skip to Main Content

Javni poziv za prijavu radnika za prijam u radni odnos na radno mjesto Vozač na određeno vrijeme u okviru projekta „Korak po korak“ u svrhu pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, odraslim osobama s invaliditetom i starim i nemoćnim

Na temelju Odluke o financiranju  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/62, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-21-5 od 30. travnja 2021. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.2.2.15.0060, naša KLASA: 402-07/20-01/08, URBROJ: 2181/02-02-1-21-04 od 30. lipnja 2021. godine te članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ br. 07/21) načelnik Općine Podstrana za  projekt „Korak po korak“, u okviru otvorenog trajnog poziva UP.02.2.2.15 „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine objavljuje

Javni poziv za prijavu radnika za prijam u radni odnos na radno mjesto Vozač na određeno vrijeme u okviru projekta „Korak po korak“ u svrhu pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, odraslim osobama s invaliditetom  i starim i nemoćnim

Back To Top Skip to content