1ŠKARE-TRADERadna odjeća644,75
2021-06-18 00:00:00100138MEHANOGRAFIJA D.O.O.Uredski materijal3.378,99
2021-06-18 00:00:0059530/IK/1INA D.D.Gorivo -INA kartica10.891,73
2021-06-18 00:00:006945/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamić Petar3.327,60
2021-06-18 00:00:006797/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Dadić Ivan3.894,00
2021-06-18 00:00:007135/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Ercegović Marko5.310,00
2021-06-18 00:00:007136/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Ercegović Marko4.814,40
2021-06-18 00:00:00935-V001-10BIOS RACUNALAUsluga održavanja po ugovoru3.125,00
2021-06-18 00:00:00102-01-01ZAVOD ZA FOTOGEOMETRIJU D.O.O.Izrada katastra K.O G.Podstran21.137,50
2021-06-18 00:00:0025-0521-0337897FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12,50
2021-06-18 00:00:0035-0421-0280318FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja23,90
2021-06-18 00:00:0035-0521-0334086FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja23,10
2021-06-18 00:00:00110-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 03/20212.075,00
2021-06-18 00:00:002466-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima248,00
2021-06-18 00:00:003051061566Narodne novine d.d.Izborni materijali6.292,30
2021-06-18 00:00:00912/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija1.960,39
2021-06-18 00:00:0005 10065-0521-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40,68
2021-06-18 00:00:00258/1/1HYDROCAR d.o.o.Servis čistilice Jonson12.325,00
2021-06-18 00:00:00257/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak čistilice Jonson5.087,50
2021-06-18 00:00:00255/1/1HYDROCAR d.o.o.popravak P. Viktorija1.000,00
2021-06-18 00:00:00254/1/1đHYDROCAR d.o.o.Servis vozila Piaggio562,50
2021-06-18 00:00:00253/1/1HYDROCAR d.o.o.popravak Vozila Iveco6.613,75
2021-06-18 00:00:00256/1/1HYDROCAR d.o.o.Upravljački ekran Jonson24.987,50
2021-06-18 00:00:002/001/1F.F. STRUJA d.o.o.Mineralna voda,sendvići6.100,00
2021-06-18 00:00:000000177/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih tr2.000,00
2021-06-18 00:00:001536-M006-10TRAJINA d.o..oMaterijal452,00
2021-06-18 00:00:00310/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigradza 05/20212.981,25
2021-06-18 00:00:00248677062021A1 HRVATSKA d.o.o.tELEKOM PROMET ZA 05/20212.085,53
2021-06-18 00:00:00248662062021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet 05/20214.130,88
2021-06-18 00:00:00786/2/1JAVNI BILJEŽNIK VLADO MADUNIćOvjera potpisa135,00
2021-06-18 00:00:0036897GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja12.110,00
2021-06-18 00:00:0021292404WIENER OSIGURANJEPremija AO ST 655-KZ662.23
2021-06-18 00:00:001220-1159-3Euro Daus d.d.Popravak karoserije ST 8176-1394.12
2021-06-18 00:00:0008-0521-0318944FINANCIJSKA AGENCIJA FINAFina e-paket62.5
2021-06-18 00:00:00695MARIO-COMMERCE d.o.o.Održavanje programskog paketa1500
2021-06-18 00:00:005145-01-01 00:00:00LEXPERA d.o.o.IUS INFO PREMIUM11250
2021-06-18 00:00:00101/FIN/1ZELENI SERVIS D.O.O.Izmjene PP Podstrana15000
2021-06-18 00:00:002511-F001-10ALFA ATEST D.O.O.Stručni poslovi zaštite937.5
2021-06-18 00:00:0021/0000015GRAD SPLITEko renta 01-03/202146227.15
2021-06-18 00:00:00EN-0027/21GRAD SPLITNaknada za okoliš 01-03/202197077.02
2021-06-18 00:00:001381-001/0121-1ŠKARE-TRADERadna odjeća644.75
2021-06-18 00:00:00100138MEHANOGRAFIJA D.O.O.Uredski materijal3378.99
