20. 06 2021 @ 1:53
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18), Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac (Klasa: 350-02/18-01/02, Urbroj: 2181/02-02-1-19-11) od 27. veljače 2019. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje

Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac Adobe Acrobat

1.
Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac Adobe Acrobat (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana), u VijećnicI Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

2.
Javni uvid trajat će od 18. ožujka 2019. godine do 25. ožujka 2019. godine, a Prijedlog Plana može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 12 sati.

3.
Prijedlog Plana bit će objavljen za vrijeme trajanja javnog uvida i na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

4.
Nositelj izrade će organizirati javno izlaganje o Prijedlogu Plana dana 20. ožujka 2019. godine (srijeda), u 10:30 sati, u Vijećnici Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

5.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu Plana mogu se dostaviti na protokol Općine ili putem pošte na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, zaključno do 25. ožujka 2019. godine (ponedjeljak). Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik odjela:
Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content