20. 06 2021 @ 3:25
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 48. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

48. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m,

48. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 6. rujna (utorak) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 47. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 4277 K.O. Donja Podstrana),
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 1087/1, 1087/2 i 1086/5 K.O. Donja Podstrana),
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o prikupljanju (izdvajanju) naknade za razvoj za pripremu realizacije projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin s Aglomeracijom Podstrana,
  6. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu,
  7. Prijedlog za donošenje Odluke o o prodaji dijela nekretnine označene kao čest. zem. 88 K.O. Donja Podstrana i prihvaćanju darovanja dijela nekretnina označene kao čest. zem. 99 i 78 K.O. Donja Podstrana,
  8. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti o pokretanju i provedbi postupka povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Promet d.o.o. Split,
  9. Prijedlog za donošenje II Izmjena i dopuna Odluke o autotaksi prijevozu,
  10. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

PREDSJEDNICA:
Gordana Božiković,  v.r.

Također pogledajte

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (”Narodne novine” broj 144/12, 121/16, …

Skip to content