10. 05 2021 @ 3:52
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka 75. i 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) sazivam,

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 16. ožujka (ponedjeljak) 2020. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2020. godinu,
 4. Prijedlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu,
 5. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana,
 6. Prijedlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o II Izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Podstrana,
 8. Prijedlog za donošenje Zaključka o lokacijama odbačenog otpada,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog Plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac,
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnih dijelova nekretnina oznake čest.zem. 2715 i 2716, k.o. Donja Podstrana,
 11. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnih dijelova nekretnina oznake čest.zem. 2835 i 2837/2, k.o. Donja Podstrana,
 12. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čst.zem. 2837/1, k.o. Donja Podstrana,
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine oznake čest.zem. 2844, k.o. Donja Podstrana,
 14. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine oznake čest.zem. 4276, k.o. Donja Podstrana,
 15. Prijedlog za donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa,
 16. Prijedlog za donošenje Odluke o VII. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama,
 17. Prijedlog za donošenje Odluka o utvrđivanju prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene na području Općine.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

40. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …

Skip to content