skip to Main Content

Odluka o upućivanju nacrta prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2023. godini na savjetovanje s javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) te članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/21, 21/21)  općinski načelnik je dana 29. studenog 2022. godine donio

ODLUKU
o upućivanju nacrta prijedloga
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2023. godini
na savjetovanje s javnošću

Članak 1.

Utvrđuje se nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2023. godinu, te se isti upućuje u postupak savjetovanja s javnošću.

Članak 2.

Savjetovanje s javnošću provodi se s ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Podstrana uključi u pripremu konačnog nacrta Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2023. godinu. Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom prijedloga Plana te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Plana i u konačnosti ugrađeno u odredbe Plana.

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2023. godinu je Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14).

Članak 4.

Postupak savjetovanja s javnošću iz članka 1. ove Odluke provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana.

Članak 5.

Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2023. godinu daje se na savjetovanje s javnošću u trajanju od 30 dana, od 30. studenog 2022. godine do 30. prosinca 2022. godine.

Članak 6.

Tijekom trajanja postupka savjetovanja s javnošću nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2023. godinu bit će izložen na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr

Članak 7.

Na oglasnoj ploči Općine Podstrana i na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr objavit će se Informacija o upućivanju na savjetovanje s javnošću nacrta prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2023. godinu, a sadrži mjesto, datum početka i trajanje roka savjetovanja s javnošću, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje te rok u kojem se dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt prijedloga Plana.

Članak 8.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se dostaviti, obradit će nositelj izrade nacrta prijedloga Plana te o tome sačiniti Izvješće

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mijo Dropuljić, prof.

KLASA:   008-02/22-01/03
URBROJ: 2181-39-02-1-22-01

Podstrana, 29. studenog 2022. godine

Back To Top Skip to content