22. 10 2020 @ 8:02
Izdvojeno

Zadnje objave

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u Osnovnoj školi Strožanac, Podstrana 19.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 19.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Osnovnoj školi Strožanac u Općini Podstrana za djecu drugih razreda. Stručno predavanje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je predstavnica tvrtke Alfa atest d.o.o. Anđela Dželalija, dipl.ing.biol. i ekol. mora. Djeca su mogla čuti kako smeće utječe na okoliš ukoliko …

Više »

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u Osnovnoj školi Strožanac, Podstrana 19.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 19.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Osnovnoj školi Strožanac u Općini Podstrana za djecu trećih razreda. Stručno predavanje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je predstavnica tvrtke Alfa atest d.o.o. Anđela Dželalija, dipl.ing.biol. i ekol. mora. Tako se moglo čuti o načinima sprječavanja nastanka otpada, o …

Više »

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u Osnovnoj školi Strožanac, Podstrana 19.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 19.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Osnovnoj školi Strožanac u Općini Podstrana za djecu četvrtih razreda. Stručno predavanje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je predstavnica tvrtke Alfa atest d.o.o. Anđela Dželalija, dipl.ing.biol. i ekol. mora. Predstavljena je hijerarhija gospodarenja otpadom, te istaknuto kako je upravo …

Više »

Obavijest stanarima

Obavještavamo stanare Ulice domovinskog rata i druge mještane da će od 25. lipnja do 30. lipnja 2020. godine zbog sanacije kišne rešetke na skretanju u Cindrovu ulicu iz Ulice domovinskog rata  biti onemogućeno prometovanje navedenim dijelom ulice. Molimo  vas da se  za vrijeme izvođenja radova koristite ulicom Put starog sela i Cindrovom ulicom.

Više »

Obavijest stanarima

Obavještamo stanare da će dana 24. lipnja 2020. godine od 09 do 16 sati zbog nepredvidivih radova biti onemogućeno prometovanje ulicom Put starog sela kod kućnog broja 14. Molimo vas da se koristite zaobilaznim alternativnim pravcima, Cindrovom ulicom i Ulicom poljičkih knezova.

Više »

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u D.V. „Bambini“, Podstrana 16.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 16.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Dječjem vrtiću „Bambini“ u Općini Podstrana. Stručno izlaganje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je  tvrtka Alfa atest d.o.o.. Djeca su sa zanimanjem poslušala priču o vjeverici koja vrijedno odvaja otpad i nosi ga u reciklažno dvorište. Potom su sudjelovali …

Više »

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u D.V. „Brat Sunce“, Podstrana 17.06.2020.

Dana 17.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Dječjem vrtiću „Brat Sunce“ u Općini Podstrana u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“. Predstavnica tvrtke Alfa atest d.o.o. iznijela je stručno predavanje na temu „Što je otpad, a što smeće?“. Edukacija je potaknula djecu na razmišljanje da miješani komunalni otpad prikupljen u našim domovima ne nestaje iz okoliša kada …

Više »

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u D.V. „Čarobni pianino“, Podstrana 16.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 16.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Dječjem vrtiću „Čarobni pianino“ u Općini Podstrana. Stručno izlaganje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je  tvrtka Alfa atest d.o.o.. Djeci se približila hijerarhija gospodarenja otpadom kroz primjer vjeverice koja marljivo odvaja otpad u posebne spremnike. Pravilno postupanje otpadom uključuje: …

Više »

Priopćenje za javnost o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Podstrana 15.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 15.06.2020. održano je predavanje za djecu Dječjeg vrtića „Mali mornari“ u Općine Podstrana. Stručno izlaganje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je  tvrtka Alfa atest d.o.o.. Djeci su se predstavila pravila igre u postupanju s otpadom i na primjeru odvajanja otpada u određene spremnike ukazala potreba za razdvajanjem otpada …

Više »

Obavijest stanarima ulice Duge njive i drugim mještanima

Obavještavamo stanare ulice Duge njive i druge mještane da će 18., 19 i 20. lipnja 2020., zbog izvođenja radova oborinske odvodnje biti onemogućeno prometovanje raskrižjem ulica B. Kašića, Vučevice i Plešin dolac. Molimo  vas da se  za vrijeme izvođenja radova koristite prometnicu sa izlazom na ulicu Poljičkih knezova. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Više »