skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Radove na izgradnji dječjeg igrališta u ulici Gradac u Podstrani.

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/15, 10/17) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Radove na izgradnji dječjeg igrališta u ulici Gradac u Podstrani, evidencijski broj nabave: I/14-2023.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat, Uputama ponuditeljima Adobe Acrobat, Situacijskim nacrtom Adobe Acrobat i Troškovnikom Adobe Acrobat koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 17. ožujka 2023. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Back To Top Skip to content