skip to Main Content

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Izgradnja prostora za oproštaj na groblju Ban

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016., 114/2022.) Javni naručitelj, Općina Podstrana, je u namjeri objave postupka javne nabave male vrijednosti, i to Izgradnja prostora za oproštaj na groblju Ban, dana 13. travnja 2023. godine objavila poziv na: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje koja uključuje:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi,
  • Prijedlog Troškovnika,
  • Izvadak iz projektne dokumentacije.

Prethodno savjetovanje je otvoreno do srijede, 19. travnja 2023. godine, a kompletna objavljena dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7456818

Back To Top Skip to content