10. 05 2021 @ 4:29
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), o utvrđivanju Prijedloga stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac (Klasa: 350-02/18-01/01, Urbroj: 2181/02-02-1-19-06) od 11. lipnja 2019. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac Adobe Acrobat

1.
Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac (u daljnjem tekstu: Prijedlog stavljanja Plana izvan snage), u Vijećnici Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

2.
Javni uvid trajat će od 10. srpnja 2019. godine do 17. srpnja 2019. godine, a Prijedlog stavljanja Plana izvan snage može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 12 sati.

3.
Prijedlog stavljanja Plana izvan snage bit će objavljen za vrijeme trajanja Javnog uvida i na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

4.
Nositelj izrade će organizirati javno izlaganje Prijedloga stavljanja Plana izvan snage 15. srpnja 2019. godine (ponedjeljak), u 10:00 sati, u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

5.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog stavljanja Plana izvan snage. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu stavljanja Plana izvan snage mogu se dostaviti na protokol Općine ili putem pošte na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, zaključno do 17. srpnja 2019. godine (srijeda). Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik odjela:
Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content