10. 05 2021 @ 4:32
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Održana završna konferencija projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Održana završna konferencija projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Dana 20. studenog 2020. u prostorijama Općine Podstrana (Ulica Trg dr. Franje Tuđmana 3) održana je završna konferencija u sklopu provedbe projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun”.

Konferencija je održana u organizaciji Općine Podstrana, a prisutnima su se obratili g. Mladen Bartulović, načelnik Općine Podstrana i pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove Općine Podstrana gđa Marija Šošić. Voditeljica provedbe projekta gđa Ivana Carev Seneberg je održala prezentaciju projekta. G. Neven Kapić, voditelj poslova namještenika komunalnog pogona, prisutnima je objasnio tehnološki proces i način korištenja reciklažnog dvorišta.

Vrijednost samog projekta iznosi 7.662.376,52 kuna od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 7.077.330,52 kuna. Od toga je 59,3443953 %, odnosno iznos od 4.1999.999,00 kuna, sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., dok je preostali dio  financirala Općina Podstrana sredstvima osiguranim u proračunu.

Provedbom projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ Općine Podstrana ostvareni su  ciljevi projekta odnosno izgrađeno je i opremljeno reciklažno dvorište  te informirano i educirano lokalno stanovništvo o ulozi i korištenju reciklažnog dvorišta te pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima u svrhu smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Puštanjem u rad reciklažnog dvorišta Perun direktno se doprinosi povećanju stope recikliranja. Izgradnjom infrastrukture i nabavom opreme za odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada povećati će se količina prikupljenih posebnih vrsta otpada prema njihovoj vrsti i svojstvima te će se time olakšati njihova obrada i sačuvati vrijedna svojstva. . Odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo i plastika će se sortirati i balirati radi povećanja vrijednosti, odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za recikliranje.

Mještani Podstrane upoznati su s projektom putem održanih javnih tribina, web stranice reciklažnog dvorišta te letaka i brošura koji su dostavljeni u sva kućanstva Općine Podstrana.

Reciklažno dvorište je povjereno na upravljanje komunalnom poduzeću Čistoća d.o.o. te se uskoro  očekuje upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta.

Za mještane Općine Podstrana reciklažno dvorište Perun otvoriti će svoja vrata 01. prosinca 2020. godine.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Podstrana.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content