skip to Main Content

Obavijest: Testiranje za prijam – Čistač/-ica

Pisano testiranje za prijam Čistača/-ice u Vlastiti pogon Općine Podstrana održat će se dana 21. prosinca (srijeda) 2022. godine u vijećnici općine Podstrana prema slijedećem raspredu:

9:00 – 10:00

  1. Marijana Brstilo.

Svi kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i ne nalaze se na popisu za testiranje biti će pismeno obaviješteni  u skladu sa člankom 21. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/06, 61/11, 4/18, 112/19).

Back To Top Skip to content