21. 04 2021 @ 19:13
Izdvojeno
Naslovnica » Lokalni izbori 2017. » Konačni rezultati izbora

Konačni rezultati izbora

Na osnovi članka 10 I. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine” broj 144/12 i 121/16) nakon provedenog prvog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Podstrana dana 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podstrana dana 25. Svibnja 2017. objavljuje

Konačne rezultate izbora za Općinskog načelnika Općine Podstrana Adobe Acrobat

Na osnovi članka 86„ članka 101. i članka 102. Zakona, za općinskog načelnika Općine Podstrana izabran je

MLADEN BARTULOVIĆ, dipl. krim.

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je
TOMISLAV BULJAN, struč. spec. ing.

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine” broj 144/12 i 121/16) nakon provedenih lokalnih izbora dana 21. svibnja 2017 ., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podstrana dana 25. svibnja 2017. utvrdilo je i objavljuje

Konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podstrana Adobe Acrobat

Na osnovi članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP
dobila je 9 mjesta te su s te liste izabrani:

1. MLADEN BARTULOVIĆ, dipl. krim.
2. TOMISLA V BUUAN, struč. spec. ing.
3. prof. dr. sc. JUGOSLAV BAGATIN
4. MAJA LEDENKO, prof. eng. i povijesti
5. RUŽICA ĐONLIĆ, dipl. kateheta
6. ZDRAVKO BRČIĆ
7. SILVANA ALJINOVIĆ, mag. iur.
8. NIKOLA BAKOTA
9. ZDRAVKA ŠVENDA, ekon. u turizmu

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. GORDANA BOŽIKOVIĆ
2. ZDRAVKO GALIĆ
3. JURE JOVANOVIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:

1. mr. sc. DARIJO RADOVIĆ
2. MARIN BOŠNJAK

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. FABJAN RUŠČIĆ, dipl. ing. sig.

 

Također pogledajte

Rezultati izbora

Izbor Općinskog načelnika Općine Podstrana  Izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana  Izbor Župana Splitsko-dalmatinske županije …

Skip to content