20. 06 2021 @ 2:02
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II – Podstrana

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II – Podstrana

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju («NN» br. 153/13 ) načelnik Općine Podstrana objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Strožanac II – Podstrana

1.
Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II-Podstrana trajat će od 30. ožujka do 8. travnja 2016. godine.

2.
Tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II-Podstrana biti će izložen javnom uvidu u prostorijama vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, svakog radnog dana od 8:00 do 12:00 sati.

3.
Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II-Podstrana u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 8. travnja 2016. godine s početkom u 12:00 sati.

4.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna navedenog urbanističkog plana mogu se izjaviti na slijedeći način: tijela državne uprave, upravna tijela županija te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene primjedbe najkasnije tri dana po završetku javnog uvida na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana. Građani i udruge dostavljaju primjedbe upisom u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog Izmjena i dopuna navedenog urbanističkog plana na javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostavom pismenih primjedbi putem pošte najkasnije tri dana po završetku javnog uvida na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl.krim.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content