29. 07 2021 @ 12:00
Izdvojeno
Naslovnica » Razno » Poduzetnički inkubator Podstrana

Poduzetnički inkubator Podstrana

Poduzetničkim inkubatorom Podstrana, ukupne površine 35 m2, predviđeno je uređenje i opremanje jedne veće uredske prostorije od 35 m2 koja bi bila na raspolaganju poduzetnicima početnicima kao značajna pomoć pri samozapošljavanju i ostvarenju početničkih ideja. Također, na raspolaganju inkubatoru će biti i dodatna prostorija  za potrebe održavanja prezentacija i seminara. Inkubator je planiran u prizemlju zgrade u kojoj je smještena Općina Podstrana. Postojeće prostorije je potrebno preurediti i prilagoditi potrebama budućih korisnika.

Svrha projekta je poticanje razvoja gospodarstva u Općini Podstrana kroz pomoć pri osnivanju i početku poslovanja novog poduzeća tijekom prve tri godine poslovanja. Operativno djelovanje inkubatora će se financirati iz vlastitih prihoda (prihod od najma prostora i opreme, izrade projekata, poslovnih planova i studija).

 • Ciljevi
 • Analiza problema
 • Djelatnosti
 • Relevantnost projekta
 • Tehnički opis
 • Ljudski resursi
 • Ukupni troškovi i financiranje

Ciljevi poduzetničkog inkubatora Podstrana su:

 • olakšano pokretanje vlastitog posla poduzetnicima, posebno mladim ljudima nakon završetka školovanja,
 • pružanje servisa poduzetnicima, udrugama u inkubatoru u obliku tehničke i savjetodavne podrške (putem opremanja i održavanja uredskih i zajedničkih prostora, provedbe edukacija za poduzetnike, stanare inkubatora te web portala inkubatora)
 • pružanje usluga edukacije kako početnicima tako i postojećim poduzetnicima, pokrivajući teme upravljanja malim i srednjim poduzećima, startup-a, marketinga, izrade poslovnog plana, coworkinga, informatike, poreznog sustava, računovodstva, financijskog planiranja, nacionalnih i EU programa
 • savjetovanje i informiranje fizičkih osoba o iskorištavanju nacionalnih i EU programa

Očekivani rezultati projekta su:

 • razvijen i potpuno operativan inovativni poduzetnički inkubator
 • osposobljeni ljudski kapaciteti za upravljanje poduzetničkim inkubatorom
 • povećan broj mikro, malih i srednjih poduzeća koja su educirana, opremljena i pripremljena za natjecanje na tržištu
 • otvaranje novih mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje novih radnih mjesta
 • osigurana vidljivost projekta, poslovnog inkubatora i poduzetničkih aktivnost

Poduzetnički inkubator Podstrana ima za cilj generiranje ekonomskog razvoja općine kroz programe podrške malim i srednjim poduzetnicima, bazira se na konceptu administrativnog polu virtualnog poduzetničkog inkubatora. Ciljana skupina su mladi poduzetnici do 35 godina, ali i svi ostali poduzetnici kojima su potrebne usluge inkubatora kao i udruge te fizičke osobe. PIP djeluje kroz programe edukacije i seminara, projekata nacionalnih i EU fondova, izrade poslovnih planova i studija, start-upa, coworkinga, najma prostora i opreme te pokretanja platforme virtualnog inkubatora. Predviđa se da će rezultat projekta biti samoodrživ vodeći se primjerom postojećih poduzetničkih inkubatora, te pokazanim interesom lokalnog stanovništva za takvim tipom ustanove.

Također se planira kontinuirana suradnja sa postojećim inkubatorima i poduzetničkim centrima.

Općina Podstrana ima oko 10.000 stanovnika, veliki broj postojećih i potencijalnih OPG-a i poljoprivrednika te  iznajmljivača turističkih objekata  kojima je nužno potreban poticaj kako bi se razvijali i uspješno koristili raspoloživa sredstva iz nacionalnih i EU fondova.

Kao glavni prepoznati problem uzimamo slabu poduzetničku inicijativu na području Općine Podstrana. Iz njega proizlaze povezani problemi koje nastojimo riješiti predloženim projektnim prijedlogom, to jest uzroci i posljedice.

Uzroci se u analizi nalaze ispod glavnog problema. Tu su navedeni kao glavni uzroci slabe poduzetničke inicijative, tržišna nestabilnost, needuciranost i strah poduzetnika, složena administracija, te  nepoznavanje nacionalnih i EU programa.

Posljedice se nalaze iznad glavnog problema, tu je naveden problem s početnim kapitalom i kreditiranjem, visoki početni operativni troškovi i povećan rizik prve 3 godine poslovanja. Ove posljedice vode do neizvjesne budućnosti poduzetnika što dovodi i do nesigurnosti radne snage samog poduzeća, a samim time i do manjeg broja potrebnih eksperata – manja zaposlenost. Druga stavka koja proizlazi iz neizvjesne budućnosti poduzeća su manji kapaciteti za promjene zbog nedostatka vlastitog kapitala.

