20. 06 2021 @ 2:06
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana (Klasa: 350-02/16-01/01, Urbroj: 2181/02-02/03-16-13) od 13. rujna 2016. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODSTRANA

1.
Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

2.
Javni uvid  trajat će od 20. listopada 2016. godine do 03. studenoga  2016. godine, a Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 12 sati.

3.
Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana bit će objavljeni za vrijeme trajanja Javnog uvida i na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

4.
Javno izlaganje održat će se 25. listopada 2016. godine (utorak), u 10:00 sati, u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

5.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana mogu se dati na mjestu javnog uvida upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida ili se mogu dostaviti putem pošte Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, zaključno do 03. studenoga 2016. godine (četvrtak). Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik odjela:
Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content