skip to Main Content

Projekt RESISTANCE – “Podizanje svijesti o važnosti pomorskog prostornog planiranja”

Početna konferencija
Podstrana, 19. srpnja 2022. godine

Projekt RESISTANCE – Raising awarenESs of Maritime SpatIal planning imporTANCE, kao vodeći partner u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska, provodi Općina Podstrana u suradnji s partnerima: udrugom Zdravi Grad, Fondazione Cetacea Onlus, Sveučilištem Ca’Foscari u Veneciji (Universita Ca’Foscari Venezia), Sveučilištem u Ferrari (Universita degli studi di Ferrara), Regijom Emilia Romagna (Regione Emilia Romagna), Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SDŽ More i krš te Javnom ustanovom NP Kornati.

Početna konferencija projekta RESISTANCE održat će se 19. srpnja 2022. godine  u konferencijskoj dvorani hotela Le Meridien Lav u Podstrani na adresi Grljevačka ulica 2a, s početkom u 9:00 sati.

Tijekom konferencije javnosti će se predstaviti aktivnosti, ciljevi i očekivani rezultati projekta.

Glavni cilj projekta je podijeliti stečena znanja i iskustva o zaštiti mora i morskog okoliša, ali i obalnom i riječnom okruženju kapitaliziranjem rezultata 7 Interreg projekata: ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR. Projekt čija je vrijednost oko 600.000,00 eura podržat će razvoj smjernica i metodologija pomorskog prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini uzimajući u obzir različite ekološke aspekte poput kemijskog i mikrobiološkog onečišćenja te povećati ekološku svijest lokalnih i regionalnih zajednica, nevladinih organizacija, opće javnosti u Italiji i Hrvatskoj.

Nakon predstavljanja projekta, održat će se radionica pod nazivom „Održivo upravljanje za pomorsko prostorno planiranje u zaštićenim područjima i za zaštitu bioraznolikosti s obzirom na utjecaje klimatskih promjena“ koja će okupiti različite dionike koji će raspravljati i dijeliti različite poglede i perspektive na tu temu.

Dan prije početne konferencije, u ponedjeljak 18. srpnja 2022.g. Općina Podstrana, organizirat će posjete projektnih partnera lučici Špinut te lučici i plaži Strožanac. Na spomenutim lokacijama u okviru projekta ECOMAP postavljeni su kemijsko-fizikalni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, nabavljena je oprema za ekološko uređenje plaže, a ove su godine na plaži i lučici Strožanac, kao i u lučici Špinut podignute Plave zastave.

Trećeg dana konferencije, 19. srpnja 2022.g. projektni partner Javna ustanova Nacionalni park Kornati, organizirat će posjet Nacionalnom parku Kornati i uvalama u kojima je NP Kornati u okviru projekta SASPAS postavio ekološki prihvatljive bove za sidrenje.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG ITALIJA-HRVATSKA.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Podstrana.

Back To Top Skip to content