skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Temeljem članka 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i NN 73/17) jedinica lokalne samouprave je dužna u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području.

Plan odvoza mješovitog komunalnog otpada stupa na snagu od 09.07.2018 godine te se ukida dosadašnji režim odvoza miješanog komunalnog otpada! Odvoz obavlja Čistoća Split.

Ponedjeljak, srijeda i petak

Ulica Poljičkih Knezova, Strožanačka ulica, Put Galije, Kokočevica, Kraljice Jelene, Plešin Dolac, Duge Njive, Vučevica, Kaline, Ulica Janka Bobetka, Put Starog Sela, Rudine, Ulica Domovinskog Rata, Pavićeva ulica, Starčevićeva ulica, Podčelina, Radićeva Ulica, Ulica Popa Gljagoljaša, Bosančica, Bleiburška ulica, Gradac, Rastovac, Ulica Žrtava Komunizma, Poljička, Paštrićeva, Ulica Gospe u Siti, Piščine, Mosorska, Blato, Put Budeševa, Perunska ulica, Jurasova ulica, Krešimirova, Tješimirova, Elemova, Smaićeva, Gošanj, Tavelićeva, Paštrićeva, Cindrova ulica, Zvonimirova.

Utorak, četvrtak i subota

Mislavova ulica, Kaštelančićeva, Ulica Don Petra Cara, Ulica Sv. Martin, Ulica Šćadin, Ulica Vinine, Ulica Kotlace, Kašićeva, Hercegovačka, Grljevačka, Put Vučipolja, Cesta Mutogras, Kotlace, Omanuša, Murska ulica, Ulica Mile Gojsalića, Ulica Put Bana, Težačka ulica, Branimirov put, Ratnih Žrtava, Zagorska ulica, Domagojeva ulica, Mažuranićeva ulica, Banica, Križine, Katarine Zrinske, Ulica Križnog Puta, Stepinčeva ulica.

 1. Zašto gospodariti otpadom? Adobe Acrobat: Neodgovornim ponašanjem i stvaranjem smeća koje je preko 80% završavalo na odlagalištima diljem Hrvatske u samo 10 godina nodlagalištima je završilo sirovina vrijednih preko 5 milijardi kuna. Upravo zato uspostavljamo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom – tako štedimo vrijedne sirovine, čuvamo prirodu, te stvaramo nova radna mjesta.
 2. Što možemo s otpadom? Adobe Acrobat – Prevencija – Ponovna uporaba – Recikliranje – Oporaba – Zbrinjavanje
 3. Kamo s otpadom? Adobe Acrobat – Ispravan način postupanja s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima:
  – Odvojeno prikupljanje (prema vrsti otpada)
  – Odlaganje otpada u za to predviđene spremnike
 4. Vrste otpada Adobe Acrobat – U kućanstvu nastaje više vrsta otpada:  Papir; Metal; Staklo; Plastika; Glomazni otpad; EE otpad; Bio otpad; Građevni otpad
 5. Reciklažno dvorište Adobe Acrobat – Reciklažno dvorište se planira izvesti u Podstrani, na adresi Poljička cesta 104.
 6. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom  Adobe Acrobat
  – način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, p roblematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada,
  – prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta (RD),
  – način izračuna granične količine MKO za određena razdoblja,
  – način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju
  građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i
  – način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine MKO

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kako bismo svojim stanovnicima omogućili još učinkovitije pravilno razvrstavanje otpada, na području naše Općine postavljeni su tzv. „Zeleni otoci” sa spremnicima za odlaganje plastike, papira, stakla, pet ambalaže i tekstila (odjeće i obuće).

LOKACIJE ZELENIH OTOKA.xlsx

Molimo da se otpad iznosi na dan odvoza do 07,00 sati. Za sve informacije nazovite u redovito radno vrijeme od 07,00 do 15,00 sati na broj:   0993230001 Davor Polić (Čistoća Split)

Glomazni otpad

Svakog 27. u mjesecu poduzeće  «Čistoća» odvozi glomazni otpad sa područja Općine Podstrana.

Za ovu uslugu građani se trebaju javiti u komunalni odjel Općine Podstrana na tel. 330 451.

 

 

 

 

 

 

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

 • 1.12.2018 -15.12.2018 Naselje Strožanac Gornji (Cindrova ulica)
 • 15.12.2018 – 31.12.2018Naselje Sita, lokacija (glavni parking obala)
 • 1.1.2019 -15.1.2019 Naselje  Mutogras – rekreacijska zona Mutogras
 • 1.2-2019 -15.2.2019 Naselje Sv.Martin  – Kaštelancićeva ulica
 • 1.3-2019 -15.3.2019 Naselje Grbavac     – Ulica Mile Gojsalić (Petričevo)
 • 1.4.2019 – 15.4.2019  Naselje Gornja Podstrana – Put Sv.Fabjana (okretište za autobus)
 • 1.5.2019 – 15.5.2019 Naselje Žminjača – plato reciklažnog dvorišta
 • 1.6.2019 -15.6.2019   Naselje Grljevac –  dječije igralište sjeverni ulaz Zvonimirova ulica
 • 1.7.2019 – 15.7.2019 naselje Miljevac –  ulica Poljičkih Knezova (supermarket Studenac)
 • 1.8.2019- 15.8.2019   Naselje Strožanac Donji  -ulica Domovinskog rata (vrh ulice)
 • 1.9.2019 – 15.9.2019 Naselje Strožanac Gornji – Cindrova ulica
 • 1.10.2019 – 15.10.2019 Naselje Sita ,Lokacija -glavni  parking obala
 • 1.11.2019 – 15.11.2019 Naselje  Mutogras – rekreacijska zona Mutogras
 • 1.12.2019 – 15.12.2019 Naselje Sv.Martin  – Kaštelancićeva ulica

[divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]

 • 15.1.2019 -31.1.2019 Naselje  Mutogras – rekreacijska zona Mutogras
 • 15.2-2019 -28.2.2019 Naselje Sv.Martin  – Kaštelancićeva ulica
 • 15.3-2019 -31.3.2019 Naselje Grbavac     – Ulica Mile Gojsalić (Petričevo)
 • 15.4.2019-30.4.2019  Naselje Gornja Podstrana – Put Sv.Fabjana (okretište za autobus)
 • 15.5.2019 – 31.5.2019 Naselje Žminjača – plato reciklažnog dvorišta
 • 15.6.2019 -30.6.2019   Naselje Grljevac –  dječije igralište sjeverni ulaz Zvonimirova ulica
 • 15.7.2019 – 31.7.2019 naselje Miljevac –  ulica Poljičkih Knezova (supermarket Studenac)
 • 15.8.2019- 31.8.2019   Naselje Strožanac Donji  -ulica Domovinskog rata (vrh ulice)
 • 15.9.2019 – 30.9.2019 Naselje Strožanac Gornji – Cindrova ulica
 • 15.10.2019 – 31.10.2019 Naselje Sita ,Lokacija -glavni  parking obala
 • 15.11.2019 – 30.11.2019 Naselje  Mutogras – rekreacijska zona Mutogras
 • 15.12.2019 – 31.12.2019 Naselje Sv.Martin  – Kaštelancićeva ulica

[/tab]
[tab]
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Kako bismo svojim stanovnicima omogućili još učinkovitije pravilno razvrstavanje otpada, na području naše Općine postavljeni su tzv. „Zeleni otoci” sa spremnicima za odlaganje plastike, papira, stakla, pet ambalaže i tekstila (odjeće i obuće).[/box]

LOKACIJE ZELENIH OTOKA.xlsx

Back To Top Skip to content