29. 07 2021 @ 10:05
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 39. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

39. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka 75. i 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15), a sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Klasa: 023-01/20-01/01-14 od 13. ožujka 2020. godine sazivam,

39. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se, sukladno gore navedenim uputama, održati elektronskim putem, te je glasovanje na sjednici (”za”, ”protiv” ili ”suzdržan”) potrebno poslati putem elektronske pošte do 3. ožujka (srijeda) 2021. godine u 14:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana,
 3. Prijedlog za donošenje Programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala na području Općine Podstrana,
 4. Prijedlog za donošenje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Podstrana,
 5. Prijedlog za donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima i visini stimulativne otpremnine prilikom odlaska u prijevremenu starosnu imovinu,
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine oznake čest. zem. 2310/4 k.o. Donja Podstrana,
 7. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Podstrana u 2020. godini,
 8. Prijedlog za donošenje VIII. Izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine oznake čest. zem. 2666/4, k.o. Donja Podstrana
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čest. zem. 1606, k.o. Donja Podstrana,
 11. Prijedlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu,
 12. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana,
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav”,
 14. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac,
 15. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine,
 16. Prijedlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21) i članka …

Skip to content