20. 06 2021 @ 2:53
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) sazivam,

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 20. prosinca (četvrtak) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Rasprava po prijedlogu tvrtke PROMET d.o.o. vezano za potpisivanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi troškova prijevoza putnika u javnom gradskom prijevozu s potrebom financiranja u 2019. godini,
 4. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”,  Podstrana,
 5. Prijedlog za usvajanje Programa rada Savjeta mladih Općine Podstrana za 2019. godinu,
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o socijalnoj skrbi,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2019. godinu,
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju Projekata aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogirte dovršetak realizacije projekta EKO-Kaštelanski zaljev,
 9. Prijedlog za donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga tvrtke HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o upravljanju grobljem,
 11. Prijedlog za donošenje V. Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama,
 12. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela područja oko OŠ Strožanac,
 14. Izvješće o provedenom otpisu dugova fizičkim osobama.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (”Narodne novine” broj 144/12, 121/16, …

Skip to content