13. 05 2021 @ 21:07
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Javno savjetovanje

Javno savjetovanje

Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje Općine Podstrana temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

Informaciju o upućivanju nacrta prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2021. godinu na savjetovanje s javnošću

Općina Podstrana započela je postupak donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2021. godinu sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14).

Tijelo nadležno za provedbu postupka savjetovanja s javnošću u postupku donošenja predmetnog Plana je Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje.

Nacrt prijedloga predmetnog Plana Adobe Acrobat je objavljen na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr.

Savjetovanje s javnošću glede nacrta prijedloga predmetnog Plana traje 30 dana, od 2. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i primjedbama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana.

Svoje primjedbe i prijedloge možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu Adobe Acrobat dostaviti zaključno sa 31. prosinca 2020. godine na adresu elektronske pošte tajnica@podstrana.hr.

Svi u roku pristigli prijedlozi i primjedbe će se razmotriti, a oni prihvaćeni, implementirati u konačni prijedlog Plana. Po isteku roka za dostavu primjedbi i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene primjedbe i prijedloge te očitovanja o razlozima za neprihvaćanje pojedinih primjedbi i prijedloga. Izvješće će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr.

Pročelnik:

Ivica Tafra, dipl.iur.

Također pogledajte

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu “Zaželimo zajedno”

Općina Podstrana objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije …

Skip to content