29. 07 2021 @ 11:15
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 40. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

40. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka 75. i 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15), a sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Klasa: 023-01/20-01/01-14 od 13. ožujka 2020. godine sazivam,

40. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se, sukladno gore navedenim uputama, održati elektronskim putem, te je glasovanje na sjednici (”za”, ”protiv” ili ”suzdržan”) potrebno poslati putem elektronske pošte do 1. travnja (četvrtak) 2021. godine u 14:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog za donošenje Statuta Općine Podstrana,
 3. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana,
 4. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju ulice kralja Zvonimira – I. odvojak na području Općine Podstrana (k.o. Donja Podstrana),
 5. Prijedlog za donošenje Odluke o isplati naknade u visini tržišne cijene zemljišta oznake čest. zem, 617/1 k.o. Donja Podstrana prenesenog u vlasništvo Općine Podstrana,
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine oznake čest. zem. 488/1, k.o. Donja Podstrana,
 7. Prijedlog za donošenje III Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Podstrana,
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine – izgradnja novog ulaza u Ulicu kneza Mislava u Podstrani,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje grobne naknade,
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika,
 11. Prijedlog za donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
 12. Prijedlog za donošenje Analize sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2020. godinu,
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21) i članka …

Skip to content