10. 05 2021 @ 3:29
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje (Stranica 3)

Prostorno planiranje

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređanje Općine Podstrana

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana (Klasa: 350-02/18-01/04, Urbroj: 2181/02-02-1-18-11) od 04. prosinca 2018. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređanje …

Više »

Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”

Javni uvid  trajat će od 24. siječnja 2018. godine do 31. siječnja 2018. godine, a Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 12 sati. Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana bit će objavljeni za vrijeme trajanja Javnog …

Više »

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana (Klasa: 021-05/13-01/01, Urbr: 2181/02-04/01-16-51) od 22. studenoga 2016. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu …

Više »

Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Ban za javnu raspravu

Tekstualni dio Provedbene odredbe Grafički dio 0.TOPOGRAFSKO KATASTARSKI PLAN S GRANICOM OBUHVATA M 1:500 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA M 1:500 2.1.VODOOPSKRBA M 1:500 2.2.ODVODNJA M 1:500 2.3.PROMETNA I ULIČNA MREŽA M 1:500 2.4.ELEKTROENERGETIKA M 1:500 3. UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA M 1:500 4.UVJETI GRADNJE M 1:500 4.2.PLAN PARCELACIJE M 1:500

Više »
Skip to content