24. 11 2020 @ 5:26
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje (Stranica 4)

Prostorno planiranje

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II – Podstrana

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju («NN» br. 153/13 ) načelnik Općine Podstrana objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II – Podstrana 1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II-Podstrana trajat će od 30. ožujka do 8. travnja 2016. godine. 2. Tekstualni i grafički …

Više »

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II-Podstrana

Sukladno čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (« NN» br. 153/13 )  načelnik Općine Podstrana objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja Strožanac II-Podstrana 1. Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II-Podstrana – Donja Podstrana trajat će od 23. srpnja do 7. kolovoza  2014. godine. 2. Tekstualni i grafički …

Više »

Obavijest o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU područja Strožanac II

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODSTRANA Jedinstveni upravni odjel Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje Na temelju članka 88. st.1 Zakona o prostornom uređenju (153/13) Općina Podstrana, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje objavljuje OBAVIJEST O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STROŽANAC II Temeljem Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog …

Više »

Ispravak objave

U oglasu o objavi ponovne javne rasprave o prijedlogu Imjena i dopuna UPU Gornje Podstrane , Klasa: 350-02/13-03/01 ; Ur.br:2181/02-04/02-1-14-10 oglašenima dana 25. veljače 2014.godine, u listu “Slobodna Dalmacija”, zbog izvanrednih okolnosti, točka 1. mijenja se i glasi: “Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU područja Gornje Podstrane trajat će od 6. ožujka do 18. ožujka 2014. godine Ponovna …

Više »

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU područja Gornje Podstrane

Sukladno čl. 93 i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,55/12), a temeljem čl. 188 st. 1 Zakona o prostornom uređenju («NN» 153/13 ), Načelnik Općine Podstrana objavljuje Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i  dopuna UPU područja Gornje Podstrane. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU područja Gornje Podstrane trajat će od 6. ožujka …

Više »

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Grljevac I (7)

Sukladno čl. 93 i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,80/13)  Načelnik Općine Podstrana objavljuje PONOVNU  JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu UPU Grljevac I (7) Javna rasprava o prijedlogu UPU Grljevac II trajat će od 1. ožujka do 8. ožujka 2014. godine .

Više »

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Grljevac II (8)

Sukladno čl. 93 i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,80/13)  Načelnik Općine Podstrana objavljuje PONOVNU  JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu UPU Grljevac II (8) Javna rasprava o prijedlogu UPU Grljevac II trajat će od 1. ožujka do 8. ožujka 2014. godine .

Više »

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09, 55/11 , 90/11, 50/12 )  načelnik Općine Podstrana objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana   trajat će od 8. siječnja do 16. siječnja  2014. godine. …

Više »

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09, 55/11 , 90/11, 50/12 )  načelnik Općine Podstrana objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana  trajat će od 8. siječnja do 16. siječnja  2014. godine. Tekstualni dio …

Više »

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna UPU područja Grbavac-Podstrana

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09, 55/11 , 90/11, 50/12 ) načelnik Općine Podstrana objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana 1. Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana   trajat će od 8. siječnja do 16. siječnja  2014. godine. 2. …

Više »