29. 07 2021 @ 12:08
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka 75. i 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15), a sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Klasa: 023-01/20-01/01-14 od 13. ožujka 2020. godine sazivam,

37. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se, sukladno gore navedenim uputama, održati elektronskim putem, te je glasovanje na sjednici (”za”, ”protiv” ili ”suzdržan”) potrebno poslati putem elektronske pošte do 26. studenoga (četvrtak) 2020. godine u 14:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu,
 3. Prijedlog za donošenje Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,
 4. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu,
 5. Prijedlog za donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podstrana,
 6. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2021. godinu,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini,
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade za stjecanje prava korištenja grobnog mjesta u obuhvatu Proširenja groblja Ban – 1. faza,
 9. Prijedlog za donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2021. godinu,
 10. Prijedlog za donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2021. godinu,
 11. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju i osnivanju ulice Put Vrila na području Općine Podstrana,
 12. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju i osnivanju ulice Ulica kralja Zvonimira – I. odvojak na području Općine Podstrana,
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju i osnivanju ulice Ulica kralja Zvonimira – II. odvojak na području Općine Podstrana,
 14. Prijedlog za donošenje VII. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana,
 15. Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
 16. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru predstavnika Općine Podstrana u vatrogasnom vijeću Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21) i članka …

Skip to content