14. 08 2020 @ 1:39
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javno savjetovanje

Javno savjetovanje

Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje Općine Podstrana temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama („ Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

Informaciju o upućivanju nacrta prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2020. godinu na savjetovanje s javnošću

Općina Podstrana započela je postupak donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2020. godinu sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14).

Tijelo nadležno za provedbu postupka savjetovanja s javnošću u postupku donošenja predmetnog Plana je Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje.

Nacrt prijedloga predmetnog Plana Adobe Acrobat je objavljen na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr

Savjetovanje s javnošću glede nacrta prijedloga predmetnog Plana traje 15 dana, od 26. veljače 2020. godine do 11. ožujka 2020. godine.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i primjedbama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana.

Svoje primjedbe i prijedloge možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu Adobe Acrobat dostaviti zaključno sa 11. ožujka 2020. godine na adresu elektronske pošte tajnica@podstrana.hr

Svi u roku pristigli prijedlozi i primjedbe će se razmotriti, a oni prihvaćeni, implementirati u konačni prijedlog Plana. Po isteku roka za dostavu primjedbi i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene primjedbe i prijedloge te očitovanja o razlozima za neprihvaćanje pojedinih primjedbi i prijedloga. Izvješće će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr.

Pročelnik:

Ivica Tafra, dipl.iur.

Također pogledajte

II Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2020. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …