Informacija za javnost o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu IDUPU) „Obalni dio od HC „Lav“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Podstrana za područje Lučice u Svetom Martinu

Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu IDUPU) „Obalni dio od HC „Lav“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Podstrana za područje Lučice u Svetom Martinu.

Postupak ocjene se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 27. lipnja  2019. (KLASA: 351-03/19-02/0075, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IDUPU „Obalni dio od HC „Lav“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi IDPPU Općine Podstrana za područje Lučice u Svetom Martinu zajedno sa ovom Informacijom objavljuje se na web stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Podstrana. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloga u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju KLASU.

Pročelnik Odjela:
Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

Također pogledajte

Obavijest o radovima na dijelu Hercegovačke ulice

Obavještavamo stanare ulica Hercegovačka, Stepinčeva i Mile Gojsalić da će se dana 13. rujna .2021. …

Skip to content