14. 08 2020 @ 2:05
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javna rasprava o prijedlogu Izmjene plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio)

Javna rasprava o prijedlogu Izmjene plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio)

Na temelju članka 6. stavak 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko – dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske županije“ broj 110/2017), Općine Podstrana, Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje, objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu Izmjene plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio)

I.

Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlog izmjene Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu K.O. Donja Podstrana – plaža, predio ispred Hotela Lav (istočni i zapadni dio) Adobe Acrobat, (u daljnjem, tekstu: Prijedlog izmjene Plana), u Vijećnici Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

II.

Javni uvid trajat će od 13. ožujka 2020. godine do 23. ožujka 2020. godine, a Prijedlog izmjene Plana može se pogledati svakog radnog dana na oglasnoj ploči i na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

III.

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjene Plana organizirat će se dana 23. ožujka 2020. godine (ponedjeljak), u 12:00 sati, u Vijećnici Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

IV.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjene Plana. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti na protokol Općine ili putem pošte na adresu: Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, zaključno do 23. ožujka 2020. godine (ponedjeljak). Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik Upravnog odjela:
Ivica Tafra, dipl.iur.

 

Također pogledajte

II Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2020. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …