20. 06 2021 @ 3:47
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Unaprjeđenje kanalizacijske mreže na području Općine Podstrana !

Unaprjeđenje kanalizacijske mreže na području Općine Podstrana !

Nakon što je Općina Podstrana izradila projektnu dokumentaciju i ishodila potrebne dozvole te nakon što smo osigurali sredstva za realizaciju projekta (putem uplaćenih vodnih naknada za razvoj ), 01. srpnja 2016. Ustanova EKO- Kaštelanski zaljev, u ime i za račun Investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, objavila je, putem Elektronskog oglasnika za javnu nabavu (br.objave: 2016/S 002-0014550), otvoreni postupak za nabavu radova na izgradnji građevine:

Kanalizacijski sustav Podstrana- I. faza, procijenjene vrijednosti 5.500.000,00 kn.

Predmetna građevina će se graditi kod hotela „Le Meridien Lav“, a sastojat će se od crpne stanice, tlačnog cjevovoda i gravitacijskih kolektora te prateće kabelske kanalizacije.

Uz postizanje primarnog cilja projekta, odnosno efikasne zaštite mora i priobalja od otpadnih voda, osigurat će se bolji uvjeti za gospodarski razvoj kroz turizam, poljoprivredu i ribarstvo te će se omogućiti biološka raznolikost i poboljšati izgled krajolika većom razinom čistoće obale.

Uz najavljenu skorašnju rekonstrukciju četiri frekventna raskrižja u Podstrani od strane Hrvatskih cesta d.o.o., ovo su nove dobre vijesti za Podstranu!

Također pogledajte

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “Zaželimo zajedno” u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, …

Skip to content