17. 06 2021 @ 20:32
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 58. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

58. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  sazivam,

58. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 6. travnja (četvrtak) 2017. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 57. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Ban,
 4. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana,
 5. Rasprava po Zahtjevu HRVI Tome Krajinovića,
 6. Prijedlog za donošenje javnih priznanja Općine Podstrana:
  a) donošenje Odluke o imenovanju počasnog građanina gosp. Zlatka Ževrnje,
  b) donošenje Odluke o dodjeli nagrade za životno djelo pok. Miji Božikoviću,
  c) donošenje Odluke o dodjeli osobne nagrade gosp. Šimunu Mudniću-Pulji,
  d) donošenje Odluke o dodjeli skupne nagrade Društvu Poljičana Sv. Jure,
  e) donošenje Odluke o dodjeli zahvalnice gosp. Josipu Vrdoljaku,
  f) donošenje Odluke o dodjeli zahvalnice gosp. Jakovu Paviću,
  g) donošenje Odluke o dodjeli zahvalnice gosp. Marku Brstilu,
  h) donošenje Zaključka o odbijanju prijedloga za imenovanjem počasnog građanina gosp. Davora Grgata
  i) donošenje Zaključka o odbijanju prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo gosp. Ljubomiru Jovanoviću,
  j) donošenje Zaključka o odbijanju prijedloga za dodjelu osobne nagrade gosp. Ivanu Jujnoviću,
 7. Prijedlog za donošenje II Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana,
 8. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna,
 9. Prijedlog za donošenje Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt: Građevina javne i društvene namjene Podstrana,
 10. Prijedlog za donošenje Zaključka za davanje vjerodostojnog tumačenja.
 11. Prijedlog za donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2017. godine i projekcije za 2018. i 2019. godinu,
 12. Prijedlog za donošenje II Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana u 2017. godini.

PREDSJEDNICA:
Gordana Božiković,  v.r.

Također pogledajte

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (”Narodne novine” broj 144/12, 121/16, …

Skip to content