20. 06 2021 @ 3:31
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) sazivam,

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 17. travnja (srijeda) 2019. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za kupnju zemljišta radi izgradnje stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana,
 4. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja,
 5. Prijedlog za donošenje VI. Izmjena i dopune Odluke o nerazvstanim cestama,
 6. Prijedlog za usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Općine Podstrana za 2018. godinu,
 7. Prijedlog za usvajanje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podstrana,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona,
 10. Prijedlog za donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Podstrana za 2018. godinu,
 11. Prijedlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Programa grđenje komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 12. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu,
 13. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,
 14. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (”Narodne novine” broj 144/12, 121/16, …

Skip to content