13. 05 2021 @ 20:55
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 43. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

43. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13) s a z i v a m,

43. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 22. ožujka (srijeda) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Vijećnička pitanja i odgovori,
2. Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Općinskog vijeća,
3. Prijedlog za donošenje Odluka o uključivanju u projekt obnove Vodotornja u Gradu Vukovaru,
4. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana,
5. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju člana/-ice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana,
6. Rasprava po nacrtu Dokumentacije za javni natječaj održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana,
7. Prijedlog za donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke.
PREDSJEDNICA:
Gordana Božiković, v.r.

Također pogledajte

40. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …

Skip to content