 1. STARTUP PROGRAM: Cilj je kroz mentorstvo pružiti priliku potencijalnim mladim poduzetnicima da oblikuju svoje ideje u originalne poduzetničke projekte. Ujedno se ovom djelatnošću želi približiti poduzetništvo i start-up kultura perspektivnim ljudima iz Općine Podstrana te ih motivirati na angažman i pružiti im potporu kroz predavanja, radionice i natjecanje u start-up projektima, a u svrhu lansiranja novih poduzeća i zapošljavanja.
 2. COWORKING: Cilj je okupiti različite poduzetnike, profesionalce i pojedince koji žele raditi ili već rade na idejama ili poduhvatima koji stvaraju pozitivne promjene u društvu i promiču i podržavaju poduzetništvo. Koncept je zamišljen na principu davanja u najam coworking prostora pojedincima, tvrtkama i organizacijama uz mogućnost konzultiranja sa voditeljima PIP kako bi svoje ideje i poduzetničke poduhvate što učinkovitije ostvarili. U coworking prostoru na raspolaganje će dobiti stol, stolice, besplatan brzi Internet i prema potrebi projektor.
 3. POSLOVNI PLANOVI I STUDIJE: Cilj je pružiti poduzetnicima Općine Podstrana izradu poslovnih planova i studija, porezno savjetovanje, financijsko savjetovanje o kreditnim linijama HAMAG, HBOR-a; računovodstvene usluge, istraživanje tržišta, promociju i marketing po povlaštenim cijenama. Ovim djelatnostima će se omogućiti poduzetnicima kvalitetne konzultantske i savjetodavne usluge.
 4. NACIONALNI I EU PROGRAMI: Cilj je pružiti svim fizičkim i pravnim osobama informacije o EU i nacionalnim programima financiranja (fondovi). Poseban je naglasak na programima Zaštite okoliša, Energetske učinkovitosti i Gospodarenja otpadom (osobito  u sektoru turizma (energetska obnova turističkih objekata te njihova energetika). Poduzetnicima i fizičkim osobama u Općini Podstrana će biti omogućena izrada projekta po povlaštenim cijenama, naplaćuje se 2% od ukupnog iznosa dobivenih sredstava iz fonda.. Projekti se izvode kroz faze analize potencijala i strukturiranja portfelja, konceptualizacije projekata, izrada studijske dokumentacije i provedba projekta.
 5. EDUKACIJE I SEMINARI: Cilj je uz individualne konzultacije i mentoring pružanje usluga edukacije kako početnicima, tako i postojećim poduzetnicima, pokrivajući teme upravljanja malim i srednjim poduzećima, marketinga, izrade poslovnog plana, informatike, poreznog sustava, računovodstva, financijskog planiranja, EU fondova. Potencijalne teme  radionica su: inovacije u poslovanju, prilike koje se pružaju poduzetnicima kroz sudjelovanje u EU programima, pripreme za natječaje Ministarstva poduzetništva i obrta, kako poljoprivrednici mogu osigurati uvjete za prijavu na EU natječaj/ruralni razvoj.
 6. NAJAM PROSTORA I OPREME: Zakupnina za poslovni prostor usklađena je s tržišnom cijenom najma, s tim da se prvih tri mjeseca korištenja zakup ne plaća, slijedećih devet mjeseci korištenja zakup se plaća 25 posto, za drugu godinu se plaća 50 posto, a za treću godinu korištenja 75 posto utvrđenog iznosa.Ugovor za korištenje prostora poduzetničkog inkubatora sklapa se za period do maksimalno tri godine te poduzetnik u tom periodu ima pravo na administrativnu i informatičku potporu. Ciljevi poduzetničkog inkubatora su olakšavanje poduzetnicima pokretanje vlastitog posla posebice namijenjenog mladim ljudima nakon završetka školovanja, pružanje servisa poduzetnicima u inkubatoru u obliku tehničke i savjetodavne podrške (putem opremanja i održavanja uredskih i zajedničkih prostora, provedbe edukacija za poduzetnike stanare inkubatora, djelovanja info punkta te web portala inkubatora).
 7. VIRTUALNI INKUBATOR: Virtualni inkubator je web platforma razvijena s ciljem podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, odnosno platforma kroz koju Poduzetnički inkubator Podstrana pruža savjetodavne usluge, edukaciju-seminare, umrežavanje s ostalim poduzetnicima i potpornim institucijama, predstavljanje proizvoda ili usluga koje poduzetnik pruža na web stranici inkubatora te korištenje poslovne baze podataka. Navedene usluge besplatne su za sve virtualne stanare.

