10. 05 2021 @ 3:20
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), dopisa Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Klasa: 350-02/20-11/22, Urbroj: 531-06-1-2-20-2) od 08. srpnja 2020. godine kojim se traži održavanje javne rasprave u trajanju od 30 dana, Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac (Klasa: 350-02/18-01/02, Urbroj: 2181/02-02-1-20-51) od 07. kolovoza 2020. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje

Ponovnu Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac

1.
Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana), u Vijećnici Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

2.
Javni uvid  trajat će od 26. kolovoza 2020. godine do 24. rujna 2020. godine, a Prijedlog Plana može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 12 sati.

3.
Prijedlog Plana bit će objavljen za vrijeme trajanja javnog uvida i na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

4.
Nositelj izrade će organizirati javno izlaganje o Prijedlogu Plana dana 15. rujna 2020. godine (utorak), u 10:30 sati, u Vijećnici Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

5.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu Plana mogu se dostaviti na protokol Općine ili putem pošte na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, zaključno do 24. rujna 2020. godine (četvrtak). Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Pročelnik odjela:
Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content