20. 06 2021 @ 2:46
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređanje Općine Podstrana

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređanje Općine Podstrana

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana (Klasa: 350-02/18-01/04, Urbroj: 2181/02-02-1-18-11) od 04. prosinca 2018. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređanje Općine Podstrana Adobe Acrobat

1. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana Adobe Acrobat (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana), u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

2. Javni uvid  trajat će od 17. prosinca 2018. godine do 24. prosinca  2018. godine, a Prijedlog Plana može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 12 sati.

3. Prijedlog Plana bit će objavljeni za vrijeme trajanja Javnog uvida i na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

4. Nositelj izrade će organizirati javno izlaganje Prijedloga Plana 18. prosinca 2018. godine (utorak), u 10:00 sati, u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

5. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana mogu se dati na mjestu javnog uvida upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida ili se mogu dostaviti putem pošte Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, zaključno do 24. prosinca 2018. godine (ponedjeljak). Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik odjela:

Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

Također pogledajte

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “Zaželimo zajedno” u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, …

Skip to content