2021-06-18 00:00:0059530/IK/1INA D.D.Gorivo -INA kartica10891.73
2021-06-18 00:00:006945/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Mamić Petar3327.6
2021-06-18 00:00:006797/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Dadić Ivan3894
2021-06-18 00:00:007135/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Ercegović Marko5310
2021-06-18 00:00:007136/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Ercegović Marko4814.4
2021-06-18 00:00:00935-V001-10BIOS RACUNALAUsluga održavanja po ugovoru3125
2021-06-18 00:00:00102-01-01ZAVOD ZA FOTOGEOMETRIJU D.O.O.Izrada katastra K.O G.Podstran21137.5
2021-06-18 00:00:0025-0521-0337897FINANCIJSKA AGENCIJA FINAServis e-račun12.5
2021-06-18 00:00:0035-0421-0280318FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja23.9
2021-06-18 00:00:0035-0521-0334086FINANCIJSKA AGENCIJA FINADostava fin.izvještaja23.1
2021-06-18 00:00:00110-PP1-1TV JADRANUsluga promidžbe za 03/20212075
2021-06-18 00:00:002466-30013-2Hrvatska pošta d.d.Uplate komitentima248
2021-06-18 00:00:003051061566Narodne novine d.d.Izborni materijali6292.3
2021-06-18 00:00:00912/001/1Restoran "Amigos"Reprezentacija1960.39
2021-06-18 00:00:0005 10065-0521-01čistoća d.o.o.Odvoz otpada40.68
2021-06-18 00:00:00258/1/1HYDROCAR d.o.o.Servis čistilice Jonson12325
2021-06-18 00:00:00257/1/1HYDROCAR d.o.o.Popravak čistilice Jonson5087.5
2021-06-18 00:00:00255/1/1HYDROCAR d.o.o.popravak P. Viktorija1000
2021-06-18 00:00:00254/1/1ðHYDROCAR d.o.o.Servis vozila Piaggio562.5
2021-06-18 00:00:00253/1/1HYDROCAR d.o.o.popravak Vozila Iveco6613.75
2021-06-18 00:00:00256/1/1HYDROCAR d.o.o.Upravljački ekran Jonson24987.5
2021-06-18 00:00:002/001/1F.F. STRUJA d.o.o.Mineralna voda,sendvići6100
2021-06-18 00:00:000000177/00001/01Javna vatrogasna postrojba grada SplitaSufinanciranje interventnih tr2000
2021-06-18 00:00:001536-M006-10TRAJINA d.o..oMaterijal452
2021-06-18 00:00:00310/01/211RI-ING NET d.o.o.Sustav Pazigradza 05/20212981.25
2021-06-18 00:00:00248677062021A1 HRVATSKA d.o.o.tELEKOM PROMET ZA 05/20212085.53
2021-06-18 00:00:00248662062021A1 HRVATSKA d.o.o.Telekom promet 05/20214130.88
2021-06-18 00:00:00786/2/1JAVNI BILJEŽNIK VLADO MADUNIćOvjera potpisa135
2021-06-18 00:00:002001-01-06 00:00:00GMT Obrt za uslugeUsluga čiščenja12110
2021-06-17 00:00:00Ponuda 607-1000031160-Hrvatske autoceste d.o.o.HAC ENC nadoplata2.000,00
2021-06-17 00:00:00Ponuda 607-1000031160-Hrvatske autoceste d.o.o.HAC ENC nadoplata2000
2021-06-16 00:00:00100252MEHANOGRAFIJA D.O.O.povrat tonera konica Minolta-1.758,75
2021-06-16 00:00:00100252MEHANOGRAFIJA D.O.O.povrat tonera konica Minolta-1758.75
2021-06-11 00:00:00Ponuda 1307-50054854WIENER OSIGURANJEPremija osiguranja-javna odgov11.940,77
2021-06-11 00:00:001568777WIENER OSIGURANJEOdobrenje 1307-0050846-486,93
2021-06-11 00:00:00Ponuda 1307-50054854WIENER OSIGURANJEPremija osiguranja-javna odgov11940.77
2021-06-11 00:00:001568777WIENER OSIGURANJEOdobrenje 1307-0050846-486.93
2021-06-10 00:00:005032-R0000012Müller trgovina Zagreb d.o.o.Pokloni za vrtiće za sv. Antu1.203,90
2021-06-10 00:00:005032-R0000012Müller trgovina Zagreb d.o.o.Pokloni za vrtiće za sv. Antu1203.9
2021-06-08 00:00:00Ponuda 090-00106CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistacija ST655KZ451,54
2021-06-08 00:00:00Ponuda 090-00106CENTAR ZA VOZILA HRVATSKERegistacija ST655KZ451.54
