20. 06 2021 @ 3:29
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana (Klasa: 021-05/13-01/01, Urbr: 2181/02-04/01-16-51) od 22. studenoga 2016. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana Adobe Acrobat

Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

Javni uvid  trajat će od 24. siječnja 2018. godine do 31. siječnja 2018. godine, a Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 12 sati.

Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana bit će objavljeni za vrijeme trajanja Javnog uvida i na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

Javno izlaganje održat će se 25. siječnja 2018. godine (četvrtak), u 12:00 sati, u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana mogu se dati na mjestu javnog uvida upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida ili se mogu dostaviti putem pošte Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, zaključno do 31. siječnja 2018. godine (srijeda). Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Također pogledajte

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “Zaželimo zajedno” u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, …

Skip to content