22. 01 2021 @ 23:08
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Održana završna konferencija projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Održana završna konferencija projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Dana 20. studenog 2020. u prostorijama Općine Podstrana (Ulica Trg dr. Franje Tuđmana 3) održana je završna konferencija u sklopu provedbe projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun”.

Konferencija je održana u organizaciji Općine Podstrana, a prisutnima su se obratili g. Mladen Bartulović, načelnik Općine Podstrana i pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove Općine Podstrana gđa Marija Šošić. Voditeljica provedbe projekta gđa Ivana Carev Seneberg je održala prezentaciju projekta. G. Neven Kapić, voditelj poslova namještenika komunalnog pogona, prisutnima je objasnio tehnološki proces i način korištenja reciklažnog dvorišta.

Vrijednost samog projekta iznosi 7.662.376,52 kuna od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 7.077.330,52 kuna. Od toga je 59,3443953 %, odnosno iznos od 4.1999.999,00 kuna, sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., dok je preostali dio  financirala Općina Podstrana sredstvima osiguranim u proračunu.

Provedbom projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ Općine Podstrana ostvareni su  ciljevi projekta odnosno izgrađeno je i opremljeno reciklažno dvorište  te informirano i educirano lokalno stanovništvo o ulozi i korištenju reciklažnog dvorišta te pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima u svrhu smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Puštanjem u rad reciklažnog dvorišta Perun direktno se doprinosi povećanju stope recikliranja. Izgradnjom infrastrukture i nabavom opreme za odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada povećati će se količina prikupljenih posebnih vrsta otpada prema njihovoj vrsti i svojstvima te će se time olakšati njihova obrada i sačuvati vrijedna svojstva. . Odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo i plastika će se sortirati i balirati radi povećanja vrijednosti, odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za recikliranje.

Mještani Podstrane upoznati su s projektom putem održanih javnih tribina, web stranice reciklažnog dvorišta te letaka i brošura koji su dostavljeni u sva kućanstva Općine Podstrana.

Reciklažno dvorište je povjereno na upravljanje komunalnom poduzeću Čistoća d.o.o. te se uskoro  očekuje upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta.

Za mještane Općine Podstrana reciklažno dvorište Perun otvoriti će svoja vrata 01. prosinca 2020. godine.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Podstrana.

Također pogledajte

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Usluge prijevoza na relaciji Gornja Podstrana – Sv. Martin (Magistrala D8) – Gornja Podstrana

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, …