skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Radove na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici VII i VIII Obalni prilaz u Podstrani.

Na temelju članka 3. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Radove na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici VII i VIII Obalni prilaz u Podstrani, Evidencijski broj nabave: II/12-2022.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat i Troškovnikom Adobe Acrobat koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 18. srpnja 2022. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

 

Back To Top Skip to content