13. 05 2021 @ 1:01
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) sazivam,

10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 3. svibnja (četvrtak) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja i odgovori,
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
3. Prijedlog za donošenje Program uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na području Općine Podstrana,
4. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina,
5. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
6. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o produžetku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
7. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Rješenja o određivanju naziva ulica na području Općine Podstrana,
8. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana),
9. Prijedlog za donošenje Odluke o ukidanju Odluke o produžetku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana,)
10. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulice na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana),
11. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Ulice žrtava komunizma na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
12. Prijedlog za donošenje Odluke o produžetku ulice Bartola Kašića području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
13. Prijedlog za donošenje Odluke o produžetku ulice Put Sv. Fabijana području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana),
14. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana),
15. Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju katastarskih čestica koje spadaju pod dio ulice don Petra Cara koji nije pod upravljanjem Županijske uprave za ceste Split,
16. Prijedlog za donošenje Odluka o produžetku i imenovanju ulice Duge Njive na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
17. Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana,
18. Prijedlog za donošenje Zaključka o prihvaćanju zahtjeva za otkup dijela čest.zem. 3701, k.o. Donja Podstrana.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

40. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …

Skip to content