skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Radovi na sanaciji oborinske odvodnje u ulici Plešin dolac.

Na temelju članka 3. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Radove na sanaciji oborinske odvodnje u ulici Plešin dolac, evidencijski broj nabave: I/9-2021.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat, Uputama ponuditeljima Adobe Acrobat, Troškovnikom Adobe Acrobat i Situacijskim nacrtom Adobe Acrobat koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 26. listopada 2021. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Back To Top Skip to content