2021-06-02 00:00:0015/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor sanacije obalnih pera5.829,50
2021-06-02 00:00:0033-1-1Građevno Zec d.o.o.Prihrana plaže202.085,13
2021-06-02 00:00:0036902TINPAL D.O.O.Uređenje ureda zgrada općine43.549,00
2021-06-02 00:00:00150-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Izrada naljepnica1.500,00
2021-06-02 00:00:006-1-1/21LEONARDO JELICUređenje protupožarnog puta120.389,25
2021-06-02 00:00:003-1-1/21LEONARDO JELICDobava i ugradnja kamena -obal122.726,25
2021-06-02 00:00:0091/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Potr.materijal, sitan inventar7.028,80
2021-06-02 00:00:0027/M02MRKONJIC CO D.O.O.Popravak motorne pile150,00
2021-06-02 00:00:00363-21/1/1LIVEL D.O.O.rEKONSTRUKCIJA jr kRIŽINE18.151,88
2021-06-02 00:00:00362-21/1/1LIVEL D.O.O.Izrada ograde-groblje BAN73.450,00
2021-06-02 00:00:00187/1/4P.O.DUPLANCIC-BECOsADNICE434,20
2021-06-02 00:00:00148/1/4P.O.DUPLANCIC-BECOsADNICE1.118,70
2021-06-02 00:00:006290/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Ružić Petar460,20
2021-06-02 00:00:00RO-315/5/1/1Pecto d.o.o.DDD mjere22.625,00
2021-06-02 00:00:0049-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Prijevoz učenika 04/20211.140,00
2021-06-02 00:00:00876/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal990,20
2021-06-02 00:00:00882/001/6Ferroplast d.o.o.Jupol boja340,00
2021-06-02 00:00:0027/V01/0Arbol d.o.o.Vrečice2.424,38
2021-06-02 00:00:0036896Simetrala d.o.o.Izvedbeni projekt park Jurasov12.375,00
2021-06-02 00:00:00425-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal12.650,58
2021-06-02 00:00:002110480985Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5.742,20
2021-06-02 00:00:002110484151Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-06-02 00:00:002110481337Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-06-02 00:00:002110480751Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3.888,76
2021-06-02 00:00:002110480752Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761,08
2021-06-02 00:00:002110480753Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1.702,28
2021-06-02 00:00:002110480754Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.339,40
2021-06-02 00:00:002110451553Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-06-02 00:00:002110449558Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode196,36
2021-06-02 00:00:002110450446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-06-02 00:00:002110450447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode902,15
2021-06-02 00:00:002110450448Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38,89
2021-06-02 00:00:002110450814Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-06-02 00:00:002110480388Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22,60
2021-06-02 00:00:002110480679Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode485,96
2021-06-02 00:00:002110480750Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2.614,52
2021-06-02 00:00:005291/v01/4Kova prometMaterijal4.647,81
2021-06-02 00:00:002033/V01/4Kova prometDEWALT rezač za gips, l+ivel407,31
2021-06-02 00:00:001386/V01/4Kova prometMaterijal271,69
2021-06-02 00:00:0012/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta10.795,79
2021-06-02 00:00:008/01/211POLYLINE d.o.o.Id.projekt Mosorska-Poljička18.750,00
2021-06-02 00:00:001/001/1F.F. STRUJA d.o.o.Namirnice-izborno povjerenstvo6.004,00