Ciljne skupine ovog projekta su postojeća mala i srednja poduzeća i nova mala i srednja poduzeća u županiji kao i fizičke osobe koje trebaju konzultacije za Nacionalne i EU fondove. Ove skupine uključuju ruralne siromašne poduzetnike ili buduće poduzetnike (uključujući i poljoprivredne proizvođače koji su spremni na dodavanje vrijednosti svojoj primarnoj proizvodnji, obiteljske tvrtke u potrazi za rastom, sektor turizma, žene poduzetnice, ali i mlade poduzetnike koji nemaju početni kapital za svoje poslovne ideje). Projekt je dugoročno važan podjednako za sve ciljane skupine, a njegovo provođenje vodi do veće regionalne konkurentnosti Općine Podstrana i smanjenja stope nezaposlenosti. Razvijena poduzetnička infrastruktura utječe na suvremeno gospodarstvo i poduzetništvo, omogućava razvoj malih i srednjih poduzeća, koji su nositelji razvoja gospodarstva. Ostvariti će se veći broj gospodarskih subjekata i poboljšati njihovi poslovni rezultati, te povećati konkurentnost poduzetnika, istodobno povećavajući zaposlenost.

U projektnom planu je predviđeno preuređenje prostora od 35 m2 u sklopu postojećeg objekta Općine Podstrana. Uredske oprema za Poduzetnički inkubator Podstrana kupovat će se ovisno o najboljoj ponudi, kriterij izbora je najniža cijena. Slijedeća oprema se planira nabaviti:

1. Kutni pisaći stol office line mogućnost razdvajanja za 3 osobe 2 kom
2. Ladičar na kotačima Freddy stol 2 kom
3. Pisaći stol Express 1 kom
4. Uredska stolica Leonarda 8 kom
5. Stolica za posjetitelje Dina 4 kom
6. Prijenosno računalo ASUS X540LA-XX004T/ Core I34005U,DVDRW,4GB,1000GB, HD Graphics, 15,6 ” LED HD, kamera, HDMI, USB 3.1, Windows 10, crno  

5 kom

7. Projektor DLP, BENQ MS506 3D READY, 800×600,

3200 ANSI lumena, 13000:1, D-Sub, USB

1 kom

 

8. Multifunkcijski printer HP Laser Jet Pro MFP M 426dw, p/s/c, Wi-Fi, F6W13A 1 kom
9. Telefon žični SIEMENS Gigaset DA310 3 kom

Ulaganje će rezultirati zapošljavanjem voditelja Poduzetničkog inkubatora Podstrana i zapošljavanjem novih djelatnika u periodu do 2018 g. Provoditi će se edukacija i obuka zaposlenika, čija će radna mjesta zahtijevati poznavanje računovodstva, financija, marketinga, EU fondova. Plan je educirati ljude koji će izvršavati radne zadatke i ujedno educirati i mentorirati nove i postojeće poduzetnike. Edukacija se planira provoditi i u suradnji s vanjskim suradnicima. Planira se i sklopiti ugovor o praksi s Ekonomskim fakultetom u Splitu, kako bi studenti dobili priliku za stručnu praksu, a ujedno i bili ispomoć PIP-u. Poslovi koji će obavljati ne zahtijevaju edukaciju jer obavljaju poslove koji ne zahtijevaju posebna stručna znanja.

Fiksni dio plaće voditelja se subvencionira prvih šest mjeseci iz programa “Cjeloživotno obrazovanje”, osnovna plaća koja se subvencionira iznosi BRUTO 4482,26 kn, a NETO 3000 kn. Ostatak plaće isplaćuje PIP na temelju svojih prihoda (savjetovanje, najam prostora, EU projekti, provizija 2 % od projekata etc.). Dodatna 2 zaposlenika se planiraju zaposliti putem mjera koje nudi HZZ.

 

Trošak Količina Iznos Ukupno
Kutni pisaći stol Office line 3 kom 949,00 2.847,00
Ladičar na kotačima Freddy stol 2 kom 449,00 898,00
Pisaći stol Express 1 kom 899,00 899,00
Uredska stolica Leonarda 6 kom 599,00 3.594,00
Stolica za posjetitelje Dina 3 kom 149,00 447,00
Prijenosno računalo ASUS X540LA-XX004T 5 kom 2399,00 11.995,00
Projektor DLP, BENQ MS506 3D READY 1 kom 1879,20 1.879,20
Multifunkcijski printer HP Laser Jet Pro 1 kom 3285,25 3.285,25
Izrada web stranice 1 kom 7500,00 7.500,00
Promocija 1 kom 3500,00 3.500,00
Internet 24 mjeseca 24 mj 200,00 4.800,00
Edukacija djelatnika 1 6000,00 6.000,00
Telefon žični SIEMENS Gigaset DA310 3 kom 149,01 447,03
Bruto plaća voditelja 6 mj 4482,26 26.893,56
UKUPNO     74.985,04 kn

Prihvatljivi troškovi će se financirati iz slijedećih izvora:

Proračun Općine Podstrana :     24.985,04 kn

Splitsko dalmatinska županija : 50.000,00 kn

 

Skip to content