20. 06 2021 @ 3:10
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 47. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

47. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m,

47. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 2. kolovoza (utorak) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine označene kao čest. zem. 2140 K.O. Donja Podstrana,
 4. Prijedlog za donošenje Polugodišnjeg izvještaja o  izvršenju Proračuna za 2016. godinu,
 5. Prijedlog za donošenje III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu,
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o rješavanju prava i obveza glede izgradnje pristupnog puta od završetka asfaltiranog dijela kod hotela Eden do čest. zem. 2267/3 K.O. Donja Podstrana,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma glede parničnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Splitu po posl. br. P-11590/15,
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma između Općine Podstrana i Martina Vlašića, te Vlade Vlašića glede potraživanja temeljem rješenja R-1-370/11 Općinskog suda u Splitu,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnina u obuhvatu ulice Poljičkih knezova (tzv. Lakat):
  a) čest. zem. 2104/2,
  b) čest. zem. 2104/3,
  c) čest. zem. 2105/2,
  d) čest. zem. 2106/7,
  e) čest. zem. 2106/8,
  f) čest. zem. 2106/10,
  g) čest.zem. 2106/11,
  h) čest.zem. 2106/12.
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i Općine Podstrana glede sufinaciranja izvanrednog održavanja državne ceste D8, dionica 18,
 11. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana u 2016. godini,
 12. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana u 2016. godini,
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblja Ban.

PREDSJEDNICA:
Gordana Božiković,  v.r.

Također pogledajte

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (”Narodne novine” broj 144/12, 121/16, …

Skip to content