skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Uslugu izrade Glavnog / Izvedbenog projekta rekonstrukcije javne rasvjete u ulici Vinine u Podstrani.

Na temelju članka 3. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu izrade Glavnog / Izvedbenog projekta rekonstrukcije javne rasvjete u ulici Vinine u Podstrani.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat i Projektnim zadatkom Adobe Acrobat koji se nalazi u privitku, dostavite najkasnije do 26. srpnja 2022. godine do 12:00 sati na način kako je to Pozivom određeno.

Back To Top Skip to content