20. 06 2021 @ 2:31
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) sazivam,

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 13. ožujka (srijeda) 2019. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2019. godinu,
 4. Prijedlog za donošenje Izmjene i dopune Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Podstrana,
 5. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čst.zem. 1606, k.o. Donja Podstrana,
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čst.zem. 1597, k.o. Donja Podstrana,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka Duge njive na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka Domovinskog rata na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Podstrana,
 10. Prijedlog za donošenje Plana zaštite od požara za Općinu Podstrana,
 11. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana,
 12. Prijedlog za donošenje II Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (”Narodne novine” broj 144/12, 121/16, …

Skip to content