skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, odlukom općinskog načelnika, dana 13. studenog 2014., imenovan je službenik za informiranje Općine Podstrana:

Monika Ćutuk, dipl.iur.
Viša savjetnica za komunalne poslove

Adresa: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Tel: 021 330 255  330-545
Fax: 021 330-271
e-mail: monika.cutuk@podstrana.hr

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Back To Top Skip to content