29. 07 2021 @ 10:14
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » UPU turističke zone uz rijeku Žrnovnicu (2)

UPU turističke zone uz rijeku Žrnovnicu (2)

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenja turističke zone uz rijeku Žrnovnicu sastoji se od:

 1. Tekstualnog dijela pod nazivom:
  Urbanistički plan uređenja turističke zone uz rijeku Žrnovnicu (.pdf) Adobe Acrobat
 2. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
  0. Postojeće stanje Adobe Acrobat
  1. Korištenje i namjena površina
  pdf
  2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

  3. Uvjeti korištenja, uredenja i zaštite površinapdf
  4. Način i uvjeti gradnjepdf

Skip to content