2021-06-02 00:00:0015/PB/1KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O.Nadzor sanacije obalnih pera5829.5
2021-06-02 00:00:0033-1-1Graðevno Zec d.o.o.Prihrana plaže202085.13
2021-06-02 00:00:002001-01-11 00:00:00TINPAL D.O.O.Ureðenje ureda zgrada općine43549
2021-06-02 00:00:00150-VP1-1LOGARITAM D.O.O.Izrada naljepnica1500
2021-06-02 00:00:006-1-1/21LEONARDO JELICUreðenje protupožarnog puta120389.25
2021-06-02 00:00:003-1-1/21LEONARDO JELICDobava i ugradnja kamena -obal122726.25
2021-06-02 00:00:0091/M01/0MRKONJIC CO D.O.O.Potr.materijal, sitan inventar7028.8
2021-06-02 00:00:0027/M02MRKONJIC CO D.O.O.Popravak motorne pile150
2021-06-02 00:00:00363-21/1/1LIVEL D.O.O.rEKONSTRUKCIJA jr kRIŽINE18151.88
2021-06-02 00:00:00362-21/1/1LIVEL D.O.O.Izrada ograde-groblje BAN73450
2021-06-02 00:00:00187/1/4P.O.DUPLANCIC-BECOsADNICE434.2
2021-06-02 00:00:00148/1/4P.O.DUPLANCIC-BECOsADNICE1118.7
2021-06-02 00:00:006290/2021Studentski centar Split - Student servisUsluga Ružić Petar460.2
2021-06-02 00:00:00RO-315/5/1/1Pecto d.o.o.DDD mjere22625
2021-06-02 00:00:0049-1-1Dalmatinac bus d.o.o.Prijevoz učenika 04/20211140
2021-06-02 00:00:00876/001/6Ferroplast d.o.o.Materijal990.2
2021-06-02 00:00:00882/001/6Ferroplast d.o.o.Jupol boja340
2021-06-02 00:00:0027/V01/0Arbol d.o.o.Vrečice2424.38
2021-06-02 00:00:002001-01-05 00:00:00Simetrala d.o.o.Izvedbeni projekt park Jurasov12375
2021-06-02 00:00:00425-V03-91Inel d.o.o.Elektromaterijal12650.58
2021-06-02 00:00:002110480985Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode5742.2
2021-06-02 00:00:002110484151Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-06-02 00:00:002110481337Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-06-02 00:00:002110480751Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode3888.76
2021-06-02 00:00:002110480752Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode761.08
2021-06-02 00:00:002110480753Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode1702.28
2021-06-02 00:00:002110480754Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2339.4
2021-06-02 00:00:002110451553Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-06-02 00:00:002110449558Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode196.36
2021-06-02 00:00:002110450446Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-06-02 00:00:002110450447Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode902.15
2021-06-02 00:00:002110450448Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode38.89
2021-06-02 00:00:002110450814Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-06-02 00:00:002110480388Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode22.6
2021-06-02 00:00:002110480679Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode485.96
2021-06-02 00:00:002110480750Vodovod i kanalizacijaPotrošak vode2614.52
2021-06-02 00:00:005291/v01/4Kova prometMaterijal4647.81
2021-06-02 00:00:002033/V01/4Kova prometDEWALT rezač za gips, l+ivel407.31
2021-06-02 00:00:001386/V01/4Kova prometMaterijal271.69
2021-06-02 00:00:0012/01/211POLYLINE d.o.o.Nadzor održavanja nerazv.cesta10795.79
2021-06-02 00:00:008/01/211POLYLINE d.o.o.Id.projekt Mosorska-Poljička18750
2021-06-02 00:00:001/001/1F.F. STRUJA d.o.o.Namirnice-izborno povjerenstvo6004
2021-06-01 00:00:0022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga40.000,00
2021-06-01 00:00:0022Odvjetnik Mate GlibotaOdvjetnička usluga40000
Back To Top Skip to content