22. 10 2020 @ 8:32
Izdvojeno
Naslovnica » Gospodarenje otpadom » Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g.

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g.

Općina Podstrana započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g. Adobe Acrobat sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša. Nacrt predmetnog Plana je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g. objavljuje se na web stranici Općine Podstrana zajedno sa Nacrtom Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje od 2018.-2023. godine.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu Microsoft Word poslati na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje od 2018.-2023. godine. „”) do 27. kolovoza 2018. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Plana koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Podstrana na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr.

Također pogledajte

Obavijest mještanima Podstrane

Dragi mještani! Obavještavamo Vas da će se od dana 19.10.2020. do 23.10.2020. na području Općine …